Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

aikakauslehdet ateljeet fennomania hallitukset (valtiot) henkilökuvat historia kahvilat keisarit kesä kevät kielet kirjeet kunniamerkit kuvaelmat maailmannäyttelyt mallit (ammatti) miekkailu mitalit naiset näytelmät näyttelyt palkinnot presidentit promootiot ranskalaisuus ravintolat ruotsin kieli sää saksalaisuus seuraelämä suomalaiset suomen kieli talous venäläisyys virkamiehet vuodenajat

Paris d. 29 maj 1887
Älskade Mamma
Dessa rader skrifver jag hos Petit. Gerand han
hvilken jag arbetat alla eftermiddagar sedan några
dagar, emedan solen förhindrar mig att måla hem-
ma hos mig. Vi ha modell tillsammans, och såg
äna en kostym af Cederström, en svart sammets
håga kostym från 1500 talet. Det kan kanske blir en
studie att sälja. Tagen står stödd mot en göran
tiden fond och händer en florett, några värjor, fäkt-
marker o.d. ligga på ett bord bredvid. Jag har börjat
denna studie för att min "citoyenne" skall hinna locka
fullkomligt, i nästan vecka börjar jag på med hem i
och hoppas då slutföra henne på några dagar. Ackes
Flesning tyckt bli för svår – åtminstone äro alla
de skizzer jag gjort obegripliga, och om en tafla i
obegriplig, så är den också misslyckad. På morgonen
arbetar jag i ateliern, det är tråkigt, trångt och illa
inrättade der men jag har beslutit att gå dessa triska
å rad och då känner jag mig på sätt och vis tvinga
att hålla ut. – I sista veckan var jag en tal
eftermiddag tillsammans med Frenckells. Som
mirs rådet bjöd mig på frukost, och på egen.
gingo vi d. v. s. Fru Samme, fadren och ungdom
Marens på Salongen. – Har jag icke sagdt att

fru Laura. I ej var vacker? Det är en af den
lumheter, som man ångrar sig och med nöje
återtar. Jag finner henne ha ett "tête à prinsen
i högsta grad – hvilken färg, hvilken ensemble!
Och så är hon ju särdeles fint växt. Hon var
mycket vänlig och uppsluppen under eftermidda
gen, vid diner (på Grand Hôtel och efteråt på
Cofé Anglais. Något Frenckellskt-simpelt i
betal gjorde att jag kund att tänka på fröken
i familjen Benoiton. För resten är hon fiffa
och glad, eller var det åtminstone för tillfället
och ans icke fière. Hennes porträtt vore roligt
att måla, isynnerhet för ensemblens skulle
Gubben F. var mycket vänlig, utmålade
ryssarne såsom vildar (i anledning af hvad han
haft att göra med deras tchinovnikar vid
verldsexpositionerna) – hvilket förrvånade mig,
som trodde honom vara till Petersburgskij-
Om man skall välja mellan störstade genren
så föredrar jag bra mycket parisergenren från
för Petersburger dit. Detta kom jag att tänka
på vid tal om lifvet och specielt hoflifvit vid
revans strander. Paris är lättsinnigt, förderfvad
epikureiskt, men på bottnen finnes så man
stora och ädla passioner, så mycken aktning
för poesi, vetenskan och konst, så mycken

ädle

bar
pa
jag
och
ord, m

af dem
i nöje
le.
har
och
ädel historie, och detta dyller då och då upp
på ytan. – Att bo i Petersburg eller Berlin
vore ett syndastroff! Nilitär Achinovnikar
Kejsares gunst och ned, förtryck – nej, nej, nej,
då är Mar Mahon, den åsnan, med sin reaktioner
ministers mindre besvärande. – Hvad det är
ledsamt att fennomanerna så der helt och
hållet skilja sig, såsom nu vid promotionen.
Det är minsann ej så trefliga tider derhemma
heller; ett litet fattigt folk, splittradt och för-
billradt är ett sorgligt skådespel. – Medaljer-
na vid Salongen ha utdelats. Ingen Nordbo
har erhållet hvarken medalj eller Mention i
måleri, Börjeson mention för sin förhargarne.
Från vår atelier har Robert (schweitzaren
fått en 3dje klassens medalj, Courtois men
tion – båda minsterade. En elev från ateliern,
ehuru äldre, Mélinque, har fått en 1sta klassens
m. för sin Roberpierres död. – Laurens har
grande medaille d'honneur i måleriet, Cha-
en i skulpturen: Wencher en 2dra klass medalj.
Bredgmann (amerikanare elev af G.) en 2dra klassins-
Jag har ännu sett så litet af Salongen att
jag rigtigt skäms. I går fick jag Fidskriften
och läste min artikel der R. ej ändrat ett
ord, men der några dumma tryckfel inslagit

Jag skall snart skrifva med i om salong
Hitt igen tablåer hos Mme Jacquinot.
Elisabeth af Thilsingen, Renilope, m. fl.
mig delar dock bördan med mig; vi ha
varit att skallade en gång för att rådgå som och
mer är fredag går hela herrligheten af stekten
I nästa vecka skall det bli sällskapspektakt
hos Mr o. Mr Davancon, och jag är detbjuden
M. Koechlin träffade jag på Salongen. han
hade sitt min tafla och sade: Il y à beaucour
de quartis, et c'est un tableau remarquabla
pou un finne homme de votre äge, maiset.
farit absolument ålargår votre peinture et
vous kabituer à von plus grandement. Hon
en canserons encore. – Han hade rätt, mitt
måleri är smått och saknar derföre effekt.
men detta måste gå öfver om jag arbetar dag
Här skall jag få trycka Mamma i mina
armar. Tack före den 15 de Juli lär jag vet
i mot fall slippa lass om jag skall börjar
på med Flemning –. Har Mamma pengar
sig skicka. Jag måste sälja min tafla
till 2000 à 2500 francs om jag ej får min
ty det är ändå bra betaldt. – Hufvudsaken
att jag får pengarna i min hand. Nu har
jag depenserat pengar på modell, färger

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt skriver från Pierre Petit Gerards ateljé, där han arbetat de senaste dagarna då solen hindrar honom från att måla hemma hos sig; de har gemensam modell och har lånat en svart sammetspagekostym från 1500-talet av Gustaf Cederström; det blir kanske en studie att sälja; pagen står stödd mot en grön sidenfond och bänder en florett; på bordet bredvid finns några värjor och fäktmasker.

  Pierre Petit-Gérard Gustaf Cederström
 • Han påbörjade studien för att hans "citoyenne" under tiden ska hinna torka; han hoppas kunna slutföra henne om några dagar.

 • Klas Fleming tycks bli för svår att göra; Edelfelt går på morgnarna i ateljén, där det är tråkigt, trångt och dåligt inrättat, men han har beslutat att gå där två veckor i rad och håller ut.

  Klas Fleming
 • Föregående vecka var Edelfelt med fru Laura Zãume, fadern Frans von Frenckell och ungdomen Marcus på frukost och sedan på Salongen; fru Laura S. har ett "tête à peindre" [~huvud som gjort för att avmålas]; hon var vänlig och uppsluppen vid dinern [middagen] på Grand Hôtel och efteråt på Café Anglais; något Frenckellskt-simpelt i hennes tal fick honom att tänka på fröken i familjen Benoiton [komedi av Victorien Sardou]; det vore trevligt att måla hennes porträtt.

  Café Anglais Laura von Seüme Frans von Frenckell Markus von Frenckell
 • "Gubben" Frans von Frenckell var vänlig och utmålade ryssar som vildar på basen av vad han haft att göra med deras tjinovnik [lägre statstjänsteman, byråkrat] vid världsexpositionerna; det förvånade Edelfelt som trodde att Frenckell var helt "peterburgskij"; Edelfelt föredrar parisergenren framför petersburgergenren; Paris är lättsinnigt, fördärvat och epikureiskt, men på bottnen finns stora och ädla passioner och mycket aktning för poesi, vetenskap och konst, samt ädel historia; det vore ett syndastraff att bo i Petersburg eller Berlin, med militären, tjinovnikan, kejsares gunst och nåd, förtryck; Patrice de Mac Mahon med sin reaktionära ministär är då mindre besvärande.

  Pariisi Pietari Berliini Patrice de Mac Mahon Frans von Frenckell
 • Det är ledsamt att fennomanerna helt och håller skiljer sig, som senast vid promotionen; det är inte så trevliga tider där hemma heller, ett litet fattigt folk, splittrat och förbittrat är ett sorgligt skådespel.

 • Medaljerna vid Salongen har delats ut; ingen nordbo fick medalj eller mention [omnämnande] i måleri; John Börjeson fick mention för sin fiskargosse; från Jean-Léon Gérômes ateljé fick schweizaren Paul Robert 3 klassens medalj, Gustave Courtois mention, den äldre Lucien-Étienne Mélingue fick 1 klassens medalj för Robespierres död; Jean Paul Laurens fick grand medaille d’honneur [stora hedersmedaljen] i måleri och Henri Chapu i skulptur; Joseph Wencker fick 2 klassens medalj och Gérômes elev, amerikanen Frederick Bridgmann 3 klassens medalj.

  Henri Chapu Gustave Courtois Jean-Léon Gérôme Jean Paul Laurens Maximilien de Robespierre Paul Robert Joseph Wencker John Börjeson Lucien-Étienne Mélingue Frederick Bridgmann
 • Edelfelt har fått [Finsk] tidskrift och läst sin artikel, där Carl Gustaf Estlander inte ändrat ett ord; han ska snart skriva mera om Salongen.

  Carl Gustaf Estlander
 • Igen är det tablåer hos Madame Jacquinot med Elisabeth av Thüringen och Penelope; Julian Alden Weir delar bördan, de har rådfrågats om kostymerna; på fredag går hela härligheten av stapeln.

  Julian Alden Weir Jacquinot Elisabeth Penelope
 • Nästa vecka är det sällskapsspektakel hos Monsieur och Madame Davançon.

  d’ Avançon Thierion d’ Avançon
 • Edelfelt träffade Monsieur Alfred Koechlin på Salongen; han tyckte att Edelfelts tavla var anmärkningsvärd, men han måste absolut vidga sin målning och vänja sig vid att se större; Edelfelt håller med, hans måleri är smått och saknar därför effekt.

  Alfred Koechlin
 • När ska Edelfelt få trycka Alexandra Edelfelt i sina armar?

  Alexandra Edelfelt
 • Före den 15 juli lär Edelfelt inte komma loss, om han börjar på med Klas Fleming.

  Klas Fleming
 • Om Alexandra Edelfelt har pengar ska hon skicka dem; Edelfelt måste sälja sin tavla för 2 000-2 500 francs; nu har han depenserat [spenderat] pengar på modell, färger *och duk, och har ännu inte förtjänat något för vintern.

  Alexandra Edelfelt
 • *Edelfelt sänder tusen kyssar till småsyskonen och tackar för Annie Edelfelts brev; han önskar Alexandra Edelfelt farväl och hälsar till Morbror Gustaf Brandt och tante Adèle Gadd.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt
 • *Efter en ruskig vår har de i dag en riktig sommardag.