Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

militärer (personer) republik (statsskick) norska konsthandlare katastrofer senatorer aateli aikakauslehdet amerikkalaiset antiikki ateljeet diplomaatit hevonen historia hyväntekeväisyys kaupungit kielet konservatismi kreikkalaiset kunniamerkit kuvitus maaseutu mallit (ammatti) ministerit mitalit monarkismi naiset näyttelyt palkinnot pohjoismaalaiset politiikka presidentit pyhimykset ravintolat ruotsalaiset sanomalehdet seuraelämä taide taidekauppa tanssiaiset tasavaltalaisuus tulvat vaatteet valamiehet vuokra-asunnot

d. 9 juni
Älskade Mamma
Jag sitter och väntar förgäfves på min modell. Det
finnes ingenting mera nervretande. Jag steg tidigt upp
i morgse, gick och spatserade och försöka jag allt sätt vara
så frisk och färdig, så väl disponerad som möjligt till kl. 8, då
hon skulle komma. Nu är kl. 10, och jag sitter allt ännu mig
taletten i hand –
Jag har lefvat i sus och dess denna sista vecka – en middag
bjudning af Cederström, en do hos Reuterskiölds och i går hela
dagen med unga herrskapet Frenckell. Emellertid har jag
arbetat flitigt om dagarne på min litoyenne, som nu
vore färdig om jag ej haft hvarjekande aturer. Här
räket bör hänga o. s. v. – nu har jag olyckligtvis fått en
slarfvig modell och en duk, som icke varit rigtigt förr.
färgen slår derföre in alldeles förtvifladt, och börjar, till
min stora grämelse spricka. – Jag har nästan varit
betänkt på att börja om hela taflan, så förargad
har jag varit. Det är alldeles omöjligt att se hvad
jag gjort ty färgen torkar in på några timmar och
hela citoyenne är nu i det rysligaste, blackaste stadies
Det är skrifvit i stjernorna att allt skall gå på tok
för mig denna vår.
Cederström bjöd igen Pirre Horn och mig på middag
denna gång på landet. Det var regnväder, men
var det nätt ute så söde C. för att det också blef
vätt inne, ett polulelande som var stort. Petre
Horn dricker ej ogerna. När vi kommo till staden
släpade ännu Pirre Horn oss in på Englisch Taven,
han favoritställe, der han skulle ha något starkt
och tillika läskande" i sig. Han är ganska rolig, gubben
Pirre Horn, en rigtigt typ för en gammal rové, men
bon garçon framför allt. Hans svärmor "den förb. känna
var sjuk, och han hade derföre samvetsförebråelser
öfver att vara så länge ute, men kom, icke desto mindre

hem först kl. ½ 2.
Medaljerna äro utgifna. Hagborg och Salmson ha
hvarden fått sin 3dje klassens medalj, og för såsom
man väntade. För resten äro 1sta och 2dra klassens
medaljer utgifva åt dessa eviga, akademiska romare
greker och helgon – allt detta skoj som förderfvar
smaken och konsten och som här i landet går under namns
af la grande peinture. Några rigtigt dåliga saker ha
fått medalj, en odalisk af Saintpierre, rysligt skral,
har fått en 2dra klassens medalj.
Salongen är nu upplyst med elektriskt ljus om aftnar
na till kl. 11. Jag var der i går, och såg med sorg att
så många verkliga talanger alls ej fått några belöningar
kanske också
I än van Beers Chelmonsky m. fl. –
för att de äro utländingar. Både Salmin och Hag
borg ha detta år valt fransk bondgenre, som nu
är på modet, och ha derigenom kunnat beveka
juryn. Men hvad skall man vänta sig af en jury, som
sjelf gör de förfärligaste saker. Lawrens, en af de
få verkliga karlakarlarna i hela detta sällskap,
skall ha kommit alldeles förtviflad från juryns
moten, så upprörd var han åt all den dumhet
inskräkkthet och partiskhet han der sig.
Den nya tidningen la vie moderna har genom
Bastien Lepage fått rätt på mig. Jag var deruppe här
dagen och redaktören beundrade mycket mina croquis
à la plume. Han bad mig göra först någonting
parisiskt (jag föreslog något från Luxembourg trädgårds)
och sedan skicka skizzer från Köpenhamn, Stockholm
och Finland. Utom Gérôme, Bonnat m.fl. lemna
Bastien och flere yngre talangen teckningar till tidningen
Jag kan ej öfverens om något pris med redaktionen, men
det bryr jag mig ej om i början, sedan skall jag nog se till
att jag blir betala.
Den der amerikanska konsthandlaren hörs ej af-
ge
s A
e
ist
en
sk
No
fr
m
gjorde
Even
fet o

mi
i alls
Jag
attiga


ne ha
tit såsom
Clanens
ha romare
efvar
kann
ende
lier
sligt skral,
s
ånga

bra
ej
och jag är derigenom mycket orolig för min taflas
öde – Här skall jag komma hem! Jag har tänkt på
att skrifva till Senator Forsman och få 500 mk nu
genast.
Hos Reuterskiölds voro Excellensen Sibbern, danske
legationssehr. Grefve Knud af Knudsborg, grefve Wacht-
meister, attaché, öfverste stoff samt då Mohr med fru,
norsk attaché, Cederström och jag. Middagen var utmärkt
fin. Cederström höll mation vid magt, Reuterskiöld
var equivoqui som alltid, och lilla fru Reuterskiöld
gjorde les honneurs. Hon försöker med sitt lilla känna
svenska bord – tycke att spela grandidame à la Gallé
fet och Mme de Pourtalis, och det tar sig ej illa ut.
fru Reuterskiöld var klädd i hvitt, denna hvitgula
crème färg, som nu brickas, hvita spetsar och skor,
bas à jour – Mme Mohr i ljusviolett. Denna
senare såg bra ut, men var ej rigtigt vän att så
sig – dessutom tycker jag att norskan alltid låter
så plekisk – Gubben Sibbern talar den renast svenska
Hvad de ha fint och trefligt hos sig, Reuterskiölds –
Efter middagen läste Staaff upp många af sina versen
både franska och svenska – endera tirr-tizz bom
bom eller också "la fleur humble" och "le petit oiseau
hvilket allt deklameras af gubben med känsla och
öfvertygelse. Sibbern gjorde ej intrycket af något
geni – han är ju också gammal redan. Emeller
tid hör det till god ton att vara reaktionär och
gå åt republiken – svenskar äro det af födsel och
ohindrad vana – men jag, såsom de republikanska
tidningarna tycker det vara högst märkvärdigt, att
då man är officielt sändebud på en vänskaplig maj
då alltjemnt packa på republiken, Gambetta och
ministrarna. Vore svenskarne kaltoliker, så vore de
i alla afseenden verldens mest reaktionära folk
Jag skrattade naturligtvis med då de gingo åt Gamber
och republikanerna – hvad tjenar det till att bråka.

grefve Wachtmeister är af min ålder – mycket hygglig.
Han är särdeles intresserad af historia och bad mig skaffa
alla numror af finska tidskrif der Zigerstedts afhandling
om springtparten ingen
På natten gingo alla herrarna ned till Operaplatsen
jag var litet fristad att gå upp på den stora festen som
gafs tillförmän för de öfversvämmade i Stegedin, men
det kostade 20 frcs (40 frcs före midnatt, och som jag var
trött, dugtigt trött, begaf jag mig i sakta mot hemåt
Frenckell med fru äro här. I förrgår voro de och gjorde
sin uppvaktning i våra ateliern och B. och jag bjödo
dem på frukost hos l'Avenue den bästa restauranten har
i trakten. På aftonen voro de på Opera festen, och i går
voro vi ute vid kapplöpningen. Frenckell hade en
vagn och vår wohlthaten hela dagen, och bjöd oss både
på frukost och middag. Dr Sanny har embellerat, men har
aldrig förefallit mig så liten som nu. – Makalösa
toiletter såg man igår, och många vackra frun-
timma. Sjelfva kapplöpningen är alltid den ännu
och intresserar mig ej så mycket då jag hvarken är
hästhåll eller vådhållare. Grevy, alla ministrarna och
hela corps diplomatique voro derute. Det var "le gre
mix de Paris, som gick och "Nubienne" fick 100,000 frcs
priset.
Frenckells resa om några dagar – i dag skulle de göra upp
köp. Denna Theodor är den hyggligaste och trefligaste af hel
familjen Frankell. Hans fru tycktes längta hem – till Tevie
och sår Mamma.
Jag skall just gå ut och se på en atelier som är
äro hyra på särdeles goda vilkor 1000 frcs, två rum
snygg uppgång. Berndtson kunde ju ta det ena rummet.
Ateliern ligger visserligen här i detta qvarter, men vid
Rue Notre dame des Champs, nära Sargents, Laurens och M.
Moreau Vanthiers atelierer. På andra sidan seinen äro
ateliererna så mycket dyrare.
nu farväl – ack om jag snart kunde resa
Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt väntar på en modell som inte kommer.

 • Den senaste veckan har Edelfelt levt i sus och dus; Gustaf Cederström har haft middagsbjudning, likaså Lennart Reuterskiöld; han tillbringade hela gårdagen med unga herrskapet Frenckell.

  Theodor von Frenckell Lennart Reuterskiöld Fanny Ehrnrooth Gustaf Cederström
 • På dagarna har Edelfelt arbetat flitigt på sin Citoyenne, som han haft otur med; han har fått en slarvig modell, och en duk som inte varit riktigt torr, vilket gör att färgen slår in och börjar spricka; han har varit så förtvivlad att han funderat på att börja om hela tavlan.

 • Gustaf Cederström bjöd Pirre Horn och Edelfelt på middag ute på landet; det var vått ute och det blev vått inne, ett pokulerande [supande]; när de återvände till staden ville Pirre Horn ännu in på sitt favroitställe English Tavern, för att få något "starkt och läskande"; Pirre Horn är en riktig typ för en gammal roué [rumlare], men bon garçon [god gosse]; hans svärmor var sjuk och han hade därför samvetsförberåelser över att vara ute så länge, men kom inte desto mindre hem först klockan halv 2.

  English Tavern, "Hemmets altare" Gustaf Cederström Christer Horn af Åminne Marianne von Haber
 • Medaljerna är utdelade; August Hagborg och Hugo Salmson fick 3 klassens medalj; 1 och 2 klassens medaljer gavs för dessa eviga akademiska romare, greker och helgon, som här i landet går under namnet la grande peinture [den stora konsten]; några av de saker som fick medalj var riktigt dåliga, en odalisk av Saint Pierre var rysligt skral.

  August Hagborg Hugo Salmson Petrus
 • Salongen är upplyst med elektriskt ljus om kvällarna; Edelfelt var där föregående dag och såg att många talanger, som Jan van Beers och Józef Chelmonsky inte har fått medalj; möjligen beror det på att de är utlänningar; Hugo Salmson och August Hagborg hade valt fransk bondgenre som nu är på modet och kunde därigenom beveka juryn.

  August Hagborg Hugo Salmson Jan van Beers Józef Chełmoński
 • Jean Paul Laurens, en av de få karlakarlarna i juryn hade kommit ut från deras möte upprörd över den dumhet, inskränkthet och partiskhet han såg där.

  Jean Paul Laurens
 • Den nya tidningen La vie moderne har genom Jules Bastien Lepage kommit i kontakt med Edelfelt; redaktören beundrade hans croquis à la plume [pennteckningar] och bad Edelfelt först göra något parisiskt (Edelfelt föreslog Luxembourgträdgården), sedan skicka skisser från Köpenhamn, Stockholm och Finland; vid sidan av Jean-Léon Gérôme och Léon Bonnat lämnar Jules Bastien och flera yngre talanger teckningar till tidningen; de kom inte överens om något pris för teckningarna.

  Suomi Pariisi Tukholma Kööpenhamina Luxembourgträdgården Jules Bastien-Lepage Jean-Léon Gérôme Léon Bonnat
 • Den amerikanska konsthandlaren hörs inte av och Edelfelt är orolig för sin tavlas öde och för hur han skall komma hem; kanske skriver han till senator Wilhelm Forsman och får 500 mark genast.

  Wilhelm Forsman
 • Hos Reuterskiölds var excellensen Georg Sibbern, danske legationssekreteraren greve Knud af Knudsborg, greve Hans Wachtmeister, attaché överste Ferdinand Staaff, norske attachén Mohr med fru, Gustaf Cederström och Edelfelt; Lennart Reuterskiöld var ekivok som alltid och lilla fru Louise Reuterskiöld gjorde les honneurs; hon försökte med sitt svenska bondtycke spela grande dame [världsvan dam] à la Gallifet och Madame de Pourtalès och det tog sig inte illa ut; fru Reuterskiöld var klädd i vitgul crèmefärg som nu används, vita spetsar och skor, bas à jour [strumpor som syntes]; Madame Mohr såg bra ut, men var inte van att röra sig, dessutom tycker Edelfelt att norskan låter så plebejisk [folklig]; renast svenska talade "gubben" Sibbern.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Hans Wachtmeister (epävarma yhteys) Gustaf Cederström Georg Sibbern Knud af Knudsborg Ferdinand Staaff Mohr Mohr Florence de Gallifet Mélanie de Pourtalès
 • Det är fint och trevligt hos Reuterskiölds.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • Efter middagen läste Ferdinand Staaff många av sina verser, både franska och svenska; Sibbern gav inte intrycket av något geni; det hör till god ton att vara reaktionär, svenskarna är det av födsel och ohejdad vana; vore svenskarna katoliker, vore de världens mest reaktionära folk; Edelfelt skrattade med då de gick åt Léon Gambetta och republiken, vad tjänar det till att bråka.

  Léon Gambetta Georg Sibbern Ferdinand Staaff
 • Hans Wachtmeister är i Edelfelts ålder och mycket intresserad av historia; han bad Edelfelt skaffa alla nummer av Finsk tidskrift där Kart Tigerstedts avhandling och Georg Magnus Sprengtporten ingår.

  Hans Wachtmeister Karl Tigerstedt Georg Magnus Sprengtporten
 • På natten gick alla herrar ner till Operaplatsen; Edelfelt var frestad att gå på välgörenhetsbalen för översvämningsoffren i Szegedin; men inträdet var dyrt och han var trött, så han begav sig hem.

  Place de l'Opéra Szeged
 • Theodor Frenckell med fru är i Paris; de har besökt Edelfelt, som tillsammans med Gunnar Berndtson bjöd dem på frukost hos l'Avenue, den bästa restaurangen i trakten; paret var på Operafesten och föregående dag var de alla ute vid kapplöpningen; Frenckell hade vagn och bjöd dem både på frukost och middag; fru Fanny har embellerat [vuxit till sig/slagit ut i blom], men aldrig förefallit Edelfelt så liten som nu; på kapplöpningen var Jules Grévy, alla ministrar och hela corps diplomatique [diplomatkåren]; det var fråga om "le grand prix de Paris" och prissumman var 100 000 francs.

  Pariisi L'Avenue Gunnar Berndtson Theodor von Frenckell Fanny Ehrnrooth Jules Grévy
 • Frenckells reser om några dagar; Theodor von Frenckell är den hyggligaste i hela familjen Frenckell; fru Fanny von Frenckell tycks längta hem till Tervik och sin mamma.

  Tervik Wilhelmina Ehrnrooth Theodor von Frenckell Fanny Ehrnrooth
 • Edelfelt skall gå ut och se på en ateljé med två rum och snygg uppgång för 1000 francs; Gunnar Berndtson kunde ta det ena rummet; ateljén ligger i samma kvarter men vid Rue Notre Dame des Champs, nära John Singer Sargents, Jean Paul Laurens och Monsieur Augustin Moreau Vauthiers ateljéer; på andra sidan Seinen är ateljéerna mycket dyrare.

  Seine Gunnar Berndtson Jean Paul Laurens John Singer Sargent Augustin Moreau-Vauthier