Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

italialaiset kihlaus lämpötila maailmannäyttelyt mallit (ammatti) näyttelyt pohjoismaalaiset ranskalaiset sää valokuvat

Hvilken och får sedan i de stor var i skogen allt
ran och jag ha modell om morgnarna fr. kl. 5-9,
det är nästan den enda tid på dagen som man
kan arbeta. – Runebergs, också trötta vid der
senaste dagars hitta, ämna om några dag.
gar bege sig af. – I dag var jag åter hos
Goupil – evigt sammma svar: ännu icke
färdiga, men borde bli det snart. Jag får
6 stora fotografier, det är det vänliga
antalet exemplar. I morgon är det soire
jag
dansante hos Mr d'Avençon, men
kan ej begripa hvem som skall dansa i den
na tropiska hetta. Till Ritz afsänder jag
ett bref i dag. Om det är bäst för honom
att tillbringa sommaren i Eurs, så är det
väl allt skäl att tillråda honom detta – om
han han. I dag erhöll jag förlofningskoster
fr. S. F. och S. A. – Kan Mamma på något sätt.
tex. genom Mr Gustaf få reda på när och hos
man skall anmäla arbeten för stora Exposition
1878. Såväl, fransmän som Nordbor och
Italienare på fått tillsägelse att göra detta
redan inom denna månad. Det vore ledsa
att komma för sent. – Der studie jag gjort med
Petit gerard är nu så godt som färdig.
slånga helsningar! Jag hoppas att dessa
rader ännu träffa Mamma i Hfors
B.
Paris d. 15 juni.

es
a
ON Peterades e
U P NOS.S
ARALE
Atte
Rorsque la carte oss à dertination
ville, indigueriserena tomobile
le numera de le matron
ollo oss donciare fon
tale, indignor
brott
atte
sdelv

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det är olidligt hett; Edelfelt och Pierre Petit Gérard har modell om morgnarna från klockan 5-9; det är den enda tiden på dagen man kan arbeta.

  Pierre Petit-Gérard
 • Runebergs reser om några dagar.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Edelfelt har varit hos Adolph Goupil som ännu inte har fotografierna färdiga; Edelfelt får 6 stora fotografier.

  Adolphe Goupil
 • I morgon är det soiré dansante [danssoaré] hos Monsieur Thierion d’Avançon.

  Thierion d’ Avançon
 • Edelfelt sände ett brev till Ritz; om det är bäst att han tillbringar sommaren i Ems är det skäl att råda honom att göra så, om han har möjlighet.

  Euroopan valuuttajärjestelmä Ritz
 • Förlovningskortet från Selma Antell och Elis Furuhjelm har anlänt.

  Selma Antell Elis Furuhjelm
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt fråga Morbror Gustaf Brandt om när och var man ska anmäla arbeten för den stora Expositionen [världsutställningen] 1878; såväl fransmän som nordbor och italienare har fått tillsägelse att göra detta inom denna månad och Edelfelt vill inte vara för sent ute.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • Studien som Edelfelt gjort med Pierre Petit Gérard är nästan färdig.

  Pierre Petit-Gérard
 • Edelfelt hoppas att dessa rader kommer fram medan Alexandra Edelfelt ännu är i Helsingfors.

  Helsinki Alexandra Edelfelt