Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

aikakauslehdet ateljeet juhannus kielet kirjeenvaihtajat kirjeet lämpötila näyttelyt palvelusväki sää talous todistukset vuotuisjuhlat

Paris d. 21 Juni 77
Älskade Mamma,
Usch hvad det är ledsamt att jag nu
ej skall ha mer än några minuter på
mig. Jag har skrifvit till Estlanderstid.
skrift i går och i dag så att jag blifvit
alldeles trött i handentyr i hufvudet.
Denna Es uppsats har tagit mycken
tid af mig, jag har varit på salongen
alla de sista dagarna (i går stängdes
den) läst igenom en massa tidnings
kritiker och gjort anteckningar. Det blir
så långt och tråkigt hvad jag skrifvar
och det är svårt att koncentrera
sig, då man ej vill säga blott gamla
fraser. – Huru lyckligt om man kunde affär
de en tafla med att säga att den är
"stämningsfull" som det heter på Hfors
konstspråket. Till Hackman har jag
skrifvit i dag. – Och den Estlander som
ej svara huruvida jag skall skicka
min tafla till Stockholm eller ej,
och hvem som der bestyr om den.
Nu får jag väl börjar en lång och tröttar
de korrespondens också med dem
der i Sverige, Laurin och andra.

af skäl, som namnts har jag
i denna vecka "just någo särdeles".
Hvad det vore roligt att ha allt på
klart med taflan, så att man smär
göra finge börja på att säga sig i orde
för hemresan. En utmärkt bra atelier
till 600 frcs som jag funderade på,
här blifvit borthyrd i dessa dagar,
Jag kom således en timme för sent.
Tidskrifter har skickat mig 35 mk för
mitt sista bidrag. – Det hoppades jag ej
på. Här är varmt allt fortfarande
och jag skulle ej för bra mycket vilja
stanna i Paris hela sommaren. –
I morgon skall jag skrifva, hoppas
jag. Jag skrifver ungefär som dran
garne: jag mår bra och hur mår ni,
helsa alla bekanta. – Hvad jag skall
tänka på Er alla midsommar afto-
nen. – Ännu en gång helsa alla
hjertligt från
Atte.
Gratulerar Anni till hennes granna
betyg.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har skrivit till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift så att han är alldeles trött i handen och yr i huvudet; han har varje dag varit på Salongen, som stängdes igår; han har läst tidningskritiker och gjort anteckningar; det blir långt och tråkigt, då han inte vill säga bara gamla fraser; det vore lätt att avfärda en tavla med att säga att den är "stämningsfull", som det heter på konstspråket i Helsingfors.

  Helsinki Carl Gustaf Estlander
 • Edelfelt har skrivit till Johan Friedrich Hackmann.

  Johan Friedrich Hackman
 • Carl Gustaf Estlander har inte svarat på om Edelfelt ska sända sin tavla till Stockholm eller inte; Edelfelt blir väl tvungen att inleda en tröttsam korrespondens med Albert Laurin och andra i Sverige.

  Ruotsi Tukholma Carl Gustaf Estlander Albert Laurin
 • Edelfelt har inte hunnit måla denna vecka.

 • Edelfelt önskar att allt vore ordnat med tavlan, så att han kunde börja fundera på hemresa.

 • En utmärkt ateljé för 600 francs blev uthyrd framför näsan på Edelfelt.

 • Edelfelt har fått 35 mark för det senaste bidraget till [Finsk] tidskrift.

 • Det är fortfarande varmt i Paris; följande dag ska han förhoppningsvis skriva; han skriver som drängarna: Jag mår bra, hur mår ni, hälsa alla bekanta; han ska tänka på dem alla på midsommaren.

  Pariisi Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt gratulerar Anni Edelfelt till hennes fina betyg.

  Alexandra Edelfelt