Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) aikakauslehdet ateljeet Jumala kaiverrukset kirjeet lääkärit lapset (perheenjäsenet) matkat osoitteet palvelusväki ruotsalaiset sää talous tavaratalot vaatteet vuokra-asunnot ystävät

Ännu Paris 1877 lördag d. Juli
Älskade Mamma!
För några dagar sedan fick jag ett bref från Mam-
ma som jag oförsvarligt nog ej svarat på, och i
dag ett ofullständigt. Mamma hade glömt att sticka
början in i kuvertet, och jag fick i dag en skrifvelse
som började med "brackaktig natur, eller något sådant
Jag förstod ändå fullkomligt hvarom frågan var. –
Ack älskade Mamma huru gerna skulle jag ej vilja
bära på väg nu redan men Berndtson är sjuk och sång
liggande allt fortfarande, och doktorn ber mig vänta
ännu några dagar. Han har en lindrig "fièvre
inqueuse" slemfeber, en tyfusartad sjukdom, som ej
är smillsam: febern är icke stark – ingen yssel, endast
magen i oskick, slapphet och trötthet och brist på sömn.
Hvad jag har varit orolig denna senaste vecka. Med
min pessimistiska natur och mina sorgliga minnen från för
såg jag redan i andanom Berndtsons sjukdom förlånga
sig till flere veckor. – Doktorn, som är hygglig och
gladligt, tror stört att det nu är på bättringsvägen.
Så loj och sömnig som Bson är då han är frisk, så är
han naturligtvis tusen gånger mera nu, och man tror
honom derföre vara sjukare och sättare än han kanske
år. Men han är ändå bra uttröttad: på snart 14 dagar
ingen sömn och ingenting att äta, bara 4 buljonger om
dagen. Blon är bra skött af Mr Camnt och Gasionen, och
jag är hos honom alltjemnt. I alla fall är han icke på
längtnär så kraftets som tyfuspatienter. Han vrider
sig i sången, håller vatten och soff åt sig sjelf, och har
ledsamt och är förargad – allt tecken på att krafterna
ännu stå bi. Ack hvad jag vore glad om han blifvit
bättre så att jag kunde få resa i nästa vecka, och

vara i Lübeck den 14 de! Gud låte honom friskna
till. Jag har stark hemlängtan, arbetar visserligen
min med denna massa bestyr och öron för Berndts
går det ej bra. Jag sjelf mår förträffligt – hetera
är ej stark numera, och jag går och lägger mig tidigt
Becker kommer kanske att resa med mig. Petit
gerare hvar rest och insisterade ännu i sista
minuten på att jag skulle komma. Hans mor har
skrifvit och bedt mig men de må begripa att jag nu
ej kan komma, och heller ej vill uppskjuta min hemresa
Min tafla
som redan blifvit uppskjuten så länge. –
är afsänd prgrande vitesser till Böning i Lübeck,
för att jag skall kunna ta den som passagerare godt
Jag fick lof att skicka den på Grande viterro, emedan
Jager den 25 skulle inträffa i Hfors. Bara för
den roligheten fick jag betala 61 frcs. – Borde icke
Estlander de Comp, utan hvilka jag skulle ha litet
taflan afgå i sakta mak (det skulle ha räckt en månad
ungefär), betala något af allt detta. Jag är så skam-
flat öfver att jag sagt här att jag talt taflan, utan
att ändå ha gjort det. Hvem har sagt att fru Karamsin
eller Antell gå in på att begärda summan, kanske ej
ens hälften. – Mina två studier citoyennen och pagen
skall jag låta stigell skicka till Finland – de äro icke
tillräckligt torra nu och der i Suomilandet måste
jag förtjena något om jag också skall måla småtaflor
till 25 frcs stycket. Jag har köpt: en målarparapligt
19 frcs. ett landskapstaffli 15 frcs en ny färglåda 13 frcs
och färger för 20 frcs dock 20 frcs och penslar 6 fr.
Ja det är dyrt att måla och dyrt att lefva och
dyrt att resa – allting är dyrt! Staffliet och målar
paraplyst äro inpackade med taflan. De öfriga
sakerna skall jag låta packa in i en låda och
så gå till en kommissionär och fråga huru-
vil
er
ha

vida det blir dyrare att packa in skicka den med
grande vitesse eller ta den med som öfvervigt. –
Laurens gravyr för Nordiska målares taflor
har jag bestyrt om språng och bråk. De dum-
lingarna i Stockholm skrifva helt simpelt att
gravyren skall vara färdig den 20 Augusti, eller
förr. – Huru är detta möjligt: Gravören skall
först skrifva till Stor och få svar derifrån – räcker?
dagar, fotograferingen på träd tär 6 dagar och så
skall glasgren begynna – första af trycket skall skickar
till mig på Hendlår och tillbaka till Paris, rättet
lerna kansk och klossen skickas till Stockholm, allt
Atte
till den 20 Augusti C'est ridicule!
Jacquinot har skrifvit ett mycket vanligt bref
ir fråga om Bjön, jag skall i afton går det
och får på tala om Mammas klädning. I dag har
jag varit på Bon Marché och fått 12 proflappar
på svart siden börjande mat 6, 25 metern (50 ente
bredt) och till 13. 5 smitern. Till 775 och 8. 25 samt
isynnerhet till 9. 25 ser godt ut. Från 6. 25 till 9, 75
kallas tygen till draps de France från 9 25 uppåt
till Drap de soie, qualité extra, hvad detta har
att betyda vet såg ej. – Så har jag sprungit
till alla stadsdelar för att se på atelier. Vid
gare de l'Est, mycket långt härifrån i ändan är
den milslånga bullersamma rue Lafazette finnes
2 ateliern till 200 rs, med rum hvarden i 6te våning
gen, – men det är så rysligt långt och jag skulle ej vet
sbetala mer än 100. I samma hus som Petiterad
bor, Bs Montparnasse, också långt isynnerhet från
Boulevarden, Runebergs, Jacquinots m.fl. finnes en atelier
utan rum till 600 – men här har jag nära till en
massa kamrater Bastien, Petit Gerad, Baude
Moreau Vauthier m.fl. – I Clichy finnes en till
800, mycket god min för der. Skulle jag dessutom
bo i Clichy så skulle jag komma för mycket in i

den svenska klicken och bort från mina gamla
kamrater. I det hela taget gör det ju ej så
mycket att vara långt borta från centrum
då man målar taflor och icke såsom jag nu gjort
göra på Ecole des Beaux Art. Så centralt kostad
som det jag nu här, får man sällan. – Här
i huset skall finnas en atelier à 800 frcs –
men som sagdt det är för dyrt. – Ateliern i
Petityerards hus har den färdelen att den
hyres först från Oktober, således skulle jag ej
behöfva betala dybel hyra för sommaren. –
Min enda tanke är nu: måtte Berndtson bli
frisk och rask så att jag kan slippa hem. –
börjar mig dock under min Herres vilja, om
jag måste stanna har något längre. – Jag har
ändå arbetat nu den sista veckan – tro ej
att jag är lätta af lätter, då jag ofta af ett eller
annat är förhindrad att arbete – I musée par
vous har min tafla kommit ut, jemte Tajtas
porträtt som croquis; jag skall väl skicka häftet
under korsband. – Måtte nu allt gå bra
och lyckligt, det är min innerliga önskan
och måtte jag snart, snart få se östersjöns
böljor! Om Gud vill så är jag sedan om en vecka
på sjön. – Det som mest förarga mig är
Att jag skall ta min stora tjocka vinterpalett
med, – den väger så mycket. –
Gratulera Morbror och Moster Fanny till tillans
födelse – det var ju ett spektakel med hennes
oförmodade uppträdande på verldstheatern. –
Helsa småflickorna, Tante Gadd och Tajta från
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Alexandra Edelfelt har hunnit sända två brev innan Edelfelt svarar; hennes senaste brev var ofullständigt, det första arket saknades.

  Alexandra Edelfelt
 • Gunnar Berndtson är fortfarande sängliggande och doktorn ber Edelfelt vänta några dagar med att resa hem; Berndtson har en lindrig "fièvre muqueuse" slemfeber, som är en tyfusartad sjukdom, men smittar inte; Monsieur Camut och Garçonen [springpojken/kyparen] sköter väl om Berndtson, Edelfelt är också hos honom;

  Gunnar Berndtson Barré Camut
 • Edelfelt vore glad om Gunnar Berndtson blev bättre så att Edelfelt kunde resa följande vecka och vara i Lübeck den 14; Gud låte honom friskna till; Edelfelt arbetar, men alla bestyr och oron för Berndtson gör att det inte blir bra; Edelfelt mår bra och hettan är inte så stark mera.

  Lyypekki Gunnar Berndtson
 • Adolf von Becker kommer kanske att resa med Edelfelt.

  Adolf von Becker
 • Pierre Petit Gerard har rest och insisterade på att Edelfelt skulle besöka honom på hemvägen; Petit Gerards mor har skrivit och bjudit in Edelfelt, men han vill direkt hem.

  Pierre Petit-Gérard Petit-Gérard
 • Edelfelts tavla är avsänd (för 61 francs) med grande vitesse [express, snabb fart] till Böning i Lübeck; därifrån tar Edelfelt den som passagerargods; det blev brådskande på grund av att Johannes Jæger infinner sig i Helsingfors den 25; borde inte Carl Gustaf Estlander & co betala en del, om det inte hade blivit så bråttomt skulle Edelfelt ha låtit tavlan avgå i sakta mak; Edelfelt är skamsen över att han på staden låtit förstå att han sålt tavlan, utan att ha gjort det; han kan inte veta om Aurora Karamzin eller Herman Frithiof Antell går med på att betala den begärda summan.

  Helsinki Lyypekki Carl Gustaf Estlander Aurora Karamzin Herman Frithiof Antell Böning Johannes Jæger
 • Robert Stigell skickar Citoyenne och pagen till Finland, de är inte tillräckligt torra ännu.

  Suomi Robert Stigell
 • I Suomilandet [Finland] måste Edelfelt förtjäna något, om han så ska måla småtavlor till 25 francs stycket.

  Suomi
 • Edelfelt har köpt målningstillbehör; staffliet och målarparaplyet är inpackade med tavlan; beträffande de övriga sakerna (färglåda, färger, duk, penslar) ska han fråga en kommissionär huruvida det blir dyrare att skicka med grande vitesse [express, snabb fart] eller ta dem med som övervikt.

 • Edelfelt har ordnat med Albert Laurins gravyr för Nordiska målares tavlor; "dumlingarna" i Stockholm skriver att gravyren ska vara färdig den 20 augusti eller tidigare; Edelfelt förstår inte hur de ska hinna, gravören måste först invänta svar från Stockholm, sända ett första utkast till Edelfelt på Hindhår, som sänder rättelser till Paris och den slutliga klossen ska sedan sändas till Stockholm.

  Pariisi Tukholma Hindhår gård Albert Laurin
 • Madame Jacquinot har skrivit ett vänligt brev för att fråga hur det står till med Gunnar Berndtson; Edelfelt ska besöka henne i kväll och får då diskutera Alexandra Edelfelts klänning.

  Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson Jacquinot
 • Idag har Edelfelt varit på Bon Marché och fått 12 provlappar på svart siden till Alexandra Edelfelts klänning.

  Bon Marché Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har sprungit i flera stadsdelar på jakt efter en ateljé; Edelfelt vill inte betala mer än 600 francs; vid Gare de l'Est långt bort i ändan av rue Lafayette finns två ateljéer för 700 francs; i Pierre Petit Gerards hus på Boulevard Montparnasse finns en ateljé utan rum för 600 francs; den är långt från Boulevarden, Runebergs och Jacquinots, men nära till hans kamrater Jules Bastien, Petit Gerard, Charles Baude och Charles Moreau Vauthier; i Clichy finns en för 800 francs; bodde han i Clichy skulle han dras in i den svenska klicken och bort från sina gamla kamrater; det gör inte så mycket att vara långt från centrum då han inte går på Ecole des Beaux Arts; i Edelfelts hus finns en ateljé för 800 francs.

  Clichy École des Beaux-Arts Gare de l'Est Lina Runeberg Jules Bastien-Lepage Charles Baude Walter Runeberg Jacquinot Pierre Petit-Gérard Charles Moreau-Vauthier
 • Edelfelt hoppas att Gunnar Berndtson blir frisk så att han kan åka hem; han böjer sig ändå under vår Herres vilja, och stannar längre om det behövs.

  Gunnar Berndtson
 • Edelfelt har ändå arbetat den senaste veckan.

 • I Musée pour tous [Museum för alla] har Edelfelts tavla kommit ut; där finns också Tajtas porträtt som croquis.

 • Om Gud vill är Edelfelt om en vecka på Östersjön; han förargas över att behöva ta med sin vinterpaletå, den väger så mycket.

  Itämeri
 • Edelfelt ber gratulera morbror Gustaf och moster Fanny Brandt till lillans födelse, det var ett spektakel med hennes oförmodade uppträdande på världsteatern; han hälsar till småflickorna, Tante Adèle Gadd och Tajta (Fredrika Snygg).

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Fanny Brandt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg Adelaide Brandt