Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

stormar transportmedel val (samhälleliga händelser) hotellit höyrylaivat insinöörit Jumala junat juutalaiset kaiverrukset kauppiaat konsulit kuninkaat matkat mitalit museot myymälät osoitteet politiikka ruotsalaiset sää seuraelämä syksy taidekokoelmat talous teatteritaide ulkonäkö vaatteet valokuvat vierailut vuodenajat

Stockholm måndag d. 15. Okt
Älskade Mamma
Nu först här! Aldrig mera ångbåtsresor så
vis sent på hösten. – Utom att det kostar
så förfärligt blir man så nedstämd till syn
het. Efter en skilsmessa önskar man gerna
omvexling, men då denna består i att gå och
vänta på ångbåten i Åbo och bara nära
nog en dag och lossa i Digerby på Åland, så
är den trösten klen. Sista aftonen i Åbo
var jag hos Creutzeus – der var Tante Thild
Kram. Fru Björnen hem med dotter frihna Cad
vrite, creutsens två gifta och 3 ogifta dotter
nu äro alla mycket enkla och vänlig
menniskor, och jag kände mig strax alldeles
hemma der. – Reskamrater under vägen
hit voro: Gubben Paccus med fru och en
nn, vacker fr. Martin, på väg till Hamburg
en konsul i Jacobson med en särdeles värka
fru från Åbo, en äldre fröken Schürer-Wald-
henne, kusin till Armfelts, som varit på brötter
i Åbo, en svensk ingeniört en jude för Stockho
en konsul från Ulieborg och svenska dum,
qvartellen – sällskap saknades således icke
Gubben Parins var särdeles språksam
berättade om gamla tider om Runeberg
och sygnens och då han först ham till Helsning
fors. – Fröken Schurar Waldheim, hvars
mor heter Oxenstjerna tror jag var ett rask
och öppen svenska, som var rätt rolig att
höra på. Hon talte alldeles oförtäckt om
en chassa familjeförhållanden inom Armfelts

slägten o. s. Roligast var det dock att tala
med henne om den intressanta tidens från
1780 till 1815, om G. M. Armfelt, hvars
korrespondens hon gått igenom på domin
om Gustaf II Adolf och Carl XIII. Axel Antel
skall jag gå igenom pappren på Aminne,
och frötter Sch. spådde att han der skulle
finna rätt mycket som belyste de dåliga
sidorna. G. M. Armfelts karaktär, men
blott litet af historiskt intresse. Hon har
varit många gånger i Finland (på Rattsch
och i Åbo) och är derföre alldeles hemma
stadd i finska förshållanden. På kland
haf gick dugtigt sjö och damerna voro
sjuka – I går afton seglade vi in till
Stockholm. Grosshandlar Lindström
som också var med tog in här, norra
I medjegatan Ni 10 och det styrde jag också
min höra. Jag hade väl nog fått stanna
på ångbåten, men det är så inhet
och fuktigt i nytterna, och så är det alltid
buller ombror på en ångbåt naturtid.
Rummet kostar mig 2 riksdaler.
På Rydbergs hotell sammanträffade i
med Lindström och Hard af Segerstads
fr. Hfors, och gick med dem på dramatisk
theatern. – Kung Renes dotter, den hvita
halsduken och qvarnen i Marty – alla
pjeserna med debutanter i Den första
pjesen var spelet ganska likt det
som bestås i Helsingfors. – Tornqvist
A
sa
t

alltid
är.
a
enslin
i höll
het
vid
som gått mycket framåt, var rigtigt
bra i den hvita halsduken. – Den
sista pjesen gick bra, isynnerhet spelar
sägerqvist förträffligt. – Kl. 12 såg jag
i min säng och sof godt denna natten
hvilket jag ej gjort på länge. I dag
på morgonen vexlade jag slitet pengar
och köpte ett gammalt stälstisk af
Carl 18 i en brig-a brac butik – få
hade lust att köpa en gammal som
tidig gravyr, utmärkt god, men den
kostade 5 riksdaler – Alla samtiden
porträtter likna ej det vanliga litet
grafi porträttet, utan mycket mera
utpräglast vara tycke – ja de påming
na i högsta grad om Gustaf Adolf.
stora utställade ögon, håret visserliga
glest men icke så kammadt som
vi varit oss att föreställa oss, skägget
alldeles blondt o.s.v. Dessutom köpte
jag några aftryck af medaljer der Carl
18° bild förekommer. Min hatt skall
jag i dag låta putre upp, och skall
så bege mig till Lauren) ager natur
nalmusen o.sv. blir jag bara färde
så stryker jag af i afton med tagit
till Malmö och är då i morgon
afton i Köpenhamn. – Atråd Blan
att resa sjövägen om han vill resa
ekonomiskt, ty restaurationen hostar

så mycket, likaså värdshusen i stärkerna
Nog har jag ännu bra ledsamt
efter Mamma, och kommer att ha
det dugtigt ändå tills jag kommit till
Paris och i gång med arbetet. Jag är
yttrört nyfiken att få veta huru
valen utföllo i går i Frankrike
A propos – glöm ej att skicka det
stora fotografsporträttet af fru Cotten
åt Mannerheim – jag träffade honom
sista aftonen i Åbo och han frågar
ifver det. – Vädret är vackert och
stämmer mig litet mera fördelaktigt
innan jag ännu träffat någon förslag
det ju ensligt hvar som helst. – Jag
vet knappt om jag bryr mig ser att
köpa paraply här, ty den är bara
till derväro. Jag
har redan så mycket
att vara på. Mamma och Mari ha
packet mästerligt in mina saker.
Jag tycker nästan att det är synlig
att ta upp en skjorta eller en rock-
man det måste ske. – Hvad byltet
beträffar kan jag aldrig mera få
den eleganta fasongen på det. I
Helsa alla hjertligt från mig
Gud välsigne Mama, men bästa
van på jorden – Helsa An Kipsirre och
Bils Blas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Aldrig mera ångbåtsresor så här sent på hösten; efter skilsmässan från familjen önskar man omväxling, men då den består i att gå och vänta på ångbåten i Åbo och ligga nära en dag och lossa i Degerby på Åland, så är trösten klen.

  Ahvenanmaa Turku Degerby
 • Sista kvällen i Åbo var Edelfelt hos Creutzens; där var tante Thilda Kræmer, Fru Björkenheim med dotter friherrinnan Louise Cedercreutz, Creutzens två gifta och tre ogifta döttrar; alla var vänliga och Edelfelt kände sig hemma där.

  Turku Matilda Kræmer Carl Creutz Hortense Creutz Anna Cronhielm af Hakunge (epävarma yhteys) Charlotta Sofia Björkenheim Lovisa Cedercreutz Matilda Creutz (epävarma yhteys) Augusta Creutz (epävarma yhteys) Ellen Creutz Alma Creutz Alice Creutz
 • Reskamrater på ångbåten var gubben Fredrik Pacius med fru och en vacker fröken Martin på väg till Hamburg, konsul Alfred Jacobson med särdeles vacker fru från Åbo, en äldre fröken Schürer-Waldheim som var kusin till Armfelts och hade varit på bröllopet i Åbo; därtill var en svensk ingenjör, en jude från Stockholm, en konsul från Uliåborg och svenska damkvartetten.

  Turku Tukholma Hampuri Oulu Alfred Jacobsson Fredrik Pacius Nina Lucia Pacius Martin Hélène Jacobsson Berta Schürer von Waldheim Armfelt
 • "Gubben" Fredrik Pacius var språksam och berättade om Johan Ludvig Runeberg, Fredrik Cygnæus och om tiden då han först kom till Helsingfors.

  Helsinki Johan Ludvig Runeberg Fredrik Cygnaeus Fredrik Pacius
 • Fröken Berta Schürer Waldheims mor heter Oxenstjerna; hon talade oförtäckt om massa familjeförhållanden inom Armfeltska släkten; roligast var det att tala om tiden från 1780 till 1815, om Gustaf Mauritz Armfelt, vars korrespondens hon gått igenom på Åminne, om Gustaf IV Adolf och Carl XIII; Axel Antell ska också gå igenom pappren på Åminne, och fröken Schürer Waldheim förutspådde att han där skulle finna rätt mycket som belyste de dåliga sidorna i G. M. Armfelts karaktär, men bara lite av historiskt intresse; fröken Schürer Waldheim har många gånger varit i Finland, på Ratula och i Åbo, och är hemmastadd i "finska förhållanden".

  Suomi Turku Åminne gård Ratula Axel Antell Gustaf Mauritz Armfelt Berta Schürer von Waldheim Armfelt Ebba Schürer von Waldheim Gustav IV Adolf Karl XIII
 • På Ålands hav var det hård sjögång och damerna var sjuka.

  Ahvenanmeri
 • Edelfelt tog in på samma ställe som grosshandlar Julius Lindström, på Norra Smedjegatan No 10.

  Julius Lindström
 • På Rydbergs hotell träffade Edelfelt Julius Lindström och Adam Hårdh af Segerstad från Helsingfors; de gick på Dramatiska theatern och såg Kung Renés dotter, den vita halsduken och kvarnen i Marly; i den första pjäsen var spelet likt det som bestås i Helsingfors; Törnqvist har gått mycket framåt och var riktigt bra i den vita halsduken; i den sista pjäsen spelade Lagerqvist förträffligt.

  Helsinki Hotell Rydberg Kungliga dramatiska teatern Adam Hård af Segerstad Törnqvist Lagerqvist Julius Lindström
 • Edelfelt växlade pengar och köpte ett gammalt kopparstick av Carl IX i en bric-à-bracbutik [lopptorg, krimskramsbutik]; han hade också lust att köpa en gammal gravyr, men den var för dyr; alla samtida porträtt liknar inte det vanliga litografiporträttet; de har mera utpräglat Vasa-tycke, de påminner om Gustaf Adolf; han köpte avtryck av medaljer med Carl IX:s bild.

  Gustav II Adolf Karl IX
 • Edelfelt skall låta putsa upp sin hatt och sedan bege sig till Albert Laurin, Johannes Jæger och Nationalmuseum; om han blir färdig ger han sig av på kvällen med tåget till Malmö och är följande kväll i Köpenhamn.

  Malmö Kööpenhamina Nationalmuseum Albert Laurin Johannes Jæger
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt avråda Gunnar Berndtson från att resa sjövägen om han vill resa ekonomiskt; restaurationen [maten] och världshusen kostar så mycket.

  Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson
 • Saknaden efter Alexandra Edelfelt är stor, vilket den kommer att vara ända tills han kommer till Paris och kommer i gång med arbetet.

  Pariisi Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt är nyfiken att veta hur gårdagens val utfallit i Frankrike.

  Ranska
 • Edelfelt ber skicka fotografiporträttet av fru Sofia Cotta åt Carl Mannerheim, som han träffade i Åbo.

  Turku Carl Mannerheim Sofia Cotta
 • Vädret är vackert och Edelfelt har blivit på bättre humör; han bryr sig inte om att köpa paraply; Alexandra Edelfelt och Mari har packat mästerligt; han ber Gud välsigna Mamma och hälsar till Ankepisse [Annie] och Blis Blas [Berta] Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Mari / Marie