Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

transportmedel parfymer (skönhetsvård) stormar reliker arkkitehtuuri gotiikka Jumala junat katolisuus kirjeet kirkkokunnat lämpötila lapset (perheenjäsenet) matkat museot näyttelyt palvelusväki posti sää seuraelämä taide

Colin, fredag d. 19 okt. 77
Älskade Mamma,
I afton kl. 9. 30 bär det af härifrån
direkt till ce cher vieux Paris" sedan jag
i ett hus rest från Stockholm hit. – Det är
icke roligt att under 3 dagars tid ej ha an-
nan musik i sina öron än hvisslingar från
ångpiporna, vagnhjulens guissel och: "Hersleholm
2 minuter – Oberhausen, alle aussteigen o.s.v.
Den sista aftonen i Stockholm träffade jag af
en händelse unga Sottie, som förklarade att
de veckor han i fjol tillbragte hos Mlle Jacquis
voro de roligast i hans lif – och bad mig
helsa mycket och varmt. I Köpenhamn hade
jag 2 timmars rast, och var redan helt
förtviflad öfver att jag tappat de adresser
på Ole Haslund m. fl. som Krohn gifvit mig,
då jag hade den lyckliga idén att söka efter
Birrens hemvist: en adresskålender. – Jag satter
mig derför i en vagn och styrde till Vestervold,
klef upp till Berrens och steg in – der jag till
min häpnad ser ett uppdukadt diner-bord, med
herrskapet Bizzen och Runebergs, ja Runeberg,

som jag redan trodde vara långa våga
Allmän öfverraskning som ökades ännu
mera är min sida, då jag erfor att hu-
nebergs just nu hollo på att dricka af-
skedsbågaren, och ämnade sig af med sam-
ma tåg. Vi ha således varit ressallska
från Köpenhamn hit d.v.s. sålunda
att vi träffats på stationerna, ty Rs
önskade att jag ej skulle vara vitne till
deras barnaskötsel, och ville äfven befria
mig och mina hörsel och luktorganer från
de förnöjelser deras ungherskap kunde
bjuda på. De resa med fru Rs syster en
älde fr. Elfving och en finsk piga, hvilken
ser mera bortkommen ut och talar dålig
svenska. Walter ser rigtigt nedtryckt
ut af alla de bekymmer och allt det bråk
som barnen med slag åtföljande mjölk-
tuttar och gummielastikum reservoirer artig
komma. – I dag fick jag ej ut honom då jag
sjelf gick ut i stan kl. 10, kl. 3 efter middag
såg jag honom dock med våld och vi gingo
ust och ramlade, sågo på konstutställningar
och betraktade staden här. – I morgse
var jag bra mycket omkring i kyrkorna
och på museet. – Hvilken herrlig arkitektur
här finnes – dessa gamla romaniska kyrkor
intressera mig nästan ännu mera än
ef
de
t
At
at
de
se

domen. – Men i allmänhet tycker jag att
de restaurerat nästan för mycket så t. ex
sta Maria om Capitol som är från 1700 later
ser så nu ut som om den vore bygd i går
(B det inre). – Jag tycker likaså att man
restaurerar bättre i Frankrike. Ett märkvär-
digt hus är det s.k. Gürzenisk en slags
börs och festlokal får 1300 talet, som
de heller ej låtit vara i fred, utan sein
professor ans Düsseldorff har målat tjock
lunsor och sköna tyskar längsmed vägga
na. – Den gamla kölnerskolan är utmärkt
intressant, och jag har beundrat dess alltid
såväl i museet, som isynnerhet i dömen
der Meister Wilhelm Lochners berömda
triptyque är och förblir ett mästerverk. –
Domen är herrlig – gladare än notre-
Dame och St Stephan – glasmålningarna som
till största delen äro moderna, kan jag dock
ej med. Glasmålningen tillhörde så helt
och hållet 12 – och 1300 talat, att man nästa
begär ett helgerän genom att söka passa in
densamma i någon annan tal än den rena
gothiken. – Tycksskattemeller den dyrbaske
ta göra ett möjligt intryck – relikskrin med
1200 diamanter och adelstenar, monstrande
som i guldsmide-värde gå till 2 miljoner
oet. – Ja det är ändå bra intressent att
köllen, die herliga stadt
se igen
Die går se viela huildest
Kapellen und Kiriken hat

a
81.
.
Jag har sett en har exponerad bilder cyklus" af Makar –
skral
i mitt tycken

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • På kvällen bär det av till "ce cher vieux Paris" [det kära gamla Paris], sedan han i ett huj rest från Stockholm; under tre dagar har han inte haft annan musik i öronen än visslingen från ångpiporna, vagnshjulens gnissel och: "Hessleholm 2 minuter – Oberhausen, alle ansteigen" o.s.v.

  Pariisi Tukholma Hässleholm Oberhausen
 • Sista kvällen i Stockholm träffade Edelfelt på Charles Tottie, som förklarade att de veckor som han föregående år tillbringat hos Madame Jacquinot var de roligaste i hans liv.

  Tukholma Jacquinot Charles Tottie
 • I Köpenhamn hade Edelfelt tappat Ole Haslunds och andras adresser som Pietro Krohn gett honom; i en adresskalender sökte han upp Bissens adress och åkte dit; till sin förvåning fann han Runebergs där, som sedan reste med samma tåg; de har bara träffats på stationerna, då Runebergs önskade att Edelfelt inte skulle vara vittne till deras barnskötsel; Runebergs reser med fru Runebergs syster, en äldre fröken Elfving, samt en finsk piga.

  Kööpenhamina Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg Vilhelm Bissen Otto Haslund Johannes Runeberg Vasthi Runeberg Betty Elfving Anna Vilhelmine Bissen
 • Walter Runeberg ser nedtryckt ut av bekymret och bråket med de resande barnen, som åtföljs av mjölktuttar, blöjor och gummielastikumreservoarer.

  Walter Runeberg Johannes Runeberg Vasthi Runeberg
 • På eftermiddagen fick Edelfelt med Walter Runeberg ut på stan; de såg konstutställningar och betraktade staden; på morgonen hade Edelfelt vandrat omkring i kyrkor och på muséet.

  Köln Wallraf Richartz Museum Kölnischer Kunstverein Walter Runeberg
 • Edelfelt tycker arkitekturen är härlig; de gamla romaniska kyrkorna intresserar honom nästan mera än domen; han tycker de restaurerat för mycket; på insidan ser Sta Maria im Capitol från 1100-talet ut som om den var byggd igår; Edelfelt anser att de restaurerar bättre i Frankrike; ett "märkvärdigt" hus är det så kallade Gürzenich, en slags börs och festlokal från 1300-talet, som inte heller låtits vara i fred, utan "ein professor aus Düsseldorff" [en professor från Düsseldorf] har målat tjocka lunsor [klumpiga kvinnor] och sköna tyskar längsmed väggarna.

  Ranska Düsseldorf Kölnin tuomiokirkko Santa Maria im Kapitol Gürzenich Julius Raschdorff
 • Den gamla kölnerskolan är intressant; Edelfelt har beundrat dess alster i såväl muséet som i domen, där Meister Wilhelm Lochners berömda triptyk är ett mästerverk; Domen är gladare än Nôtre Dame och St Stephan, men Edelfelt kan inte med de moderna glasmålningarna; glasmålning hörde till 1200- och 1300-talet och det vore ett helgerån att försöka passa in den i någon annan stil än i den rena gotiken; kyrkoskatten och dess dyrbarheter gör ett mäktigt intryck, relikskrin med diamanter och ädelstenar, guldsmide; "Köllen, die heilige stadt, Die gar so viele hundert Kapellen und Kirchen hat" [Köln, den heliga stad, den allt många hundra kapell och kyrkor har].

  Köln Notre Dame Kölnin tuomiokirkko Stefansdomen Wallraf Richartz Museum Stefan Lochner
 • Det var ordentlig sjögång från Korsör till Kiel; Edelfelt vet inte om Runebergs reser först följande morgon, men både han och de är glada över upphållet i Köln; de har kunnat sova ut och vädret är vackert, om än kallt; det är kallare än i Sverige; i Hamburg var det snö på marken.

  Ruotsi Hampuri Köln Korsør Kiel Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Kanske får Edelfel i morgon i Paris brev av Alexandra Edelfelt; han har hunnit fråga sig om det inte var dumt att överge lugnet hos henne för att ge sig ut i världens bråk.

  Pariisi Alexandra Edelfelt
 • Om Edelfelt kunde skulle han skicka äkta Johann Maria Farina [Eau de Cologne, parfym], butiken ligger alldeles bredvid; han hoppas att Alexandra Edelfelt fått hans brev från Stockholm; fördelen med kontinententur är att postförbindelsen med Finland är regelbunden, vilket inte är fallet i Sverige; det mörknar och de tänder ännu inte gasen i restaurationslokalen [matsalen] där han sitter; han tar farväl och önskar Guds välsignelse.

  Suomi Ruotsi Tukholma Alexandra Edelfelt Johann Maria Farina
 • Edelfelt har sett en "bildercyklus" av Hans Makart och tyckte det var skräp.

  Hans Makart