Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) Jumala juomat lääkärit lääkeaineet palvelusväki ruoka

Paris d. 8 nov. 77
Älskade Mamma,
och en sådan otur. Jag är sjuk och
måste ligga till sängs ännu några dagar
och således uppskjuta min stackars täfla
allt längre och längre. Samma dag jag skref
sist kände jag mot aftonen litet stygn
och några Angelsmän Swan, Somerset och
en Boliveyn menade att det kanske vore bäst
att rådfråga en läkare. Senare på aftonen
återkommo de med en dr Delbet, som förkla
rade att jag blifvit dugtigt förkyld, satte
senapsdagar på bröstet. Följande morgon
hade febern tilltaget och för att undvika
lunginflammation lät han hoppa mig. –
Sedan dess har stugnet varit borta och febern
är i dag ingen. Hvad jag lider af lärer vara
en s.a pleuresse, men alls ej farlig, såsom
såväl doktorn som alla mina kaskratet säga
I natt har jag sofvit 8 timmar å rad. Jag är
aldrig ensam. Bolieyn sof har förra natten
Wallenius de två följande. Nordström och B och
gren samt hotila ha arbjudit sig att hålla in
sällskap – Conciergen och hans hustra äro
utmärkt hyggliga: koka min bouillord och mjölk

Walter Runeberg och Barony säga som alla
att jag ser rask ut, och äro ledsna öfver
men otur, öfver den tid jag förlorar och ledsnaden
att ligga mellan läkare. – Wallenius är särdeles
hygglig och hvad som bättre är, van vid sjuka
och han och conciergskan värda mig ypperligt.
säkaren tyckes vara skicklig ehuru han förefaller
vigtig och tillgjord.
Gud styre allt till det bästa och läre
mig att utan knot taga emot denna profussa
var lugn, älskade Mamma, detta är ju
icke farligt, och för resten redan på bättringen
Jag skulle lida mera af att tro det Mammas
skulle oroa sig, än af hela denna strunt
sjukdom.
Jag skall försöka att så ofta som möjligt gå
underrättelser från mig.
Helsa hjertligt Anni och Butti
vår lugn, var stark – Gud hjelper oss nog.
Doktorna försäkrade att att fara är öfverstånden
sedan den första natten.
Jag har nu en "vesicatoire" i ryggen
Mammas egen
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö