Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) militärer (personer) ateljeet juomat kirjat kuninkaat lääkärit lääkeaineet sodat sotilaat Turkin sota venäläiset vierailut viinit ystävät

Paris d. 12 nov. 77
Älskade Mamma
I dag på morgonen har jag fått ett stärkt
laxativ, som också gjort sin verkan, hvar
förr jag nu känner mig temmeligen trötta
a
bl.
Spanskflugen har nu småningom börjat
helsa alldeles, men kliar förskräckligt, så att
jag i natt ej fick i sömn förrän kl. 4.
Just nu var en kamrat från ateliern
Ballande, härinne hos mig. Han har här
de studerat medicin och haft en pleure
sig för två är sedan, så han kunde
gifva mig allehanda upplysning
Det värsta är naturligtvis för mig att
min taflas fullbordande blir en omöjligt
het tillföljd af detta uppskof. Hvem
vet hvad detta kanske har vara bra
till – nu för stunden känner det som en
härd nöt att bita på, att så der fr
packa en såväl en älsklingsidé som
drömmar om ära och framgång.

Emellertid tänker jag börja med
taflan i sakta mål. Får se hvad
jag gör efter jul – men till fännin
går jag på med denna Carl XII och
Her hur långt jag hinner.
Jag är icke en minut ensam.
Nordström här legat här sista natten.
och för resten tura vänner och bekanta
om att hålla mig sällskap. En gran
ne och målare M. Payen, har gifvit med
några buteljer vind som kommit deraft
från Bordeaux, godt och oförfälskadt. –
Ännu är det blott flytande ämne
buljons, mjölk vin och tisane som jag
får förtära. – Ernst Nordström har
läst högt för mig likaså Ballanda.
Jag är nog väl hållen alltid, men
(det förhindrar ändå intet att det är
rätt tråkigt att ligga här för
ankar.
Läkaren förklarade i morgse, att

sjukdomen gått så lära som den
och att blott
möjligtvis kunnat, gurglacker
en ringa del vatten återstad.
Ryssarne ha ju åter segret.
i kriget. – Hvad är det har att
ligga beqvämt i sin säng, välskatt
och lugn, mot att ligga lemma tyst
på någon af de genomblödda fått
kring Plewvna. – Hvad hors de från
de andra sårade från Gardet? Sade
skulle ju komma hem säger Mammas
Många hjertliga helsningar
isynnerhet till Askepirre och Blet
Nog tycks det bli bra med mig
med litet tålamod!
Mammas egen
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • På morgonen har Edelfelt fått laxativ; spansk fluga blåsorna har så småningom börjat helna, men kliar förskräckligt; Ballande från ateljén var på besök; han har studerat medicin och också haft pleurésie [lungsäcksinflammation] för två år sedan.

  Ballande
 • Det värsta med sjukdomen är att han inte hinner få Carl IX färdig i tid.

  Karl IX
 • Vänner och bekanta har hållit Edelfelt sällskap; senaste natt låg Ernst Nordström över.

  Ernst Nordström
 • En granne och målare, Monsieur Ennemond Payen har gett Edelfelt buteljer med vin direkt från Bordeaux; Edelfelt får ännu bara äta flytande, buljong, mjölk, vin och tisane [brygd, infusion].

  Bordeaux Ennemond Payen
 • Ernst Nordtsröm och Ballande har läst högt för Edelfelt; Edelfelt är väl omhändertagen, men det är ganska tråkigt att ligga för ankar.

  Ernst Nordström Ballande
 • Läkaren förklarade i morse att sjukdomen gått så bra som den kunnat gå; det återstod bara en liten del vatten i lungsäcken.

  Ernest Delbet
 • Ryssarna har på nytt vunnit en seger i kriget; att ligga bekvämt i sin säng är ingenting mot att lemlästad ligga på något av de genomblödda fälten kring Plewna; Edelfelt frågar efter nyheter om sårade från [Finska] Gardet; Alexandra Edelfelt har sagt att Torsten Lode skulle komma hem; Edelfelt sänder hälsningar till Ankepirre (Annie) och Blis (Berta) Edelfelt.

  Pleven / Plevna Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Torsten Lode