Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

fylleri sjukdom (tillstånd) alkoholism englantilaisuus Jumala juomat kirjeet lääkärit lääkeaineet naiset parlamentit politiikka ruoka ruokavaliot vierailut viinit ystävät

Paris d. 15 november 77
Älskade Mamma,
Hvarigenom skiljer sig menniskan från
djuren? – "Derigenom att hon äter kött? Herra
kunde lika gerna säga hotlett. – Att jag åter
börjar bli menniska märker jag deraf att
jag just nu fått i mig en stor god half-
hotlett, druckit vin och ligger fullklädd på
min säng. Dr Nordström var här i går afton
och menade att jag skulle föra hög dest
och med kinin och jern starka kräfterna, för
att derigenom göra kroppen mägtig att sön-
derdela den vatturmessa som ännu finne
i lungsäcken. – Jag vet således knappt af att
jag är sjuk, ty jag har ej de minsta
plåga, är på så godt humör man efter
omständigheterna han vara, läser sedan
i går hur mycket som helst, åter dricker
och sofver. Vi skola hoppas att det onda
snart går öfver, ehuru såväl den franska
läkaren som Nordström förberedt mig på
att det kan räcka länge. Låtom oss i
alla fall vara tacksamma mot Forsynen

som låtit mig slippa med en huden
sjukdom – Tänk om det blifvit lunginn-
flammation! – Jag har så mycket tänkt
på Mamma i dag och i går, ty det är
nu som Mamma fått mina första bref
från sjukbädden. Huru har Mamma mot
tagit dem? Månne hon oroar sig alltför
mycket? Jag hade kanske gjort bättre i
att icke skrifva – se der, de tanker som
alltjemnt plåga mig. – Sargent och
Lachaise kommo hit i går på e.m. helt
effäres", ty de hade först nu fått hör
att jag var sjuk – hvilket ej är underligt
då jag endast genom Bourgain och Gueldry
haft gemenskap med mina bekanta.
Misserna Austin skickade mig små
varmaste helsningar och beklaganden att
jag var sjuk, och hade erbjudit sig
att tillsända mig "god mat" ifall jag
vore illa serverad i den vägen. Jag
afböjda naturligtvis denna vän

lighet, då jag har det mycket bra.
Herrskapet Sargent är i San Remo
och stannar vintern öfver der nere,
emedan Mme S. är sjuk. – Tänk den
stackars Petit-Gerar som åter insjukna
der borta i Strassburg. Hans bror, Andre
var här i går och berättade mig dit. Om
några veckor lärer han dock ämna sig
hit, envis som han är att fortsätta
sina artistiska studier.
Mr Payen satte kronan på sin hygglig
het då han i dag på morgonen
skickade hit in till mig 6 buteljer
gammalt Bordeaux, som han fått
sig tillsända från sin far i Bordeaux.
Han har ännu ej varit härinne så
att jag ej fått tacka honom för
denna vackra present. Att det är
gadt och äkta kan man lita på.
Somerset har jag ej sett på några
dagar. Han har varit full nu
igen (han är alldeles genom-engelsk
i det afseendet) och skäms för alla

menniskor i huset.
Jag åter ägg – kött – soppa och dricker
vin och mjölk i ymnighet.
Den politiska ställningen tyckes
vara ytterst brydsam. Kammarens Cassio
ner äro så stormiga som möjligt.
Blir det nu något spektakel, så vet
Mamma att jag ligger i min säng
eller hans une i mitt rum par ordre
supérieur" och sålunda är urståndssatt
att strida på barrisaderna.
Farväl – kyss Anni och Butti.
många helsningar – Gud välsigne
Er.
Mammas egen
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt börjar snart känna sig som en människa efter att han ätit en stor god kalvkotlett, druckit vin och ligger fullklädd på sängen; doktor Nordström har ordinerat hög diet, kinin och järn skall stärka krafterna; Edelfelt mår mycket bättre, men både den franske läkaren och Nordström har förberett honom på att det kan räcka länge; han tackar Försynen för att han kommit undan med en lindrig sjukdom, det kunde ha varit lunginflammation.

  Ernest Delbet Nordström
 • Edelfelt har tänkt mycket på Alexandra Edelfelt; hon borde nu ha fått hans första brev från sjukbädden; kanske hade han gjort bättre i att inte skriva til henne.

  Alexandra Edelfelt
 • John Singer Sargent och Eugène Lachaise kom på besök helt "effarés" [bestörta], de hade först nu fått höra att Edelfelt var sjuk.

  John Singer Sargent Eugène Lachaise
 • Edelfelt har bara genom Gustave Bourgain och Ferdinand Gueldry haft gemenskap med sina bekanta.

  Gustave Bourgain Ferdinand Gueldry
 • Misserna Austin sände sina varmaste hälsningar och erbjöd att sända god mat; Edelfelt avböjde, då han har det mycket bra.

  Sarah Austin Mary Austin
 • Herrskapet Sargent stannar i San Remo över vintern, i och med att Madame Mary Sargent är sjuk.

  San Remo / Sanremo FitzWilliam Sargent Mary Sargent
 • Pierre Petit Gerard ligger sjuk i Strassburg; hans bror André berättade nyheten då han hälsade på Edelfelt föregående dag.

  Strasbourg Pierre Petit-Gérard André Petit-Gérard
 • Monsieur Ennemond Payen har skickat Edelfelt 6 buteljer gammalt Bordeaux, som han fått av sin far i Bordeaux.

  Bordeaux Ennemond Payen
 • Richard Gay Somerset har inte synts till på några dagar; han har varit full igen (han är genom-engelsk i det avseendet) och skäms för alla i huset.

  Richard Gay Somerset
 • Edelfelt äter ägg, kött, soppa och dricker vin och mjölk.

 • Den politiska situationen tycks vara mycket brydsam; [deputerade]kammarens sessioner är stormiga; Alexandra Edelfelt vet att Edelfelt ligger i sin säng "par ordre supérieur" [av oöverstigliga omständigheter] och är således ur stånd att strida på barrikaderna; han hälsar till Anni och Butti (Berta) Edelfelt och önskar dem Guds välsignelse.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt