Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) apurahat ateljeet kahvilat kaunokirjallisuus kevät kirjailijat kirjeet kuolema kuvanveisto lääkärit naapurit parlamentit politiikka ranskalaiset saksalaiset sanomalehdet taide talvi vapaamuurarit vierailut vuodenajat

sande de hand att
Älskade Mamma
återigen ett bref! Hvilken lycklig idé
af mig att skrifva alla dagar, om Mamma
verkligen svarar lika ofta! Gud välsigne
Mamma för hvarje rad. Jag känner mig
få uppiggad nu, att jag ser allt i
ljus – men tafla, vintern och våren.
Doktorn var här i går afton och förklarad
att han sjelf skulle bli galen i en så-
dan hitta, så mycket mindre underligt
då att jag hade hufvudvärk. Detta onda
är nu lyckligtvis borta sen jag sofvit
utmärkt godt i natt. Efter att ha noga
lyssnat och krackat på mitt bröst och min
rygg, låtit mig tala högt och lägt o.s.v.
förklarade Dr N. att vattnet var så godt
som borta, och att bröstvikrationen återigen
var märkbar i högra lungsäcken, hvilket
ej är fallet under sjukdomen. Han så-
de att han ännu skulle komma om lör-
dag, men sedan trodde han det ej skulle
behöfvas. –
Mannerheim har varit här alla dagar
på eftermiddagen. I går kom han hit

direkt från Versailles der han varit
i deputeradekammaren med Sanceau
S. hade förklarat sig på förhand vara
en ypperlig guide – han är frimurare
och flera af de politiska storheterna
äro således hans amis intimes". Emeller
tid lär han ej bättre känt till sina inten
vänner än att Mannerheim alltjemnt
beslog honom med laga och osanning.
Så hade han visat en herre som Gamber
hvilken senare alls ej var uppe, påstått att
en herre med svarta mustascher som satt i
Marskalkens loge var Mac-Mahon. o. s.
Men när han berättade att den herrar
som satte i presidentstalen hette Grevy,
då brast Mr tålackad, och "då fick jag
lof att huta åt honom. Han skulle
ha varit en ypperlig gende för hr. Kämpa
som ju också varit här i Paris" ty de Mhus
Han var rigtigt lustig i sin vrede
icke allenast Sanceau utan fransmän
nen i allmänhet fingo åka för att de alltid
förutsätta ett så kolossal okunnighet
hos utländingar – lika stor som deras

t

egen angående främmande länder. – En herre
hade sagt åt Mannerheim häromdagen: Vous
connaisser Hernani – c'est une pièce de Victor
Hugo – et c'est très bien ecrit!"
Ville Wallgren har nu börjat arbeta i en
särdeles begifvad norsk bildhuggare Skeibroks
atelier. Walter R. går och ser på hvad han
gör. Det lär vara meningen att han nu
skall öfva sig att hugga i marmor, tills
han lär sig helst litet franska, ty så
obegriplig som han nu är (han vet ej hvar
boujour, betyder) kan han ej ha någon
nytta af undervisningen i Ecole des Beaux
Arts. Tillika tecknar han hos Bonnat
om aftnarna, hvilket ju är mycket
bra, ehuru han kanske tecknat alldeles
för litet för att genast gripa sig än
med naken modell. Det är ju
roligt att Berndtson fått stipen
diner. Svanströms vits "Philhellenen"
är af de bästa. Så enkelt som Columbi
ägga konsten blott att hitta på.
finska tidningar har jag natur-
ligtvis ej sett på bortat en må

nad. Som Lagerborg flere gånger er
bjudit mig. Dagbladet till skänks,
så tror jag att jag tar och skrifver
till honom och begär det. – Att löpa
till Café de la Rijense hvar gång nu
vill ha underrättelserifrån himlandet blir
i sanning tröttande
Jag tror verkligen Mamma har rätta
det att en sådan tankehvila som den en
sjukdom medför klarar upp idéerna.
Åtminstone ser jag nu en massa
saker att förändra i skizzen till taf
lan. Man kan aldrig komma till
tillräcklig enkelhet i kompositionen,
till den reda i anordningen som är nu
vändig för att hvem som helst vid första
ögonkast skall förstå ämnet. – Uti detta
fall stå fransmännen så ofantligt öfver
tyskarne, som gerna göra sina komposition
invecklade och obegripliga. – Helsa
alla Mr Gustaf, Tante Gadd – alla gossa
ne i gernan, Gustaf Phillp, men isynner
hit Anni och blir från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Vilken lycklig idé att skriva alla dagar, om Alexandra Edelfelt svarar lika ofta; Edelfelt är så uppiggad att han ser allt i ljust, tavlan, vintern och våren.

  Alexandra Edelfelt
 • Doktor Nordström har förklarat att vattnet är så gott som borta och att bröstvibrationerna återigen är märkbara i högra lungsäcken; han kommer troligen en sista gång på lördag.

  Nordström
 • Carl Mannerheim har varit på besök varje eftermiddag.

  Carl Mannerheim
 • Carl Mannerheim har varit i deputeradekammaren i Versailles med Sanceau; Sanceau hade påstått sig vara en ypperlig guide, i och med att han är frimurare och flera av de politiska storheterna således är hans "amis intimes" [nära vänner]; Sanceau hade felaktigt pekat ut Léon Gambetta och Patrice de Mac Mahon; Mannerheim hade tappat tålamodet då Sanceau berättade att herren på presidentstolen hette Jules Grévy; Mannerheim tycker att Sanceau skulle ha varit en ypperlig guide för herr Kämp som varit i Paris; Mannerheim gav fransmännen i allmänhet en känga för att de förutsatte att utlänningar är lika okunniga som de själva; häromdagen hade en herre sagt åt Mannerheim: "Vous connaissez Hernani – c'est une pièce de Victor Hugo – et c'est très-bien écrit!" [Känner ni till Hernani – det är en pjäs av Victor Hugo – och den är mycket bra skriven!]

  Pariisi Versailles Léon Gambetta Victor Hugo Patrice de Mac Mahon Carl Mannerheim Jules Grévy Sanceau Carl Kämp Hernani
 • Ville Wallgren arbetar i en begåvad norsk bildhuggares ateljé, Mathias Skeibrok; Walter Runeberg övervakar Vallgrens arbete; det är meningen att han lär sig hugga i marmor tills han lär sig franska och kan ha nytta av undervisningen på École des Beaux Arts; på kvällarna tecknar Vallgren hos Léon Bonnat, vilket är bra även om han tecknat för lite för att genast gripa sig an naken modell.

  École des Beaux-Arts Walter Runeberg Ville Vallgren Léon Bonnat Mathias Skeibrok
 • Det är roligt att Gunnar Berndtson fått stipendium.

  Gunnar Berndtson
 • Svanströms vits "Philhellenen" är av de bästa; den är så enkel som Columbi ägg, konsten är bara att hitta på.

  Svanström
 • Edelfelt har inte sett finska tidningar på en månad; han tror att han antar Robert Lagerborg upprepade erbjudande om att få Helsingfors Dagblad till skänks; det är tröttande att springa till Café de la Régence varje gång han vill ha underrättelser från hemlandet.

  Café de la Régence Robert Lagerborg
 • Alexandra Edelfelt har rätt i att sjukdomens tankevila har klarat upp idéerna; Edelfelt ser massor av saker att ändra i skissen till tavlan; enkelheten i kompositionen kan aldrig bli tillräcklig; i detta fall står fransmännen över tyskarna, som gärna gör sina kompositioner invecklade och obegripliga.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt hälsar till Morbror Gustaf Brandt, Tante Adèle Gadd, Gustaf Philip Armfelt, samt Anni och Blis (Berta) Edelfelt.

  Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Gustaf Philip Armfelt
 • *Jules Bastien Lepages far lär vara död.

  Jules Bastien-Lepage Claude Bastien
 • *John Singer Sargent är nu nära granne, likaså Charles Baude.

  Charles Baude John Singer Sargent