Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

militärer (personer) häät hallitukset (valtiot) juomat kalusteet kihlaus kirjeet konservatismi kuninkaat lääkärit maapäivät palvelusväki politiikka puolueet ravintolat ruoka sää sanomalehdet sodat sotilaat talous tasavaltalaisuus tavaratalot Turkin sota vaatteet vallankaappaukset valokuvat viinit

Paris d. 27 1871
Älskade Mamma,
Två bref att tacka för! – Nå då man
nästan uteslutande tänker på mat och
tryck, på att stärka sig, så blir man lät
att skrifva – och snillet fläddrar trögt och
plumpt". – Som Mamma ser är min
läkare just den samma Nordström, som min
lyckades så i Stockholm. Det måtte vara för
farligt, men orätt är det att bryta stäfven
öfver en menniska för ett sådant fel, då
det ej härror af okunnighet. Vore icke Lausel
mera klandervärd, då han af oförsigtighet
skjöt af de ben? – Jag kan ej annat än
vara tacksam mot Dr Nordström, och allt
hvad jag hört om honom här i Paris, här
tyder på att han är mycket anletad och
gjort sig förtjent af förtroende.
Vädret har varit vackert de sista da-
garna, och jag har derföre varit ute
och promenerat före och efter frukosten
som jag vanligen intar i en fin resten
rant här midt emot, som Sanceau
rekommenderade mig, emedan det är

han som fournerar vinerna. Man
äter alldeles utmärkt bra, och pro
serna, som visserligen äro höga för mina
förhållanden äro ungefär desamma
som på Opris i Helsingfors. – Jag äter
en alldeles förträfflig frukost med 1/2 burg
maçon till 2,50 à 3 frs. – Då vet man
åtminstone att det man får är godt.
Dinera äter jag fortfarande hemma, eme
dan jag ej vill exponera mig för afton
luften. I går utsträckte jag min vän-
dring ändå till Bon Marché, som för resten
icke är så långt härifrån, i åkt och me-
ning att der köpa en pappersskärm
för att dölja sången och tvättanstalten
i ateliern. – Det var första gånger jag
ej fann det jag sökt i Bon Marché.
Jag köpte emellertid en siden mundrik
till 8 frcs – mycket fin hvit-gul med ljus
binna kanter, likaså knif, gaffel och
sked, som jag ju ändå behöfver, nå-
grå glas, äskkoppar o.s.v. –
Conciergens hustru har nu gjort upp
räkningen för mat och dryck under
min sjukdom. Den stiger till 53
frå
fors
sjuk
har ja
pron

y
Sva
t
la
har
he

än
ch vid
r mina
omma
i åter
eberg
man
5.
nig

t
Tepp
endas
58
frs, hvilket låter mig tro att hon ej
förtjenat något derpå. 3 veckor har ju
sjukdomen räckt, och under de i sista
har jag ätit dugtigt ägg biffstekar, cofeleter
päron och drufvor samt hela tiden druckit
mjölk, chokolade och bouillon. – Huru
mycket skall jag nu ge henne för hennes be-
svår! Annars ger man henne 10 frs i
månader, men som hon nu icke allenat
fått springa här alltjemnt för att se om
elden, föra upp mat o. d, utan äfven sprun
git ärender för min räkning, så när jag
tänkt ge 25 à 30 frcs. 130 säger Waller
att jag skall ge, inclusive betalningen
för städning under November.
Min plånbok magrar hvarje dag ansen-
ligt – jag har låtit halfsula min är stöflar,
stufva upp min hatt m. m. för att äfven
yttre måtte från min uppständelse,
och detta kostar pengar. Som jag i ett
föregående bref sagt, var jag särdeles
tacksam om Mamma ville skicka
mig litet pengar. Åt Gustaf Philip
har jag sagt att Kiseleff må få
pagen för det pris som först var

ämnadt, 300 frs. – ty jag inser nog att han
annars ej blir såld, i dessa penningefattiga
tider, och en fogel ihand är bättre än tio
i skogen. – Mannerheim har låtit taga
en förstörad kopia af sin systers medalje
och jag antar att denna fotografi
i naturligt storlek kommer att vara
mig till nytta då jag engång skall fullfet
ja konterfejet. Jag har under dessa
sista dagar gjort en ny skizz till taflan
och dervid iakttaget de råd som lje
rôme gaf mig sist. Jag tror verklig
att det blir bättre, om jag skjuter
alla bipersoner åt sidan och endast
lemnas qvar i förgrunden och i helbe-
lysning Carl, liket, Ebba Stenbock och
hennes sällskapsdom. – Jag har skrifva
till Krohn en lång epistel – kanske litet
sorglig, ty jag var nedstämd den då
gen. – Nu då solen skiner, då bekan
ta varit hos mig och jag just fått
Mammas bref, känner jag mig åter
pigg och glad och tänker hvarken
på sjukdom eller förlust af tid och
pensningar.

tinska tidningar har jag ej sett på
mer än en månad och är derföre
mycket tacksam för de notiser
om kriget och gardets delsagande
i detsamma, handsdagen o.s.v.
som Mamma lemnar mig i små
bref. – Politiken här står ännu
på samma kritiska ståndpunkt.
Efter det Broglie-Fourtoiska kabinette
har marskalken hittat på att samman
sätta ett af fullkomligt obskura herronligt
heter, med M. Welche i spetsen. Denna
utvår att ge med sig till skinet, men
allt icke i grunden, anses vara full-
komligt misslyckad, och Mac Mahons
impopularitet har blifvit än större,
om det är möjligt. De republikanska
bladen ropa på Marskalkens afsked,
under det att de s.k. konservativa
och isynnerhet de bonapartistiska orge.
nerna helt oförsynt yrka på statskupp
När man tänker på att Mac-Mahon
skulle göra en 2 december, så kan
man ej annat än le. Napoleon ett

var då åtminstone en man med snille
och sade sig äga en droppe ekonapartiskt
blod i sina ådror, och då var ännu
Napoleon Iste prestige ofantligt bland
folket – men Mac. Mahon. En dum
stackare, Hans hjeltedater vid Malakoff
och magenta blifvit totalt öfverskylda
af bragderna vid Sedan, hvad har
han att komma med?
Berndtson tycks ha svårt att lossa,
men det är ju lika så godt att han är der,
om han arbetar. Jaså Furuhjelm och
Selma skola då knyta nymens band,
rigtigt på allvar, och trots familjens
verop i våras. Men hur är det,
är Axel Antell förlofvad med
ring och gatupromenader arm i arm
eller bryr man honom blott för
den sköna. Helsa Morbror Gustaf
Tante Gadd och alla andra.
och kyss Anni och Butti
Mammas egen
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts två brev; då man uteslutande tänker på mat och dryck och på att stärka sig, blir man lat att skriva.

  Alexandra Edelfelt
 • Som Alexandra Edelfelt ser är Edelfelts läkare den samme Nordström som misslyckades i Stockholm; det är orätt att "bryta stafven över" honom, då felet inte berodde på okunnighet; vore i så fall inte Karl Alexander Laurell mera klandervärd, som av oförsiktighet sköt av Johan Viktor Segerstråles ben?; Edelfelt kan inte annat än vara tacksam mot Doktor Nordström, som är mycket anlitad i Paris och har gjort sig förtjänt av förtroende.

  Pariisi Tukholma Alexandra Edelfelt Karl Alexander Laurell (epävarma yhteys) Nordström Johan Viktor Segerstråle
 • Vädret har varit vackert och Edelfelt har promenerat före och efter frukosten som han vanligen intar i en fin restaurang i närheten; Sanceau har rekommenderat restaurangen och känner till den tack vare att han levererar vin dit; priserna är på samma nivå som på Opris i Helsingfors; en förträfflig frukost med en halv butelj Mâcon får han för 2,50 à 3 francs.

  Helsinki Restaurang Operakällaren Sanceau
 • Dinern [middagen] äter Edelfelt fortfarande hemma, eftersom han inte vill exponera [utsätta] sig för kvällsluften.

 • Föregående dag gick han ända till Bon Marché; för första gången hittade han där inte vad han sökte, en pappersskärm för att dölja sängen och tvättställningen i ateljén; i stället köpte han en sidenmunduk, kniv, gaffel, sked, några glas och askkoppar.

  Bon Marché
 • Conciergens [vaktmästarens] hustru har gjort upp räkningen för mat och dryck under sjukdomen; Edelfelt undrar vad han skall ge henne för hennes extra besvär; Otto Wallenius föreslår 30 francs, inklusive betalningen för städning under november.

  Otto Wallenius
 • Edelfelts plånbok magrar ansenligt; han har låtit halvsula sina stövlar och stuva upp sin hatt.

 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt skicka pengar.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har meddelat Gustaf Philip Armfelt att Feodor Kiseleff kan få pagen för 300 francs.

  Gustaf Philip Armfelt Feodor Kiseleff
 • Carl Mannerheim har låtit ta en kopia i naturlig storlek av sin systers medaljong; Edelfelt antar att fotografiet kommer att vara till nytta då han tar itu med konterfejet [porträttet].

  Carl Mannerheim Sofia Cotta
 • Edelfelt har gjort en ny skiss till tavlan och beaktat Jean-Léon Gérômes råd; han tror det blir bättre om han skjuter alla bipersoner åt sidan och endast lämnar Carl, liket, Ebba Stenbock och hennes sällskapsdam i förgrunden och i helbelysning.

  Jean-Léon Gérôme Karl IX Ebba Stenbock Klas Fleming
 • Edelfelt har skrivit ett långt, kanske lite sorgligt, brev till Pietro Krohn.

  Pietro Krohn
 • Nu då solen skiner, bekanta hälsat på Edelfelt och han just fått Alexandra Edelfelts brev känner han sig åter pigg och glad.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har inte sett finska tidningar på en månad, så han är tacksam för Alexandra Edelfelts notiser om kriget och finska gardet, samt lantdagen.

  Alexandra Edelfelt
 • Den franska politiken är ännu i ett kritiskt läge; efter det Broglie-Fourtou'ska kabinetten har Marskalken hittat på att tillsätta en regering med fullkomligt obskyra personligheter, med Monsieur Welche i spetsen; det har lett till att [Marskalk] Patrice de Mac Mahons impopularitet blivit om möjligt ännu större; republikanerna kräver marskalkens avgång; konservativa och bonapartisterna yrkar på statskupp; det är svårt att tänka sig Mac Mahon göra en "2:dra december" [Napoleon III:s statskupp som gjorde honom till kejsare]; Napoleon III var åtminstone en man med snille, Bonapartiskt blod i ådrorna och verkade under en tid då Napoleon I:s prestige ännu var ofantligt bland folket; Mac Mahons hjältedåd vid Malakoff och Magenta har däremot totalt överskuggats av bragderna vid Sedan.

  Sedan Malakov Magenta Patrice de Mac Mahon Napoleon I Bonaparte Napoleon III Bonaparte Albert de Broglie Oscar Bardi de Fourtou Welche
 • Gunnar Berndtson verkar ha svårt att komma sig iväg, men det är lika bra att han är där om han arbetar.

  Gunnar Berndtson
 • Selma Antell och Elis Furuhjelm skall knyta hymens band, trots familjens ”verop” i våras.

  Selma Antell Elis Furuhjelm
 • Är Axel Antell förlovad, med vad det innebär av ring och gatupromenader arm i arm, eller bryr [retar] man honom bara?

  Axel Antell
 • Edelfelt hälsar Morbror Gustaf Brandt, Tante Adèle Gadd och kysser Anni och Butti (Berta) Edelfelt; *han hoppas vid Gud att han inte på länge behöver göra Alexandra Edelfelt orolig på nytt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt tacka farbror Georg Wallgren för att han tröstat henne.

  Alexandra Edelfelt Georg Vallgren