Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

kostymörer sjukdom (tillstånd) kirjeet kuvataideoppilaitokset lääkärit lääkeaineet sää talous taulut tilaukset valokuvat

dd. Dec 77
Älskade Mamma
Blott några ord. Tack för brefvet, som
jag redan dröjt 2 dagar med att svara
på. Jag hoppas kunna skrifva långt
och vidt och bredt i afton eller i morg
göra. Nu måste jag gå till Ecole des
Beaux Arts för att träffa Simi och Gueld
som lofvat komma med mig till kostym
handlaren, och sedan skall jag gå med
Uotila till Gérôme. Jag passar då på
tillfället att visa honom de sista
skizzerna, och kan således i nästa bref
säga hvad som jag fått – Mannerheim
hade ej rest – hans kulisankeska tillåt honom
att stanna här ännu några dagar, först
i förrgår lemnade han Paris, sedan han
bjudit mig på några fina middagen
och vi passerat några angenäma stur-
der tillsammans. Han envisades med
att gå och söka upp Mamma i Hel-
singfors, och personligen lemna potogra

fierna. – Hvad skulle jag göra. Jag vet
att Mamma ej vill så emot någon
nu då Walleinerna och Wallgren
äro der. Förlåt mig, om jag ej krafto-
gare sätte mig emot hans afsigt
att göra sin visit. För resten är här
ej så krånglig som man tror, och
Mamma bör ej en minut genera sig
för honom. Det beror alldeles med fross
för slags folk han är. Utmärkt vara
lig har han varit mot mig, och för-
klarade ännu i sista stunden sin stora
sympathi för mig, och jag kan ej neka
att jag tycker om honom. – Att han
är bättre än dumt folk gör honom,
är säkert; en ovanligt intelligent karl,
en artistisk natur, och varm och hjerta-
lig – ehuru han ej är det alltid och med
alla. – Jag ber Mamma att ej
tala om de 1000 frcs. Han gaf mig
i somras. – Han var litet ledsen
på mig för det jag låtit denna ny
hit komma ut. – Gust af Philips
la
Ei
de

lär ha berättat detta åt alla men-
niskor i Åbo. Jag har ej sagt det –
det måste således ha kommit genom
Berndtson – och det är ju rigtigt
orätt att låta något komma ut, som
man lofvat förtiga. Tala ej heller
om taflan han köpt – jag tror han
vinnar sälja den här – åtminstone för
de vi den tillsammans till en konst-
handlare.
Törsäkerhets skull gick jag i går till
Nordström, läkaren. Vädret är nämligen
rätt och kallt, och jag ville veta om jag
hade några försigtighetsmatt att taga.
Han undersökte ännu bröstet, och för-
klarade det alldeles friskt, och sade jag
tryggt kan gå ut huru mycket som helst-
endast icke sitta i timtal med våta
fötter, eller i drag och köld. Ingen respi-
rator behöfs. Jag känner mig litet
nervös och retlig – derföre fortsätter
jag med jern och tar chibralhydrat
om jag ej får sömn. N. bad mig för

resten ej bry mig om hvad folk säger
för att skrämma upp en all stackar
Mamma vet att fransmännen ha ett
eget sätt att öfverdrifva – det är en slags
vänlighet troligtvis. Vid hvart steg hör
jag af mina bekanta: – Mais ce temps
la ett très-mauvais pour toi – prends
garde de retomber – alors ce serait grave!
Soigne-toi bien! – Si ty attrapis un skull
maintenant, tu en avais pour tout l'hiver
etc. etc. – Som endast lungsäcks hinna
ta plèvre, varit angripen, och icke brorna
ni, så kommer ju luften alls ej åt det
stället, som varit sjukt. – För resten är
jag nog försigtig – åker nästan alltid
i täckt vagn, sveper in mig väl
äter godt och dricker likaså.
Nu får jag lof att ge mig af
således à bientôt. Uotila, den
beskedliga menniskan skall således också
in till Ecole des Beaux Arts.
Tusen helsningar och kyssar till sina
systrar
Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt är på väg till Ecole des Beaux Arts för att träffa Filadelfo Simi och Ferdinand Gueldry som skall följa med honom till kostymhandlaren.

  École des Beaux-Arts Ferdinand Gueldry Filadelfo Simi
 • Sedan skall Edelfelt gå med Aukusti Uotila till Jean-Léon Gérôme; han skall passa på att visa Gérôme de senaste skisserna.

  Jean-Léon Gérôme Aukusti Uotila
 • Carl Mannerheim stannade några dagar extra i Paris, men har nu rest; han envisades med att lova söka upp Alexandra Edelfelt i Helsingfors och personligen lämna fotografierna; Edelfelt vet att Mamma inte vill ta emot någon nu då Walleenerna och Georg Wallgren är där.

  Helsinki Pariisi Alexandra Edelfelt Carl Mannerheim Emil Walleen Mikael Walleen Georg Vallgren
 • Carl Mannerheim är bättre än vad dumt folk gör honom till; han är intelligent artistisk, varm och hjärtlig, men det beror på vad för slags sällskap han är med.

  Carl Mannerheim
 • Alexandra Edelfelt får inte tala om de 1 000 francs som Carl Mannerheim gav Edelfelt i somras; Mannerheim var ledsen på Edelfelt för att nyheten kommit ut; Gustaf Philip Armfelt lär ha berättat det åt alla i Åbo; det måste vara Gunnar Berndtson som har talat om saken; Mamma får heller inte tala om tavlan som Mannerheim köpt; Edelfelt tror denne tänker sälja den, åtminstone hade de tillsammans gått med den till en konsthandlare.

  Turku Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson Carl Mannerheim Gustaf Philip Armfelt
 • I och med att vädret varit så rått och kallt gick Edelfelt för säkerhets skull till läkaren Nordström; läkaren förklarade honom helt frisk och han kan tryggt gå utomhus så länge han aktar sig för att sitta länge med våta fötter, eller i drag och köld; Edelfelt känner sig nervös och retlig och fortsätter med järn och tar kloralhydrat om han inte får sömn; Nordström sade att Edelfelt inte skall bry sig om vad folk säger för att skrämmas; Alexandra Edelfelt vet att fransmännen har ett eget sätt att varna och överdriva, troligen ett tecken på vänlighet; bekanta säger ständigt: "Mais ce temps-là est très-mauvais pour toi – prends garde de retomber – alors ce serait grave!..." [Men det här vädret är mycket dåligt för dig – akta dig för att bli sjuk på nytt – det skulle vara allvarligt!...]

  Alexandra Edelfelt Nordström
 • Edelfelt måste gå och hälsar "à bientôt" [vi hörs snart på nytt]; Aukusti Uotila skall ordnas in till Ecole des Beaux Arts; han sänder kyssar till småsystrarna.

  École des Beaux-Arts Aukusti Uotila