Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

morer transportmedel sjukdom (tillstånd) aikakauslehdet ateljeet italialaiset italian kieli kihlaus kirjeet lääkärit lääkeaineet luonteenpiirteet mallit (ammatti) näyttelijät näyttelyt ranskalaiset sää sodat suomalaiset taide tanskalaiset teatteritaide vaatteet ystävät

Paris. Bond dec. 1871
Älskade Mamma
fortsatt tisdag.
Jag har sett såldini, Rossis medtäflare om första
rummet bland Europas tragediener – jag har sitt
honom i Othello i dag och är alldeles uppska-
hard ännu. Den stora konstnärer som sedan
några veckor gästar Paris gaf i dag, söndag
en matinée kl. 2. 3. Som jag ännu icke riska-
rar att vara länge ute om aftnarna, beslöt
jag mig för att gå och se honom i dag, då
vädret var vackert, tog en vagn och kom
till theater italien, der jag råkade att
komma midt in i den finska kolonier,
Runebergs, Langes, Aspelins m.fl. Salvini
var alldeles beundransvärd, och man satt
som på nålar, alltjemnt med tårarna
i ögonen. Och tänk att jag dock icke för-
stod mer än några ord – Hufvudgången i
Shakespearas Othello var mig naturligtvis be
kant, likasom "knopparna", men jag förstår ej
tillräckligt italienska för att följa med or-
dentligt. Slutet var alldeles underbart
storartadt. Något så förfärligt som när
Othello rusad mot fago, sedan han funnit
Disdimona oskyldig har jag ännu ej sett på

någon scen ännu. Det stumma spelet, åt
hvilket han gaf mycket utrymme, var
kanske det intressantastaste. Just då från
börjar lyssna på Jagos förtal, och de första
misstankarna vakna, då är han alldeles
ipperlig. Af truppen, som naturligtvis
stod under Salvini, fanns dock en och annan
som t.ex. Jag och Emilie som voro bra, den
förra rigtigt bra. Deremot var Derdemona
en tjock och köttig italienska som ej gjort
någon illusion. Jag vet alls icke hur Sal-
vini ser ut, nu var han en stor dugtigt
möke – i briljanta kostymer. Rossis beundra
re säga dock att denna hade mera behag
än Salvine. Italienarna sjelfva lära gifva
. företrädet inna det i anledning af
förtjenster, som utländingar icke kun-
na rätta värde på, såsom t. ex hans re-
nare språk och vackra intonation. –
Ack hvad han ändå hade talent,
den karlen. Man skall naturligtvis
se något sådant sjelf, för att göra sig
ett begrep derom. – Mannerheim sade
att han aldrig sett något som öfverträf-

eles
ell
der
estrå.
er.
de

fade Rossi – jag skulle gerna ha velat att
han sett denne här, för att höra rant om-
döme om honom. – Ack, jag ville så gerna
beskrifva hvar scen, men bättre är det att
Mamma tar och läser igenom dramen, och
så tänker sig ett rigtigt utmärkt othillo-
I går skulle jag ha modell första gången,
men hade icke bättre till än att han
ej kom – han hade missförstått mig etc. etc.
Bourgain, Ochoa och Hellen kommo hit,
och som B. är rätt mycket barn ännu
i många stycken, så gick han med stor för
nöjelse och ståtade i Carl 14s kostym,
så att vi slutligen ställde upp honom
som modell, och tecknade så i flere tim-
mad. – Den här ateliern tyckes vara
rigtigt bra hvad ljus och storlek beträffar,
och som den ligger rakt mot norr
kan jag arbeta hela dagen om B.
då dagarna bli längre. – Bra långt
borta är det, det har jag funnit
nu under mina färden ut i verlden.
Att jag sagt ut en massa pengar
i hyrkustliga är ju klart, men

likasom det är dyrt att vara sjuk,
så kostar det att vara konvalescent.
Såväl krafterna som kuraget återkom
ma nu, med stora steg. Nervös är
jag ännu, och kan ofta gräma eller för-
arga mig öfver idel strunt. Jag inser
nog har dumt det är, men det står
ej i min magt att förhindra öron eller
vreden. – Jag är vid förunderligt godt
mod – om det nu är Mammas bref
eller kamraternas uppmuntran som gör
det vet jag ej. – För resten har jag
kommit till insigt om en sak: gör
man något verkligt godt, så är ens
rykte beroende helt och hållet af detta
verkligt goda verk, det må sedan vara
utställdt här eller der, och icke efter
platserna och möjligtvis öfver belöning
na vid en stor exposition.
Dütschod satt har en eftermiddag
och resonnerade. Han är ovanligt
qvick och en bland de finaste observatone
man kan träffa på. Egentligen af
Danskt ursprund, fastän född och upp

fostrad i Paris, har han ett öppna öga
för fransmännens fel och dårskaper än de sjelfva
på samma gång han känner dem bättre än
någon utländing kan göra. Han förehöll mig
att det som mest behöfs här är "aplomst
oförskämdhet, sjelftillet. Modertin, sade
han är en egenskap som ingen uppskattar
här, allrammet inom konstverlden. Den
tages alltid endera som maskerad fä-
fånga eller som dumhet, medvetande
om egen obetydlighet. – En, mon cher
sade han sig "si vous continuer de ce
train-là vous naurez jamais de succès
en France. – Avec la force que vous possen
der dija, vous pourriez avoir mille
fois plus d'aplamb, de confieure en
vous, et croyez m'en, sans cette con-
fience-là, vous ne ferez jamais rien
de bon. Souvenez vous toujours que
c'est la foi qui fait tout ici bas-
Oh bien, si vous manquez de får en
vous même, tout ett perda. Ne cragen

pas de faire tout ce qui vous passe
par la tête, même l'absurde, har
labsurde varit mieux que l'ennuyer,
et vous tomberez facilement dans
les choses ennuyeuses, si votre timi
dité vous fait freflechir à chaque
pas. – Et puis, personne ne vous
sait gre de votre conseiencieux,
on appellera cela du travail minutieux,
des efforts que vous faites parceque
vous manquez de talent. Je ne vous
Engage pas à devenir blagueur
dans l'art, à jeter la poudre aux yeux
des ignorants, mais moutrez au
moins ce que vous savez! J'ai manqui
de courige, d'aplomb, je ne me suis jamais
Monte "le coure" et c'est pourque je ne
suis jamais arrive à rime! –
Fortsättning) – I går och i dag
har jag haft modell och gjort croquis
till taflan. – Tack för brefvet, tu-
sin tack. – Carl XIs Kostym är

mycket bra så nu som på här –
nesken som ej passar alls på kostym
Jag får lof att skaffa ett annan
rustning.
Jag sofver allt ännu oroligt om
nätterna – drömmer allehanda o-
Emmeligheter och vaknar vid hvarje
buller, om jag ej tar ekloral om
aftonen. Jag gick derföre till de
Nordström i dag. Han undersökte
mitt bröst och sade att den vensta
lungan nu vore fullkomligt lika
stark som den högra, och att den
oroliga sömnen och nervositeten, nog
skulle försvinna med mera jern.
Han skrattade åt mina beskrifning
gar på min oro, räddsla och nerv-
retlighet, och sade att detta var
helt naturligt efter sjukdomen,
samt att jag troligen varit nervös
förut. Han sade att jag kunde
gå ut och röra mig huru mycket

som helst, och ta ekloral om sömnen icke
ville infinna sig. Morfin, icke eklosal, vore
skadligt.
Jag fick går berätta Wallgren nykte
till om hans syster Helenes förlofning.
Pleerna har ju fallit i går
får se om detta skall ge signal
till freden.
Vädret här är kallt min torrt
och soligt, så att jag promenerat
midt på dagen. Hvilket som jag
hoppas gjort mig rätt godt. –
Jag medsänder en dålig skizz af
min idé till taflan. Hvad som bref
utförandet för fantasin tilligen
Skicka för ingen del nordiskt
Museum till mig – jag bryr mig ej om
att se dessa öfverdrifna lofvad öfver
mig – Dessutom är jag väl så verket
Förlåt att
här inom kort.
jag icke skrifvit på så länge
Tusen helsningar från
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har sett Tomasso Salvini i Othello på Theatre Italien; han är Ernesto Rossis främsta medtävlare om främsta rummet bland Europas tragedien'er; Salvini gästar Paris och Edelfelt råkade komma till samma föreställning som den finska kolonin, där var Runebergs, Langes, Aspelins m.fl; han känner till huvudhandlingen i William Shakespares Othello men kunde inte ordentligt följa med i italienskan; Edelfelt har på scen inte sett något så förfärligt som då Othello rusar mot Jago, sedan han funnit Desdemona oskyldig; Salivini stod över alla i sitt spel; bra var också Jago och Emilia; däremot spelades Desdemona av en tjock och köttig italienska.

  Pariisi Théâtre-Italien Lina Runeberg Walter Runeberg William Shakespeare Eliel Aspelin-Haapkylä Ida Aspelin-Haapkylä Tomasso Salvini Ernesto Rossi Algot Lange Ina Lange Othello Desdemona Jago Emilia
 • Edelfelt vet inte hur Tomasso Salvini ser ut, nu var han en stor duktig mor i briljanta kostymer; Ernesto Rossis beundrare säger att denne har mer behag; italienarna säger att Rossi har renare språk och vackrare intonation; Carl Mannerheim sade att han inte sett något som överträffar Rossi; Edelfelt skulle gärna ha velat höra Mannerheims omdöme om Salvinis prestation; Alexandra Edelfelt får den bästa uppfattningen av pjäsen om hon läser dramat och tänker sig en riktigt utmärkt Othello.

  Alexandra Edelfelt Carl Mannerheim Tomasso Salvini Ernesto Rossi Othello
 • Föregående dag skulle Edelfelt ha modell för första gången, men på grund av ett missförstånd kom han aldrig.

 • Gustave Bourgain, Rafael de Ochoa och Hellen kom på besök: Bourgain tog på sig Carl IX:s kostym och stod modell för dem i flera timmar.

  Rafael de Ochoa Gustave Bourgain Karl IX Hellen
 • Ateljén tycks vara bra vad ljus och storlek beträffar; men den är långt borta; Edelfelt har lagt ut mycket pengar på hyrkuskar; det kostar inte bara att vara sjuk, utan också att vara konvalescent; krafterna och kuraget återkommer med stora steg, men han är fortfarande "nervös".

 • Edelfelt är vid förunderligt gott mod, han vet inte om det beror på Alexandra Edelfelts brev eller kamraternas uppmuntran; han har kommit till insikten att om man gör något verkligt gott är ens rykte inte beroende av var verket är utställt eller hur det placeras eller belönas på en stor exposition [utställning].

  Alexandra Edelfelt
 • Henri Dütschod är ovanligt kvick och fin observatör; han är av danskt ursprung, men uppfostrad i Paris: han menade att om Edelfelt vill lyckas i Frankrike behöver han "aplomb" – oförskämdhet, självtillit; tron på sig själv är avgörande, om den inte finns är allt förlorat; Edelfelt skall följa de infall han får även om de verkar absurda, absurt är bättre än tråkigt; Dütschod menar inte att Edelfelt skall bli en skojare inom konst, men ingen känner sig lockad av hans samvetsgranna arbete, man kommer att kalla det minutiöst arbete, ansträngningar som han gör för att han saknar talang.

  Ranska Pariisi Henri Dutzschold
 • Fortsättning.

 • Edelfelt har igår och idag haft modell och gjort croquiser [skisser] till tavlan.

 • Edelfelt tackar för brevet.

 • Carl IX:s kostym är bra, förutom harnesken som inte passar alls på kostymen; Edelfelt får lov att skaffa annan rustning.

  Karl IX
 • Edelfelt sover oroligt om han inte tar kloral om kvällarna; han gick till doktor Nordström som sade att vänstra lungan nu är lika stark som den högra; Edelfelt får röra sig ute hur mycket som helst och får ta kloral om sömnen inte infinner sig; morfin vore skadligt, men inte kloral.

  Nordström
 • Edelfelt fick berättat för Ville Wallgren nyheten om hans syster Helenes förlovning.

  Ville Vallgren Helena Vallgren
 • Plevna har fallit; får se om det är en signal till fred.

  Pleven / Plevna
 • Vädret är kallt, men torrt och soligt; Edelfelt har promenerat mitt på dagen, vilket borde göra honom gott.

 • Edelfelt sänder med en skiss av hans idé till tavlan.

 • Nordiskt Museum behöver inte skickas till Edelfelt, han vill inte se de överdrivna lovorden; han ber om förlåtelse för att han inte skrivit på länge och sänder tusen hälsningar.