Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

tjugondag Knut joulu joululahjat Jumala kalusteet kirjakaupat mallit (ammatti) palvelusväki ruotsalaiset seuraelämä suomalaiset talous ulkonäkö uusivuosi vuotuisjuhlat

Paris d. 19 Dec. 77
Älskade Mamma
ovisst är om detta bref hinner fram
till Julaftonen – i alla fall hoppas jag
det kommer på julmorgonen såsom en
påminnelse om mig, som så gerna ville
bland Eder i det kära hemmet under
dessa heliga fest. – Icke ens julklappar
har jag kunnat skicka Eder, men ni
får förlåta mig. Jag ber Mamma
icke tänka: Hade blott den Atte litet
försökt att skicka något med posten
så hade han nog kunnat – men han
har nu, som vanligt haft hufvudet
så fullt med andra saker att han ej
tänkt på oss och sina små systrade" – Ack
jag vet att man ej med posten kan
skicka något annat än böcker, och jag
har fåfängt på mina lediga stunder står
och till i boklådsfönstren för att finna
något åt Anni och Butti – kanske finner
jag ännu något lämpligt för dem, och
då är det ju ännu icke för sent, efter
som ni räknar julen ändå till 20.

dag knut. (Se så der nu blef jag afbruten
af målaren som kommer hit för att först
trätta och sedan böra mitt golf – sker detta
icke så har jag alnshögt med dem) –
Ja – en glad och lycklig jul önskar jag
Eder af hela mitt hjerta. (Nu igen afbru-
ten af en ny modell som kom och preser
terade sig som Ebba S. Jag har satt mina
bekanta i rörelse för att få en som skulle
passa, och många hafva varit här och erbju-
dit sig. Denna är gammal och mosklätt,
med ganska passande drag, endast figuren
är litet klen och magerlagd. Hennes grå
här och mörka ögon gjordt ändå att jag
tar henne på försök i måndag. Duken
till taflan är nu härhemma och jag har
begynt teckna och kalkera mina teckning
går på duken – tråkigt arbete.
I fredag och lördag har jag modell för
Carl 12 i måndag, julaftonsdagen på
f. m. för Ebba S. – Juldagen tar jag mig
lof, och så går jag på till veckans
slut. – För en stund sedan köpte

öste
jag en gammal skärm, 6 afdelningar,
målad som ek (en obehaglig gul färg
för 18 frcs – några hål finnas i den
men dem täcker jag med fotografier
och teckningar – (nej det blir aldrig
något förnuftigt af det här brefvet, ty
nu hade målaren mig hjelpa sig att lyfta
bort modellbordet. Han ligger och skulle
golfvet och stankar) – I dag skall jag
skrifva till Svenskarna att vi komma,
vi finnar till deras julafton. Får se
har det blir. – Det är nu fjerde ju
len jag passerar i utlandet, och jag bör-
jol således vänja mig dervid. Här
går jul och nyår så lätt förbi – det
enda man rigtigt tänker på, är att
hålla väl fast i borsen, ty annars sinner
alla ens kapitaler ut. Ut, jag ryser
har jag tänker på de blanka 5 och 2
frs tycken man måste strökring
sig på nyårsdagen. Jag har funderat
på att komma mig till revil arent
den 1sta och andra januari, men det

hjelper ändå icke, ty de som skola
ha pengar komma nog och söka upp ens
ens allra intimaste privatlif för att få
sin tribut.
Egendomligt att Berndtson reser hemi
från just före julen för att komma hit
just till den olycksaliga nyårsdagen.
Om Mamma är rigtigt snäll så
tar Mamma mitt parti, och urskul
dar mig gentemot alla dem till
hvilka jag bordt skicka några julklappar
Anni och Butti och Morbror Gustafs barn
i främsta rummet. Ack jag ville så
Gerna, för några dagar flytta mig det
till Eder helt och hållet. – Det finnes
ögonblick då jag tycker att allt på
jorden är ingenting värdt, allt utom
att trycka Mamma till mitt bröst och
höra Mamma säga huru mycket Mam-
ma håller af mig. –
Tusen de varmaste helsningar till
Anni, Butti Morbror Gustaf, tänka Gud
Och Guds välsignelse under denna jul-
kelf –
Mammas Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det är ovisst om detta brev hinner fram till julaftonen; Edelfelt skulle gärna vara hemma under denna heliga fest; han har inte ens kunnat skicka julklappar; han ber Alexandra Edelfelt inte tänka att han kunde ha sänt julklappar per post om han bara ansträngt sig lite; han har fåfängt sökt i boklådsfönster för att hitta någon lämplig julklapp åt Anni och Butti (Berta) Edelfelt; kanske hittar han ännu något och då är det ännu inte för sent, eftersom de räknar julen ända till tjugondag Knut.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • (Edelfelt blev avbruten av målaren som kommer för att tvätta och bona hans golv.)

 • Edelfelt önskar alla en glad och lycklig jul.

 • (Edelfelt blir på nytt avbruten av en ny modellkandidat för Ebba Stenbock; han har satt alla bekanta i rörelse för att hitta en som skulle passa; denna modell är gammal och mörklätt, med ganska passande drag, det är bara figuren som är lite klen och magerlagd; hennes gråa hår och mörka ögon gjorde ändå att han tar henne på försök.)

  Ebba Stenbock
 • Duken finns nu hemma och Edelfelt har börjat teckna och kalkera sina teckningar på den.

 • På fredag och lördag har Edelfelt modell för Carl IX, på måndag och julaftonsdagens förmiddag för Ebba Stenbock; juldagen tar han lov och fortsätter sedan veckan ut.

  Karl IX Ebba Stenbock
 • Edelfelt har köpt en gammal skärm för sängen; (det blir inget förnuftigt av brevet, han avbryts av målaren som vill ha hjälp med att flytta modellbordet).

 • I dag skall Edelfelt skriva till svenskarna och för finnarnas del acceptera deras inbjudan till julafton; det är fjärde julen han firar hemifrån.

 • Edelfelt ryser då han tänker på alla pengar han måste strö kring sig på nyårsdagen; han har funderat på att döma sig till civil arrest de två första dagarna i januari, men de som skall ha pengar kommer troligen ändå att leta upp honom; han tycker det är egendomligt att Gunnar Berndtson reser hemifrån just före julen för att anlända i tid till den "olycksaliga nyårsdagen”.

  Gunnar Berndtson
 • Edelfelt hoppas att Alexandra Edelfelt är snäll och urskuldar honom inför Anni och Butti (Berta) Edelfelt, samt Morbror Gustaf Brandts barn, då han inte har sänt dem julklappar; han skulle vilja vara hemma på julen och saknar Mamma; han hälsar och önskar Guds välsignelse till Anni, Butti, Morbror Gustaf och Tante Adèle Gadd.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Waldemar Brandt Adelaide Brandt Thyra Brandt Helmina Brandt Ada Brandt