Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

perspektiv amerikkalaiset ateljeet englantilaiset juomat kirjeenvaihtajat kirjeet kritiikki mallit (ammatti) musiikki näyttelijät ranskalaiset ruoka ruokavaliot ruotsalaiset sää saksalaiset sanomalehdet seuraelämä suomalaiset taide talous teatteritaide terveys ulkonäkö vierailut viinit yhteiskuntaluokat

Paris d. 2147 an 78.
Älskade Mamma,
Mamma har gifvit mig fullmagt att be-
klaga mig, när det humöret kommer öfver
mig – lät mig derföre först uttrycka min
förargelse att min modell för en af knektar
ne icke kommit i dag, och jag sålunda icke fått
arbeta som jag ville. – Vidare var perspektören
här i tisdags och konstruerade perspektivis på
min tafla. Vi upptäckte emellertid att jag för
alla figurerna tagit distanspunkten för nära,
och som 2 eller 3 figurer numera äro så godt
som färdiga, fick han lof att fortsätta med
samma perspektiv – som blef alldeles rasande.
Jag har suttit för nära inpa modellerna
och nu har jag att välja på antingen.
bibehålla det nu konstenerade perspektivet,
som alltid kommer att se litet haltande ut
och isynnerhet gör alla linser mycket oroliga,
eller: förandra (till någon del åt minstone) alla
andra figurer än Ebba S., den enda som är
någonande på sin plats. Det fordras kunge
att företa sig sådant. Till råga på olycken
kan jag ej få Gérôme hit denna vecka, och

får således ej inhemta hans råd förrän
om 8 dagar. – Tycker han att perspektivet
kan gå som det nu är, så låter jag det vara,
i motsatt fall uppoffrar jag gerna återigen
12 frs och 1 veckas arbet för att göra
"la mise en place". – Allt detta har gjor
att jag de 3 sista dagarna gjort så godt
som ingenting, visserligen stält hemma med
paletten i hand, men ej gjort något väsendtligt
Till Dr Sigrid S. får jag först om 8 dagar
modell, och är tvungen att hålla kostymen
till dess – den kostar mig i från om dagen.
Emellertid är jag förunderligt lugn, och
ingen enda pensel har blifvit afbruten i
vredesmod, ingen palett sprängd i hettan. –
– Jag kan fägna Mamma med att alla
menniskor säga att jag ser rask ut, mycket
raskare än i fjol – Tack vare det gödning
syster jag iakttager. När jag säger god
ningssystern så menar jag blott att jag
älla reguliert, dricker vin som kostar
20 cent. mer än det vanliga (ordinära),
och sjusar ägg alla frukostar, litet
blodiga biffstekar der och då och går

ed

rigen
gjort
5
med
8
och lägger mig i tid. – Norström som jag
träffat på gatan säger att en hafsbad-
kur i Dieppe eller Trouville under några
vetkor i nästa sommar skulle göra mig
ofantligt godt. – Då jag häromdagen sta
lade med Runeberg om modeller och be-
klagade mig att jag aldrig fick någon
tillräckligt fet för Carl IX sade Walter
att jag småningom sjelf kunde stå modell
för Carlst så fet och frodig fann han
mig.
Denna vecka känner
jag mig alls icke "en train" men
hoppas nästa vecka, isynnerhet sedan
Gérôme sett taflan, kunna ta i med för-
dubblade krafter. – I går var jag
hos Austens på visit. – Missiarah
är ändå den sötaste af dem alla, och
har derjämnte något så särdeles vän-
ligt och godt i hela sitt väsen de. – Under
det de andra talade om väder och vind
min sjukdom etc. – kom hon S. och sade
som sitt en gammal bekant, Voyons, ce
n'est pas gentil, Mr E., de ne pas être
venue nous voir – il y a déjà quatro

mais que nous sommes à Paris – hon
vrai, ce n'est pas gentil! – De ha
varit i Wien sista året, och äro ytterst
förtjusta i Wien och Wienarne, ha varit
med på rysligt många baler, konserter,
spektakel etc. – Miss Sarah har alltid
haft en klockarkärlek för tyskarne och sade
nu: vous savez que j'ai le manvais
gout d'aimer lillemaque et la langue
allemande, – et mon sejour à Benne n'a
fait qu'argmenter mes sympathies pour
eux. – Den yngsta, Mary, har blifvit
litet äldre – blek och litet magrare, hvilket
ej klär henne. – Jag kan dock ej neka att
jag känner mig hjertinnerligen dum i dessa
Amerikanska kretsar, der alla menniskor
tala engelska utom jag. – De unga herrar
nas genre i dessa sällskaper tycker jag ej
om – det är något tråkigt och tvär-
säkert i dem som jag ej tycker öfverensstän
ma med god uppfostran. Måhända ligger
det i den amerikanska dialekten – det
som engelsmannen kalla slang – något
tråkigt i sjelfva sättet att röra käkarne

Det är eget – i många punkter och kanske
just i de vigtigaste, sympathiserar jag
med alla germaner – svenskar, tyskar, en-
gelsmän o.s.v. – men jag tycker, eget nog
att var uppfostran mera öfverensstämmer
med fransmännen – så i allt som rör vett och
takt, sätt att gå och stå o.s.v. – och säkert
är att t.ex. engelsmäns och amerikanares
kalla, visserligen burckikora, men kalla sätt,
ibland aflägsnar mig från dem. – Weir var
ett lysande undantag – men också tyckte
hans landsmän att han var alldeles för myc
fransos – I går afton var jag med Bson
och Petit Girard på Odéon och san "la mai-
tresse légetime, en pjes som gjort mycken furore
Det var en bland bästa franska pjeser jag
sett, så tillvida att karaktärerna voro sanna
och ädla på samma gång. – Skada att Leonide
Seblane och Masse (kompositörens son) som
förut spelade de förnämsta rolerna, nu öfverten
nat dem åt andra – så att alla bipersonerna
voro bättre än hjelten och hjeltinnan. Det är
mycket i denna pjes som påminner om
ett händelshus – konkursen står hela

tiden för dörren – utmätning på scen m. m.
samt slutligen fattigdom, arbete och kärlek
såsom slut på det hela. – En liten aktris
som spelade en rik jernkramhandlares bort-
skämda dotter, var alldeles ypperlig. – Det
är roligt att se goda skådespelare!
Eget nog finnes vid Odéon truppen lika
som vid alla franska theatrar några ar-
tister à la Monnet Sully – och (om franska
publiken med god smak. – Detta storartade,
deklamerande bombastiska, som visserligen
gör intryck i storartade scener, men
låter så tomt och rigtigt löjligt i mindre
upprörande förhållande, stöter mera oss ut-
ländingar än fransmännen sjelfve. – Favart
så utmärkt hon än är, är litet åt det
hållet – de vråla, ja vråla på scener
Nej tacka vet jag got, Coquelin, Broizet
Madeleine Brohan – med dens sansade,
stilla, enkla spel. Hela det storartade
sättet att spela är en art från Frederick
Lemaitre, Mélinque m. fl. 40 talets skåde-
spelare – låtom oss hoppas ett tidehvart
som flyr! – Bildade folk studenter m. fl.
föredra naturligtvis Got. C. och deras skola

men "les bourgeois" tåras ändå alltid när de höra Monet Sulle
et consortes – "Guelle force dans cilhomme" heter det. –
Till Axel Antell borde jag skrifva – helsa honom hjertligt.
Jag tror att Mamma i prinsp har rätt hvad rigtigt stora
talenter beträffar, de nedslå oss aldrig, utan lyfta oss upp till sig.
Men jag tror ej att Bastien Lepages, virtuositet" för bluffar
mig och nedstämmer mig – Han är en stor talent, men jag kän-
ner på mig att hans uppfattning ej är rigtigt densamma som
min – och ändå respekterar jag den och stället den högt. –
Baude som jag träffade i går bad mig icke lägga Bastiens som öfver
min tafla alltför långt på sinnet – Du vet ju att han alltid är ra-
på men
reda
dikal i sina omdömen. – Herrskapet Bourgain har i nästa vecka
I går var det min mening att från Austent gå till Roechlins

men ett förfärligt regnväder hindrade mig derifrån.
nästa vecka måste jag ändtligen gå och se Hermani och skrifver
derefter något till dagblade om theatrarna här.
Soiréen hos B. Levin förflöt utan musik och väl var det –
det var en sjuk i rummet bredvid. – Jag tycker ej om hennes
säng och ännu mindre om att höra Borjeson och honne öfver
duetter som aldrig gå – utan få lof att taga om så och så många
takter o. s. v. – Börjesons bo nu ute i Auteuil, och påstå sig ha
det mycket bra – våning med atelier och trädgård 500 frcs – det
är ju ett reserligt pris.
Nu farväl för denna gång – middagsstunden står och magen
skriker –
Tusen helsningar
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Alexandra Edelfelt har gett Edelfelt tillåtelse att beklaga sig; han uttrycker sin förargelse över att hans modell för en av knektarna inte dykt upp.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har haft utomstående hjälp för att mäta upp perspektivet på sin tavla; det visar sig att Edelfelt suttit för nära modellerna så att perspektivet blir fel; han kan välja på att fortsätta med samma haltande perspektiv eller förändra alla figurer med undantag för Ebba Stenbock, som är den enda som är någorlunda på sin plats.

  Ebba Stenbock
 • Jean-Léon Gérôme kommer inte denna vecka; han får avgöra om perspektivet duger eller om Edelfelt får lov att göra om det.

  Jean-Léon Gérôme
 • De tre senaste dagarna har Edelfelt inte kunnat göra något väsentligt; först om 8 dagar får han modell till Sigrid Stålarm; han blir tvungen att hålla kostymen tills dess, vilket kostar varje dag.

  Sigrid Stålarm
 • Trots allt är Edelfelt förunderligt lugn.

 • Edelfelt kan glädja Alexandra Edelfelt med att alla säger att han ser rask ut; hans "gödningssystem" består av att han äter regelbundet, dricker ett lite dyrare vin, äter ägg varje frukost och blodiga biffstekar då och då, samt lägger sig i tid; Doktor Norström har rekommenderat en havsbadskur i Dieppe eller Trouville nästa sommar; då Edelfelt beklagade sig för Walter Runeberg om att han aldrig fick en tillräckligt fet Carl IX sade Walter att Edelfelt snart själv kunde stå modell, så fet och frodig hade han blivit; denna vecka känner sig Edelfelt inte alls "en train" [på gång], men hoppas kunna ta i med dubbla krafter efter att Jean-Léon Gérôme sett tavlan följande vecka.

  Dieppe Trouville Alexandra Edelfelt Jean-Léon Gérôme Walter Runeberg Karl IX Nordström
 • Föregående dag gjorde Edelfelt en visit hos Austins; Miss Sarah är sötast och vänlig; hon talade till Edelfelt som en gammal bekant och bannade honom för att inte ha hälsat på dem tidigare fastän han varit i Paris redan fyra månader; Miss Sarahs klockarkärlek för Tyskland har inte avtagit under deras ettåriga vistelse i Wien; den yngsa, Mary, har blivit äldre, blek och lite magrare, vilket inte klär henne; Edelfelt känner sig dum i de amerikanska kretsarna, där han är den enda som inte talar engelska; de unga herrarnas uppträdande är tvärsäkert och vräkigt; vanligtvis sympatiserar Edelfelt med alla germaner – svenskar, tyskar och engelsmän – men då det kommer till uppfostran, vett och takt, tycker han sig ha mera gemensamt med fransmännen; Julian Alden Weir var ett lysande undantag, men hans landsmän tyckte också att han var för mycket fransos.

  Pariisi Saksa Wien Julian Alden Weir Sarah Austin Elizabeth Austin Mary Austin Ivers James Austin
 • Edelfelt var med Gunnar Berndtson och Pierre Petit Gérard på Odéon och såg pjäsen La maitresse légitime; den var bland de bästa franska pjäser Edelfelt sett; det var synd att Léonide Leblanc och Charles Massé (kompositörens son [Victor Massé? sic!]) inte längre spelade huvudrollerna; mycket i pjäsen påminner om ett handelshus – konkurs, utmätning, fattigdom, arbete och kärlek.

  Théâtre de l'Odéon Gunnar Berndtson Victor Massé (epävarma yhteys) Charles Masset Pierre Petit-Gérard Léonide Leblanc
 • I Odéon-truppen finns, liksom vid alla franska teatrar några artister à la Mounet Sully; detta storartade, deklamerande och bombastiska gör visserligen intryck i storartade scener, men låter tomt och löjligt i mindre upprörande förhållanden; utlänningar tar mera anstöt än fransmän av detta; Mademoiselle Favart har denna tendens att vråla på scen; tacka vet Edelfelt Edmond Got, Coquelin, Broizat och Madeleine Brohan med deras sansade och enkla spel; det storartade sättet att spela är ett arv från Frédérick Lemaître, Étienne Mélingue och andra skådespelare från 1840-talet; bildat folk som studenter föredrar Got, Coquelin och deras skola, men "les bourgeois" [borgarna] tåras alltid när de hör Mounet Sully et consortes.

  Théâtre de l'Odéon Benoît Constant Coquelin Edmond Got Frédérick Lemaître Étienne Mélingue Broizat Mounet-Sully Marie Favart Madeleine Brohan
 • Edelfelt borde skriva till Axel Antell.

  Axel Antell
 • Edelfelt håller i princip med Alexandra Edelfelt om att riktigt stora talanger aldrig gör oss nedslagna, utan lyfter upp oss till sig; han håller inte med om att Jules Bastien Lepages "virtuositet" förbluffar och nedstämmer honom; Bastien är en stor talang, men Edelfelt känner att deras uppfattningar skiljer sig från varandra, även om Edelfelt respekterar Bastiens uppfattning och ställer den högt.

  Alexandra Edelfelt Jules Bastien-Lepage
 • Charles Baude bad Edelfelt att inte ta Jules Bastiens omdöme om tavlan så hårt, denne är alltid radikal i sina omdömen.

  Jules Bastien-Lepage Charles Baude
 • Edelfelt är bjuden på middag till herrskapet Bourgain nästa vecka.

  Bourgain Bourgain
 • Föregående dag hade Edelfelt efter visiten hos Austins tänkt gå till Koechlins, men han blev förhindrad av ett förfärligt regnväder.

  Alfred Koechlin Elizabeth Austin Emma Koechlin-Schwartz Ivers James Austin
 • Följande vecka måste Edelfelt se Hernani; därefter tänker han skriva till Helsingfors Dagblad om teatrarna i staden.

  Hernani
 • Soarén hos Bertha Levin förflöt utan musik, det var en sjuk i rummet bredvid; Edelfelt tycker inte om hennes sång, och ännu mindre om att höra henne och John Börjeson öva duetter, som de alltid måste avbryta och ta om.

  Bertha Levin John Börjeson
 • Börjesons bor i Auteuil; de har våning, ateljé och trädgård för det resonliga priset 800 francs.

  Auteuil John Börjeson Louise Börjeson