Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

senater sjukdom (tillstånd) främlingslegionen ansiomerkit ateljeet henkilökuvat japanilaisuus juomat kalusteet kuolema kuvanveisto maailmannäyttelyt mallit (ammatti) näyttelyt opettajat osoitteet päivälliset sää samppanja seuraelämä suomalaiset taiteilijat talous tilaukset vierailut

Paris d. 13 febr.
Älskade Mamma
Rage et Malheur. – Gérôme tyckes
ej vilja komma. Återigen har jag
varit på Ecole des Beaux Arts
och i beurkande ordalag sökt förmå ho-
nom att uppoffra en qvarts timma –
och återigen har jag fått ett visser-
ligen höfligt men bekande svar. Han
har modell och vill arbeta – det för-
står jag nog men jag är hans elev och
har en slags rättighet att räkna på
honom. – Hvad vill ni veta, och hvad
vick ni att jag skall säga, sade han, har
ni följt skizzen, så är väl taflan bra –
hvilket vill säga: min bästa herre, ni
ser att jag ej vill och kan komma och
ger er goddag. – Han har i dessa
dagar blifvit utnämnd till kommendör
af hederslegionen – men icke ens detta har
gjort honom, men vanligt stämd må
erna elever. – Nåväl jag gör nu taflan
färdig utan att men höra på råd från
högra och venster. Hufvudsaken är att
jag, sjelf blir nöjd. – Sedan jag fick
Mammas bref har jag haft tusen

från i elden. – I söndags har jag
bjuden till Runeberg – tillika med
mig alla de andra finnarne Braun
sig med fru, Ross och den vackra sän
gerskar fr. Helberg. Under aftonen
lupp kom telegram att Rs salt sin
grupp tycke med Leahyrerna till
Senaten för 18000 frs. – Ben betaladt
tycker jag. – Låt vara att äfven man
morhuggningen kostat 7000 ps – så har
han ändå fått 11000 för denna i det
hela taget icke utmärkta grupp. – Att gras
jan stod högt i tak behöfver jag
icke säga – Champagne kostendes upp
och stämningar var ytterst lifvad.
Runebers sjelfva voro naturligtvis
mycket glada och lyckliga. Han har
ej satt något denna vinter och
lär ha varit i penningsknipas
I måndags på e.m. gick jag på
en visit rund till Ochoa, Koeck
lin, Stewart. Ochoa har gjort ett
porträtt i sitt svåger Madrazot
atelier – Det var det bizarraste

och präktigaste jag sett i atelierväg.
Madrazo har låtit bygga ett vackert
hus nära expositernspalatset – der
hela öfver våningen upptages af
atelierna. Det går ännu omkring
i hufvudet på mig då jag tänker
på alla dessa enorma broderade dra-
perier af siden och sammet, dessa
guldstickade dynor, dessa japanesiska
vaser och dessa persiska mattor.
men detta är ej ändå konstens upp-
gift, att berusat ögat med sådana
färgharmonier, och insöfva tanke, fan-
tasi och själ med sådan lyx. – Madrazo
har en yngre bror, 23 år som jag, som
äfven målar och säljer mycket högt
denna yngling skall komma hit i
detta dagar och så på min tafla
Ack nu åter afbruten. Ramen till
Mannerheims tafla har kommit och der
(fortsättning) har varit ett förskräckligt bråk
att få taflan i ramen och det hela upp på
väggen. I går på e.m. var jag med
Ochoa och Stewart hos Van Beers. – Det
är ändå för mycket blague i hans må-
leri för att man ej skulle tröttna på det

i längden. – Brigtiga galenskaper har han
nu igen på duken, får se om de komma att
antagas på Salongen eller verldsexpositionen.
Stigell har kommit från Rom och samtidigt
har jag haft bref af Krohn. Denna senare
kommer hit i slutet af Mars, kanske
förr, och tyckes vara mycket nöjd med
att så är. Stigell har vantrift i kom
denna gång, och påstår att det blir allt.
mera dödt i artistiskt hänseende för
hvarje gång. – A propos – Jag har åter
fått en högst märkvärdig beställning.
Ett fruntimmer omkr. 20 år, mycket
fint klädt har i går varit och sökt mig
båda Rue Bonaparte och här – Hon kom
hit åter i dag och sade sig komma för
att fråga om jag i April eller maj ville
göra ett porträtt af en dam i Cambra
som denna tid på året kommer till Pa-
bes
ris, och som hvilken jag blifvit rekommer
derad – af hvem, det kunde damen icke
säga. – Den som skall porträtteras skall
vara omkr. 30 år heta d'Ettinheim
men trots namnet vara fransyska. –

Jag var naturligtvis mycket intrigend
af denna historia – Hvem har kunnat
tala om mig i Cambrai? Finnes det
någon med namnet Edelheim i Frankrike
är det någon finska kanske och beror
olikheten på vänlig fransk omöjlighet att rigtigt
uttala främmande namn. – Emellertid
kommer min fru i mars till Paris, och
jag får då se hvem hon är och komma
öfverens med henne personligen. – Högst
kuriöst i alla fall. – Mme Carpentier
har jag ej vidare hört af – kanske blir
det ingenting af med hennes dotters
porträttering.
I afton är jag jämnte Petit Gérard, Max,
Ochoa, Gueldry och Dutschalt bjuden på
middag till Bourgain. – Jag är litet
snufvig i anledning af den hastiga
väderleksförändringen (det är nu varmt
och fuktigt) och vet ej om jag går. – Går
på så kommer jag hem tidigt med
Petitelierard. S.
Så långt jag än bor så kan man
ändå ibland vara öfverkapad af

af besökande – Det är märkvärdigt att
men alltid får sina bekanta till sig på
en gång – så i förrgår. Oberoende
af hvarandra voro här: Ross, Borg
Pauli, Petit Geraid Bourgain. Heller
Vallgren, Nordström, Wallenius, Uotila
Berndtson, Chabod och 3 modeller
det var rigtigt löjligt.
En hr Nystadt fr. Hfors var här
häromdagen för att fråga mig fr.
Wibergs adress – som jag dock ej
kunde gifver honom. – Han underhöll
mig med sorgliga ingheter från affär
verlden derhemma – konkurser och
dödsfall lyckas våra dagens lösen i till
land. Mme Enjotras man dog
knäll och fall härom dagen – Jag
var hos henne på Condoléance visit
då jag gick till Runebergs. – Jag tror hon
var ganska gemen mot sin gubbe i
lifvet, men nu fäller hon bittra ta
här. –
Tusen helsningar till alla, främst
till småsyskonen) från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Rage et Malheur [ursinne och olycka]; Edelfelt har varit på Ecole des Beaux Arts för att förmå Jean-Léon Gérôme att komma och titta på hans tavla; Gérôme skyllde på att han hade modell, Edelfelt tycker att han som elev har rättighet att räkna med honom; Gérôme har blivit utnämnd till kommendör av hederslegionen, men det har inte gjort honom vänligare stämd mot sina elever; Edelfelt gör färdig tavlan utan att lyssna till andras råd, huvudsaken är att han själv blir nöjd.

  École des Beaux-Arts Jean-Léon Gérôme
 • Sedan Alexandra Edelfelts brev har Edelfelt haft tusen järn i elden.

  Alexandra Edelfelt
 • I söndags var Edelfelt hos Runebergs med de andra finnarna och Guglielmo Bracony med fru, Christian Meyer Ross, och den vackra sångerskan fröken Hellberg.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Christian Meyer Ross Guglielmo Bracony Maria Bracony Hallberg / Hellberg
 • Under kvällens lopp kom ett telegram om att Walter Runeberg sålt sin grupp Psyche med zephyrerna till senaten för 18 000 francs; champagne korkades upp och stämningen var livad; Runebergs var lyckliga, han har inte sålt något denna vinter och lär ha varit i penningknipa.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Psyche
 • I måndags var Edelfelt på visitrunda till Rafael de Ochoa, Alfred Koechlin och Julius Stewart.

  Alfred Koechlin Rafael de Ochoa Julius Stewart
 • Rafael de Ochoa har gjort ett porträtt i sin svåger Raimundo de Madrazos ateljé; ateljén var det bisarraste och präktigaste Edelfelt sett, där fanns enorma broderade draperier, guldstickade dynor, japanesiska vaser och persiska mattor.

  Raimundo de Madrazo Rafael de Ochoa
 • Raimundo de Madrazo har en yngre bror, som är lika gammal som Edelfelt (23 år); han är konstnär och säljer för höga priser; denna yngling skall komma och se på Edelfelts tavla.

  Raimundo de Madrazo Ricardo de Madrazo y Garreta
 • Ramen till Carl Mannerheims tavla har kommit; det har varit bråk [besvär] med att få tavlan i ramen och allt upp på väggen.

  Carl Mannerheim
 • Edelfelt var med Rafael de Ochoa och Julius Stewart hos Jan Van Beers; för mycket blague [skämt] i hans saker; han har igen riktiga galenskaper på duken, får se om de antas på Salongen eller världsexpositionen [världsutställningen].

  Rafael de Ochoa Julius Stewart Jan van Beers
 • Robert Stigell har kommit från Rom, och Edelfelt har fått brev av Pietro Krohn; Krohn kommer i slutet av mars; Stigell har vantrivts i Rom, det blir allt mer dött där i artistiskt hänseende för varje gång.

  lukumuistit Pietro Krohn Robert Stigell
 • Edelfelt har fått en märkvärdig beställning; ett välklätt "fruntimmer" på ca 40 år hade letat upp honom både på Rue Bonaparte och i hans nya ateljé; hon kom för att fråga om Edelfelt i april eller maj ville göra ett porträtt av en dam i Cambrai, vid namn d'Etténheim; trots namnet skall hon vara fransyska och kring 30 år; Edelfelt undrar vem som kunnat rekommendera honom i Cambrai, och om namnet är Edelheim och tillhör en finska i Frankrike, eller om olikheten i namnet beror på vanlig fransk omöjlighet att uttala främmande namn; frun kommer till Paris i mars och Edelfelt kan då överlägga med henne personligen.

  Ranska Pariisi Cambrai d' Etténheim Baron
 • Edelfelt har inte hört från Madame Carpentier, kanske blir det inget av hennes dotters porträtt.

  Carpentier Carpentier
 • Edelfelt är på kvällen bjuden på middag hos Gustave Bourgain, tillsammans med Pierre Petit Gerard, Max Faivre, Rafael de Ochoa, Ferdinand Gueldry och Henri Dutschold; Edelfelt är lite snuvig på grund av den hastiga väderleksförändringen och är inte säker på att han går.

  Rafael de Ochoa Gustave Bourgain Ferdinand Gueldry Maxime Faivre Pierre Petit-Gérard Henri Dutzschold
 • Fastän Edelfelt bor långt borta kan han vara överhopad av besökare, som alla verkar komma på en gång; föregående dag besökte honom oberoende av varandra Christian Meyer Ross, Axel Borg, Georg Pauli, Pierre Petit Gerard, Gustave Bourgain, Hellen, Ville Vallgren, Ernst Nordström, Otto Wallenius, Aukusti Uotila, Gunnar Berndtson, Chabod och 3 modeller.

  Gunnar Berndtson Ernst Nordström Georg Pauli Ville Vallgren Gustave Bourgain Pierre Petit-Gérard Christian Meyer Ross Axel Borg Chabod Otto Wallenius Aukusti Uotila Hellen
 • En herr Nystedt från Helsingfors kom och frågade efter fröken Wibergs adress; Edelfelt kunde inte ge den.

  Helsinki August Julius Nystedt (epävarma yhteys) Wiberg
 • Nystedt berättade om sorgliga nyheter från affärsvärden där hemma; konkurser och dödsfall verkar vara dagens lösen i Finland.

  Suomi August Julius Nystedt (epävarma yhteys)
 • Madame Enjolras man har dött knall och fall; Edelfelt var på kondoleansvisit på vägen till Runebergs; han tror att Madame Enjolras var ganska gemen mot sin gubbe i livet, men nu fäller hon bittra tårar.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Enjolras Enjolras
 • Edelfelt hälsar alla, främst småsyskonen.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt