Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

fylleri personlighet alkoholism kvinnlighet skilsmässa alkoholi diplomaatit englantilaiset henkilökuvat juomat kevät kielet kirjeet kulhot kuninkaat lämpötila laulajat laulelmat laulut luonteenpiirteet maailmannäyttelyt maaseutu ministerit musiikki naiset näyttelyt nimipäivät norjalaiset päivälliset papit pohjoismaalaiset politiikka puolalaiset ranskalaiset ranskan kieli ravintolat ruotsalaiset sää saksalaiset samppanja seuraelämä sodat soittimet suomalaiset syntymäpäivät taiteilijat tanskalaiset tanskalaisuus tanskan kieli tanssiaiset taulut tilaukset Turkin sota työläiset ulkonäkö venäläiset vuodenajat ystävät

Torsdag d. 11 april 78.
Älskade Mamma
Alltför länge har jag skjutit upp med besvaran-
det af Mammas bref, och jag kan icke ens
taga arbetet såsom giltig orsak för min lättja att skin
Nej jag har flanerat rigtigt dugligt, och när
nu inför samvetets spegel betraktar den sist för-
flutna veckan måste jag tillstå att jag varit rigtigt
lat, utan att jag derföre hvilat mig. I det hela
taget tror jag att jag ej gjorde orätt i att skicka
taflan till Salongen, ty de mest motsätta förut-
sättningar göra om verldsexpositionen, och bra många
finnas som tro att den utländska konstafdelninga
ej blir lyckad. Hela verlden kommer naturligtvis
att gå till franska och belgiska afdelningen, vidare
till den stora samlingen af alla fortunys arbe
tin och så till den tyska expositionen endast en och
annan som har specielt intresse för de små länderna
förirrar sig till Danmark Sverige och Ryssland. Då
jag förde min tafla upp till Salongen träffade jag
en polsk målare Rosen, som sade att han
och jag voro de enda ryska undersåtar i Paris som
utställde något på Verldsexpositionen. De andra ha
blifvit så onda öfver allt det dumma krångligt
i börjar af vintern att de skickat det bästa de
gjort till Arts Salong så t. a. Harlamoff. Chel-
monsky, Rjepin, Beggroff m.fl. Att jag har en
lindrig skakander för taflans öde har jag ej neka.
Egentligen tviflar jag ej på att den blir emottagen
men i år är det juryn sjelf som placera taflorna
och frågan är således om den anses värdig att
ställas på Amaisen och icke hilsass upp i höga
regioner, der den totalt skulle försvinna. –

Krohn och jag ha varit inbjudna till höger
och venster inom den nordiska kolonin sedan
en veckas tid. På hela denna vecka har jag ej
en enda afton kommit i lång förrän klocka
2, men nu sätter jag på för detta oregelbundna
lif, tar skeden i vårare hand och börjar arbeta igen
samma dag taflorna lemnades in hade Krohn
kommit öfverens med Thaulows att åto middag
med dem, men konfys som han är och ännu
ovan att beräkna distanserna här i Paris, hade
han gifvit dem rendez vous kl. 4 på Salongen.
och mig likaledes kl. 4 hemma hos mig, allt
på grund deraf att han kl. 4 skulle bli fri
från utställningsbestyret. Att emellertid komma
från expositionen till mig och derifrån till sala
räcker nära 1 1/2 timme och följden var naturlig
vis att vi kommo fram kl. närmare 6, – då
vi icke mera slopps in. För att nu försäkra oss om att
Thaulows icke voro gångna, stannade vi utanför i trängsel
tills den sista menniska var utkommen ur industrid.
kalatset – inga Thaulows sågo vi till. Vi foro derföre
upp till dem det vi komma först kl. 8, men då hade
de redan gått ut. Intet annat parti var att taga än
att svälja ned harmen gå och äta på en uslaurant och
sedan fara till Runebergs. Krohn är alldeles betagen
i fru Thaulow, som han tycker vara henrivende ha
har så lätt att framma upp. – Detta var på fredag.
lördagsafton var K. på middag hos Konsuln och
hos Mme Jacquinot der vi kl. 1/2 12 fick det ljusa
infallet att dansa, tack vare Mr d'etvangon
sådan improviserade baler bruka alltid vara
de roligaste. Hos Mme Jacquinot bor för närva
rande en ryssinna, dotter till bankiren kinen.
densamma på hvilken mina vexlar äro ställda.

e
vira
carva
Kinen
alisk
sedan
äck
hundra
beta igen.
Krohn
imiddag
ännu
har
ongen,
at
ri
mera
Salong
en
och
Hon har varit gift med en tysk men ej kommit
öfverens med honom och föredrar att bo i en
pension framför att vara hos sina föräldre
Hon är omkr. en 30 år, ytterst elegant, suelte
och kokett på ett trefligt sätt. Märkvärdigt
hvad bildade ryssar tala bra alla verldens språk.
Denna Mme Wachter talar franska precis som en
parisiska – någongång hört det tjocka l- ljudit men
hon har språket i sin magt lika bra som en införde
fransyska, och det vill säga mycket. – Pauline går sina
vägar, har sina separathekanta och håller sig alltid
litet à l'écart. – Söndagen var jag först tillsamma
med Krohn, men när han kl. 1 för till utställningen
der han har mycket att göra, for jag med Bastien
Lepage och Baude till landet. Hvad det var
vackert! Det var den första rigtiga vårdag.
Så varmt att man omöjligen kunde ha patta
på sig klart och solljust. Vi åto middag hemma
hos Baude och så gick jag till Maulows, det
Krohn begett sig direkt från utställningen. Fastän
ingen bjudning blifvit kringskickad hade en massa
menniskor kommit det. Thaulows är en slags möte
plats för svenskar och norrmän. Mycket säng och
Mysk. Ålgot Lange med gemål, 3 norska sångerskor
anska fröknar, folk alldeles förtvifladt. Krohn och
jag fingo nöjet att följa hem fr. Gullofsen, som
jag redan följt hem 2 ggr förut. Huru norrmän-
nen finna henne så söt och pikant begriper jag
ej. Hon är bara kokett och litet simpel tycker
jag. "Ja, det förvånar mig att hr. Edelfelt ej tycker
om henne, hon är nu precis som en fransyska,
sade fru Runeberg "Nej, en fransyska skulle aldrig
kokettera så dumt, svarade jag. – Det förvånar
mig att de ej se det simpla, pigaktiga hos henne,

Hon må nu se bra ut och vara väl växt – icke
bryr jag mig om det, och det betyder intet då en
viss takt, ett obeskrifligt något som alltid finnes
hos ett fint fruntimmer, saknas. Krohn var af
min mening. Ingenting annat än hennes skrat
gör att jag ej kan tala henne. Ett sådant simpelt
gafflande är ej comme il faut – En annan norsk
sångerska fr. Heyerdahl är ännu vackrare, men
i mitt tycke gränslöst kokett. Allt beror på huru
det görs och vill man kokettera, skall det då föras så
fint, så omärkbart att till och med de fiffigaste bli
dragna vid näsan. De norsk målarne äro alldeles
betagna i denna senare. Fru Thaulow är verkligen söt
och hvad som Krohn sätter värde på, naturligt. Efter
vårt finska sätt att se förefaller hon något skrifligt
Det är eget Krohns danska är jag så van vid att
den ej stöter mig, men de flesta andra danskar och
danskor förefaller mig så pladdrande att jag känna
mig helt försagd. Men går på dem som på ottelinerna.
I förrgår voro vi hos Bracony. Alerigen fr.
Heyerdel, som var ytterst nådig mot mig och värdiga
des se med vänliga blickar på min person. Den noska
presten kunde är en utmärkt hygglig karl. liberal
hjertlig och bildad. Den svenska är väl allt detta
också, men han ser så högkyrklig ut. Pastor
Lunde kommer hit till mig med sin fru, som också
nålar litet så snart jag får något nytt att visa
dem. – Hos Brauny tog fru Runeberg mig per
Asires för att få veta mitt omdöme om fr. Heyer
dal och det stunde fullkomligt in med hennes eget,
hvilket tyckes förvåna henne. – Ack, att hon ej
han begripa att det ej är koketteriet, hondre de
riz, det svarta såtit på ögonhären och en välgjord
klädning som behagar mig – det är behaget, elegant
allt detta som för åtfölja en ung qvinna och som
man ej ens kommer att tänka på om hon är söt.

Om jag är diskart och nervös på samma gång
så är Krohn det i ännu i högre grad. Mamma
skulle ha sett honom häromdagen då han skulle
på middag till danska ministern grefve Moltke
Hvitfeldt – Det var en komedi öfver all beskrifning
att få honom klädd, än voro knapphålen i skjör-
lan för små, än klämde vaxläder skottenerna, än
satt ej halsduken, Krohn stampade och hoppade af
förtviflan och påstad att han blef pirsegal i
hovedet" Atte mina bekanta fransmän och
finnarna dessutom tycka om Krohn. Han är en
bra sympathisk menniska. Hvad det blir ro-
ligt när det blir litet mera lugn – hittils
har Krohn varit strängt sysselsatt och ytterst o-
rolig (ty han har hela ansvarit för danska konst-
utställningen) samt ständigt ute på språng. Vi
längta innerligt efter att en enda afton få äta
middag i lugn och ro och sedan prata om aftonen
Nu då han kommer hit kl. 4 på e.m. är han
vanligtvis så utfaren att han lägger sig på
min soffa och slumrar in. Han var jag på
ett kalas för de danska arbetarne, han och professa
Dallerup arkitekten samt kammarherre Wolthagen
öfverkommissanen. Det bestodo en butelj champagne
per man och Krohn hade hållit 4 tal. Detta var i sjel
expositionen och i antidning af kungens namnsdag. Den
ytterst lifvad sinnestämning kom derföre min kära
Krohn till Bracony – och i går gick han alltje
på med: Jag kan stan icke begripa hvar ledes
jeg har fadet en stade förbistred hovidpine".
I går afton bjöd Wallenius oss på namnsdag
och der sjöngo mycket. Runeberg Krohn, Wetterska
och alla finnarne. Några qvarteller gå rigtigt
bra. t.ex. Gubben är gammal, källan der jag
sjunger soldstället, intiger vite, finska folkvisor

m.m. Sedan Berndtson och Wallenius ha
piano har B. sjungit upp sin röst alldeles
ofantligt. Några saker såsom t.ex. en arra
er Judinnan, sjungar han rigtigt bra. De
der skrefliga torerna börja bli allt bättre och
rasten är alls ej ful. – Krohn proponerade
en rigtigt vacker skål för finnarne och jag
svarade med en då för Krohn. – Calle Wetterhoffs
ser betydligt försupen ut, säger just ej mycket
utan brygger i det ena starka toddag glaset efter det
andra. Att det är en begåfvad kall det märks
nog på det lilla han säger. – Ahrenberg lär
vara kommen. – Berndtson har fått bref
om att Gustaf Philys snart skulle komma hit.
Här detta ryste någon grund? Hvar har
gubben fått pengar och huru skall han komma
in i jernvägskupéerna, stå ut med resans stå
patser och sist med språnget här i Paris. –
Lyckligtvis låter det nu igen fredligare – kongressen
tyckes bli af, och man talte igår om att kraget
ej skulle bryta lös. De engelsmän jag träffat lita på
att finnar och polackar skola resa sig mot Ryss-
land. Hvad de bedra sig. Nu, då sympathierna för
Ryssland äro så stora derhemma och vi i allmänhet
sig det ganska bra, är det inga utsigter för att denna
komberation skulle lyckas
ru Aspelin har varit har 2 ggr, så att jag ändå
varit komplett lat. I eftermiddag kommer hon
egen och så alla dagar i denna vecka. – Hon är två
rare än jag först trodde.
många hjertliga helsningar. Sköt väl om er
nu mot våren – Hvilken lycka att den förfärliga
tyfusfebern som rasar i Ryssland, ej kommit till
en ännu. –
Mammas egen Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har dröjt med att besvara Alexandra Edelfelts brev; den senaste veckan har han flanerat mycket, varit riktigt lat utan att ha vilat sig.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt tror han gjorde rätt i att skicka tavlan till Salongen; många tror att det är få som hittar till de utländska konstavdelningen på världsexpositionen; många går naturligtvis till franska och belgiska avdelningen, samt till den stora samlingen med alla Marià Fortunys arbeten och den tyska expositionen [utställningen]; endast de som har ett speciellt intresse för de små länderna förirrar sig till Danmark, Sverige och Ryssland; då Edelfelt förde sin tavla till Salongen träffade han en polsk målare, Jan Rosen som sade att han och Edelfelt var de enda ryska undersåtar i Paris som ställer ut på världsexpositionen; alla de andra, Alexej Harlamoff, Józef Chelmonsky, Ilja Rjepin och Alexander Beggroff är så sura på det dumma krånglet i början av vintern att de skickat det bästa de har till Salongen.

  Pariisi Ruotsi Venäjä Tanska Alexander Beggroff Alexej Charlamov Ilja Repin Marià Fortuny Jan Rosen Józef Chełmoński
 • Edelfelt tvivlar egentligen inte på att hans tavla blir antagen till Salongen, frågan är snarare om tavlan anses värdig att ställas på cimaisen [i nedersta raden] och inte hissas upp i högre regioner där den totalt skulle försvinna.

 • Pietro Krohn och Edelfelt har varit inbjudna till höger och vänster inom den nordiska kolonin; samma dag tavlorna lämnades in hade Krohn stämt möte med Thaulows på Salongen, utan att beräkna in avstånden i Paris; han och Edelfelt kom fram närmare klockan 6 då man inte längre slapp in; de stannade ute i trängseln tills den sista människan kommit ut ur Industripalatset utan att ha sett Thaulows; Thaulows hade redan gått ut då de sedan sökte upp dem hemma hos sig; Edelfelt och Krohn gick på egen hand och äta på restaurang och sedan till Runebergs; Krohn är betagen av fru Thaulow som han tycker är "henrivende" [hänförande].

  Pariisi Industripalatset i Paris Pietro Krohn Lina Runeberg Ingeborg Gad Walter Runeberg Frits Thaulow
 • På lördag kväll var Pietro Krohn på middag hos konsuln och Edelfelt hos Madame Jacquinot; på Mademoiselle d'Avançons förslag ställde de till dans; improviserade baler brukar alltid vara de roligaste.

  Pietro Krohn Jacquinot d’ Avançon
 • Hos Madame Jacquinot bor en Madame Wachter, dotter till den ryska bankiren Kinen; Madame Wachter har varit gift med en tysk, men inte kommit överens med honom; hon är omkring 30 år, elegant, svelte [slank] och kokett på ett trevligt sätt; hon talar franska som en fransyska; det är märkvärdigt hur bildade ryssar talar alla världens språk så bra.

  Jacquinot Sophie Wachter William Kinen
 • Pauline Ahlberg går sina egna vägar och håller sig lite à l'écart [på avstånd].

  Pauline Ahlberg
 • Medan Pietro Krohn på söndagen for till utställningen för att arbeta åkte Edelfelt med Jules Bastien Lepage och Charles Baude till landet; det var första riktiga vårdagen och för varmt att ha paletå på sig; de åt middag hos Baude.

  Pietro Krohn Jules Bastien-Lepage Charles Baude
 • Edelfelt gick till Thaulows, där också Pietro Krohn var; Thaulows är en mötesplats för svenskar och norrmän; där var Algot Lange med gemål, tre norska sångerskor och danska fröknar.

  Pietro Krohn Ingeborg Gad Frits Thaulow Gullofsen Maren Christine Heyerdahl Algot Lange Ina Lange
 • Pietro Krohn och Edelfelt följde hem fröken Gullofsen, som Edelfelt redan följt hem två gånger tidigare; han förstår inte hur norrmännen tycker hon är så söt och pikant; Edelfelt tycker hon är kokett och lite simpel, pigaktig; det förvånade fru Lina Runeberg att Edelfelt inte tycker om henne, då hon är precis som en fransyska; Edelfelt menade att en fransyska aldrig skulle kokettera så dumt; Krohn var av Edelfelts åsikt; Edelfelt kan inte tåla hennes skratt, ett sådant gafflande är inte comme il faut [som sig bör].

  Pietro Krohn Lina Runeberg Gullofsen
 • En annan norsk sångerska fröken Heyerdahl är ännu vackrare, men gränslöst kokett; Edelfelt anser att om man vill kokettera skall man göra det så obemärkt att till och med de fiffigaste blir dragna vid näsan; de norska målarna är alldeles betagna av fröken Maren Christine Heyerdahl.

  Maren Christine Heyerdahl
 • Fru Ingeborg Thaulow är söt och naturlig, vilket Pietro Krohn sätter värde på; efter ett finskt sätt att se förefaller hon något skrävlig.

  Pietro Krohn Ingeborg Gad
 • Edelfelt har vant sig vid Pietro Krohns danska, men de flesta andra danskar förefaller så pladdrande, munnen går på dem som på Ottelinerna.

  Pietro Krohn Karl Gustaf Ottelin
 • I förrgår var Edelfelt hos Guglielmo Bracony; fröken Maren Christine Heyerdal var nådig nog att se vänligt på Edelfelt.

  Guglielmo Bracony Maren Christine Heyerdahl
 • Den norska prästen Herman Lunde är utmärkt hygglig, liberal, hjärtlig och bildad; den svenske prästen är antagligen också det, men han ser så högkyrklig ut; pastor Lunde kommer att besöka Edelfelt med sin fru, som också målar lite.

  Herman Lunde Inga Agathe Lunde Emil Flygare
 • Hos Guglielmo Bracony frågade fru Lina Runeberg efter Edelfelts omdöme om fröken Maren Christine Heyerdal, som till hennes förvåning stämde överens med hennes eget; fru Runeberg begriper inte att det inte är koketteriet, poudre de riz [rispudret], det svarta sotet på ögonhåren eller en välgjord klänning som behagar honom; det som tilltalar honom är behaget, elegansen och allt som bör åtfölja en ung kvinna, vilket gör att man inte ens kommer att tänka på om hon är söt.

  Lina Runeberg Guglielmo Bracony Maren Christine Heyerdahl
 • Pietro Krohn är mera disträ och nervös än Edelfelt; Alexandra Edelfelt skulle ha sett då han skulle på middag hos danske ministern Léon Moltke-Hvitfeld; Krohn stampade och hoppade av förtvivlan och påstod sig bli "pinelig i hovedet" [sjuk i huvudet].

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Léon Moltke-Hvitfeldt
 • Alla Edelfelts bekanta bland fransmän och finnar tycker om Pietro Krohn; Edelfelt ser fram emot lite mera lugn så att de har tid att äta middag i lugn och ro och prata om kvällarna; för tillfället är Krohn strängt sysselsatt och ständigt på språng, han har hela ansvaret för danska konstutställningen [på världsutställningen].

  Pietro Krohn
 • I förrgår var Pietro Krohn på ett kalas för de danska arbetarna tillsammans med arkitekten, professor Vilhelm Dallerup och överkommissarien, kammarherre Friedrich Wolfhagen; det bestods en butelj champagne per man och Krohn höll fyra tal med anledning av Kungens namnsdag [födelsedag]; Krohn kom i en livad sinnesstämning till Guglielmo Bracony och kunde följande dag inte begripa varifrån han fått sådan huvudvärk.

  Pietro Krohn Kristian IX Guglielmo Bracony Vilhelm Dahlerup Friedrich Wolfhagen
 • Föregående kväll bjöd Otto Wallenius på namnsdag och det sjöngs mycket: där var Walter Runeberg, Pietro Krohn, Calle Wetterhoff och alla finnarna; några kvartetter går riktigt bra, Gubben är gammal, Källan (där Edelfelt sjunger solostället], Integer vitae [Ystävän haudalla, oförvitlig i livet] och finska folkvisor.

  Pietro Krohn Walter Runeberg Otto Wallenius Karl Wetterhoff
 • Sedan Gunnar Berndtson och Otto Wallenius har piano har Berndtson sjungit upp sin röst ofantligt.

  Gunnar Berndtson Otto Wallenius
 • Pietro Krohn höjde en vacker skål för finnarna och Edelfelt svarade med en skål för Krohn.

  Pietro Krohn
 • Calle Wetterhoff ser försupen ut; han säger inte mycket utan det ena toddyglaset efter det andra; det märks på det lilla han säger att han är begåvad.

  Karl Wetterhoff
 • Jacob Ahrenberg lär ha anlänt.

  Johan Jacob Ahrenberg
 • Gunnar Berndtson har fått brev om att Gustaf Philip Armfelt snart skall komma till Paris.

  Pariisi Gunnar Berndtson Gustaf Philip Armfelt
 • Det ser igen fredligare ut; de engelsmän Edelfelt träffat litar på att finnar och polacker skall resa sig mot Ryssland; de bedrar sig; sympatierna för Ryssland är stora därhemma, där man i allmänhet har det ganska bra.

  Venäjä
 • Fru Ida Aspelin sitter modell; hon är svårare att måla än Edelfelt först trodde.

  Ida Aspelin-Haapkylä