Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

Riddarhuset belgier (nutidsfolk) konsthistoriker aateli arkkitehdit avioliitto dosentit espanjalaiset estetiikka henkilökuvat juomat keskiaika lapset (perheenjäsenet) maailmannäyttelyt matkat näyttelyt pääsiäinen päivälliset palvelusväki professorit ranskalaiset sää samppanja seuraelämä tanskalaiset taulut tilaukset ulkonäkö valokuvat vuotuisjuhlat

Älskade Mamma! Paris skärtorsdag – 18.
Ack en sådan vefva i allmänna utställningen,
fru Aspelins porträtt, tvenne påbörjade land-
skapsstudier ha upptagit min tid. Det enda
sätt att någongång få se Krohn är att gå ned
till utställningen och der far man ej heller
annat af konfyra svar af honom,
vet icke hvad danskarna bråka för. De
ha så litet att ställa ut och bli få deligt.
färdiga med sin konstafdelning, att de alls
icke behöfde brådska. – Jag tycker nu
att den danska konsten, såsom den här
är representerad är bra skral. Många
af dessa taflor skulle icke bli antagna på
Parisersalongen. Det står nu ganska klart
för mig att den förnämsta attraktionen
blir den franska afdelningen, dernäst den
spanska och så den belgiska – och jag tror
att den uttröttade vandraren gerna skynder
förbi allt det andra eländet. – I går hänga
jag hela e.m. derute och blef af Krohn
presenterad för alla verldens danskar
På aftonen bjödos vi på middag af arkitekter
professor allerup, densamma som bygg
nya operan i Köpenhamn. – Den bekanta
konsthistoriker och skriftställaren Julius
Länge var också med. Jag hade föreställt
mig honom helt annorlunda, med glasögon
något à la Dietrichson – och far i stället se en

stor tjock figur, mera liknande en
ål bryggare eller skippare än en docent
i esthetik. – Topelius skref till
mig häromdagen för att ber mig och ändå
i Paris vistande finnar bidraga till dekorera
det af solennitetssalen till Runebergsfesten
den 6 maj. Emellertid ser jag ingen möjlighet
att hinna teckna en karrong, 5 alnar
hög och 2 alnar bred, till den utsätta tiden.
Dessutom ser det ut som om hela den ar-
tistiska delen af festen blefve misslyckad.
Knutson skall rita Runeberg på jagt, fru
Sälten torsflickan Wænerberg landskap
med svanen (sköna tanke hvar fick jag dig ifrån
o.s.v. – Jag tror nästan att Berndtson
och jag afsäga oss äran att figurer bland
dessa mästerverk. Dessutom borde man
fa lägga sista handen vid arbetet på stället,
för att kunna döma om effekten.
Runebergs ära blir visst icke mindre om
han illustreras af en massa dåliga – utan plan
sammanstälda hostonger, men jag tycker
man borde ha bevisat hans minne mera
aktning att så. – Stall till en sorgifest
såsom den Romarne gjorde i Pantheon öfver
ictor emannel, à la bonne heure, eller
och så något vackert utan pretension. – Dessu-
som h
att som
taterna
silfver
nen vor
last
ar de
ha två
Valter
med?
som går
nu.
E
ag
de
är in
sam
vanti
des.
tacksam
som i
Anna
hin
jag
genom
.
om
As
krus
fjäde
från
torl

att
till
och ändå
dekoreran
gofesten
möjlighet
enar
tiden.
n är
slystrad
fru
ndskap
de jag
ton
bland
man
å stället

de om
utan plan
tycker
ne mera
est
tion öfver
eller
er. – Dessa.
som hvad behöfvas dessa teckningar på
en sorgsfest der den hufvudsakligaste ornan
taterna bör bestå af svarta draperier med
– I söndags på afto-
silfver, cypresser o.d.
nen voro vi bjudna till Walter Runeberg. Han
hade för fem är sedan slagit var med Krohn
om att denne är 1878 skulle vara gift och
ha två barn – ändå till de sista tiderna hade
Walter hoppats att der skulle komma en enka
med 2 barn, men äfven det har slagit felt. Vädret
som gälde en middag med champagne afbetaltes
nu. Inga andra än K. Rob. R. i Antell och
jag och vi drucko en massa buteljer. Jag
är nu endast en medelmåttig beundrare af
lampagne och isynnerhet å den olidlig i så stora
qvantitit. Emellertid var det roligt och hjertligt
der. – I dag är det skärtorsdag – huru
tacksamma kunna vi icke vara mot Gud
som låter oss träffas friska och sunda nu –
Annat var det för 2 år sedan.
min taflas öde borde nu vara afgjordt,
jag hoppas snart få veta huru det gått
genom Max, som säger sig ha relationer
i Juryn. Berndtson är mycket orolig för
om hans tafla skall bli antagen eller ej
Af Victor de la Chapelle, som riddarhusden
nens sekreterare, har jag fått bref med ytterliga
stadfästelse på beställningen af Borns por
trätt. Priset får jag bestämma sjelf.
storleken blir 1, 24 meter på 0, 96. m.

Det enda vilkoret är att porträttet skall
vara färdigt inom detta års utgång
När jag således kommer hem i sommar
vet jag ej. Det beror på när jag får den
Hemburgerska taflan färdig. Månne
Cedercreutz vore nöjda med en tvättan-
stalt vilja de nödvändigt ha något från
medeltiden. "Jag har näml. begynt en
liten gårdsinterien med några trätterskor
grefvinnan 4 har ett
s bakgrunden.
r Mamma säker på att de har beräkning
träffande med Konny i kikarn. Jag då, om
Mamma har den minsta misstanke så följ ej
med. Bjuder hon Mamma åter på en resa
till Paris via Carlsbad så kommer jag och
möter er och så följa vi åt hem. – Det
der skulle jag naturligtvis arrangera ensam
om blott den dumma Parl XV, blefve såld
kulle har han bära kostat mig pengar
Krohn ser litet melankolisk ut när ju
talar om att resa, men han tröstar sig
hr att jag snart kommer hitta igen).
Jag skulle egentligen vilja fortsätta den
studie af tvätterskorna jag börjat, med
det ser ut som om det skulle reda sig
till regn. Krohn är sedan kl. 6 i morgse
på utställningen. Han tar saken nästan
för allvarsamt. Lyckligtvis kommer snart
den tid då han får mindre att göra
Lycklig och glad
dusen helsningen.
påskhelg önskas eder
af Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • En sådan väva; Edelfelts tid har upptagits av allmänna utställningen, fru Aspelins porträtt och två påbörjade landskapsstudier.

  Ida Aspelin-Haapkylä
 • Enda sättet att träffa Pietro Krohn på är att gå ner till utställningen; Edelfelt kan inte se vad danskarna gör sig så mycket besvär för; de har så lite att ställa ut att det inte blir någon brådska att bli färdig; han tycker den danska konsten är skral; många av tavlorna skulle inte bli antagna på Parissalongen.

  Pariisi Pietro Krohn
 • Det står klart för Edelfelt att den franska avdelningen blir den förnämsta attraktionen, därnäst den spanska och så den belgiska.

 • Pietro Krohn har presenterat Edelfelt för all världens danskar.

  Pietro Krohn
 • Pietro Krohn och Edelfelt bjöds på middag av arkitekten, professorn Vilhelm Dallerup, som byggt nya Operan i Köpenhamn; närvarande var också konsthistorikern och skriftställaren Julius Lange, som såg annorlunda ut än vad Edelfelt tänkt sig; han hade föreställt sig Lange glasögonprydd och à la Dietrichson, men i stället möttes han av en stor tjock figur som mera liknade en ölbryggare eller skeppare än en docent i estetik.

  Kööpenhamina Kongelige Teater Pietro Krohn Lorentz Dietrichson Vilhelm Dahlerup Julius Lange
 • Zacharias Topelius har skrivit till Edelfelt och bett honom samt andra finnar i Paris bidra till dekorerandet av solennitetssalen till Runebergsfesten den 6 maj; Edelfelt hinner inte och tror dessutom att den artistiska delen av festen blir misslyckad; Johan Knutson skall rita Johan Ludvig Runeberg på jakt, fru Alexandra Såltin torpflickan och Thorsten Wænerberg "landskap med Svanen"; Edelfelt och Gunnar Berndtson avsäger sig äran att figurera bland dessa mästerverk; Edelfelt tycker man borde ha ställt till en sorgefest som den romarna gjorde i Pantheon över Victor Emanuel, eller något vackert utan pretentioner.

  Pariisi Pantheon Solennitetssalen Johan Ludvig Runeberg Gunnar Berndtson Zacharias Topelius Viktor Emanuel II Thorsten Waenerberg Johan Knutson Alexandra Frosterus-Såltin
 • I söndags på kvällen var de bjuden till Walter Runeberg; W. Runeberg hade fem år tidigare slagit vad om att Pietro Krohn år 1878 skulle vara gift och ha två barn; vadet gällde en middag med champagne och avbetalades nu; närvarande var Krohn, Robert Runeberg, Herman Frithiof Antell och Edelfelt.

  Pietro Krohn Robert Runeberg Walter Runeberg Herman Frithiof Antell
 • Edelfelt hoppas få höra hur det gått för hans tavla; Max Faivre har kontakter i juryn.

  Maxime Faivre
 • Gunnar Berndtson oroar sig för om hans tavla skall bli antagen eller inte.

  Gunnar Berndtson
 • Edelfelt har fått brev från riddarhusdirektionens sekreterare Victor de la Chapelle, med en ytterligare stadfästelse på beställningen av Johan August von Borns porträtt; Edelfelt får bestämma priset; det enda vilkoret är att porträttet skall vara färdigt inom detta år.

  Johan August von Born Victor de la Chapelle
 • Hemkomsten i sommar beror på när den Heimbürgerska tavlan blir färdig.

  Carl Heimbürger
 • Edelfelt har börjat på en gårdsinteriör med några tvätterskor i bakgrunden; han undrar om Cedercreutz skulle nöja sig med detta, eller om de nödvändigtvis vill han något från medeltiden.

  Emilia Maria Sofia Cedercreutz Axel Cedercreutz
 • Om Alexandra Edelfelt misstänker att grevinnan V[isen Ehrnrooth] har ett sammanträffande med Konny [Zilliacus] i kikaren skall Mamma inte följa med; skulle däremot hon bjuda Mamma på en resa till Paris via Carlsbad kommer Edelfelt och möter dem och följs åt med dem hem.

  Pariisi Karlsbad / Karlovy Vary Alexandra Edelfelt Konrad Zilliacus Lovisa Ehrnrooth
 • Om Carl IX blev såld skulle Edelfelt ha kunnat ordna resan själv; dittills har tavlan bara kostat honom pengar.

  Karl IX
 • Pietro Krohn ser melankolisk ut då Edelfelt talar om att resa; Edelfelt vill fortsätta med studien av tvätterskorna eftersom det ser ut att bli regn; Krohn tar sitt uppdrag på utställningen nästan för allvarligt.

  Pietro Krohn
 • Edelfelt önskar glad påskhelg; *han sänder med ett fotografi.