Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

fylleri prostituerade alkoholism monarki aikakauslehdet alkoholi ansiomerkit huviretket Jumala kaiverrukset käsityöläiset linnat luonteenpiirteet maailmannäyttelyt mitalit museot naiset nationalismi näyttelyt nimipäivät norjalaiset paraatit presidentit ruotsalaiset seuraelämä talous tanskalaiset tanssiaiset taulut tilaukset työläiset vaatteet valokuvat

aris d. 29 april 98
Älskade Mamma
Trots mina upprigtiga föresatser att icke vidare
gå till verldsutställningen för den öppnande
förleddes jag emellertid att gör det i dag, och är
lycklig att ha kunna gjort någon nytta der.
Krohn behöfde näml en tapetserare på ögonblicket
och hörde sjelf ej tid att skaffa en. Jag gick ut i
staden, slöt accord med en att till i morgon afton
göra en rund soffa för 80 frs utom en del af måtte
lerna, och så var den saken klappad och klar.
Krohn har en massa förargelser af sin öfver
man, kammarherre Wolikager som är så knusslig,
högdragen och dam. Han hade nyligen haft
middag hos Champeaux för alla danskarna,
och då låtit servera sig sjelf till först. Detta
karaktäriserar mannen. Hans fru, en f.d. lo
cotte fr. Köpenhamn spelar drottning, och de danska
herrarne bra litet på munnen då de måste bemöta
henne så odmjukt, och nogsamt komma ihog den
tid då det ej var så farligt med respekten. Jag
träffade fotografen jeger på uts och han förde
i sannt svensk-norska afdelningen, hvar
kilade in med Ochoa och Hellen, som
från jag
händelsevis mötte, i den italienska. Jager bekla-
gode sig öfver att nordiskt album varit en så
dålig affär. Han hade förlorat 3000 kr. på
den första årgången. I Sverigen hade 200 exem
har blifvit sålda. i Finland 200 i Danmark och
Norge endast 100. Detta är ju hedrande för fin
land. Jag om de blott hade lika mycket intresse
för konst i de andra nordiska länderna, som
sa
de ha i Finland så vore allt godt och väl
de Jagen. – Han bad att jag skulle skicka min
nya tafla hem öfver Stockholm och exponera
den der några månader, hvilket jag äfven är
mycket böjd att göra, då det vore äro säkert
medel att bli känd i Sveriger. – Måtte nu blott

icke alla dessa fransportkostnader bli alltför
höga, jag har depenserat tillräckligt på taflan
nu redan. I eger sade att han visserligen icke
ville införa taflor af samma målare två är
efter hvarandra, men menade att som jag höll
på att bli modern nu, Carl II ändå skulle
göra undantag. Vidare proponerade han att
jag skulle göra en skizz åt honom i framtiden
samt för skizzens värde välja ut hvad jag
ville är hans fotografisamling (Nationalismen
Rustkammaren, svenska slott, kronins dyrbartetter
o.s.v.) hvilket jag också lofvade tänka
vensk-norska afdelningen är icke något vidare
med. – Temmeligen min ingenting utmärkt
Det står så tydligt för mig att Bankiske blir det
intressantaste, dernäst Spanien och Belgien, så
Italien: det öfriga tarfligt, på så undantag när.
Man säger att min tafla skulle ha blifvit an-
tagen med vi på salongen, hvilket vore en
stor heder då endast 20 taflor på de 2000 blifvit
anlagna med 1, de andra med 2 och 3. Om det
är sant, hvilket jag dock ej tror, så vore det ju
mycket roligt. Många af mina kamrater för
spår mig medalj – ja intet vore det mig emot
det är säkert, men jag hoppas alls ej derpå
Que tout ceci soit dit entre nous
(Fortsättning d. 30.) Ack jag hade de vackraste föresatta
att fortsätta och afsända detta bref och framföra till
Mamma och Anni mina hjertliga namnsdagsgratu-
lationer, men så blef jag störd af så många menniskor
går, och i dag har jag sedan tidigt på morgonen
varit ute på expositionen. Det är ifrån Mars
fältet, från Verldsexpositionen, aftonen före dess
öppnande dessa rader skrifvas. Jag sätter uppe
"Storfurstendomet Finlands utställningskyra
h
Att
der
Hlars
dero
gun

atten
till
gagratt
nniskor
orgonen
. Mar
dess
uppe
hyra

Alla i staden varande finna ha näml. blifvit
kallade att hjelpa till med ordrandet af
utställningen. Vi få 12 frcs för dagen. Drif.
fjederna har varit nationalstolthet upprigtigt
sagdt äro de finska sakerna, på få undan-
tog när bra skrala. – I går afton
kom unga W. Frenckell, som är här
och bjöd mig på middag så entragit att
jag antag, ehuru jag var tvungen att
lemna honom åt sin öde klok ej då jag
hade rendez vous med Krohn, Frenckell
är ändå så typiskt Frenckellsk att det är
förskräckligt. Snobb, penningedryg kalfele-
gant. – Emot mig var han vanligheten
sjelf, bjöd mig på en fin middag hos Champeau
Men hans drägt var redan så pretensivet
snobbig – med ljusgrå byxor – Gauts grisperle,
koratlhalsduksak, allt sådant som icke är
Krohn är jemte de andra
rigtigt fint. –
deligerade i morgon, på öppningsdagen,
bjudna på bal till Mac-Mahon. – Då öppnas
det der, spelar alla musikkarer upp
kunglig salut från Invalidhotellet och Mont-
Valerien, alla de olika nationernas fläggar
Nissas upp, Vattenkonsterna börja spela och
fest-nortegen sätter sig i rörelse. På afton
hela Paris illumineradt. Utställare lära få
tisterade med vilkor att hålla sig i sina repp.
afdelningar hvilket vore likaså tröttsamt
som jagg, roligt. – Det blir i alla fall roligt
att ha varit med om en sådan dag som
den 1sta maj 1878 i Paris. – Alla menniskor
slåss om biljetter till fribunerna på Troca.
dero terassen, men dessa utdelas endast af
gunst och när genom styrelsen och embetsverken

rysligt mycket återlar att göra, men på
denna enda dag har ändå arbeten gått
ofantligt raskt framåt. – Sedan i går har
den andra kupolen på Trocadens palatset
kommit till – Då kan Mamma dömma om
huru det går med tillräckligt många har
armar och dugtigt pengar.
I söndags var jag ute i Meudon-slagen
med Thaulows och åt frukost i det gröna.
De äro så ytterst glada och nöjda med lifvet
Här i rymmet bredvid lexar Ahrenberg upp
en af våra finska arbetare som varit sprut.
full. – Det är ynkligt att höra – den arme
lsen
tusan gråter och lofvar bot och bättring –
han hade gjort skandal genom sin fylla och de
franska arbetarne hade skrattat åt honom.
Nog är det märkvärdigt att då ett 20 tar
aibetare väljs ut i hela Finland, det
då icke skall kunna ungas att få en eller
har fyllhundar ibland dem.
Och nu sist mina varmaste gratulationer.
Jag ville så gerna vara med på Alexandra –
dagen, så kaffe och doppa och ta Er i
samn. – Jag önskar Eder utom allt godt
äfven ett så varmt vårväder som vi ha
här. – Guds välsignella lycka och
glädje – helsa framförallt
Salongens öppnande är nu uppskjutet
till den 24 maj
Tusen helsningar från
Atte
Champ de Mars.
xposition universille

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt hade föresatt sig att inte mera gå till världsutställningen före den öppnar; föresatsen slopades då Edelfelt lyckades skaffa en tapetserare åt Pietro Krohn; Krohn har förargelser med sin överordnade, kammarherre Friedrich Wolfhagen, som är knusslig, högdragen och dum; Wolfhagen hade nyligen middag för alla danskar hos Champeaux och lät då servera sig själv först; hans fru är en före detta kokott från Köpenhamn som spelar drottning.

  Kööpenhamina Restaurant Champeaux Pietro Krohn Friedrich Wolfhagen Anna Wolfhagen
 • Edelfelt träffade fotografen Johannes Jæger, som tog honom med till den svensk-norska avdelningen.

  Johannes Jæger
 • Edelfelt mötte Rafael de Ochoa och Hellen och kilade in på den italienska avdelningen.

  Rafael de Ochoa Hellen
 • Johannes Jæger beklagar sig över att Nordiskt album gått på förlust; i Sverige har 300 exemplar sålts, i Finland 200, i Norge och Danmark bara 100; om intresset för konst i de andra nordiska länderna vore lika stort som i Finland vore det gott och väl; Jæger bad Edelfelt sända sin nya tavla hem via Stockholm och ställa ut den där, vilket Edelfelt överväger att göra för att bli känd i Sverige; Jæger sade att han inte ville införa tavlor av samma målare två år i rad i Nordiskt album, men menade att Carl IX kunde utgöra ett undantag då Edelfelt höll på att bli modern.

  Suomi Ruotsi Tukholma Tanska Norja Karl IX Johannes Jæger
 • Johannes Jæger proponerade [föreslog] att Edelfelt skulle göra en skiss åt honom och för skissens värde välja ut vad han ville ur Jægers fotografisamling (Nationalmuseum, Rustkammaren, svenska slott, Kronans dyrbarheter); Edelfelt lovade tänka på saken.

  Nationalmuseum Rustkammaren / Livrustkammaren Johannes Jæger
 • Svensk-norska avdelningen är inget vidare.

 • Frankrike blir det intressantaste på världsutställningen, följt av Spanien, Belgien och Italien.

  Ranska Italia Belgia Espanja
 • Det ryktas att Edelfelts tavla blivit antagen med nummer 1 [enhälligt] på Salongen; det vore en stor heder då endast 20 av de 2 000 tavlorna blivit antagna med 1; kamraterna förutspår att Edelfelt får medalj; "Que tout ceci soit dit entre nous!" [Allt detta måste stanna mellan dem två].

 • Brevet fortsatt den 30 april; Edelfelt hade tänkt sända brevet och framföra sina hjärtliga namnsdagshälsningar till Alexandra och Anni Edelfelt, men han blev störd av så många människor föregående dag och har sedan morgonen varit på expositionen; Edelfelt skriver i "Storfurstendömet Finlands utställningsbyrå" från Världsexpositionen på Marsfältet kvällen före öppningen.

  Suomi Marsfältet Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Alla finnar i staden har kallats till expositionen för att hjälpa till att ställa i ordning; de får 12 francs för dagen; drivfjädern är nationalkänslan, de finska sakerna är rätt skrala.

 • Föregående kväll bjöd unge Waldemar von Frenckell Edelfelt på middag hos Champeaux; Edelfelt måste lämna honom åt sitt öde redan halv 9 då Edelfelt hade rendez vous [träff] med Pietro Krohn; Waldemar är typisk Frenckellsk, snobb, penningdryg och halvelegant; hans dräkt var pretentiöst snobbig och bestod av ljusgrå byxor, gants gris perle [pärlgrå handskar], korallhalsduksnål, allt som inte är riktigt fint.

  Restaurant Champeaux Pietro Krohn Waldemar von Frenckell
 • På världsutställningens öppningsdag håller Patrice de Mac-Mahon bal; Pietro Krohn och de andra delegerade är bjudna.

  Pietro Krohn Patrice de Mac Mahon
 • Då världsutställningen öppnas spelar alla musikkårer upp kunglig salut från Invalidhotellet och Mont-Valérien, alla de olika nationernas flaggor hissas upp, vattenkonsterna börjar spela och festkortegen sätter sig i rörelse; på kvällen är hela Paris illuminerat [upplyst]; utställare lär få tillträde på villkor att de håller sig i sina avdelningar; det blir roligt att ha varit med om en sådan dag som 1 maj 1878 i Paris; alla slåss om biljetter till tribunerna på Trocaderoterassen, men de utdelas bara av gunst och nåd genom styrelsen; mycket återstår att göra, men arbetena går raskt framåt; sedan föregående dag har den andra kupolen på Trocaderopalatset kommit till; Alexandra Edelfelt får en uppfattning om hur arbetet framskrider med tillräckligt många armar och mycket pengar.

  Pariisi Palais de Trocadéro Mont-Valérien Hôtel des Invalides Alexandra Edelfelt
 • I söndags var Edelfelt med Thaulows i Meudonskogen och åt frukost i det gröna.

  Meudon Ingeborg Gad Frits Thaulow
 • Jacob Ahrenberg läxar upp en finsk arbetare för fylla; Edelfelt tycker det är märkligt att man inte kan undgå fyllhundar då man väljer ut 20 arbetare i hela Finland.

  Suomi Johan Jacob Ahrenberg
 • Edelfelt sänder gratulationer på Alexandradagen och önskar dem varmt vårväder, Guds välsignelse, lycka och glädje.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Öppningen av Salongen sköts upp till den 24 maj.