Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

republik (statsskick) utnämningar sjukdom (tillstånd) militärer (personer) transportmedel aateli akatemiat englantilaiset espanjalaiset henkilökuvat juomat kahvilat kansallislaulut kuninkaalliset kuvitus laulut maailmannäyttelyt musiikki nationalismi näyttelyt osoitteet paraatit pilakuvat presidentit ravintolat romanit ruoka sää taiteilijat talous tanskalaiset tanssiaiset tilaukset työläiset unkarilaiset venäläiset

Paris d. 4 maj 1878
Älskade Mamma!
Tusen tack för brefvet med utnämningen från Petersburgsk
akademin. Jag har ej rigtigt klart för mig hvad jag
en blifvit – Stigell och Liljelund äro behedrade med
likastade skrifvelser, deri de dock kallas till konstnärer
af första klassen. Är jag nu för mer eller mindre än
de – Är jag akademiker – detsamma som Becker. – Beg
som jag igår träffade kunde ej ge mig något rigtigt
besked om saken. –
och
Att jag icke efter expositionens högtidliga öppnande
mitt träfvande der är kroppsligen död och ändligen
slö är för mig en gåta. Onsdags afton då jag kl. 2 på
morgonen kom hem var jag bra nära båda delarna
Mamma må tro att öppningshögtidligheten var storartad
isynnerhet illuminationen – det grannaste som varit
i Paris sedan Sevastopolsintagande. Tidigt på mor
nen var jag uppe, och konstaterade med smärta att det
hällregnade. Kl. inemot 10 blef det emellertid solsken
och vackert väder kl. 11 var det tryckande varmt och
så afbröts det vackra vädret endast af 2 förskräckli-
ga regnskurar, som gjorde tusenstal genomvåta
och ställde till mycken förargelse. – Som jag naturligtvis
ej kunde vara allestades, bestöt jag att taga mitt parti
och i ingången till ryska afdelningens farad vänta fest-
kortegen. Vi väntade der från 12 till 3 under hvilken
tid jag skaffade mig en grändlig snufva dragigt som
det var. Då ändtligen kanonerna började dundra och
musikkorpsernas hymner bekade mortegens ankomst sträng
alla halsar och jag klef upp på stanfoten, med risk
att falla ned och slå ihjäl en häradshöfding försen från
Wasa som stod undertill. – Jag såg alla i kortigen på
två stegs afstånd, mag Mahon, Prinsen af Wales, danska
kronprinsen, kung Frans af Asrisi, ex-koningstmades.
prinsen af Holland, prinsen af Leuchtemberg m.fl. – Sveten
och de granna uniformerna voro alldeles bländande
Emellertid hade det just sqvälregnat några minister
somt och deras högheter voro temmeligen vara. De
stora trackpolar hade bildat sig vid hvartannat
steg var hela den illustra skaran tvungen att
skutta då och då, hvilket tog sig högst komiskt åt

1883.
härolde
de
H

8.


.
et
yska dekorationer
kammarherrar, känna fin stors en
svaribland
f
vin
u
e
mnader ha ledsen orsaker
Marlakan
hille
bakom defister.
gunde lef
expositio
ärt sin

f.
säter hvit i
tande talen
Melli 18
alla möjliga uniforma gulds med
fjädsskeprydda, öfverhöljda med ordnar

Den ryska kommissionen såg rätt lyckade ut. Med
undantag af våra finnar och några af de yngre
äro de alla likasom enkom gjorde för att karrika
i en anna
ras Buthoffski att
prins Gedrovits. Jag
behöfva
at
furste. St

s konstutställningens delagerad.
o.s.v.
Ryssarne äro arga och tycka att man ej gjort
tillräckligt affär af dem och deras utställning
utan varit så ojemförligt mera utmärksam mot
England. Den ryska utställningen är i det hela
tagit heller icke så märkelig. – Så snart kortegen
passerat hoppade jag ned från min uppröjda prats
i samhållet och trasslade mig in bland mängda
och kom så strax efter de furstliga personerna, som
Jag var i frack och hvit dock ty han och perlgrå handska
föll det aldrig palisen in att köra bort mig. Jag träffa
de i detta fina sällskap Berndtson, Hellan och
Oskon, som icke allenast gått med i sveten utan
äfven blifvit bjudna på kansk i engelska af delningen
der kostigen gjorde en hört halt under en regna
skur. – Sedan jag sett mig matt på de höga herrar
na hilade jag, dödstrött öfver till Krohn, och i
och med detsamma begynte irikulationen inom
utställningen och alla de nyfikna begynte gå omkring
Att på någon af de många restauranterna få en
stor var omöjligt. Jag fick stående en glas öl (frcs.
och en bit metwust bröd fannes ej mera. –
kl. 6 skulle vi gå bort Krohn för att hvila
sig innan gick på balen till naipeation – vi för
Af Paris 14 tusen finerar
att äta middag. –
fanns ej en att få. – Ändtligen sågo vi en
stora – Berndtson ropade af alla krafter, och kusken
svarade – Jag far till Batignolles – ingen annan
del af staden – beslut och handling äro ett – vi fögd.
vagnen till Italignolles, stegs af vid Grand Hôtel
der Frenckell var och så fingo vi sitta åtminston
dra de klämmande skorna af oss och hvila ett

ögonblick om en halftimme var man så mycke
menniska att man kunde gå litet igen. På afton
nen hade Frenckell beställt en vagn och vi åkte
omkring – åkte jag d. v. s. stodo i en oändlig fil af
vagnar på boulevarden, ett långt tag som hvar
qvarttimme rörde sig några steg framåt. Jag
har aldrig kunnat tänka mig en sådan träng
Arbetarföreningar drogs kring gatorna med sina
fanor vagnarne hejdades hvart ögonblick af poliska
för att ej köra ihjäl fotgångare, men inga brodnig
förefall – Operan var alldeles förtrollande
allts elektriskt ljus, bengaliska eldar kinesiska
papperslyktor, gås lagor i hundratusental gjorde
sett till för att göra det så ljust som om dagen
och af en färgerkning som måste ses för att
kunna förstår. Alla hus voro illuminerade,
mest med papperslyktor i fönstren – alla vagna
t.o.m. hästarne voro prydda med flaggor och
lyktor många buro ljus i natten. Sedan vi
akt 2 timme satte vi oss i ett kafé nära
operan (vi hade åkt längs Seinen, Champs-
Elysées och från Madeleine långs boulevarden till
Rue Montmartre, så längs rue Lafagute ned till oper
kl. 1/2 2 på natten stäcktes gasen och det blef möjligt
att komma fram. – Ingen vagn; jag trodde
jag skulle digna, men menniskonaturen är
ej, och jag kom omsiden hem till Bd Montparnas
Här var det ännu lifligt – folk som sjöngo
Marseillaisen och Mouris pour la patrie (i högst
fredlig mening samt ropade Vive la Republique
när hela operan med ens upplystes, ropa
ett 20 à 30 tusental menniskor som en man
Vide la République" – det der gick igenom
märg och ben, det är något alldeles oemotslag
t sådant rop, och man förstår huru man kan
låta hänföra sig deras i Parans stunder.

örgår var jag till kl. 11 och var bara så stort
som danskarna säga, att här herr och fru Aspelin komma
hit för porträttet, jag skulle ha önskat dem det pepparn
vuxen. – I går på f.m började jag på med fortsättning.
ig
af frih. Cottas porträtt. Ack hvad det är tråkigt.
Jag har ingen Anni om hur menniskan såg ut,
men vill göra mitt bästa då jag ju är skyldig M. både
tacksamhet och pengar. Från Gustaf Philip hade jag ett
ljust bref från Berlin. Han ber mig med det snart
svara på en massa frågor ang. rum, priser m.m
här i Paris – men lemna ingen adress i per-
– I går på ett kl. 2
lin. Huru skall jag då göra.
tågade jag ut till exportionen, hufvudsakligast för
att få höra Krohns intryck om festen hos Mac Malle
förgäfves. Krohn skulle just ta emot danska kronpring
och prinsen af Wales i sin afdelning och väntade med
nervös otålighet. Jag gick omkring med Beggrof,
och Holger Drachmann, som nu igen är här. Så
kommo vi till den ungerska krogen Coärda, utan
för utställningen. Der spelar en ungersk nationaler
kester, Zigenare, der dricker man ungerska viner, åter
Wienerschnitsel och Kulasch en ungersk rätt
Musiken hänförde oss – såsom de menniskornas spelte
valser af Stranss!! Vi åto en de middag söta massa
red mig i natt efter Wienerschnitzel och kilasik
en slags ragont poteter och farkött med fet sås
I dag hade jag visserligen tänkt gå till utst, för att
en gång då se Krohn igen men det har nu ingen
ting blifvit af. Jag har arbetat på fortsättet af från
Catta och en skizz till Heimbürgers tafla. Jag har
funderat på att göra en genrebet från 1500
talet. En tysk flicka som syr och broderar och
en lat landsknekt som hänger bakpå stolen och
kurtiserar henne. Jag vet alls ej om det blir
det ämnet – Jag funderar i alla fall.
Det har gått pengar allt sedan Krohns hitkomst

Lyckligtvis har jag fått låna, och skall väl
snart få betalning för fru Aspelins porträtt.
Som det alls ej varit fråga om priset med Asp
in, förseställer jag mig att han bereder sig
på att det skall kosta 75 kogen, helst kan
med förkärlek kallar det "en porträtt skizz"
Jag har emellertid bråkat dugtigt med detsa
ma. Han, t, tycker att blicken ännu ej är
tillräckligt djup, från själen utgående. Annars
i konterfejet färdigt. Mera djup – jag skall
försöka måla själen nästa gång, såsom jag
hoppas den sista. Annars har Aspelin
icke blandat sig smålningen och tycker att det
yttre, måleriella, stofthyddan, omhöljat, är
bra – Salongens öppnande är uppskjutit tills
enna
den 25 maj och expositionen varar till den 15
årgaste. Berndtson är antagen och jag är rätt
glad deröfver. Jag har ej sett till Frenckel
Sedan illuminationsaftonen, han är troligen
manquerad på mig för att jag ej säkt upp honom.
Jag trodde mig nämligen träffa honom på expo-
sitionen men han var ej der. –
kyska spanska konstafdelningarna äro ännu ej
upnade för publiken. De ryska konstsakerna
ha dock kommit och man skall så snart som
möjligt ställa upp dem. – Bastien Lepage
har en bland hedersplatserna i första salen,
med Laurens, Garome m.fl. –
Tusen helsningar till alla. I morgon är
det den 5te jag skall skicka många varma
hjertliga välönskningar till de båda Alexandror
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt tackar för brevet med utnämningen från Petersburgska akademin; Robert Stigell och Arvid Liljelund har kallats till konstnärer av första klassen; Edelfelt vet inte om hans utnämning står över eller under deras; han undrar om han är akademiker som Adolf von Becker; Alexander Beggroff kunde inte bringa någon reda i saken.

  Ryska konstakademien Adolf von Becker Alexander Beggroff Arvid Liljelund Robert Stigell
 • Edelfelt kom hem kl. 2 på natten onsdag kväll; Alexandra Edelfelt må tro att öppningshögtidligheten var storartad; illuminationen var det grannaste Paris sett sedan Sevastopols intagande; på morgonen hade det hällregnat, men solen tittade snart fram och stördes bara av två regnskurar under dagen.

  Pariisi Sevastopol Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt fattade post vid ingången till ryska avdelningens fasad och väntade i tre timmar på festkortegen, vilket gav honom en ordentlig snuva eftersom det var så dragigt; kanonernas dunder och musikkårernas hymner bebådade kortegens ankomst; Edelfelt klev upp på stenfoten och riskerade att falla ner och slå ihjäl häradshövding Forsen från Wasa som stod där under.

  Vaasa Forsén
 • Illustration: kortegen; Edelfelt såg alla i kortegen på två stegs avstånd, Patrice de Mac Mahon, prinsen av Wales, danska kronprinsen, kung Frans av Assisi, exkung Amadeo, prinsen av Holland, prinsen av Leuchtenberg m.fl.; bakom dessa gick expositionens styrelse, härolder och gardes republicains; det hade skvalregnat strax innan och deras högheter var tämligen våta och fick lov att allt emellanåt hoppa över träckpölar; bland de ryska damerna stod Bertha Levin och fröken Betty Elfving; längst fram i den ryska delegationen stod Julius Lindfors, en annan general, baron von Kolchen och Butkowsky.

  Patrice de Mac Mahon Bertha Levin Frederik VIII Betty Elfving Julius Lindfors Frans av Assisi Amadeo I Wilhelm Nikolaj Maximilianovitj von Leuchtenberg Edvard VII Butkowsky von Kolchen [?]
 • Illustration: personer ur kortegen; den ryska kommissionen såg lyckad ut; med undantag av finnarna och några av de yngre är de alla gjorda för att karikeras; furst Butkoffski, prins Gedrovitz, konstutställningens delegerade; ryssarna är arga för att deras utställning fått så lite uppmärksamhet i jämförelse med England; den ryska avdelningen är inte så märklig.

  Englanti Butkowsky Gedrovitz
 • Då kortegen passerat trasslade Edelfelt sig in bland mängden som kom strax efter de furstliga personerna; han var klädd i frack, vit duk, ny hatt och pärlgrå handskar och det föll inte polisen in att köra bort honom; han träffade Gunnar Berndtson, Hellen och Rafael de Ochoa som gått med i sviten och till och med bjudits på lunch i engelska avdelningen då kortegen gjort halt under en regnskur.

  Gunnar Berndtson Rafael de Ochoa Hellen
 • Edelfelt sökte upp Pietro Krohn då alla nyfikna började gå omkring på utställningen; det var omöjligt att få en stol på restaurang; klockan 6 skulle Krohn gå och vila innan balen hos Patrice de Mac Mahon, de andra skulle på middag; av Paris 14 000 fiacrar [droskor] fanns inte ens en att få; då de såg en tom droska ropade Gunnar Berndtson av alla krafter; kusken svarade att han inte åkte till någon annan del av staden än Batignolles; de steg av vid Grand Hôtel där Waldemar von Frenckell fanns.

  Pariisi Batignolles Hôtel du Louvre / Grand Hôtel du Louvre Pietro Krohn Gunnar Berndtson Waldemar von Frenckell Patrice de Mac Mahon
 • På kvällen hade Waldemar von Frenckell beställt en vagn; de åkte, eller stod egentligen i en oändling fil av vagnar på boulevarden; Edelfelt hade aldrig kunnat tänka sig en sådan trängsel; arbetarföreningar drog kring gatorna med sina fanor; vagnar hejdades av poliser för att inte köra ihjäl fotgängare; Operan var förtrollande och upplyst med elektriskt ljus, bengaliska eldar, kinesiska papperslyktor, gaslågor i hundratusental; alla hus var illuminerade [upplysta], mest med papperslyktor i fönstren; de åkte längs Seinen, Champs-Elysées, från Madeleine längs boulevarden till Rue Montmartre, längs Rue Lafayette till operan, där de satte sig på ett kafé; kl. halv 3 på natten släcktes gasen och det blev möjligt att komma fram.

  Seine Madeleine / Église de la Madeleine Parisoperan Champs-Élysées Waldemar von Frenckell
 • Edelfelt tog sig hem till Boulevard Montparnasse utan vagn; där sjöng folk ännu Marseillaisen och Mourir pour la patrie och ropade Vive la République [Leve republiken]; då hela operan lystes upp ropade ett 20 till 30 tusental människor Vive la Républick!; det gick genom märg och ben och man förstår hur man kan låta sig hänföras av det i farans stunder.

  Parisoperan
 • Följande dag sov Edelfelt till klockan 11 och var ändå så "udaset" [utschasad], som danskarna säger, då herr och fru Aspelin kom dit för porträttet.

  Eliel Aspelin-Haapkylä Ida Aspelin-Haapkylä
 • Föregående dag fortsatte Edelfelt på friherrinnan Sofia Cottas porträtt; det är tråkigt och Edelfelt har ingen aning om hur hon såg ut; Edelfelt skall ändå göra sitt bästa då han är skyldig Carl Mannerheim både tacksamhet och pengar.

  Carl Mannerheim Sofia Cotta
 • Gustaf Philip Armfelt har skrivit från Berlin och frågar Edelfelt om rum, priser m.m. i Paris.

  Pariisi Berliini Gustaf Philip Armfelt
 • Edelfelt gick till expositionen för att höra Pietro Krohns intryck av festen hos Patrice Mac Mahon, men Krohn skulle just ta emot danska kronprinsen och prinsen av Wales i sin avdelning; Edelfelt gick omkring med Alexander Beggroff och Holger Drachmann; de åt middag på den ungerska krogen Csárda; en ungersk nationalorkester, zigenare, spelade hänförande valser av Johann Strauss; de drack ungerska viner och åt Wienerschnitzel och kúlasch (en slags ragout, potäter och fårkött med fet sås), så att maror red honom på natten.

  Csárda Pietro Krohn Alexander Beggroff Holger Drachmann Patrice de Mac Mahon Frederik VIII Johann Strauss Edvard VII
 • Edelfelt har arbetat på porträttet av friherrinnan Sofia Cotta och en skiss till Heimbürgers tavla; han har funderat på att göra en genrebit från 1500-talet, en tysk flicka som syr och en lat landsknekt som hänger bakpå stolen och kurtiserar henne.

  Carl Heimbürger Sofia Cotta
 • Allt sedan Pietro Krohn anlände har det gått åt pengar; Edelfelt har fått låna pengar och skall få betalt för fru Ida Aspelins porträtt; han har inte diskuterat priset med Eliel Aspelin, som antagligen bereder sig på att det inte skall kosta så mycket, i synnerhet då denne kallar det en porträttskiss; Aspelin tycker att blicken inte ännu är tillräckligt djup, den uttrycker inte själen, men har i övrigt inte blandat sig i målningen.

  Pietro Krohn Eliel Aspelin-Haapkylä Ida Aspelin-Haapkylä
 • Öppningen av Salongen har skjutits upp till den 25 maj och expositionen [utställningen] sträcker sig till den 15 augusti.

 • Gunnar Berndtson är antagen till Salongen, vilket gläder Edelfelt; han har inte sett Waldemar von Frenckell sedan illuminationsaftonen.

  Gunnar Berndtson Waldemar von Frenckell
 • Ryska och spanska konstavdelningarna har ännu inte öppnats för publiken; de ryska konstsakerna har emellertid kommit och skall så snart som möjligt ställas upp.

 • Jules Bastien-Lepage har en av hedersplatserna i första salen, med Jean Paul Laurens och Jean-Léon Gérôme.

  Jules Bastien-Lepage Jean-Léon Gérôme Jean Paul Laurens
 • Följande dag är den 5 maj och Edelfelt skall skicka välönskningar till de båda Alexandrorna.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt