Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

mordförsök personlighet aamiaiset amerikkalaiset attentaatit juhlat kahvilat kansat keisarit kielet kirjeenvaihtajat kirjeet luonteenpiirteet maailmannäyttelyt miehet ministerit museot näyttelijät näyttelyt nimipäivät opettajat osoitteet päivälliset parlamentit politiikka ranskan kieli ravintolat ruotsin kieli saksalaiset sanomalehdet seuraelämä suomalaiset talous tanskalaiset tanssiaiset teatteritaide tilaukset valaistus valo valokuvat vapaamuurarit viikkolehdet

Paris pengstdagen 1877
Älskade Mamma!
Jag har ätit frukost med Lindholm, och sålunde tröstas
mig litet efter en förargelse som jag hade i morgse.
totografen Braun har nämligen bedragit mig på
ett skamlöst sätt. Han hade lofvat att fotografera mig
tafla gratis i stort format och ge mig (för illustister
2 exemplar såsom i sista tisdags. Jag har väntat ta-
ligt, tills jag i dag fick ett bref, deraf framgår att
fotografin ännu ej är gjord och att jag dessutom
får betala 40 frcs för det stora förmatet. Måtte
det blott icke vara för sint för tidningen.
är arg som en spindel, och var just nu hos
Baude, för att fråga honom till råds, men har
var ej hemma så att jag får ge mig till sals
Jag har arbetat under de sista dagarne, och
känner mig på ett utmärkt humör – arbete, arbete
det är den enda sanna fröjden i lifvet. Jag
var på Cluny för att göra studier till taflan för
Huruburger, men jag börjar finna motivet med
landsknekten allt men och mer idiotiskt. Duluches
som såg skizzen med landsknekten och flickan som bröde
har utbrast ironiskt: C'est très gentil et neuf surtout
sanning finnes det ju en hel armé af liknande än
nen – det enda sättet att göra det litet originell, vore
att fördela ljuset på ett egendomligt sätt. På Cluny
gjorde jag ett teckning af Fönster smygen der jag tänkte
en liten målade
placera mina älskande och tillska
skizz af trädgården – jag är nästan höjde för att hellre
placer mina Heikungerska figurer ut i det fria. –
jag skall minsann ej bråka min hjerna för derfva
med dem – pengarna äro hufvudsaken, och jag skall
sränga till taflan så fort som möjligt.
Jag får fortfarande komplimanger för min tafla
på salongen, och allmänna meningen (som öfven delas
af mig tyckes vara, att jag gjort stora framsteg sedan
fjäl. Blanca förefaller så blek och fras i både
teckning och färg. – Det skall bli roligt att se om tidning

ne komma att tala om taflan och hvad de säga.
Hittils har man egnet endast några få och högst
ofullständiga artiklar. – Tyska kejsarn och kobeling, de
oroliga politiskas tiderna och sist verldsutställningen ha helt
och hållet ställt salongen i skuggan, ehuruvad den inom
den artistiska verlden är lika obsererad som verldsutställning
Gustaf Philip hade häromdagen, på Gustafsdagen
en middag för Berndtson Mr Koechlin och mig
Han ville först för billighetens skull föra oss på en table
d'hôte, men Bran och jag öfvertalade honom att gå
till Champeaux – det blef visserligen litet dyrare men
mycket bättre och trefligare på allt vis. I sådana saker
tycker jag att det skall vara fint eller också alls into-
Han skulle nu bjuda K. en gång såsom gengäld mot det
att han äter der alla dar – då kunde han ju gerna
betala några frs mera. Aftonen passerades angenämt.
Koechlin var blifvad och vi skildes åt kl. 10, då de skulle
. sade att Gunnar och jag hade
på frimurarligen.
att förutse en bjudning till Koechlins. – Gubben går
och stankar och dettas men har en talang att lefva hus
afundas honom. Han skrefver upp
hällsaktigt, som jag
hvar fyra han ger ut, för ordentligt dagbok o.s.v. – Märkvär-
digt är att han kan vara fransk språklärare, då man ändå mår
ber huru dåligt han kan språket – Han talar det såsom en gon var
rante, som icke känner till grammalik, och begär dugtiga
fel – men svenska kan han minsann ej mycket bättre. Har
Mamma läst hans småbref till dagbladet. Jag tror man näppe
ligen skall finna något mera ologiskt och sammanhängslöst.
Ytterst vänlig är han – men nästan lika vänlig mot alla
med Mannerheim har jag en afton

menniskor
i sista veckan och såg Fourchamburedt på Theatre français
Vi tyckte mycket om pjesen som är så ovanligt
honnete, allt igenom, och hvad sjelfva utförandet af
ämnet beträffar, så är Augiers skicklighet allmänt
kand. Pjesen är i motsats mot författarens öfriga,
på prosa, och blir derigenom naturligare och
käller på allt sätt. Spelet var alldeles mäster
sigt. Got och Coquelin det är konstnärer
af 1sta
idningen. Troizette, Mme Agar, Reuhem-
berg och Theron voro bipersonerna – nå ja med en

f

saden, ledsen senar han man skola ett och satt
I logen bredvid oss satt en tysk familj som gick
bort under näst sista akten. Mannerheim, alldele
utom sig af förtjusning öfver spelet såg dem gå och
– Så tråkiga jag nu för
mumlade: sådana not.
tiden tycker tragedrarna vara på theatre français
så innerligt roligt tycker jag det är att se kom
der och dramer der. – Godt och Coquelin
det äro de som skola vida vår tids och fram-
tidens skola – bygd på naturen. Och det roligaste
med dem är att man känner att det är man
och hedersman med hjerta och snille under role
na – icke sådana antomatar som de flesta skades
lare
I afton skola vi till Walter Runeberg.
Krohn kommer också det. I går var jag ett
ögonblick på expositionen och inspekterade.
hans verk. Han har verkligen gjort under
och mirakel i den danska utställningen. Jag
tycker det vara en himmelskarande oränvisa
att Dahlerup arkitekten, hvars verk ansågs miss
lyckadt får 25,000 (tjugofemtusen) kronor, och
Krohn som slutfört allt och andrat hälften af.
– Dannebrogen. Hvad blir
anordningarna får
han hjelpt dermed. Dannebrogen och 10000 kronor
det låter höra sig men dekorationen ensam – det
är mager betalning. Dessutom är det rent af nedrigt
att han skall få gå i utläggning för alla möjliga
små utgifter. Kommissionen är tyddig honom.
öfver 2000 frcs och han får ej en fyrk innan han
ger in ordentliga räkningar. Nu förekommer
det ju så mycket drickspengar och 10 frcs hit och det
et arbetare och andra som han omöjligen han
komma ihog. Jag har derföre bedt honom göra en
räkning på allt det han har uppskrifvit och
föra resten under rubriken: Deckspengar och
De grannaste baler
oförutsedda utgifter. –
alla aftnar hos ministrarne. Depuleradskamma
har ju nu igen voterat 500,000 frcs för fester

Kralen är bruden på alla den stora lindan
men går endast på hvar 4de eller Ste. Finans nu
nisterns bal (I Louvren) var det praktfullaste
man sett, sade han. Jag stod jemte pöbel och påska
på Place de Caroussel och fröjdade mig öfver
det briljanta skådespelet af Louvrens facad
upplyst af elektriskt ljus. – Genom detta
elektriska ljus (klarare än manen, något mera hvitt
ser Paris ut som om det vore illumineradt
svar afton. Hela l'Avenue del Opera, pont de
la concorde, och Place de l'Eloile äro upplysta
på detta sätt. Gaslyktorna se ut som tala dankar
förskräckligt mycket resande.
i bredd härmed. –
mest provinsen – utländingare äro icke så från
fatlande man
Lindholm har suttit här och skrifvit till sin fru
och svärfar – han ber mig göra mig i ordning att
komme med honom till en amerikaren som vill går
stor nyhet. Weir är på vår
min bekantskap. –
hit, han är redan i England. Han lär ha förtjenat
friskt med pengar i Stmerika och gör nu en skull
resa hit för att se expositionen.
Hvilket väder hällregn från morgon till qvälla
I går var det St Medard och man säger att då
det regnar på St Medard så regnar det i 40 dagar
efteråt: ett trefligt perspektiv i sanning
Herrskapet Granland har jag träffat på Gatan,
De lära väl nu småning om neger sig af
innar så att det kokan. Carl Langenskiöld bland
andra. Café de la Regent blir ett slagt annex
af kapeket i Esplanaden eller opris
Hvad det blir roligt att träffa Mille här.
Och nu farväl älskade Mamma –
många hjertliga helsningar till
småfystrarne Morbror Gustaf och Tante
gadt.
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har ätit frukost och tröstats av Berndt Lindholm.

  Berndt Lindholm
 • Fotografen Braun har bedragit Edelfelt; Braun lovade fotografera Edelfelts tavla gratis och ge Edelfelt två exemplar för tidningen l'Illustration; i dag fick Edelfelt ett brev där det framgår att fotografierna inte ännu är tagna och att Edelfelt får betala 40 francs; han hoppas att det inte är för sent för tidningen; han gick till Charles Baude för att fråga råd, men denne var inte hemma.

  Charles Baude Gaston Braun
 • Edelfelt känner sig på utmärkt humör efter att ha arbetat de senaste dagarna; Edelfelt har varit på Cluny för att göra studier till Heimbürgers tavla; motivet med landsknekten framstår som allt mer idiotiskt; då Henri Dütschold såg skissen med landsknekten och flickan som broderar kommenterade han ironiskt att det är "très gentil et neuf surtout" [mycket beskedligt och nytt framför allt]; för att göra det mera originellt kunde Edelfelt fördela ljuset på ett egendomligt sätt; på Cluny gjorde Edelfelt en teckning av fönstersmygen och en liten målad skiss av trädgården; han är nästan böjd att placera de Heimbürgerska figurerna ute i det fria; han tänker inte ödsla mycket tid och tankemöda på tavlan, huvudsaken är pengarna.

  Musée de Cluny Carl Heimbürger Henri Dutzschold
 • Edelfelt får fortfarande komplimanger för sin tavla på Salongen; den allmänna meningen är att han gjort framsteg från ifjol (Blanca förefaller blek och svag i både teckning och färg); Edelfelt väntar på vad tidningarna skall säga.

  Blanka
 • Tyska kejsaren och Karl Eduard Nobiling, de oroliga politiska tiderna och världsutställningen har ställt Salongen i skuggan, även om den inom den artistiska världen är lika uppmärksammad som världsutställningen.

  Wilhelm I Karl Eduard Nobiling
 • Gustaf Philip Armfelt bjöd på Gustafsdagen Gunnar Berndtson, Monsieur Alfred Koechlin och Edelfelt på middag; för billighetens skull ville Gustaf Philip ta dem till en Table d’Hôte [värdsbord], men Berndtson och Edelfelt övertalade honom att gå till Champeaux; det var visserligen lite dyrare men Edelfelt tycker att i sådana saker skall det vara "fint eller så inte alls"; kvällen var angenäm; Alfred Koechlin gick kl. 10 då han skulle vidare till frimurarlogen; Gustaf Philip sade att Gunnar och Edelfelt kunde vänta sig en inbjudan till Koechlins.

  Restaurant Champeaux Gunnar Berndtson Alfred Koechlin Gustaf Philip Armfelt
 • Gustaf Philip Armfelt stånkar och svettas men har talang att leva sparsamt; det är märkvärdigt att han kan vara språklärare i franska då han talar som en guvernant som inte känner till grammatik och begår fel; det är inte mycket bättre med hans svenska; har Alexandra Edelfelt läst Gustaf Philips småbrev till Helsingfors Dagblad?; de är ologiska och sammanhangslösa; han är ytterst vänlig mot alla människor.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Philip Armfelt
 • Edelfelt har varit med Carl Mannerheim på theatre français och sett Les Fourchambaults; pjäsen är ovanligt honnête [ärlig] och beträffande utförandet av ämnet är Émile Augiers skicklighet allmänt känd; Edmond Gots och Coquelins spel var mästerligt; Sophie Croizette, Madame Agar, Suzette Reichemberg och Charles Thiron var bipersonerna; i logen bredvid satt en tysk familj som gick bort i nästsista akten; Carl Mannerheim mumlade att de var "sådana nöt".

  Théâtre-Français Émile Augier Benoît Constant Coquelin Sophie Croizette Edmond Got Carl Mannerheim Charles Thiron Agar Suzanne Reichenberg
 • Edelfelt tycker att tragedierna nuförtiden är tråkiga på theatre français; komedierna och dramerna är däremot roliga; Edmond Got och Coquelin bildar denna tidens och framtidens skola, där skådespeleriet bygger på naturen; man känner att det är män och hedersmän med hjärta och snille under rollerna.

  Théâtre-Français Benoît Constant Coquelin Edmond Got
 • Ikväll skall Edelfelt till Walter Runeberg; Pietro Krohn kommer också; Krohn har gjort mirakel i den danska utställningen; Edelfelt tycker det är orättvisat att arkitekten Vilhelm Dahlerup får 25 000 kronor och Krohn som slutfört och ändrat hälften av anordningarna får Dannebrogen [danska flaggan], och 10 000 kronor; kommissionen är skyldig Krohn 2 000 francs, som han får tillbaka bara om han kan visa upp ordentliga räkningar.

  Pietro Krohn Walter Runeberg Vilhelm Dahlerup
 • Franska deputeradekammaren har på nytt voterat [röstat/anslagit] 500 000 francs för fester; granna baler ges varje dag hos ministrarna; Pietro Krohn är bjuden på alla tillställningar men går bara på var fjärde eller femte; finansministerns bal i Louvren var det praktfullaste man sett.

  Louvren Pietro Krohn Léon Say
 • Edelfelt stod med "pöbel och pack" på place de Caroussel och fröjdade sig över hur Louvrens fasad lystes upp av elektriskt ljus; hela l'Avenue de l'Opera, pont de la Concorde och Place de l'Etoile är upplysta med elektriskt ljus; gaslyktorna ser ut som talgdankar i jämförelse; varje kväll gör det elektriska ljuset att Paris ser ut som om det vore illuminerat [upplyst].

  Pariisi Louvren Place du Carrousel Pont de la Concorde Place de l'Etoile
 • Berndt Lindholm har suttit och skrivit till sin fru och svärfar; han skall presentera Edelfelt för en amerikan som vill göra hans bekantskap.

  Berndt Lindholm Carolina Lindholm Carl Fredrik Bohle
 • Julian Alden Weir är på väg till Paris, han är redan i England; Weir har förtjänat pengar i Amerika och gör en resa för att se expositionen [världsutställningen].

  Pariisi Englanti Amerikka Julian Alden Weir
 • Det är hällregn från morgon till kväll; föregående dag var St Médard; man säger att om det regnar på St Médard så regnar det 40 dagar framåt.

  Medardus
 • Edelfelt har träffat herrskapet Granlund på gatan.

  Granlund
 • Finnar finns det i massor, bland andra Carl Langenskiöld; Café de la Regence känns som ett annex till Kapellet på Esplanaden eller Opris.

  Esplanadin puisto Café de la Régence Restaurang Operakällaren Kapellet Carl Langenskiöld
 • Det blir roligt att träffa Mille (Emil) Cedercreutz.

  Emil Cedercreutz
 • Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelt och hälsar till småsystrarna, Morbror Gustaf Brandt och tante Adèle Gadd.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt