Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

översättning (informationsrelaterat skapande) sjukdom (tillstånd) dövhet ansiomerkit henkilökuvat hotellit ikä kahvilat kartanot kielet kritiikki kunniamerkit lämpötila maailmannäyttelyt maaseutu matkat mitalit näyttelyt palkinnot ranskan kieli ruotsalaiset ruotsin kieli sää sanomalehdet seuraelämä suomalaiset taidekritiikki talous tanskalaiset taulut tilaukset vierailut ystävät

Älskade Mamma Paris d. 16 Juni 1878
Det var en rigtigt god idé som tante Lus-
husen hade, att Mamma skulle komma och
möte mig i Stockholm. Det är ju klart att
jag tar den vägen om jag har hoppet att
få tillbringa några dagar med Mamma
och sedan göra resan till Finland nesammans
Vid mina år. säger Mamma. Det man
ma att det är rigtigt orätt att tala så
Mamma är frisk och rask och ung ännu –
och huru många äro just friska sedan de
kommit öfver 30 år. – Hvad nu det ekono-
nniska beträffar så blir en sådan resa ej dyr,
och jag måste ju engång på pengar, åtminsten
ne har jag sådana i säkert penpektiv med
Borny och Runebergs porträtter. Ja, älskade
Mamma tänk nu på saken!! Jag tror
att jag i alla fall får lof att stanna
några dar i Stockholm, för att göra
några landskapsstudier i omgifningar
na Haga) och teckna af några porträtter i
nationalmuseum. Min tafla blir
ej såld, je vois ça d'ici, och jag måste San-
ningsenligt säga att jag heller icke räknadt
derpå. Sådana saker gör man mer eller min
af 1, inre lust eller för äran. Till nästa salong
skall jag bestämdt ha två taflor hvaraf en
säljbar. En af mina kamrater, Aublet,

har salt sin tafla, ehuru historisk,
(hertigen af Guise) för 10,000 frs. – Tiotusen
frcs. Tänk så mycket pengar har jag aldrig
hållit i min hand. – Nå ja, det kommer han
en tid då man får det och mera till – Den
Hersburgska taflan har jag gjort en skizz till
och skulle omdelbart rappa till med den
om det blott vore litet vackrare väder, ty den
skall målas ute. Hvad således tiden för min
hemkomst beträffar så lär jag väl jag
kunna utsätta den till tidigar än medlet
eller slutat af Juli, ty taflan skall först vara
färdig, och jag skall ha pengar inne allenast
till hemresan utan äfven till kläder, stöflar här
transkort för ramen, hyran o. s. v. – Men det
der kommer nog alltid att arrangera sig. Han
har det ej varit för hett här och det vore
synd att säga att Paris är tomt (som Helsingfors
nu under sommaren). Jag har i mitt lif aldrig
kunnat tänka mig en sådan menniskor
lösa och så många finnar sedan. – Jag går
helst förbi Café de la Régence, der de
sitta och todda. – Gustaf Philip är en
trogen kund der. Han är mest i sitt elemen
har han får sitta och berätta om gubben den
och gumman den. Nu har han bretagit sig
att skrifva upp alla de finnar skall träffat
här och ordningen i hvilken de kommit,
Alltid sådant der smäll påtande! – Jag har
en dag varit på verldsutställningen med ho
ta
ul
ar
ni
verk
hade
som
ha

en
ett elem
ben den
sig
t
ter
end tor
ej
at
s
nom och der tycker har att allt är "charmant
väl måladt", Liljelund, Meissonier, Becker
en så liten krets hans tan
och Fortuny. Det är
kar och kunskaper gå, och han är alldeles frappant
lik en gammal fröken, hvad idéer och åsigter
och djupt beträffar. – Mycket vänlig är han mot
Berndtson och mig "snälla Gunnar, och "Snälla Albert"
men "snälla Gunnar, börjar få nog af att gå med
honom på utställningarna. – I dag skall jag gå
på en redan länge uppskjuten visite de diga
till Koechlins. M. Koechlin har lofvat fråga
Bonnat, om min tafla, och det skall
bli roligt att höra om han gjort det.
Jag medsänder här en kritik af Charles
Clement i Journal des Debats – mycket väl-
villig tycker jag. Det vore kanske skäl att med-
dela den är Dagleladet, men i så fall ber
jag Mamma vara god och öfversätta den
andra blott "le due Charles 12 till Hertig Carl
och dottren" till en ung flicka, ty de hade
ju ingen barn dotter. – Sassessante – gripande
qui marque un peu d'impreva" ja huru skall
det öfversättas, det vid jag min själ intet
bäst kanske att låta impreve, ett artist-
uttryck stå qvar eclat han hansle återges med
argprakt. – Ni det der hittar Mamma på bätt
A propos kritiker så skall min
än jag
tafla ofta ha varit somma för diskusin
uppe på svenska kafeet och i almson
här isynnerhet gått åt den. Jag lecka
ur honom hvad han hade emot den – och fick
verkligen reda på det – några fel som gerna
hade kännat undvikas. Svenska och finna
som hvart är ha en kandidat för medels
ha i år ställt upp Salmson och mig

min öfvertygelse är att vi vada få stryka
orss om näsan. Många af mina kamrater
tro öfver på att jag skall få en belöning – och
jag måste säga att jag skulle bli bli glad.
Packa vet jag Courtois, han sade rent ut
då jag uttalade min förmodan att han i år
skulle bli medaljend: Je voudrais bien,
moi mais on n'est jamais sur, ils sont si
bêtes. – Han vet åtminstone att sätta värde
på sin talens. –
Tänk Weir är här sedan tre dagar,
och har ännu ej sökt upp mig – C'est
un peu raide, n'est ce pas? Han vet mycket
väl min adress och jag har dessutom lemnat mitt
kort i hans hotell han stannar endast 10 dagar
hvarefter han skall lege sig till Schweitz och Sta-
liser med sin kusin syster och svåger
Den arme Krohn, han förstör sig rakt derute
på utställningen. Det hjelper ej det minsta
att tala förnuft med honom det är som en
slags nervös galenskap. – En af de danske
kommissarierna Schou, som är en bland de
lugnaste, reelaste danskar jag sett talte med
mig om krona härom dagen. Han sade: Krohn
är alls ej den, som borde ha åtagit sig allt
detta. Han är en konstnär, och har aldrig
förut sysselsätt sig med dylikt: har får han
vara arkitekt, qvartersman, bokhållare
kassor o.d. – Har till chef en halftassig af
sag kommen kammarherre, och under sig endast
arbetare i allt beror således på honom. –
länge jag mins till alla har Krohn alltid sig
att det hela skulle vara slut om 8 dagar
men, sade Schou, om han fortsätter att andra
och bråka som han nu gör, så blir han, på

min äro ej färdig i November. – Nu kommer
dertill det sorgliga af saken. Krohn har fallit
af märkbart, och han har allt annat än en
stark konstitution. – Så nervös som möjligt
Jag har funnet många likheter i lynnet mella
honom och Pauline Ahlberg, såsom hon var
får två år sedan, ty nu har hon lugnat sig
Endera en öfverrelning oro och etas eller
fullkomlig utmattning –. Det hjelper ej att
säga Krohn att det icke är en sak att offra
helsa och krafter på – i den feber han nu
är i, kan han ej reflektera. – Jag talte så
vackert som jag kunde med honom härom afton
nen. Sköna den då åtminstone för dena var
ner sade jag, om de ej bryr dig om att göra
det för dig sjelf – Ja jag mace, je maae"
detta tvång, denna nödvändighet att skymt
sig är som en fix idé – han ser ej att de andra
kommissarierna ta saken lugnt att Dahlerus
som kommer att få tonen för det Krohn nu
gör, har gjort en resa till Spanien och till
Danmark under tiden, att löjtnant Hagen
roar sig kapitalt, att de andra med ett ord
sakt lefva som andra menniskor. – Till allt
detta har ännu kommit att Krohn i dessa
tar fått underrättelsen om att haslunds fri
spottat blod, hvilket ju icke vore så farligt
om ej 3 hennes bröder dött i lungsott. Has-
med har sockersjukan, hans fru lungsot –
och till dem har ju Krohn slutit sig med en
slags fanatisk kanskap. – Det som gör mig
ledsen, är jag alls ej kan inverka på
e
Krohn. – Jag försöka mistora upp honom
ha honom att äta och dricka och ta lifvet

slat särden då hon först om det
Paris – då var han på ett briljant humör.
Jag hoppas emellertid att Brendstrups hufvud
lösa förslag, att ännu skicka hit 20 taflor (hvilket
som detsamma som att ställa om hela konstafdelningen
gör om intet. – Hela deras strunt danska ut-
ställning är icke vara en sådan menniska som
Krohn, och jag tycker det är syna att han skan
förstöra sig på sådant skrap.
Hvad det är roligt att Morbror Gustafs affär
ser gå så bra – vänta det kommer väl en tio
då jag också han jag pengar, och då skall jag låta
Mamma bli min passor – Sjelf har jag ett
dåligt handalag. –
Fru Weidenhjelm med dotter här som Mamma
vet. Då jag för några dagar sedan var hos Mlle
skulle hon komma det, men kom ej. Hon lär
V.
vara alldeles stendöf nu. – Mobeck kommer
jag att träffa här, såvida han kommer om-
kring den 15 Juli, och skall gerna, hur svårt
det än blir, söka skaffa honom rum – 3 dubbla
hyror nu. – Det blir roligt att träffa honom. –
I in fröken Dronnerberg skall jag skrifva
Nej försök nu att tänka på den lilla
skulleras till Stockholm – Det är ju inge
ting på 24 timmar är man der. – Det vore
så roligt. Pengar hoppas jag får till dess. –
Farväl för denna gång älskade Mam-
ma. – Kommer ej tant Gadd ut till
Hendkar, så att Mamma ej är så ensam
många tusen helsningar till småsskonen
Morbror Gustaf och alla vänner från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tante Adelaide Leuhusen har föreslagit att Alexandra Edelfelt kommer och möter Edelfelt i Stockholm och sedan tillsammans reser till Finland, vilket Edelfelt tycker är en god idé.

  Suomi Tukholma Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen
 • Edelfelt tycker det är orätt av Alexandra Edelfelt att skriva "vid mina år!", då hon är frisk och rask och ännu ung.

  Alexandra Edelfelt
 • Resan borde inte bli dyr och Edelfelt ber Alexandra Edelfelt tänka på saken; Johan August von Borns och Johan Ludvig Runebergs porträtt kommer åtminstone att ge pengar; Edelfelt får troligen lov att i varje fall stanna några dagar i Stockholm för att göra några landskapsstudier i omgivningarna (Haga) och teckna av några porträtt på Nationalmuseum; hans tavla blir inte såld; till nästa salong skall han ha två tavlor, av vilken den ena skall vara säljbar.

  Tukholma Nationalmuseum Haaga Johan Ludvig Runeberg Alexandra Edelfelt Johan August von Born
 • En kamrat till Edelfelt, Albert Aublet, har sålt sin tavla för 10 000 francs, och det fastän han målat ett historiskt motiv, Hertigen av Guise.

  Albert Aublet Henrik I av Guise
 • Edelfelt har gjort en skiss till den Heimburgerska tavlan och skulle genast slutföra den bara det vore vackrare väder; den skall nämligen målas ute; hemresan blir tidigast i medlet av juli; han skall först ha tavlan färdig, och dessutom pengar till resan, kläder, stövlar, hatt, transport för ramen och hyran.

  Carl Heimbürger
 • Hittills har det inte varit för hett och det vore en synd att säga att Paris är tomt (som Helsingfors under sommaren); Edelfelt har aldrig kunnat tänka sig en sådan människoröra och dessutom så många finnar; Edelfelt går helst förbi Café de la Regence, där de sitter.

  Helsinki Pariisi Café de la Régence
 • Gustaf Philip Armfelt har tagit som sin uppgift att skriva upp alla finnar han träffar; Edelfelt var en dag på världsutställningen med honom och Gustaf Philip tyckte allt är "charmant väl målat", Arvid Liljelund, Ernest Meissonier, Adolf von Becker och Marià Fortuny; Gustaf Philips idéer och åsikter har samma djup som en gammal frökens; han är mycket vänlig mot Edelfelt och Gunnar Berndtson; den senare börjar få nog med att gå med honom på utställningarna.

  Adolf von Becker Gunnar Berndtson Arvid Liljelund Ernest Meissonier Gustaf Philip Armfelt Marià Fortuny
 • Edelfelt skall på visit till Koechlins; Monsieur Alfred Koechlin har lovat fråga Léon Bonnat om Edelfelts tavla.

  Alfred Koechlin Léon Bonnat Emma Koechlin-Schwartz
 • Charles Clement har skrivit en kritik i Journal des Débats, som Edelfelt sänder med brevet; den är välvillig och Edelfelt tycker det vore skäl att meddela den åt Helsingfors Dagblad; han ber i så fall Alexandra Edelfelt översätta den; han ber henne ändra "le duc Charles IX" till hertig Carl och "dottren" till en ung flicka, eftersom de inte hade någon dotter; "saisissante" kunde översättas med gripande, "imprévu" kan kanske som artistiskt uttryck stå kvar, medan "eclat" återges med färgprakt.

  Alexandra Edelfelt Charles Clément Karl IX Sigrid Stålarm
 • Edelfelts tavla lär ha varit föremål för diskussion uppe på svenska kaféet; Hugo Salmson hade gått åt den och Edelfelt lirkade ur honom vad han hade emot den; där var några fel som gärna kunnat undvikas.

  Café Suède Hugo Salmson
 • Svenskar och finnar har som kandidater för medalj i år ställt upp Hugo Salmson och Edelfelt; många av Edelfelts kamrater tror även att han skall få en belöning; Edelfelt tvivlar, men skulle bli glad om det blev så.

  Hugo Salmson
 • Gustave Courtois vet att sätta värde på sin talang; då Edelfelt förmodade att Courtois i år får medalj, sade denne rent ut: "Je voudrais bien moi, mais on n'est jamais sûr, ils sont si bêtes [Det skulle jag gärna vilja, men man vet aldrig, de är så dumma].

  Gustave Courtois
 • Julian Alden Weir har anlänt; han har ännu inte sökt upp Edelfelt; Weir stannar bara 10 dagar, därefter beger han sig till Schweitz och Italien med sin kusin, syster och svåger.

  Italia Sveitsi Julian Alden Weir Louisa Seymour Truman Seymour
 • Den arme Pietro Krohn förstör sig på utställningen; den danske kommissionären Schou sade att Krohn inte är den karl som borde ha åtagit sig allt detta; Krohn är konstnär, medan han nu får vara arkitekt, kvartersman, bokhållare och kassör, till chef har han en halvtassig, avsigkommen kammarherre och under sig endast arbetare; allt beror således på honom; det sorgliga är att Krohn märkbart "fallit av" sedan han anlänt och hans konstitution är inte alls stark; Krohns lynne påminner Edelfelt om Pauline Ahlberg (som hon var för två år sedan, nu har hon lugnat sig), endera en överretning, oro och extas eller fullkomlig utmattning; det är ett nervöst inre tvång som driver på honom; Krohn ser inte att de andra kommissionärerna tar det lugnt och lever som andra människor; Vilhelm Dahlerup som kommer att få lönen för det Krohn gör, har under tiden gjort en resa till Spanien och till Danmark; löjtnant Hagen roar sig kapitalt.

  Tanska Espanja Pietro Krohn Pauline Ahlberg Vilhelm Dahlerup Friedrich Wolfhagen Schou Hagen
 • Pietro Krohn har fått underrättelser om att Ole Haslunds fru spottat blod; tre av hennes bröder har dött i lungsot; Haslund har sockersjuka, hans fru lungsot; Krohn hyser en fanatisk vänskap till dem.

  Pietro Krohn Otto Haslund Frederikke Haslund
 • Då Pietro Krohn först kom till Paris var han på ett briljant humör; Edelfelt försöker muntra upp honom; Edelfelt hoppas Thorald Brendstrups förslag om att ännu skicka 20 tavlor till Paris går om intet; danska utställningen är inte värd en sådan människa som Krohn.

  Pariisi Pietro Krohn Thorald Brendstrup
 • Det är roligt att Morbror Gustaf Brandts affärer går bra.

  Gustaf Brandt
 • Om det kommer en tid då Edelfelt får pengar låter han Alexandra Edelfelt bli hans kassör.

  Alexandra Edelfelt
 • Som Alexandra Edelfelt vet är fru Charlotta Weidenhjelm med dotter i staden; hon skulle träffa Edelfelt hos Madame Jacquinot, men kom inte; hon lär vara alldeles stendöv nu.

  Alexandra Edelfelt Jacquinot Charlotta Weidenhielm Charlotta Weidenhielm
 • Eljert Mobeck väntas anlända omkring den 15 juli; Edelfelt skall försöka skaffa honom rum, trots att hyrorna är tredubbelt dyrare än vanligt.

  Eljert Edvard Mobeck
 • Edelfelt skall skriva till fröken Hortense Synnerberg.

  Hortense Synnerberg
 • Edelfelt uppmanar Alexandra Edelfelt att tänka på resan till Stockholm.

  Tukholma Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt undrar om tante Adèle Gadd kommer ut till Hindhår, så att Alexandra Edelfelt inte blir så ensam; han hälsar till småsyskonen och Morbror Gustaf Brandt.

  Hindhår gård Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt