Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje
Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • På stående fot. I dag har jag min mottagningsdag, och dessutom modell.

 • Just nu fick brefvet med vexeln och Lulles förlofningskort. Tusen miljoner tack. huru har det kommit sig att jag ej skrifvit på så länge?

  Julian Serlachius Paula Emilia Söderhjelm
 • Jag arbetar dugtigt, har börjat en tafla till salongen (?). Skizzen skall jag skicka. Det är en ung mor, så förtjusande som möjligt som leker med en liten 1åring. Alla tycka att skizzen är bra. Fonden, min atelier. Båda äro på golfvet, hon nedhukad, på knä med framsträckta händer, den lille kryper emot henne.

 • Se så, nu bultar det. – Det var en massa ryska artister, som uppvaktde mig.

 • Så tråkigt med det der bråket i Petersburg – Solfjädern, som afsändes senaste vecka, kommer väl aldrig fram. Aldrig i verlden skickar jag mera något den vägen Om några dagar skickar jag Mamma en paravent chinois men då öfver Lübeck-Stockholm.

  Pietari Tukholma Lyypekki Alexandra Edelfelt
 • Hela förmiddagen var jag hos Alexandre Dumas – med hvilken Pasca gjort mig bekant. Han visade sina hundratals taflor och teckningar och gaf mig en speciel rekommendation till Louvrens konservator i och för Rafael (den Miatleffska) Dumas lofvade bjuda mig dit någon afton – hans fru, en fröken Knorring, ville göra min bekantskap.

  Louvren Vladimir Ivanovitj Mjatlev Rafael Alexandre Dumas Pasca Frédéric de Reiset Nadesjda von Knorring
 • I afton är den förskräckliga Dahlbergs konsert. Runebergs, Kauffmann och allt hvad skandinaver heta, inbjudna, och alla tycka vi det vara gräsligt tråkigt.

  Lina Runeberg Richard Kaufmann Walter Runeberg Dahlberg
 • Rike Stewart ville köpa Under björkarna; hans vän vill ha annan tavla, men har ännu ej bestämt sig för vilken.

  William Hood Stewart N. N. Warren (epävarma yhteys)
 • Alla säga att jag skall taga 10 à 12 tusen af kejsarinnan. Får se när jag får de pengarna troligen först i Augusti.

  Maria Fjodorovna
 • Jag är vid ypperligt kurage, är lifvad för min tafla, och alls ej mera orolig för Salongen.

 • Reuterskiölds komma i veckan, och då få vi afgöra om porträtten Endera det eller taflan till salongen, båda hinner jag ej med.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • Petits exposition slutar idag En penningförlust är det, men så äro vi numera kända mera än förr, och vi kunna lätt få igen de 1000 frcs vi förlorat. Jag tror att Petit klått oss gräsligt.

  Georges Petit
 • Jag hinner ej mera, ty posten gå strax. Rosinas aqvarell är så godt som färdig – den är helt liten och kan skickas i bref. Endera dagen skickar jag måtten, så att ni kan beställa en ram – Tusen helsningar från Atte

  Rosina Zilliacus