Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje
Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det ser ut som om det denna gång igen blef ett kort bref. Jag fick just nu mammas, som underrättade mig om att sakerna ändtligen voro på väg till Helsingfors – Det har då varit ett elände utan like.

  Helsinki Alexandra Edelfelt
 • I dag ha Reuterskiölds varit här. Frun ser inte ut att vara så glad öfver att sitta, men det ger väl sig. Något specielt nöje är det ju icke heller, men jag råder på det ifrigaste att ta någon sprittande qvick person med sig – Nu är det just svårigheten att finna någon sådan. Hon får nöja sig med sin kammarjungfru. Hon har blifvit litet för fet hemma i Sverige, men det ger väl sig. Nu hålla vi på med att låta göra en klädning af gammalt tyg.

  Ruotsi Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld N. N.
 • Så ledsamt att aqvarellen åt Rosina ej var färdig till första lysningen. Jag hoppas emellertid att den kommit rigtigt fram och kan presenteras till bröllopet – kommer den senare är det ju ett förskräckligt fiasco.

  Rosina Zilliacus
 • I dag fick jag en beställning af en konsthandlare på 2000 frcs – att göra efter Salongen.

 • Jag har skrifvit till Duperret och bedt honom genom Mme Flotow underrätta Kejsarinnan om att taflan är på väg.

  Maria Fjodorovna Henri-A. Duperret Marie von Flotow
 • Ett sådant öde med Brandtens. Hvar och huru skall detta sluta. Om han ej nu gör några affärer, så är det väl föga troligt att han senare skall göra det. Han blir äldre och en kommissionär som alltid skall vara alert, får ej vara gammal. Jag kan ej begripa annat än att denna fatalism är en slags slapphet.

  Gustaf Brandt
 • Jag har nu fullt upp med arbete – om morgnarna fru R. och tafla på e.m. på aftonen själströtthet, promenad och abrutissement complet.

  Lovisa Reuterskiöld
 • Björnson, som skrifver ifrigt på sitt stycke, lägger sig kl. 9 alla aftnar, och vill ej på något sätt bli distraherad – så bör man alltid göra om man vill ha något dugligt fram.

  Bjørnstjerne Bjørnson
 • Nu måste jag till Reuterskiölds för att se på ett tyg till fond.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • Just nu fick jag ett telegram från Manzeys att Etter dött i Moskva hastigt. Hvilken olycka! Huru skall nu lifvet gestalta sig för dem? Det är det första jag tänker på. Haiko – skola de sälja Haiko det är ju förfärligt att tänka – Han var ju förfärligt insyltad i skuld. Stackars Stackars fru Etter. Gud, om de pojkarne nu kunde någonting göra för modren, så att hon icke skulle bära allt på sina axlar. Tänk om Manzey skulle köpa Haiko åt fru Etter af kreditorerna – det vore ett karlatag – Hvad kan det kosta. Stackars Sebastian som skulle dö ensam – föga älskad i lifvet, ensam i döden. Om blott affärerna vore bättre, skulle detta dödsfall vara en lättnad för henne. Rysligt sorgligt är det. Skrif snart derom. Jag telegraferar till Manzeys för att få bref.

  Moskova Haikko Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Alexander von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter Paul von Etter Sebastian von Etter Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • tusen helsningar från Atte.