Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

eldsvådor aamiaiset avioliitto diplomaatit häät henkilökuvat japanilaisuus juomat kirjeet kuolema naamiaiset naiset onnettomuudet orientalismi paasto palvelusväki ruoka sähkeet seuraelämä talous tanssiaiset tilaukset vaatteet vierailut viinit

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 20 februari 1883, 4 sidor.

Älskade Mamma,

Jag har just nu slutat ett bref till fröken Manzey som skrifvit om de sorgliga detaljerna vid den Etterska Katastrofen. Hvad skall man skrifva, vid dylika tillfällen! All den medkänsla man har får i skrift tycke af de utnöttaste beklaganden. Och här vore det bra mycket bättre att kunna slå 2 à 3 hundratusen i bordet, köpa Haiko och arrangera hans affärer. Ohyggligt att tänka sig Eklöf eller Askolin på Haiko – och ohyggligt för fru Etter att veta dem och oss vara der. De borde väl dock ej tvifla på den vänskap vi ha för dem. Det är visserligen en mager tröst, men det är dock en att veta sig omgifven af folk som ha de varmaste sympathier för en. – [- - -]

Ur Albert Edelfelt och Ryssland, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2004.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag har just nu slutat ett bref till fröken Manzey som skrifvit om de sorgliga detaljerna vid den Etterska katastrofen. Hvad skall man skrifva, vid dylika tillfällen! All den medkänsla man har får i skrift tycke af de utnöttaste beklaganden. Och här vore det bra mycket bättre att kunna slå 2 à 3 hundratusen i bordet, köpa Haiko och arrangera hans affärer. Ohyggligt att tänka sig Eklöf eller Askolin på Haiko – och ohyggligt för fru Etter att veta dem och oss vara der. De borde väl dock ej tvifla på den vänskap vi ha för dem. Det är visserligen en mager tröst, men det är dock en att veta sig omgifven af folk som ha de varmaste sympathier för en.

  Haikko Emilie von Etter Sophie Manzey Johannes Askolin August Eklöf Sebastian von Etter
 • Mammas sista bref gladde mig ofantligt. – De gläda ju mig alla, men det finnes några som specielt sprida solsken från hvarje rad och bokstaf, mera än all annan literatur i hela verlden.

  Alexandra Edelfelt
 • I dag är det således den stora dagen, Rosinas bröllop. Jag skall telegrafera om en stund.

  Rosina Zilliacus
 • Jag ser för mig lilla Annie i all sin ståt. Hon ser så snäll och comme il faut ut, att jag är rigtigt ledsen att ej få vara med om när hon första gången skall ut i verlden. Måtte hon alltid kunde vara lika enkel och söt.

  Alexandra Edelfelt
 • Fru Reuterskiöld är nu temmeligen avancerad. i morgon skall hon stå hela dagen, ty jag skall göra hufvudet färdigt, och får derföre bjuda dem på frukost – Ack jag är i sådan nöd för att maten skall bli ätbar. Vår concierge, med hvilken vi hvar i sin tur varit i delo, har på senaste tider börjat servera bifteker och coteleter som ovilkorligen kommer mig att tänka på mina gamla bottiner, likaså ondt som hans vin mest smakar af ättika och bläck. Jag tar derföre det hufvudsakligaste från en restauration.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • I går var Alexandre Dumas här, såg på mina taflor, var särdeles förtjust i Tajta och Mammas porträtt, tyckte att taflan med modren och barnet var nog mycket japanesisk, och gjorde mig stora komplimenter öfver "sous les bouleaux".

  Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg Alexandre Dumas
 • Han bjöd mig till sig i afton och alla tisdagsaftnar "vous y trouverez Augier, Meissonnier, Claretie et d'autres”

  Émile Augier Ernest Meissonier Jules Claretie Alexandre Dumas
 • Om torsdag är jag först bjuden på Reuterskiölds på middag med en hop diplomater, för att sedan gå på Grévys stora bal med dem. R. har skaffat mig inbjudning.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Jules Grévy
 • Nu redan är jag bjuden på kostymbal hos Boïts den 1sta mars, "la mi-carème".

  Edward Boit Mary Louisa Boit
 • I går var här äfven en grefve Moltke, bror till danska ministern, en lustigkurre, som har varit svensk, dansk och fransk officer och som nu reser verlden omkring, stannar en tid af årat på Fyen och i Skåne på sina egendomar och sedan tillbringar resten i Paris, Florens och Wien.

  Pariisi Wien Firenze Fyn Skåne Léon Moltke-Hvitfeldt Vladimir Moltke-Hvidtfeldt
 • Också uppvaktades jag af unge Arthur Frenckell, Vicke de la Chapelle och unge Boye, som nu äro här.

  Victor de la Chapelle Arthur von Frenckell Boije
 • Jag befinner mig mycket bättre af att ha anslagit måndagseftermiddagen till mottagningstid. – På detta sätt vet jag att hålla ateliern städad, att ej ha modell den dagen och att af mina taflor visa endast dem som äro färdiga eller som jag vill visa.

 • En ryslig olycka, denna Sundmanska eldsvådan!

  Carl Wilhelm Ignatius Sundman
 • Till Lulle skall jag skrifva.

  Julian Serlachius
 • Måtte Mamma ej bli alltför sömnig i afton och måtte Rosina och Langenskiöld bli så lyckliga som möjligt.

  Alexandra Edelfelt Rosina Zilliacus Gustaf Langenskiöld
 • Jag glömde att skrifva ang. Annies toilette: inga blommor i håret en enkel liten koaffyr, releverad bak med en 8 inga flätor utan håret ihoprulladt – Ja nu är det för sent och ni har väl i alla fall kammat henne enkelt och smakfullt.

  Alexandra Edelfelt
 • *Tusen helsningar till alla från Atte