Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

empire republik (statsskick) sjukdom (tillstånd) psykologer personlighet aristokrati hov (samhälleliga system) lektioner militärer (personer) kineser skridskor aamiaiset aateli arkkitehtuuri diplomaatit englantilaiset häät henkilökuvat italialaiset kahvilat kalusteet kansallispuvut keisarinnat keräys kirjailijat kirjeet kuljetus kuolema linnat luistelu maskuliinisuus miehet ministerit näytelmäkirjallisuus näyttelyt norjalaiset opettajat palatsit patsaat pohjoismaalaiset politiikka posti presidentit ranskalaiset ruoka ruotsalaiset saksalaiset seuraelämä tanskalaiset tanssiaiset taulut tilaukset ulkonäkö vaatteet venäläiset yhteiskuntaluokat

None

None

None

None

None

None

None

None

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Just nu fick jag brefvet, det kära brefvet hemifrån.

 • Hvad det är roligt att se att ni alla äro på godt humör, att Butti skrinner, Anni ger lektioner o.d.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Häromaftonen, då det Zilliacuska bröllopet var, tänkte jag mycket på Eder, och hade gifvit bra mycket för att ha fått vara med om Annis debut.

  Alexandra Edelfelt Rosina Zilliacus Gustaf Langenskiöld
 • De här sista tiderna har fru Reuterskiöld poserat alla dagar. Porträttet är nu i det treflig stadium då det ej liknar det minsta, är inslaget och ohyggligt i färgen, och gör mig alldeles galen hvargång jag ser ditåt. Kostymen är visserligen Louis XV, men kan lika gerna vara moderna, nu har man ju dock en särdeles stor frihet. Hårklädseln är modern, snitten temmeligen modern också. För resten kan man här i Paris våga ungefär hvad man vill i kostymväg, något som man ej har aning om hemma der alla följa modet under det man här skapar det.

  Pariisi Lovisa Reuterskiöld Ludvig XV
 • I går var jag först på en diplomat middag hos Reuterskiölds, och sedan på presidentens stora bal i Elysée Palatset, med 5000 personer.

  Élyseepalatset Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Jules Grévy
 • Hos Rs var en grefve Fossati 30 år, italiens attaché, som var särdeles rolig. Han är beklagligtvis bröstsjuk, hostar dugtigt och ser eländig ut. Damernas gunstling, men ej någon "Jot" för det.

  Italia Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Fossati
 • Rs har en massa projekter – i nästa vecka skall jag föras till en marquise de Bérenger, i hennes loge på en theater, det skall bli partier med fru den och fru den – och jag svarar alltid: – "après le 15 mars tant que vous voulez, avant, non.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Lucie de Bérenger
 • Nu om presidentbalen. I en republik bör man ej förvåna sig öfver att på en dylikt bal finnas kreti och plati. Dödande hett, omöjligt att röra sig. Toiletter från de elegantaste, mest afklädda till ytterst tarfliga, höghalsade ylleklädningar. Som regel må jag säga att diplomatiska korpsens och de utländska damerna voro de bäst klädda. Naturligtvis – aristokratin går ej till Grévy – således endast tjenstemännen i alla grader och deras fruar. Dansen var ett skuffande fram och tillbaka som allsej jag frestande ut. Trångt, hett så att man kunde stekas. En ryslig massa militärer: franska, italienska engelska, tyska, ryska och svenska uniformer såges. Kinesiska ambassaden med fruar i granna, äkta kinesiska kostymer, var ganska lustig att åse. Japanesarne moderna. två små japanesiskor i fullständig modern drägt sågo rigtigt söta ut, trots kindknotorna. Jag gick en stund och talte med Fossati, Reuterskiöld, Sibbern, Portalis Koechlin o.a. och kl. 1 rusade jag, efter fåfänga försök att nalkas buffetten, ut på ett kafé med Portalis, för att med några glas skölja ned det förfärliga dam jag slukat under aftonen. – Nazar-Aga, den persiske ambassadören hade en guldstickad rock, formligen öfversållad med diamanter.

  Alfred Koechlin Roger de Portalis Lennart Reuterskiöld Georg Sibbern Jules Grévy Fossati Nazar Aga
 • Gubben och gumman Grévy ser ganska tarfliga ut. Han har låtit skägget växa, och ser derigenom mycket äldre ut, Gubben är 75 år har haft en slagattack, så att tungan hänger på honom som på Adèle Ehrnrooth

  Adelaïde Ehrnrooth Jules Grévy Coralie Grévy
 • Naturligtvis gerna de utländska diplomaterna åt det Grevyska "hofvet” kalla Mme Wilson, hans dotter, hånande ”la dauphine” minnas alla gumman Grévys fel och svagheter med oförsonlig noggrannhet. Unge Fossati, som är ganska spirituel, gjorde sig förfärligt lustig på deras bekostnad.

  Jules Grévy Fossati Coralie Grévy Alice Wilson
 • Elyséepalatset är i Empire styl såsom de flesta palats i Europa – Utmärkta gobeliner, men fula mattor och så detta stela, tråkiga tycke som alltid palats ha.

  Eurooppa Élyseepalatset
 • Fru Reuterskiöld står mycket bra – beklagligtvis har jag ej målat lika bra – det är nu alltid en period i en tafla då man gör idel dumheter, men det blir nog bra.

  Lovisa Reuterskiöld
 • Jag tror jag får lof att samfiera taflan för porträttet.

 • Jag har haft tråk med skandinaverne – Björnson, en herr Fich, danska konsulatet o.a. skola ställa till en bal för att få in pengar till Holbergmonumentet i Bergen. De hade valt mig i komitén, men jag afslog tvärt, under förevändning att jag ej hade tid att befatta mig med detta. Deraf prat. Fichs tycka att jag är bål, och Björnson kommer hit och säger att ingen annan än jag skall föra in hans fru på balen, han vill det. "Det kan Du göra för min skull" säger han, och jag har halft om halft lofvat. Nu är jag arg öfver detta aftvingade löfte – de komma att trycka mitt namn bland inbjudarnes och då får man med eller mot sin vilja lof att följa med, gå upp på balen, vara artig o.d. och nu har jag hvarken tid eller lust dertill.

  Bergen Bjørnstjerne Bjørnson Ludvig Holberg Karoline Bjørnson Alfred Fich
 • Reuterskiölds komma ej med för att Björnsons stå i spetsen – deras politiska opinioner och Rs ställnig tillåta honom ej att umgås på minsta sätt med Bs.

  Lovisa Reuterskiöld Bjørnstjerne Bjørnson Lennart Reuterskiöld Karoline Bjørnson
 • Björnson skall om några dagar läsa för oss sitt nya stycke "En handske” på hvilken han nu arbetar mycket flitigt. "Jeg ær psycholog, ja det ær jeg" säger han – och ingenting är han mindre – han är lyriker, lyriker, lyriker – men alla stora konstnärer ha ju mer eller mindre tagit miste på sig sjelfve.

  Bjørnstjerne Bjørnson
 • Jag ser med ett relativt lugn mot salongen detta år, ty jag är fast besluten att ställa ut fru Reuterskiöld endast om det blir färdigt, dugligt och kan bringa mig ära.

  Lovisa Reuterskiöld
 • Från Petersburg har jag haft bref, från Duperret. Taflan var ännu ej anländ, men han hade prevenerat fru Flotow och kejsarinnan. Duperret har haft en ögoninflammation, som gjort honom till invalid under 2 månader. I sommar kommer han han och helsar på mig i Finland säger han, på några dagar. Mamma behöfver alls ej vara orolig, det är den enklaste och minst genanta menniska, kunnig och klok, således alls ej tråkig att ha.

  Suomi Pietari Alexandra Edelfelt Maria Fjodorovna Henri-A. Duperret Marie von Flotow
 • Stackars fru Etter, jag tänker alltjemnt på henne. Måtte pojkarne ruffas upp af olyckan, så att de bli män. Jag tyckte jag blef 10 år äldre på den första veckan efter pappas död.

  Emilie von Etter Carl Albert Edelfelt Alexander von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter Paul von Etter Sebastian von Etter
 • Och nu tusen helsningar – au revoir Atte

 • Jag blef bjuden till f.d. finans ministern Magnin på bal den 5te mars, men afslog em. det var pappas dödsdag.

  Carl Albert Edelfelt Joseph Magnin
 • *Frukosten då Rs voro här, vann mycket bifall – och var god – jag hade bestält en "poularde buffé" god men dyr 30 frcs fan sen.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld