Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje
Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag skulle ha svarat på brefvet redan i går om jag ej hade plågats af en förskräcklig tand eller rättare käkvärk som nu gått öfver lyckligtvis.

 • Vädret har nämligen varit det ohyggligaste sedan några dagar, snöstorm, regn och orkanlik blåst. I dag ligger hela Paris under ett flere tum tjockt snötäcke.

  Pariisi
 • Med mitt värkande käftament kunde jag ej göra mycket på porträttet i går, fastän fru Reuterskiöld satt mycket troget hela dagen. Ack tiden lider, och jag har föga utsigt att få det så som jag ville på så få dagar.

  Lovisa Reuterskiöld
 • (Senare)

 • fru R. har nu gått, kl. är 4, och jag har fått hufvudet rigtigt bra i dag. Det blir bestämdt bättre än Miatleffs i färgen, nu står det så friskt och ljust – måtte blott ej färgerna mörkna. Uttrycket är också bra hennes bästa, tycker jag – litet småleende och förnämt, hvilket senare så roligt kontrasteras med uppnäsan och det runda ansigtet.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva Lovisa Reuterskiöld
 • Sedan sist har jag varit på middag hos dansken Jürgensen – en dansk som talar dåligt danska, ty han är född och uppfostrad i Bordeaux – Har jag icke talat om det der? Frun är danska, mycket söt och behaglig. De är förmögna, och ha nu slagit sig ned i Paris.

  Pariisi Bordeaux Jürgensen Jürgensen
 • Det har varit frågan om att jag skulle göra en skizz af deras gosse 2 år, en förtjusande söt liten en.

  Jürgensen Jürgensen Jürgensen
 • Han har varit vinhandlare en gros, och mamma må tro att der dracks fina viner. Ett château Yquem som verkligen var, som han sade ”un rayon de soleil en bouteille” Hela middagssällskapet bestod af förfranskade danskar – Hansen, bl.a. den berömde och beryktade politikerns Decazes högra hand, Gambettas vän, utgifvare af le Courrier diplomatique. Det är en intressant man – Han har haft mycket att göra med den senaste europeiska politiken – Gick när han ville upp till Napoleon III, och blef engång utkörd af Bismarck, säger ryktet, då han kom och fordrade Nordslesvig tillbaka. Han omtalas för resten i en roman "Spelet om kronor och spiror" af Samarow, som Mamma nog kommer ihog. – Hans dotter är född här och en sannskyldig parisiska.

  Nordslesvig Alexandra Edelfelt Léon Gambetta Otto von Bismarck Napoleon III Bonaparte Jürgensen Jürgensen Julius Hansen Louis Decazes (epävarma yhteys) Gregor Samarov Hansen
 • Jürgensen intresserar sig nu för politik, litteratur, historia o.d. – frun spelar mycket väl – det är hyggligt folk.

  Jürgensen Jürgensen
 • Der var bl.a. en liten grefve Reventlow, attaché vid danska legationen, en hygglig och snäll gosse, som jag sedan träffat rätt ofta.

  Jürgensen Jürgensen Reventlow
 • Wedel Jarlsberg är här med sin unga tyska fru. Mamma vet, den der Wedel "le beau Wedel" som var här vid svenska legationen några år. Han lefde förfärligt dyrt och elegant här, så att hans affärer lära ha gått mer och mera nedåt – då han, plötsligt i Aachen upptäcker en rik arftagerska 5 miljoner, som var mycket nöjd att bli friherrinna WedelJarlsberg – och åtta dar efter voro de förlofvade. Som Wedel var de fina damernas förklarade favorit, kunna dessa samma fina damer ej nog förvåna sig öfver hans val, och gå åt "cette petite allemande”. Den unga frun, som säges vara 21 år, fastän jag misstänker henne starkt för att vara 29 är särdeles verldsvan, nästan för mycket, så att hon alltjemnt gör "les honneurs" mera än egentligen behöfves. De göra nu visiter öfverallt i Paris, och hon stilas upp, för att sedan kunna uppträda med glans i Stockholm, der de skola slå sig ned. Wedel är löjlig – (intet särdeles ljus för resten, en glad lång, vacker ung man) han liksom ursäktar sig för att hans fru ej har chic.

  Pariisi Tukholma Aachen Alexandra Edelfelt Fritz Wedel Jarlsberg Alice Wedel Jarlsberg
 • Samma Wedel har slagit rysligt för Hulda Berndtson under studentmötet 1875 och talar ofta med en viss rörelse om henne.

  Hulda von Born Fritz Wedel Jarlsberg
 • I förrgår hade Reuterskiölds en soirée för Wedels, der jag också var. – Ganska mycket folk, nästan alla tillhörande corps diplomatique. Fransmän: Marquis et marquise de Montreuil, Madame et Mademoiselle de Lagrenée, belgiska ambassadrisen, baronne de Beyens med dotter, en engelsman Marshall med fru och dotter, en holländare Scheidecker, med fru, och så en stor massa attachéer – grefve Clary, österrikare, grefvarna Corteggiani och Fossati, Italienare, Vuillaume en preussare och Bonn en österrikare, Reventlow m.fl.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Fritz Wedel Jarlsberg Fossati Reventlow Alice Wedel Jarlsberg de Montreuil de Montreuil de Lagrenie de Lagrenie Maria de las Mercedes de Beyens Amparo de Beyens Marshall Marshall Marshall Scheidecker Scheidecker François Jean Clary Corteggiani Vuillaume Bonn
 • Fröken Beyens, som fru Reuterskiöld alltid skildrat som så styf och inabordable, pratade jag med hela aftonen. Hon är excentrisk, spelar piano, guitarr och violin, talar om allt hvad spottet för i mun, och håller på att målas af Gervex f.n. – Modren är spanska, en marquesa Casavalencia och fröken, Amparo heter hon, tänk ett så lustigt namn, men det lär vara spanskt, dansar fandango, jota arragonese m.m, som hon tagit lektioner i af hos gitanas i Sevilla.

  Sevilla Lovisa Reuterskiöld Henri Gervex Maria de las Mercedes de Beyens Amparo de Beyens
 • Sedan de andra gått, proponerade fröken Amparo att vi skulle dansa på mattan och så gjordes. Först valser så en vild kadrilj med gumman Beyens, fru R., fröken A. och Corteggiani, Fossati Clary, Reventlow o. jag – mycket lifvadt.

  Lovisa Reuterskiöld Fossati Reventlow Maria de las Mercedes de Beyens Amparo de Beyens François Jean Clary Corteggiani
 • I morgon kommer Madame Beyens hit upp och tar fru R. för att sedan begifva sig till Gervex atelier för att se porträttet. Om tisdag, skall der bli en soirée intime hos baronne de Beyens, och jag måste, säger fru R, gå dit på visit först, så att jag blir bjuden.

  Lovisa Reuterskiöld Henri Gervex Maria de las Mercedes de Beyens
 • Ack, den der fröken Beyens – en sådan verldsvan ung dam! – inte skulle jag vilja att mina systrar vore på det sättet. Hon lär alltid ha gjort hvad hon velat, och derföre vara ganska svår att få bugt med.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Amparo de Beyens
 • Hos Rs äro ofta två ryska östersjöprovinsialer grefvar Knorring, attachéer här. Den yngre ha varit konnogardist, och har alldeles det der sättet, – fastän hyggligaste sortens.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld von Knorring von Knorring
 • Jag har refuserat några middagsbjudningar de sista dagarne och gick i går, och tänker i afton gå tidigt till sängs – för att vara rigtigt kry, ty på dessa några dagar beror det om porträttet blir bra.

 • Sargent håller på att måla den ryktbara Madame Gautherau, den der vaxskönheten med den vackraste hals i Paris. – hon lär ha en högst egendomlig dekolleterad klädning på, en klädning som hon och han tillsammans komponerat, och som fru Boit förklarade "shocking"

  Pariisi John Singer Sargent Virginie Gautreau Mary Louisa Boit
 • Den 14 blir den skandinaviska balen – Jag har kommit undan komité ledamotskapet, och slipper derigenom att gå ditupp. Det blir naturligtvis något förfärligt. Den der otäcka dragon fröken Stjernstedt är med och då måste det bli något galet af.

  Sophie Stjernstedt
 • Då nu Salong-ågan är öfver, tar jag åter itu med taflan, som borde kunna bli bra. Jag skall skicka en skizz deraf till Kejsaren, och skall, om han tar den, försöka att få den exponerad i Köpenhamn i sommar.

  Kööpenhamina Alexander III
 • Nu har jag så många saker i hufvudet igen – sedan jag under hela tiden den Petitska utställningen varade, kände min skalle så tom som en ljudande malm och en klingande bjellra.

  Georges Petit
 • I förrgår var det Buttis födelsedag – tänk att hon redan är 14 år, det är ju alldeles otroligt. Har hon ej vuxit det minsta? Tänk om hon alltid skall bli så der liten och "obitydand”.

  Berta Edelfelt
 • Mamma frågade mig hvem som var Nya pressens korrespondent i Paris – Det är Kaufmann, men det är alldeles unter uns, ty som han skrifver sedan längre tillbaka till Dagbladet, och han ej att det skall komma ut. Jag har ej tid eller lust att inskrifva något. Tarflig tidning för resten.

  Pariisi Richard Kaufmann
 • Har mamma läst noveller af fru Edgren, en syster till Mittag Leffler? Många äro dåliga, såsom den från Helsingfors, men den första, en bal i Societeten, har några ganska väl observerade detaljer.

  Helsinki Alexandra Edelfelt Gustaf Mittag-Leffler Anne Charlotte Edgren Leffler
 • Då Kaufmann och jag gå och äta middag tillsammans, bruka vi sitta och göra upp dramer, romaner o.d. allt med bibehållande af passerade saker och verkliga personer. – Måtte blott K någongång få tid att skrifva något skönlitterärt. Detta tidningsskrifvande måste då vara det mest enerverande i verlden.

  Richard Kaufmann
 • Så att Fru Etter verkligen sjelf talar om ett sälja Haiko! Hvad det måste kosta på henne förfärligt. Kejsaren – ja vad lär han göra för Etter. Manzey vore då den enda som kunde köpa det. Nog är det rysligt att ingen af de pojkarne på 20 år kunna hoppas på ens att få några nämnvärda inkomster.

  Haikko Emilie von Etter Alexander III Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter Paul von Etter Sebastian von Etter Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Här äro många af diplomatiska kårens damer som ha lofvat komma och se på porträttet. Grefvinnan Moltke och friherrinnan Fredericks.

  Maria Moltke-Hvitfeldt Barbara Andrejevna de Freedericksz
 • Jag är då verkligen ett nöt som aldrig gjort visit hos Grefve Moltke, fastän jag så ofta fått påstötningar. Jag är gräsligt lat och slarfvig med visiter, som ju också äro bland det odrägligaste i verlden.

  Léon Moltke-Hvitfeldt
 • Nu ha de dessutom börjat med "fife o'clock tea" så att då man kommer någonstans på e.m., så skall man köra i sig te och smörgås och bakelser, serverade af sköna händer, hvilket allt drar ut på tiden – För att vara mondain eller simpelt artig bara, så skall man ha ingenting i verlden att göra.

 • Helsa alla och farväl – Atte

 • *Oskar Levin lär ha skrifvit till Wallgren att han för min räkning köpt saker på Calle Holms auktion för 800 mark – är han galen, jag sade ju högst 300 – Emellertid lära de saker som jag ej vill ha, kunna säljas för inköpssumman. Huru skall mamma få veta hvad som bör behållas. Levin ber mig skicka pengar, hvilket jag dock ej nu kan – Han får ge sig till tåls en månad. Ingen finnes i Borgå för att se och bedöma sakerna – Bäst att vänta tills jag kommer hem.

  Porvoo Alexandra Edelfelt Ville Vallgren Carl Holm Oskar Levin