Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje
Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Efter ett nervöst, oroligt, pinsamt arbete under de 4 à 5 sist dagarne, skickade jag med verklig vedervilja upp fru Reuterskiölds porträtt i går. Ensemblen var visserligen god, likheten tillräcklig, det hela temmeligen vackert i tonen, men der voro ett par armar och händer, som voro förfärliga. På dessa händer ha jag arbetat under sista tiden Mamma vet huru galen man blir då man envist håller på med något som ej går från början Alla de som sågo porträttet, gjorde denna enda anmärkning, händerna voro klumpiga och "en bois” – Jag hesiterade förfärligt och efter en kamp der mitt samvete kapitulerade för min fåfänga och Reuterskiölds vilja skickade jag af porträttet kl. 5 efter att ha målat derpå ännu kl 4.

  Alexandra Edelfelt Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • I dag är jag på så dåligt humör som möjligt, och känner mig som om jag begått ett brott. Jag skickade upp Tajta med, och tänker ändå få henne till Köpenhamn, eftersom expositionen der börjar först i Juli.

  Kööpenhamina Fredrika Snygg
 • Måtte nu dessa armar göra att det artistiska anseende jag småningom kommit till strykes med på ett tag. Hufvudet är bra, halsen och kostymen likaså – men dessa styfva träbitar göra mig olycklig ännu då jag tänker på dem.

 • Sargent och Dagnan backade i sista ögonblicket och skickades ej upp sina taflor, fastän hela Paris redan talte om Sargents porträtt af Mme Gautereau.

  Pariisi Pascal Dagnan-Bouveret John Singer Sargent Virginie Gautreau
 • Tack för brefvet som jag fick just nu.

 • Ledsamt att Anni skall vara förkyld. Var nu bara rigtigt försigtiga med henne.

  Alexandra Edelfelt
 • Reuterskiölds sjelfva äro mycket nöjda med porträttet, så nöjda att de ha skickat flere af sina vänner hit för att beundra det. I går kom furst Radziwill med fru hitupp just i det ögonblick karlarne voro och togo bort taflan, som de dock hunno se tillräckligt för att finna den charmant.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Radziwill Radziwill
 • Salmson har inte skickat upp sitt porträtt af Pirre Horns dotter;

  Hugo Salmson Christer Horn af Åminne Ebba Horn af Åminne
 • som Mamma ser äro andra mera måna om sitt anseende anseende än jag. Jag är temmeligen säker att behaga publiken med detta ljusa, glada obeliganta porträtt – men konstnärerne hvad skola de sägo om denna förfärligt tecknade arm.

  Alexandra Edelfelt
 • Igår på aftonen hade Sargent bjudit mig på middag med de Nittis och några andra målare. Jag satt bredvid den lilla puckelryggiga Renan, Ernest Renans som. Han har talent, men har något af puckelryggars skärpa, fåfänga och tvärsäkerhet.

  John Singer Sargent Ernest Renan Giuseppe de Nittis Ary Renan
 • För några dagar sedan var jag hos Madame de Beyens med Reuterskiölds och en massa unga diplomater. Mlle Amparo sjöng spanska saker till guitarr, utmärkt bra tyckte jag, ehuru hon ej har någon särdeles röst. Gumman som är mycket munter och ungdomlig fastän hon nog ibland lär kunna vara styf och ambassadrice, har haft reputation att dansa utmärkt väl alla spanska danser – och Kejsarinnan Eugenie hos hvilken hon passerade flere månader ute på Pierrefonds slott alla år, lär alltid ha tvungit henne att dansa. Hur det var blef hon lifvad, och dansade så tjock hon var en jota arragonese med mycken grace; vi voro alla förvånade öfver hennes vackra rörelser. Hon har varit en stor skönhet, och är icke ful ännu, fastän hon är skrynklig i ansigtet och tjock.

  Château de Pierrefonds Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Maria de las Mercedes de Beyens Amparo de Beyens Eugénie Bonaparte
 • Mlle Amparo och hon reste följande dag till belgien der de komma att stanna en månad eller så. Jag har sällan sett något så stiligt som när liten Amparo spelade och sjöng. Hon var så väl klädd den aftonen.

  Belgia Maria de las Mercedes de Beyens Amparo de Beyens
 • I dag skall jag gå till Munkacsy, der jag troligen träffar fru Reuterskiöld.

  Lovisa Reuterskiöld Mihály Munkácsy
 • Jag tror hon kommer att sakna seancerna litet, likasom jag Hon har varit utmärkt snäll med att stå. I förrgår t.ex. åto vi frukost kl. 10, och så stod hon, med mellanrum till kl. 4 e.m.

  Lovisa Reuterskiöld
 • I förrgår gick den stora skandinaviska balen af stapeln. Jag var naturligtvis ej der, lika så litet som någon annan målare – vi ha haft alldeles för mycket att tänka på dessa tider.

 • Jag skall nu sätta mig att göra de 3 skizzer jag skall skicka till kejsaren. Det vore bra om han gjorde sitt val nu och jag sedan kunde göra taflan under sommaren.

  Alexander III
 • Tusen helsningar till Alla från Atte