Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje
Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag vet ej hur det kommer sig att det nu igen är så länge sedan jag skref sist, och så längesedan jag fick bref.

 • I går kommo pengarna från Petersburg: en vexel på tolftusen fyra hundra och några francs. I dag har jag seance med lilla Mlle Foulc och hinner således ej gå och ta ut summan, i morgon är det söndag, men om måndag skall jag lyfta beloppet och då genast skicka största delen till Mamma. Allt hvad som öfverskjuter 10,000 d.v.s. 2 400 ungefär, tillhör Mamma – det hade jag tänkt redan från början – en del ber jag Mamma lägga in på banken, icke på löpande räkning utan så att man ej får ut det på något sätt.

  Pietari Alexandra Edelfelt Marguerite Adrienne Peyre-Foulc
 • Nu kan den om resan till Paris realiseras – tänk nu på om ni har lust. – Finnes det inga bekanta som i maj ämna sig till Paris så att ni kunde följa med dem.

  Pariisi Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Det vore en ren fördel för mig om ni kom och halft med våld tvingade mig att komma hem redan i början af Juni, ty annars kan jag igen gå och söla till sensommaren.

 • Värst skulle det bli med Butti. Skulle hon gå in på att vara ensam med tante Gadd en hel månad, och skulle Mamma kunna undvara henne?

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd
 • Mlle Foulc blir mycket lik – beklagligtvis skola de resa till en begrafning till södern – en Onkel till dem, general Cambriels ligger i själatåget – och jag kan derföre ej lägga sista handen vid arbetet förrän om några veckor då de äro återkomna, ty målningen är ännu icke rigtigt torr och jag kan ej måla derpå som jag vill.

  Marguerite Adrienne Peyre-Foulc Cambriels Aimée Foulc Edmond Foulc
 • Snart skall jag börja på med ett likadant porträtt af Mlle Bocher, som skall vara mycket söt

  Bocher
 • Nästa vecka igen middagar – från måndag till fredagen – om tisdag hos Reuterskiölds, om torsdag hos Portalis med Mme och Mlle Magnin f.d. finansministerns fru och dotter.

  Lovisa Reuterskiöld Jeanne Magnin Angéline Magnin Roger de Portalis Lennart Reuterskiöld Joseph Magnin
 • Jag har under de sista tiderna ej haft tillräckligt motion, troligen emedan vädret varit så otäckt att jag ej känt mig lifvad att företaga långa promenader. Jag skall derför begynna ta fäktlektioner – det är alldeles oundgängligt nödvändigt, ty jag hoppas magra och vill undvika den begynnelse till svindel som jag känt de sista dagarne. I afton kommer fäktmästaren för första gången. Sedan tre gånger i vecka från 5 till 6.

 • Jag har haft förargelse med ett hufvud jag målat. En amerikanare Mr Warren hade köpt det och börjar nu, då jag gjort det färdigt, beställt en dyr ram. o.sv. att göra svårigheter och tveka.

  Warren
 • Om Måndag skall jag skicka vexeln och då också skrifva längre.

 • I går åt jag middag med Wahlberg och vi voro sedan i Levins loge på Edentheatern.

  Éden-Théâtre Alfred Wahlberg John Levin
 • Jag påminte Levin om att jag sett honom för 22 år sedan på Kiala (1861) och han var högst förvånad deröfver, men kom småningom ihog alla detaljerna från den aftonen.

  Kiala John Levin
 • Hans fru är en kokett och ganska vacker sydamerikanska, som lär vilja beställa en tafla af mig, säger Wahlberg. Hon var alldeles vådligt road af balletten. Underlig smak!

  Alfred Wahlberg John Levin Clementine Levin
 • Flickorna som med rätta böra få något slags modellarvode, skola hvardera erhålla hundra mark, som jag ber Mamma ge dem då vexeln kommer.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Nu farväl, och tusen helsningar till alla från Atte