Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

flyttning personlighet lagar (alster) aateli amerikkalaiset avioliitto diplomaatit henkilökuvat junat juutalaiset kalusteet kesä konsertit koulut liikunta matkat miekkailu ministerit musiikki naiset orientalismi päivälliset palvelusväki parlamentit rautatiet sää sähkeet seuraelämä taidekauppa tanssi tilaukset tullit ulkonäkö vuodenajat yhteiskuntaluokat

None

None

None

None

None

None

None

None

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • I förrgår fick jag Mammas sista brev. Hvad det gladde mig att se att ni verkligen tänka på resan i Maj. Jag har allt sedan dess gått och tänkt på huru det borde ställas, huru ni kunde få det trefligt och beqvämt – och få ett annat intryck af resan än bara besvär och möda. Kunde ni vara här omkring d. 15 maj, så skulle ha tre veckor på oss till den 4 Juni, då vi kunde dra mot norden igen, öfver Köpenhamn der vi kunde stanna 1 dag, 2 dagar i Jönköping och 1 dag i Stockholm. Återresan kunde ju göras så lugn och långsam som möjligt – stanna i Köln först, så i Köpenhamn – (Hamburg är kanske ej värdt) der vi skulle bli emottagna af Krohn och mina många vänner.

  Tukholma Kööpenhamina Hampuri Köln Jönköping Pohjoismaat Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Alexandra Edelfelt
 • Värst skulle det bli med Butti – skulle ni få så ledsamt efter henne, att hela resans fröjd blefve förstörd? Orättvist är det ju i grunden att ej ta henne med. Vi skulle vara hemma d. 15 juni, just då skolan slutar. Butti skulle då ha haft så sträng sysselsättning att saknaden kanske skulle kännas mindre.

  Berta Edelfelt
 • Resan från Petersburg till Paris är ju dugtigt tröttsam. Den kostar 110 rubel vill jag minnas 1sta klass i Ryssland och från Köln till Paris – 2dra i Tyskland – sofkupé från petersb till Berlin ung. 30 mark finska) – men ett ber jag Er om, om ni kommer det är att alltjemnt telegrafera under hitresan – ingenting vidare än "all right" ty annars är jag alltför orolig. Kommer tid så kommer råd – att jag rysligt gerna ville se er här och göra återresan med er är ju klart att resa öfver Lübeck är väl ej att tänka på, först emedan man kan vara dugtigt sjösjuk, dels för att ni troligen gerna vilja träffa Etters. Nå ja, allt detta få vi se.

  Pariisi Pietari Venäjä Saksa Berliini Köln Lyypekki Alexandra Edelfelt Emilie von Etter
 • Jag har nu slutat det lilla porträttet af Mlle Foulc till föräldrarnes stora belåtenhet.

  Marguerite Adrienne Peyre-Foulc Aimée Foulc Edmond Foulc
 • Till d. 15, flyttnings dagen skall jag måla på min tafla, som nu "ren länge sedan stått i träda" som Lundenius skulle ha sagt,

  Lundenius
 • sedan skall jag börja ett litet porträtt af Mlle Bocher.

  Bocher
 • Sista tisdags middag hos Reuterskiölds – med Munkacsy's, baron Adelsvärds (alldeles franska, tala ej svenska) Nobel, den rike, nitro glycerin-mannen, några fransmän och några attachéer.

  Lovisa Reuterskiöld Mihály Munkácsy Cécile Munkácsy Lennart Reuterskiöld Gustaf Adelswärd Alfred Nobel Mathilde-Jeanne Adelswärd
 • Mme Munkacsy är verkligen "la fine fleur du parvenu" något obeskrifligt simpelt och bråkigt. Hennes man, som visserligen varit arbetare, men som har takt och esprit, skäms som en hund för henne. Mme M. är från Luxemburg, har först varit några säga aktris, andra tvätterska – blef sedan gift med en stormrik baron de la Marche, som dog, hvarefter hon äktade Munkacsy. skrytsam, bråkig, snobbig, skulle hon aldrig ha blifvit emottagen om hon ej vore Munkacsys hustru. Det var roligt att se huru den vackra och fina Mme Adelsvärd dref med henne, narrade henne att tala om sitt tjenstefolk, om sina enorma utgifter o.d.

  Luxemburg Mihály Munkácsy Cécile Munkácsy Mathilde-Jeanne Adelswärd Henri-Édouard de Marches
 • Mme M. smickrade mig så tjockt som möjligt. Det var så sällsynt att se en målare vara så comme il faut som jag – också skulle hon kunna citera många familjemödrar som ej bättre begärde än få mig till måg. Hon höll i denna reglering loftal öfver Juden Sedelmeyer, miljonär och tafvelhandlare, som "lancerat” Munkacsy" – han har en massa döttrar les unes plus charmantes que les autres, et, ma foi, une très jolie dot – etc. etc. – enfin je vous ferai invitez chez eux, vous verrez. Hvad skulle Mamma säga om jag en dag skulle komma hem med en Sarah, Rachel eller Dinah? – Pas de danger!

  Alexandra Edelfelt Mihály Munkácsy Cécile Munkácsy Charles Sedelmeyer Caroline Sedelmeyer Emma Sedelmeyer Émilie Sedelmeyer Hermine Sedelmeyer Sedelmeyer
 • I går var jag hos Portalis med Mme och Mlle Magnin, fru och dotter till f.d. finansministern, nu generaldirektör för Banque de France.

  Jeanne Magnin Angéline Magnin Roger de Portalis Joseph Magnin
 • Mme Magnin skulle ej ha något emot att får Portalis till måg, men han ser ej särdeles lifvade ut. Också har Mlle Magnin tänder som kunde skrämma hvem som helst på flygten.

  Jeanne Magnin Angéline Magnin Roger de Portalis
 • I går var jag hos Gérôme på visit. Han rådde mig att göra någonting litet mera "important"; il ne faut jag trop penser à gagner de l'agents.

  Jean-Léon Gérôme
 • han visade sin våning som han nyss fått alldeles omlagad – matsalen är makalös – i allt efter hans ritningar – i en slogs orientalisk fantastisk stil – Han har sjelf målat flere af väggdekorationerna blandat färgerna åt embets målarne o.s.v.

  Jean-Léon Gérôme
 • Alla målare som sålt till Amerika ha fått en knäck – tänk att kongressen satt en tull om 30 procent på allt utländskt måleri. Är det icke skamligt, då ingenstädes i verlden tull finnes på konstverk. Hvad detta blir för en summa kan man tänka sig, då man vet att under de sista åren man från Frankrike ensamt till Amerika sålt taflor för omkr. 14 miljoner årligen, det fira Amerika har dessutom tänkt sätta en lika hög procent på alla de pengar utländska sångare o. dramatiska artister förtjena – men det har ej gått igenom. Gjorde Frankrike rätt så skulle det stänga statens skolor för de hundradetals unga amerikanare som nu besöka dem gratis. Lyckligtvis har amerikanarne i Paris, med Sargent och Stewart i spetsen hållit ett meeting protesterat mot denna "loi inique" uttryckt sin stora tacksamhet mot den franska konsten och skickat en skrift till Kongressen i Washington

  Ranska Pariisi Amerikka Washington John Singer Sargent Julius Stewart
 • Får se om denna verkar något på brackorna derborta – ty Jonathan är, då man tar honom i hans naturliga tillstånd, utan europeisk fernissa, grobian och bracka.

 • Olyckligtvis sammanträder kongressen först i december, och den 1sta Juli träder lagen i verketattighet. Jag har också haft ledsamheter deröfver, i min lilla mon så vill en amerikanare som beställt en tafla af mig ha den till d. 5 juni, då jag hade tänkt göra den till Oktober, lugnt och stilla under sommaren – nu hinner jag ej, och han ser ut att ej mera vilja ha den – eller också skall jag pruta 30 procent. d.v.s nära halfva priset Det är nedrigt, icke sannt.

  N. N. (epävarma yhteys)
 • Vi ha haft det herrligaste sommarväder här, och jag har derföre slagit dank ganska betydligt.

 • I går var Jag en stund på Operabalen till förmån för Elsasslothringen – "Great Attraction" Mme Judic som anförde stora operans orkester på 200 man. – Hon såg ändå litet rädd ut och gjorde några dumheter, det såg jag som stod alldeles nära – lyckligtvis voro musikanterna säkra på sin sak och Arban, anföraren stod bredvid och gjorde med ansigtet så många grimacer att musikanterna kunde följa med takten temmeligen. Judic anförde sålunda en vals och en kadrilj. Ack hvad hon är vacker – bestämdt bland de mest förtjusande hufvuden jag sett i mitt lif. Hon är förtjusande, förtjusande, så tjock hon är Jeanne Granier bortauktionerade lotter

  Elsass-Lothringen Anna Judic Jean-Baptiste Arban Jeanne Granier
 • Nu måste jag sluta föra denna gång; Jag skall med det snaraste skicka någon ritning till balkongen, stock behövs ju ej i öfverflöd, endast till pelarne. Jag gillar Mammas plan att göra den. Farväl och tusen helsningar till Alla från Atte

  Villa Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • *Jag tar fäktlektioner tre gånger i veckan och finner mig mycket väl deraf – det är en dugtig motion.