Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje
Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag sitter på restaurationen der jag ätit frukost och har ej komma derifrån, ty det är ett Herrans väder – regn och hagel

 • Tills detta elände går öfver vill jag skrifva några ord för att komplettera mitt bristfälliga bref från i går.

 • Hvad jag är nöjd att ni ej kommit nu ty vi äro midt inne i la lune rousse – vädret är obeskrifligt gement, men jag hoppas att det skall gå om d. 6 maj, då det blir månskifte. Stackars Hanna Born, hon måtte få ett jemmerligt intryck af Paris.

  Pariisi Hanna von Born
 • Ni får troligtvis vackert väder och detta äro mycket vigtigt för intrycket, isynnerhet för Anni som första gången kommer hit.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Tänk att jag i dag har fått lof att springa efter en fumiste för att ställa upp min poële, ty det är alldeles omöjligt att arbeta utan eld, så kallt är det.

 • Jag är så glad att min nervositet nu är lyckligt öfverstånden – jag känner så tydligt att det är endast litet motion kalla duschar o.d som behöfves för att jag skall bli rigtigt kry igen. Jag har en viss fysisk lättja (kanske är jag i det fallit ej olik Mamma) som kan grundlägga alla möjliga sjukdomar ifall jag ej kämpar emot den allvarligen och i tid.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag tänker att vi kunna resa härifrån allesamman omkr. d. 6e à 7de juni – "le grand prix" borde ni se, det är ändå ett tillfälle att se Paris i all sin glans – Så skola vi göra utflykter till St Cloud, Versailles St Germain, Meudon – alla dessa förtjusande trakter. Jag tänker hyra er två rum i ett Family-Hôtel vid Aveue de Villiers – det är en mycket stilla stadsdel, mycket convenabel och alldeles nära mig. Hade jag ej den trefaldiga idioten till concierge vore ingenting lättare än att logera er hos mig – kanske det ännu låter sig göra, ty rum har jag nog. Första morgonen måste ni sofva, sofva dugtigt – och så, dagen derpå kunna vi gå ut på toilettuppköp.

  Pariisi Versailles Saint-Cloud Meudon Saint-Germain-en-Laye Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Spara inte på telegram, söta Mamma – från Petersburg och Berlin – Tag biljett öfver Köln, icke öfver Aachen, ty sålunda får ni två à tre timmars rast i Köln, får bestyra om sofkupé och äta qvällsvard i ro. – för resten kan ni ju rådfråga Hendschel – men den senast utkomna, den för maj, ty jernvägsturerna förändras ju litet. Biljettförsäljaren i Warschauerbangården i Pburg är finne – men han rådde mig att ta vägen öfver Aachen hvilket jag var mycket förargade öfver tråkigt blir det för er att köras upp både vid Verviers och Erquelines kl. 1 och kl. 4 på natten, men hvad skall man göra – de dumma tullgränserna kunna ej afskaffas. – det stora Bagaget visiteras endast i Eydtkuhnen och Paris handgepäck deremot i Verviers och Erquelines. Tobak äro de strängast med i Frankrike. När ni är två, så går väl tiden ändå lättare från Petersburg till Berlin. Man reser fr. Pburg kl. 1. Kommer om aftonen till Pskov, följande morgon kl. 7 till Vilna, kl. 1 till gränsen, om aftonen till Königsberg och följande morgon till Berlin. Framför allt tag saken lugnt och kom ihog att hvarhelst ni befinner er, ni bara behöfver telegrafera till mig för att jag med nästa tåg skall komma. Passen böra vara påtecknade af tyske konsuln. – När jag tänker på den massa menniskor som reser alla dagar, finner jag det verkligen löjligt att jag är så rädd, för att Ni ej skola kunna ta er ut – men det är bara för att jag vore mycket mycket ledsen om ni hade det allra minsta obehag eller trötthet eller leda af denna resa.

  Ranska Pariisi Pietari Berliini Köln Vilna Aachen Verviers Erquelinnes Eydtkuhnen / Tjernysjevskoje Warszawa-bangården / Varsjavskij-stationen Pskov Königsberg Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt M. Hendschel
 • Då vi komma tillbaka genom Sverige måste vi väl helsa på Gumman Hermanine – i Jönköping måste vi väl också stanna då vi i alla fall passera Nässjö.

  Ruotsi Jönköping Nässjö Hermania Edelfelt
 • Gör för resten hur ni vill. 1600 frcs har ju Mamma till resan hit ty hvilken väg ni vill, men underrätta mig, så att jag vet, på minuten, hvar ni äro.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Nu farväl – vädret lättar och himlen blir molnfri – Jag tar farväl af er så länge och ber er helsa tusenfaldt till alla från Atte