Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje
Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • I går kl. 7 på aftonen, när jag gick "efter midten af gatan, tänkandes på verldens gång" hörde jag med ens ett: nej, se på herr Edelfelt, med den renaste Gammelbacka accent – det var Hanna och Bolinders.

  Gammelbacka gård Hanna von Born Jean Bolinder Selma Kristina Hildegard Bolinder
 • Hanna finner Paris förtjusande, trots vädret, (som för resten i dag är mycket bra) hon har studerat Bædeker och planer och saker, har redan sett Fedora, varit hos sömmerskor velat upp i tour St Jacques, och är så inne i förhållandena som möjligt.

  Pariisi Tour Saint-Jacques Hanna von Born Fédora Romasov
 • I dag skulle jag gå på en utställning af porträtt sedan början af århundradet till våra dagar, och passade då på att vara artig, så att jag erbjöd henne och Bolinders att följa med. Bolinders voro trötta, och som Hanna sade föga intresserade för konst backade, och så voro vi ute på tumanhand. Nog skulle det vara roligare att gå på en dylik utställning med Annie, som vet något – ty Hannas insigter i fransk historia föreföllo mig, som ingenting kan, bra bristfälliga.

  Hanna von Born Alexandra Edelfelt Jean Bolinder Selma Kristina Hildegard Bolinder
 • Hon var emellertid mycket lifvad – skulle så hem till hotellet för att ta ett rekommendations från Ellan till Runebergs, och som det just var min väg och jag skulle hem – erbjöd jag henne plats vid min sida i en öppen vagn – Nous voilà partis, och jag tog omvägen till Bois de Boulogne – Hanna strålande – vädret var vackert och rigtigt vårligt. Runebergs voro ej hemma, och Hanna återvände ensam hem.

  Bois de Boulogne Lina Runeberg Hanna von Born Walter Runeberg Ellan de la Chapelle
 • Hon har klädt sig på Louvre – litet i ögonenfallande tycker jag – och har en fin hatt bunden under hakan, en helt ljus, skotsk "visite” – o.s.v – något egendomligt som ändå ej är så rigtigt lyckadt.

  Grands Magasins du Louvre Hanna von Born
 • Det är då eget med Borns att de aldrig kunna vara rigtigt som andra menniskor

  Francisca von Born Hanna von Born Johan August von Born
 • Hon sade att Mamma var så rädd för svårigheterna att resa mens att Annie var mycket lifvad.

  Alexandra Edelfelt Hanna von Born Alexandra Edelfelt
 • För resten pratar hon ju så mycket – nu har sällskapandet med Bolinders gjort att hon talar med litet svensk accent, som i förening med den Gammalbackska, gör en ganska lustig verkan.

  Gammelbacka gård Hanna von Born Jean Bolinder Selma Kristina Hildegard Bolinder
 • På porträttutställningen tycktes hon ha en högst dunkel aning om hvem Talleyrand var – Mme Récamier Ingres, Delacroix voro alldeles obekanta för henne – likaså visste hon ej hvad jag mente med skräckväldet, "la terreur” – konventet o.d. – icke sannt det är ej ändå tillåtet att ha så litet reda på sig – och jag gläder mig åt att Annie aldrig kan göra sådana frågor som Hanna i går.

  Hanna von Born Alexandra Edelfelt J. A. D. Ingres Eugène Delacroix Julie Recamier Charles Maurice de Talleyrand
 • Denna utställning kommer ännu att vara öppen då ni kommer hit. Den är ovillkorligen bland de intressantaste jag sett.

 • Jag har nyligen fått adress på ett "family Hôtel” nära Triumfbågen, som skall vara utmärkt bra, och vill jag derföre med det snaraste gå dit för att se på logementet och höra om vilkoren. Hanna bor med Bolinders på Hôtel du Louvre, men ett sådant stort hôtell är ju alltför stökigt och bråkigt, och så är det ju bäst att ni bor i närheten af mina trakter.

  Triumfbågen Hôtel du Louvre / Grand Hôtel du Louvre Hanna von Born Jean Bolinder Selma Kristina Hildegard Bolinder
 • Bolinders ha hvilat sig i Köpenhamn, Hamburg och Köln – tänk nu noga efter om ni behöfva hvila Er – en direkt biljett gäller för 30 dagar och man har rättighet att stanna hvar som helst på vägen.

  Kööpenhamina Hampuri Köln Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt Jean Bolinder Selma Kristina Hildegard Bolinder
 • Farväl – jag väntar otåligt på bref från er. Jag har varit så lat att skrifva på den sista tiden att jag knappast har rättighet att vänta Atte