Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

personlighet sjukdom (tillstånd) transportmedel skägg asunnot henkilökuvat huonekalut kalusteet keisarinnat kirjeet osoitteet paavit sää sähkeet tilaukset ulkonäkö

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Petersburg i 1883, 4 sidor.

Älskade Mamma –

Jag hoppas att de några raderna skrifna i Viborg och hos Lulle ha kommit Mamma tillhanda, likasom de 200 markerna. – Ahrenberg följde med till Petersburg. – Sarasate och Ahrenberg resonnerade mycket ifrigt om Påfvens skägg under hela resan. – Och så kommo vi fram. Gossarna Etter ha det mycket trefligt, rymligt och beqvämt hos Nikiforakis. Fadrens möbler, mattor o.d. äro mycket vackra, och Pauls Jacob-möbler ta sig äfven vida bättre ut här än på Nadejdinskaja. Gossarne, som annars ej ha något hushåll hemma hade arrangerat en supé för mig, och frågade mig om allt upptänkligt, så att vi först sent kommo i säng. Paul och Vania gå ut kl. 9 och äro vanligtvis borta till kl. 5, då de gå till Manzeys. – På morgonen gick jag ensam ut. Vädret herrligt, lagom kallt, tusentals åkande, klingande slädföre. Det var rätt roligt att se en stor stad igen. Derefter bestyrde jag om telegram till Duperret, gick till Beggrow som ännu ej hade öppnat lådan, och så till Manzeys. Här erfor jag att ingenting kan bli af porträttet, emedan M., som är någonslags adelsmarskalk i Twer, om några dagar måste resa dit och stanna der i 8 dagar, hvarefter han skall till Moskva i affärer. Han har blifvit dugtigt gammal och sorgsen, troligen för Schuras skull. Hon är också blekare än förr och har fått något förkrympt, afstannadt, slut uti sig som ej bådar godt för framtiden. Det är sorgligt der i huset till följd af detta. Fröken Sophie är sig mycket lik, men den allmänna förstämda tonen har naturligtvis också återverkat på henne. – De ha hyrt två stora präktiga rum, man kunde nästan säga salar till, till venster om förra Salongen; hans rum har blifvit frökens och det hela har derpå vunnit ofantligt. Manzeys nya rum är så ljust att jag nog skulle ha kunnat måla hvilket porträtt som helst derinne, men efter han nu ej kan sitta så är det ej vidare värdt att tänka derpå. – Jag började redan fundera på att resa till Paris sedan jag fått någotslags besked från Gatchina. A propos Gatchina, så vet ingen menniska här af kejsarinnans tillstundande resa till Cannes – hvilken också torde vara en tidningsanka.

Paul hade för afsigt att göra visit hos Bruuns, och som jag ju i alla fall skulle dit, så följde jag med. – ”Ni kommer som efterskickad” sade ”Madame de Bruun” der hon satt omgifven af sin stab af fru Poggen Pol och alla möjliga lustiga genralskor. – ”Ehrnrooth, Linder, fru Linder söka efter er – Demidoff vill näml. att ni skall måla hans frus porträtt. – Stannar ni här, åtar ni er annat” o.s.v. o.s.v. – Jag for till Linder, som gaf mig rendez-vous för i dag kl. 1 hos Demidoff-San Donato. Jag vill näml. se om ljuset o.d. passar. Det går så mycket bättre ihop med mina planer, som det är fråga endast om en bröstbild, ej om ett knästycke.

– Jag skall om en stund gå ut och när jag kommer igen från denna expedition, vill jag fortsätta brefvet.

– Senare. Nu har jag varit hos Demidoff – och sett hans fru som är vacker, liten, med krokig näsa och något litet spändt öfver munnen. I morgon skall jag börja teckna. De vilja ha ett litet porträtt, men något originelt, extravagant, och detta slår alldeles in med mina egna funderingar. Han sjelf pratar förfärligt, har ett förskräckligt nonchalant sätt, men smickrade mig och var mycket artig. ”Då era taflor alltid äro sålda på förhand, måste man ta er i flygten för att få något af Er” sade han. Jag tror jag kan göra porträttet på 10 dagar. – Han har utmärkta porträtt af Harlamoff men är ej nöjd med dem – måtte jag kunna göra bättre. Helsa alla från

Atte

Ur Albert Edelfelt och Ryssland, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2004.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag hoppas att de några raderna skrifvna i Viborg och hos Lulle ha kommit Mamma tillhanda, likasom de 200 markerna.

  Viipuri Alexandra Edelfelt Julian Serlachius
 • Ahrenberg följde med till Petersburg – Sarasate och Ahrenberg resonnerade mycket ifrigt om påfvens skägg under hela resan.

  Pietari Johan Jacob Ahrenberg Pablo de Sarasate
 • Och så kommo vi fram. Gossarne Etter ha det mycket trefligt, rymligt och beqvämt hos Nikiforakis Fadrens möbler mattor o.d. äro mycket vackra, och Pauls Jacob-möbler ta sig äfven vidare bättre ut här än på Nadejdinskaïa. Gossarne, som annars ej ha något hushåll hemma hade arrangerat en supé för mig, och frågade mig om allt upptänkligt, så att vi först sent kommo i säng.

  Alexander von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter Paul von Etter Sebastian von Etter Nikolaj Jegorovitj Nikiforaki
 • Paul och Vania gå ut kl. 9 och äro vanligtvis borta till kl 5, då de gå till Manzeys.

  Alexandra Ivanovna Manzey Johan Emil (Ivan) von Etter Paul von Etter Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • På morgonen gick jag ensam ut. Vädret herrligt, lagom kallt, tusentals åkande, klingande slädföre. Det var rätt roligt att se en storstad igen.

 • Derefter bestyrde jag om telegram till Duperret,

  Henri-A. Duperret
 • och så till Manzeys. Här erfor jag att ingenting kan bli af porträttet, emedan M., som är någonslags adelsmarskalk i Twer, om några dagar måste resa dit och stanna der i 8 dagar, hvarefter han skall till Moskva i affärer.

  Moskova Tver Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Han har blifvit dugtigt gammal och sorgen, troligen för Schuras skull. Hon är också blekare än förr och har fått något förkrympt, afstannadt, slut uti sig som ej bådar godt för framtiden. Det är sorgligt der i huset till följd af detta

  Alexandrine Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Fröken Sophie är sig mycket lik, men den allmänna förstämda tonen har naturligtvis också återverkat på henne

  Sophie Manzey
 • De ha hyrt två stora präktiga rum, man kunde nästan säga salar till, till venster om förra salongen; hans rum har blifvit frökens och det hela har derpå vunnit ofantligt. Manzeys nya rum är så ljust att jag nog skulle ha kunnat måla hvilket porträtt som helst derinne, men efter han nu ej kan sitta så är det ej vidare värdt att tänka derpå.

  Sophie Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Jag började redan fundera på att resa till Paris sedan jag fått någotslags besked från Gatchina.

  Pariisi Gattjina
 • A propos Gatchina, så vet ingen menniska här af Kejsarinnans tillstundande resa till Cannes – hvilken också torde vara en tidningsanka.

  Cannes Gattjina Maria Fjodorovna
 • Paul hade för afsigt att göra visit hos Bruuns, och som jag ju i alla fall skulle dit, så följde jag med. – "Ni kommer som efterskickad” sade "Madame de Bruun” der hon satt omgifven af sin stab af fru Poggen Pol och alla möjliga lustiga generalskor – "Ehrnrooth Linder, fru Linder söka efter er" – Demidoff vill näml att ni skall måla hans frus porträtt – Stannar ni här, åtar ni er annat o.s.v. o.s.v.

  Helene Demidov di San Donato Maria Bruun Paul Demidov di San Donato Paul von Etter Konstantin Linder Poggenpohl Helène Linder Casimir Ehrnrooth Theodor Bruun
 • Jag for till Linder, som gaf mig rendez-vous för i dag kl. 1 hos Demidoff-San Donato. Jag vill näml. se om ljuset o.d. passar. Det går så mycket bättre ihop med mina planer, som det är fråga endast om en bröstbild, ej om ett knästycke. – Jag skall om en stund gå ut och när jag kommer igen från denna expedition, vill jag fortsätta brefvet

  Paul Demidov di San Donato Konstantin Linder
 • Senare.

 • Nu har jag varit hos Demidoff – och sett hans fru som är vacker, liten, med krokig näsa och något litet spändt öfver munnen. I morgon skall jag börja teckna. De vilja har ett litet porträtt, men något originelt, extravagant, och detta slår alldeles in med mina egna funderingar. Han sjelf pratar förfärligt, har ett förskräckligt nonchalant sätt, men smickrade mig och var mycket artig "Då era taflor alltid äro sålda på förhand, måste man ta er i flygten för att få något af Er" sade han. Jag tror jag kan göra porträttet på 10 dagar – Han har utmärkta porträtt af Harlamoff, men är ej nöjd med dem – måtte jag kunna göra bättre.

  Helene Demidov di San Donato Alexej Charlamov Paul Demidov di San Donato
 • Helsa alla från Atte