Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

diamant vapen (symboler) sjukdom (tillstånd) opera (konstart) safir aamiaiset aateli henkilökuvat jalokivet keisarinnat keisarit kirjeet kuvitus museot päivälliset raskaus ravintolat sää seuraelämä taidekauppa taideyhdistykset taiteilijat taulut tilaukset turkit työjärjestys ulkonäkö vaatteet venäläiset venäläisyys vierailut

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Petersburg den 12 december 1883, 6 sidor. Illustration: "porträttet av furstinnan Demidoff-San Donato".

Älskade Mamma,

À la bonne heure! Ett gladt bref, glada underrättelser – tout est pour le mieux. De var ju rigtigt bra att Tajta såldes åt konstföreningen.

Mitt porträtt af furstinnan är blott tecknadt men lofvar att bli ganska bra, isynnerhet distingué, hvilket hon är. Hvad kostym o.d. beträffar så kommer blott en mantel af guldbroderi (gammalt, på blekgult siden) kantadt med sobel, att synas – nästan hel profil. Hvad fonden beträffar vet jag ännu ej – troligen någonting guldskiftande. Diamanter i håret och ett stort spänne af safirer och diamanter som håller fast kappan. Rikt skall det bli, och det kan det ju vara, så mycket mer som det finnes en magnifik skulpterad antik ram, en aln bred.

– Honom ser jag ej mycket till, man har svårt att föreställa sig honom som så vacker förr – nu är han plussig, rödögd och ser ut som en goddagspilt.

Hon är mycket vänlig, pratsam, naturlig. Hennes lilla syster ser alltid sur ut – ett ryskt drag. Jag vet ej om det är blyghet eller leda med lifvet.

Visserligen är det ganska ljust i det rum der jag målar, men med sådant väder det var i går kan man bli rent galen. – Furstinnan är i intressanta omständigheter, hvilket gör att hon ofta har qväljningar o.d. – I går t.ex. kunde hon sitta mycket liten stund. Jag gick upp på Eremitaget, der jag varit nästan alla dagar någon stund. Man lär sig ändå mycket af att gå och se på dessa gamle jättar, och så roligt det är sedan! Ett sådant sällskap man har. Utom Rembrandt finnas här några Titian som äro sådana att jag skulle ha lust att lägga mig på knä framför dem. Måtte jag ha litet af deras stora enkelhet i ögonen då jag nu ger mig till att måla. –

– I går voro gubben Ellis och Casimir Ehrnrooth här på visit hos mig. Jag hade dejeunerat med Duperret, och försökte så godt jag kunde fösona min försumlighet att ge min adress i somras. Vi drucko på återseende i Finland nästa sommar. – Han tyckte att jag skulle visa skizzen åt Kejsarn, emedan det ej vore säkert att jag skulle få ställa ut taflan i Paris ifall han engång köpt den. Han skulle laga så att jag en af dessa dagar, troligen fredag, skulle få audiens hos kejsarinnan, och rådde mig att helt öppet tala med henne om taflan. A propos – den der aqvarellen, l’Eventeil de madame, som jag gaf Kejsarinnan i fjol, står i hennes förmak på ett bord och skall vara mycket omtyckt. Duperret tyckte det var rysligt dumt att ej ha några aqvareller, pasteller o.d. åt henne.

Vi äta alla dagar hos Manzeys – de ha bjudit gossarne Etter och mig engång för alla. Jag har talt med Buistroff som säger att Schura har fallandesot, ehuru detta fula ord ännu ej blifvit uttaladt för föräldrarne. –

Hon är blek och har något besynnerligt i sig, nu mera än förr. Emellertid säger B. att hon kan bli frisk när hon engång är fullvuxen, men att hvilken attack som helst också kan medföra döden – sorgligt är det!

Jag känner mig verkligen friare och derigenom oändligt mycket lyckligare nu än sista gången. Gossarne gå ut kl. 8, 9 jag ½ 10 – så äter jag frukost ensam hos Dominique eller ”à l’Ours” der frukostarna à 1 rubel äro alldeles magnifika. Vanligtvis träffar jag dem hos Manzeys kl. 6. Sascha är lika led som förr – ser eländig ut, är utan pengar och derigenom alltid på dåligt humör.

Madame Ellis, Wolkoffs, Madame Durassoff ha frågat efter Mamma och bedt om sin helsning.

Nu på e.m. skall jag gå på visit till Haartmans och Kraemers. I afton är f.d. Kitty Durassoff, numera furstinna Barclay de Tolly jemte man på middag hos Manzeys och vi med. – I går voro vi på Operan der Trovatore gafs – utmärkt väl sjungen af Mme Durand alldeles mästerligt – så banal än musiken är.

Nu måste jag sluta. – Ack det Van Dorningska vapnet, det finnes nog någonstädes men hvar? Det var illa ritadt med blyerts, på en qvart skrifpappersark. –

Helsa alla hjertligt från

Atte.

Ur Albert Edelfelt och Ryssland, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2004.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • à la bonne heure! ett gladt bref, glada underrättelser – tout est pour le mieux. Det var ju rigtigt bra att Tajta såldes åt konstföreningen

 • Illustration: porträttet av furstinnan Demidoff-San Donato: Mitt porträtt af furstinnan är blott tecknadt men lofvar att bli ganska bra, isynnerhet distingué, hvilket hon är. Hvad kostym o.d. beträffar så kommer blott en mantel af guldbroderi (gammalt, på blek gult siden) kantadt med sobel, att synas – nästan hel profil Hvad fonden beträffar vet jag ännu ej – troligen någonting guldskiftande Diamanter i håret och ett stort spänne af safirer och diamanter som håller fast kappan. Rikt skall det bli, och det kan det ju vara, så mycket mer som det finnes en magnifik skulpterad antik ram, en aln bred.

  Helene Demidov di San Donato
 • Honom ser jag ej mycket till, man har svårt att föreställa sig honom som så vacker förr – Nu är han plussig, rödögd och ser ut som en goddagspilt

  Paul Demidov di San Donato
 • Hon är mycket vänlig, pratsam, naturlig. Hennes lilla syster ser alltid sur ut - ett ryskt drag. Jag vet ej om det är blyghet eller leda vid lifvet. Visserligen är det ganska ljust i det rum jag målar, men med sådant väder det var i går kan man bli rent galen.

  Helene Demidov di San Donato Olga Petrovna Trubetskaja (epävarma yhteys)
 • Furstinnan är i intressanta omständigheter, hvilket gör att hon ofta har qväljningar o.d. – I går t.ex. kunde hon sitta mycket liten stund.

  Helene Demidov di San Donato
 • Jag gick upp på Eremitaget, der jag varit nästan alla dagar någon stund. Man lär sig ändå mycket af att gå och se på dessa gamla jättar, och så roligt det är sedan! Ett sådant sällskap man har. Utom Rembrandt finnas här några Titian som äro sådana att jag skulle ha lust att lägga mig på knä framför dem. Måtte jag ha litet af deras stora enkelhet i ögonen då jag nu ger mig till att måla.

  Eremitaget Rembrandt Tizian
 • I går voro gubben Ellis och Casimir Ehrnrooth här på visit hos mig.

  Alexander Venjaminovitj Ellis Casimir Ehrnrooth
 • Jag hade dejeunerat med Duperret, och försökte så godt jag kunde försona min försumlighet att ge min adress i somras. Vi drucko på återseende i Finland nästan sommar. – Han tyckte att jag skulle visa skizzen åt Kejsarn, emedan det ej vore säkert att jag skulle få ställa ut taflan i Paris ifall han engång köpte den. Han skulle laga så att jag en af dessa dagar, troligen fredag, skulle få audiens hos Kejsarinnan, och rådde mig att helt öppet tala med henne om taflan A propos – den der aqvarellen, l'Evantail de Madame, som jag gaf Kejsarinnan i fjol, står i hennes förmak på ett bort och skall vara mycket omtyckt Duperret tyckte det var rysligt dumt att ej ha några aqvareller, pasteller o.d. åt henne.

  Suomi Pariisi Maria Fjodorovna Alexander III Henri-A. Duperret
 • Jag har talt med Buistroff som säger att Schura har fallandesot, ehuru detta fula ord ännu ej blifvit uttaladt för föräldrarne. – Hon är blek och har något besynnerligt i sig, nu mera än förr. Emellertid säger B. att hon kan bli frisk när hon engång är fullvuxen, men att hvilken attack som helst också kan medföra döden – Sorgligt är det!

  Alexandra Ivanovna Manzey Nikolaj Ivanovitj Bystrov Alexandrine Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Jag känner mig verkligen friare och derigenom oändligt mycket lyckligare nu än sista gången. Gossarne går ut kl. 8, 9 jag ½10 – så äter jag frukost ensam hos Domineque eller "à l'Ours" der frukostarna à 1 rubel äro alldeles magnifika. Vanligtvis träffar jag dem hos Manzeys kl. 6.

  Dominic L'Ours Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Alexander von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter Paul von Etter Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Sascha är lika led som förr – ser eländig ut, är utan pengar och derigenom alltid på dåligt humör.

  Alexander Jacobson
 • Madame Ellis, Wolkoffs madame Durassoff ha frågat efter Mamma och bedt om sin helsning.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Durasov Sofia Alexandrovna Ellis Michail Sergejevitj Volkov Jelena Nikolajevna Volkova
 • Nu på e.m. skall jag gå på visit till Haartmans och Kraemers.

  Sofia von Kræmer Victor von Haartman Oskar von Kræmer Fanny Maria von Haartman
 • I afton är f.d Kitty Durassoff, numera furstinna Barclay de Tolly jämte man på middag hos Manzeys och vi med.

  Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Catharina Fjodorovna Durasov Nikolaj Nikolajevitj Manzey Ludwig Barclay de Tolly
 • I går voro vi på Operan der Trovatore gafs – utmärkt väl sjungen af Mme Durand alldeles mästerligt – så banal än musiken är.

  Émilie Durand-Ulbach
 • Nu måste jag sluta – Ack det Van Dorningska vapnet, det finnes nog någonstädes men hvar? Det var illa ritadt med blyerts, på en qvart skrifpappersark. Helsa alla hjertligt från Atte