Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

rävar (jakt) sjukdom (tillstånd) eläimet henkilökuvat Jumala junat kihlaus kirjeet kuljetus lahjat masennus matkat melankolia myymälät tilaukset turkit uusivuosi vuotuisjuhlat yhteiskuntaluokat

Petersburg d. 2 Januari 84.
skrifvet hos Manzeys, i största
hast.
Älskade Mamma
Mamma får förlåta mig om mina bref numera
bli exalterade öfverdrifna, vilda ty jag har
ju ingen annan än Mamma att utgjuta
mig för. Paul och Schura reste i går. –
Dock skickade jag ej sakerna, (kragen m.m.) med
dem, ej eller med Vania som reser med
nästa nattåg, utan med herrskapet Arm-
felt, som fara direkt till Helsingfors
om tisdag.
Tack för Mammas nyårsbref. Gud väl-
signe Mamma derför. I dag har jag
varit förtviflad – öfver vädret, öfver
mörkret, öfver fru Demidoff som sitter
illa och litet, öfver porträttet som blir
dåligt – så att jag i dag målade om hela
hufvudet, öfver min ensamhet, bristen
på kamrater som förstå mig och till någon
del ha mina intressen.
Hvad jag denna dag längtat härifrån!
Demidoffs witser, Sascha Jacobsons

magerhet allt möjligt föragar mig –
"Je ne suis pas à toucher avec des
pincettes".
Fröken Cedercreutz förlofning för-
vånade mig på det högsta. Denne
nordman känner jag ej. I går
afton satt jag hemma hela aftonen –
d.v.s. – här var så outhärdligt med
fröknarna Ellis och Sascha Jacobson
att jag "röm”.
Hvad det är tråkigt att måla
mondainer – de sitta ej, ha sin helsa
och tusen dumheter att tänka på.
Jag har svurit att ej måla någon
elegant dam på länge.
Mörksens arbete, dagsens åtlöje,
och då jag derföre i dag vid en
liten ljusning såg taflan föreföll
den mig grym, svart smutsig
i färgen, illa målad – ryslig.

Jag önskade Mamma och Eder
alla redan godt nytt år då jag
skref nyårsnatten. Gud låte oss
få länge behålla hvarandra, vara
friska och lyckliga som hittils.
för en stund sedan hade den stackars
Schura en attack igen – Hon blir
alldeles stel, stånkar och qvider,
skefvar med ögonen förfärligt – det
är grymt att åse, stackars flicka, och
stackars föräldrar!
Nu måste jag sluta. Jag skall gå
ut med Vania för att köpa något
godt åt Lilly Etter. –
Kragen är vacker – likadan som
tant Gadds – fru och fröken Manzey
voro med – denna krage var den vackraste
i hela butiken. Det är s.k. ljus blå
räf. Den verkliga blå och svarta räfven
är icke så vacker då det är fråga
om menskliga pris – endast om man
betalar galna summor får man den rigtigt

bra. Så tyckte fruntimren, bok-
hållaren och också jag. fruntimren
pratade 20, säger 20 rubel, hvilket
jag aldrig skulle ha kommit mig
till.
Nu måste jag gå – jag är rädd att
butikerna stängas. Älskade Mam-
ma hvad jag saknar Mamma för-
färligt!
Helsa alla rigtigt hjertligt från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Mamma får förlåta mig om mina bref numera bli exalterade öfverdrifna, vilda ty jag har ju ingen annan än Mamma att utgjuta mig för.

  Alexandra Edelfelt
 • Paul och Schura reste i går. – Dock skickade jag ej sakerna, (kragen m.m.) med dem, ej eller med Vania som reser med nästa nattåg, utan med herrskapet Armfelt, som fara direkt till Helsingfors om tisdag.

  Helsinki Nadine Armfelt Carl Alexander Armfelt Alexander von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Paul von Etter
 • Tack för Mammas nyårsbref. Gud välsigne Mamma derför.

  Alexandra Edelfelt
 • I dag har jag varit förtviflad – öfver vädret, öfver mörkret, öfver fru Demidoff som sitter illa och litet, öfver porträttet som blir dåligt – så att jag i dag målade om hela hufvudet, öfver min ensamhet, bristen på kamrater som förstå mig och till någon del ha mina intressen. Hvad jag denna dag längtat härifrån! Demidoffs witser, Sascha Jacobsons magerhet allt möjligt föragar mig – "Je ne suis pas à toucher avec des pincettes".

  Helene Demidov di San Donato Paul Demidov di San Donato Alexander Jacobson
 • Fröken Cedercreutz förlofning förvånade mig på det högsta. Denne nordman känner jag ej.

  Maria Cedercreutz Johan Alfred Nordman
 • I går afton satt jag hemma hela aftonen – d.v.s. – här var så outhärdligt med fröknarna Ellis och Sascha Jacobson att jag "röm”.

  Anastasia Alexandrovna Ellis Emilia Alexandrovna Ellis Sofia Alexandrovna Ellis Alexander Jacobson
 • Hvad det är tråkigt att måla mondainer – de sitta ej, ha sin helsa och tusen dumheter att tänka på. Jag har svurit att ej måla någon elegant dam på länge. Mörksens arbete, dagsens åtlöje, och då jag derföre i dag vid en liten ljusning såg taflan föreföll den mig grym, svart smutsig i färgen, illa målad – ryslig.

 • Jag önskade Mamma och Eder alla redan godt nytt år då jag skref nyårsnatten. Gud låte oss få länge behålla hvarandra, vara friska och lyckliga som hittils.

  Alexandra Edelfelt
 • för en stund sedan hade den stackars Schura en attack igen – Hon blir alldeles stel, stånkar och qvider, skefvar med ögonen förfärligt – det är grymt att åse, stackars flicka, och stackars föräldrar!

  Alexandra Ivanovna Manzey Alexandrine Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Nu måste jag sluta. Jag skall gå ut med Vania för att köpa något godt åt Lilly Etter.

  Emilia (Emilie) von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter
 • Kragen är vacker – likadan som tant Gadds – fru och fröken Manzey voro med – denna krage var den vackraste i hela butiken. Det är s.k. ljus blå räf. Den verkliga blå och svarta räfven är icke så vacker då det är fråga om menskliga pris – endast om man betalar galna summor får man den rigtigt bra. Så tyckte fruntimren, bokhållaren och också jag. fruntimren pratade 20, säger 20 rubel, hvilket jag aldrig skulle ha kommit mig till.

  Alexandra Ivanovna Manzey Adelaide Gadd Sophie Manzey
 • Nu måste jag gå – jag är rädd att butikerna stängas. Älskade Mamma hvad jag saknar Mamma förfärligt! Helsa alla rigtigt hjertligt från Atte

  Alexandra Edelfelt