Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

kamel förälskelse sjukdom (tillstånd) aavikot eläimet henkilökuvat joulu joulukuuset joululahjat junat kielet kirjeet kuljetus matkat posti rakkaus rautatiet ruoka tilaukset valokuvat venäjän kieli vuotuisjuhlat

fredag afton
Älskade Mamma,
Några ord med Vania som reser
med nattåget om en halftimme.
Tack för brefvet; Mammas bref
äro alltid oaserna, "und im Oasis
ist es eine Quelle” i mitt ökenlif.
Kameler och andra kreatur har jag
Gudi nog af.
Trots mitt spleenaktiga humör
måste jag konstatera, att porträttet
i går och i dag gjort framsteg.
Visserligen är det ej måladt
som Velasquez eller Titian, icke
ens som mina bättre saker, men
de tyckas vara nöjda. – I mor-
gon skall jag göra teckningen
färdig, en rödkritsteckning efter
fotografi af den äldsta flickan.

Hvad som bidragit att göra
mig så der mankus på allt
och alla är utan tvifvel min
af Demidoffs kräsligheter störda
matsmältning. Min mage är
en plebej, och protesterar mot
alla sybaritiska dårskaper. – Hvad
dessa menniskor ändå äro
att beklaga – jag ville för ingen
del byta med dem.
I morgon afton, på ryska
Julaftonen äro vi bjudna
till Ellis' på julgran – det
skall bli lustigt att se huru
julgranen tar sig ut i Ryssland.
– Hos Manzeys var jag i går
afton. Någon rigtig reda på
fröken har jag ej fått. Hon går
visit och anser sig vara martyr
i sin kärlek till Mischa Vol-

koff, den stobaken – om hon
älskar honom. Schura hade
en af sina svårare attacker i
går – lyckligtvis gå de nästan
ögonblickligen om, men bra
obehagliga att åse äro de.
Neiglick lemnade ett kort
här i går och jag skickade i dag
efter taflorna. I morgon har
jag bedt honom komma och
äta frukost "a l'Ourse”. Han
skrifver att han stannar här
en vecka, således tycks det ej
bli något af Coquelins Helsing-
forsresa. – Det var ena skam-
lösa pris han skulle begära – 100
mk lagen i Helsingfors, det är
oerhördt.
Herrskapet Armfelt reser
först om torsdag – således kom-
ma sakerna, kragen, några

böcker åt Anni m.m. först
då, men komma direkt, så
att posten ej behöfver befatta
sig med något.
Naturligtvis får Mamma ej säga
priset på böckerna åt fru
Etter. Jag är helt flat öfver
att ej ha gifvit mera, och
vore glad att åtminstone få
ge detta till julklapp.
Bra ensam blir jag här – jag
får öfva mig i ryskan med
Lukas, betjenten. Jag hoppas
dock få träffa Mille snart.
I dag såg jag Amiralskan Kræmer
på gatan och helsade på henne.
Och nu farväl, Vania skall resa
och jag slutar med att ta Er alla
i famn
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Några ord med Vania som reser med nattåget om en halftimme.

  Johan Emil (Ivan) von Etter
 • Tack för brefvet; Mammas bref äro alltid oaserna, "und im Oasis ist es eine Quelle” i mitt ökenlif. Kameler och andra kreatur har jag Gudi nog af.

  Alexandra Edelfelt
 • Trots mitt spleenaktiga humör måste jag konstatera, att porträttet i går och i dag gjort framsteg. Visserligen är det ej måladt som Velasquez eller Titian, icke ens som mina bättre saker, men de tyckas vara nöjda.

  Helene Demidov di San Donato Paul Demidov di San Donato Tizian Diego Velázquez
 • I morgon skall jag göra teckningen färdig, en rödkritsteckning efter fotografi af den äldsta flickan.

  Aurora Pavlovna Demidov di San Donato
 • Hvad som bidragit att göra mig så der mankus på allt och alla är utan tvifvel min af Demidoffs kräsligheter störda matsmältning. Min mage är en plebej, och protesterar mot alla sybaritiska dårskaper. – Hvad dessa menniskor ändå äro att beklaga – jag ville för ingen del byta med dem.

  Helene Demidov di San Donato Paul Demidov di San Donato
 • I morgon afton, på ryska Julaftonen äro vi bjudna till Ellis' på julgran – det skall bli lustigt att se huru julgranen tar sig ut i Ryssland.

  Venäjä Sofia Alexandrovna Ellis Alexander Venjaminovitj Ellis
 • Hos Manzeys var jag i går afton. Någon rigtig reda på fröken har jag ej fått. Hon går visit och anser sig vara martyr i sin kärlek till Mischa Volkoff, den stobaken – om hon älskar honom. Schura hade en af sina svårare attacker i går – lyckligtvis gå de nästan ögonblickligen om, men bra obehagliga att åse äro de.

  Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Alexandrine Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey Michail Sergejevitj Volkov
 • Neiglick lemnade ett kort här i går och jag skickade i dag efter taflorna. I morgon har jag bedt honom komma och äta frukost "a l'Ourse”. Han skrifver att han stannar här en vecka, således tycks det ej bli något af Coquelins Helsingforsresa. – Det var ena skamlösa pris han skulle begära – 100 mk lagen i Helsingfors, det är oerhördt.

  Helsinki L'Ours Benoît Constant Coquelin Hjalmar Neiglick
 • Herrskapet Armfelt reser först om torsdag – således komma sakerna, kragen, några böcker åt Anni m.m. först då, men komma direkt, så att posten ej behöfver befatta sig med något. Naturligtvis får Mamma ej säga priset på böckerna åt fru Etter. Jag är helt flat öfver att ej ha gifvit mera, och vore glad att åtminstone få ge detta till julklapp.

  Alexandra Edelfelt Nadine Armfelt Emilie von Etter Carl Alexander Armfelt Alexandra Edelfelt
 • Bra ensam blir jag här – jag får öfva mig i ryskan med Lukas, betjenten.

  Lukas
 • Jag hoppas dock få träffa Mille snart.

  Emil Cedercreutz
 • I dag såg jag Amiralskan Kræmer på gatan och helsade på henne.

  Sofia von Kræmer
 • Och nu farväl, Vania skall resa och jag slutar med att ta Er alla i famn Atte

  Johan Emil (Ivan) von Etter