Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

transportmedel förälskelse hammaslääkärit hotellit hyvästely matkat naiset rakkaus seuraelämä valokuvat vierailut

Petersburg fredag 22/1 84
Älskade Mamma,
Tack för brefvet – Jag hoppas
att det ännu ej är sista gången
jag skrifver från Petersburg. I
öfvermorgon reser jag med Hein-
ricius. I afton är det meningen
att ha roligt – ett stort troik-
parti till Ozerki. Armfelts, fröknar
na Ellis och gossarne Etter – ty Paul
kommer ju i dag – och framför
allt fröken Manzey, naturligtvis.
Hon är ändå bra söt, och jag
tror mig ha kommit litet mera
på det klara med allt detta

krångel som jag tagit för kapriser.
Jag hoppas jag får återse henne
i sommar.
Nu skall jag försöka arbeta dugtigt
i Paris – först måla om fru Reu-
terskiölds armar, så möjligtvis
fröken Ahlberg och så begynna
jag något större, allvarligt arbete –
Jag bryr mig ej om att måla "des
petites femmes" längre, det är för
farligt för talangen.
Just nu blef jag afbruten af
Polja med – Lily, som kom
hit för att helsa på och för att
låta plombera sina tänder.

Nu strax skall jag gå till
Demidoffs på afskedsvisit
och för att lyfta litet af pen-
garne – 1000 frcs – resten får jag
i vexel på Paris.
Af Paul och Lily hör jag att fru
Etter kommer till Helsingfors
om söndag. Det är bra att
hon får se litet menniskor
nu, efter att ha expedierat alla
de sina.
Askedsvisiter i mängd och
massa borde jag visst göra, men
jag vet om jag bryr mig
om att göra dem alla. Till fru

Miatleff går jag i dag.
I morgon är jag bjuden då mid-
dag till Herrskapet Runeberg –
dumt nog – då det är sista aftonen
som jag är här och jag hellre
ville vara hos Manzeys.
I Berlin stannar jag troligen
en dag och skall till Eder ära
ta in på British Hôtel. Det är
ledsamt att resa längre bort från
Eder, men jag kommer tillbaka
snart –
Nu farväl, jag skrifver längre och
utförligare härnäst
Eder
Atte
Tack för fotografierna – ju flere jag
får desto bättre.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tack för brefvet – Jag hoppas att det ännu ej är sista gången jag skrifver från Petersburg.

  Pietari
 • I öfvermorgon reser jag med Heinricius.

  Gustav Heinricius
 • I afton är det meningen att ha roligt – ett stort troikparti till Ozerki. Armfelts, fröknarna Ellis och gossarne Etter – ty Paul kommer ju i dag – och framför allt fröken Manzey, naturligtvis.

  Ozerki Nadine Armfelt Sophie Manzey Carl Alexander Armfelt Anastasia Alexandrovna Ellis Emilia Alexandrovna Ellis Sofia Alexandrovna Ellis Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter Paul von Etter
 • Hon är ändå bra söt, och jag tror mig ha kommit litet mera på det klara med allt detta krångel som jag tagit för kapriser. Jag hoppas jag får återse henne i sommar.

  Sophie Manzey
 • Nu skall jag försöka arbeta dugtigt i Paris – först måla om fru Reuterskiölds armar, så möjligtvis fröken Ahlberg och så begynna jag något större, allvarligt arbete – Jag bryr mig ej om att måla "des petites femmes" längre, det är för farligt för talangen.

  Pariisi Lovisa Reuterskiöld Ida Aalberg
 • Just nu blef jag afbruten af Polja med – Lily, som kom hit för att helsa på och för att låta plombera sina tänder.

  Emilia (Emilie) von Etter Paul von Etter
 • Nu strax skall jag gå till Demidoffs på afskedsvisit och för att lyfta litet af pengarne – 1000 frcs – resten får jag i vexel på Paris.

  Pariisi Helene Demidov di San Donato Paul Demidov di San Donato
 • Af Paul och Lily hör jag att fru Etter kommer till Helsingfors om söndag. Det är bra att hon får se litet menniskor nu, efter att ha expedierat alla de sina.

  Helsinki Emilie von Etter Emilia (Emilie) von Etter Paul von Etter
 • Askedsvisiter i mängd och massa borde jag visst göra, men jag vet om jag bryr mig om att göra dem alla.

 • Till fru Miatleff går jag i dag.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva
 • I morgon är jag bjuden då middag till Herrskapet Runeberg – dumt nog – då det är sista aftonen som jag är här och jag hellre ville vara hos Manzeys.

  Naëma Runeberg Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey Robert Runeberg
 • I Berlin stannar jag troligen en dag och skall till Eder ära ta in på British Hôtel. Det är ledsamt att resa längre bort från Eder, men jag kommer tillbaka snart – Nu farväl, jag skrifver längre och utförligare härnäst Eder Atte

  Berliini British Hotel
 • Tack för fotografierna – ju flere jag får desto bättre.