Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

personlighet revolutionärer opera (konstart) emancipation aikakauslehdet avioliitto juhlat kaiverrukset kartat kevät kirjeet naamiaiset naiset näyttelyt posti sää sanomalehdet seuraelämä taidenäyttelyt tanssiaiset tilaukset vierailut vuodenajat yhteiskuntaluokat ystävät

d. 10. febr. 84
Älskade Mamma,
Några ord blott med det vigtiga
documentet om Kaufmanns giftermål
med "Domsch".
Jag har målat på min tafla, på
båten som jag gjort litet mera trång
i första planet, och som vunnit
derpå. Likaså har jag begynt en
reproduktion af landskapet med
Anni, "sommar".
I går var jag hos Reuterskiölds, träffa
de der Mme och Mlle de Beyens, österrikiska
ambassadören och unge Giers. Samma
prat om visiter, visiter och detta
eviga fläng som är "la vie mondaine".
Hvad jag är lycklig att ej ha
allt detta på min nacke. Om
onsdag är jag bjuden i Reuterskiölds
loge på Operan. Nästa söndag är

det en stor kostymbal hos Mme
Cartwright. En massa af mina
målarebekanta äro der. Jag är
bjuden, men vet ännu ej om jag
går, ty man måste vara kostymerad.
– I går hade jag några timmar
af fullkomlig nedslagenhet. Alla
de dystra tankarna allt det hopp-
lösa från Petersburg fick magt med
mig, det var icke roligt. Jag
gick för att förströ mig först till
Runebergs och sedan till Mme
Jacquinot, men ingen var hemma. –
– Ack hvilket herrligt vårväder
här är – Jag sitter med öppna
fönster, 15 grader ute, solsken
och lif!
Baude var just här. Han graverar
min tafla så att den kommer
ut i Monde Illustré just då Salongen
öppnas. Alla försäkra mig att der

blir en succes. – Fröken Breslau,
en märkvärdig flicka – kanske den
mest begåfvade målarinnan här
för ögonblicket, impressionist
och revolutionär, var här i går.
"À la bonne heure, je vous retrouve
enfin – vous avez trop de talent
pour faire des niaiseries" sade
hon. Hon är mycket emanciperad,
men en af de intelligentaste målarin-
nor jag träffat; vurmar för qvinnans
fullständiga likaberättigende i allt o.s.v.
– Wold Frenckell har sökt mig i
dag – Jag går till Baude i afton
och sedan på en målar-kostymbal
i Colorossis atelier.
Med allt detta känner jag mig en-
sam – ensam. Kamraterna, mina
gamla kamrater här äro visserligen
bra – men det är något som fattas
mig, och detta något får jag aldrig.

men – det skall bli arbete af dessa
tider – jag har redan börjat och
känner mig lyckligare. Och så
kommer våren!
Farväl goda Mamma, posten
går strax och jag slutar. Om
Mamma visste hvad Mammas
bref varit mig nyttiga under den-
na tid! Jag känner mig stark och
dugtig och kry och arbetsför nu
sedan jag fått dem.
Helsa alla – planen af Paris skall
jag skicka.
Gérôme var på briljant humör på
banketten. Han är snart 60 år, och det
gjorde mig godt att se hans liffullhet
och lefnadslust. De hade placerat först
efter Gérome
Lecomte de Nouÿ, så Dagnan och så jag – jag
måste prestige hos den yngre generationen
i ateliern. G. lofvade snart komma
upp och se på min tafla. – À bientôt
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Några ord blott med det vigtiga documentet om Kaufmanns giftermål med "Domsch".

  Richard Kaufmann Anna Kaufmann
 • Jag har målat på min tafla, på båten som jag gjort litet mera trång i första planet, och som vunnit derpå.

 • Likaså har jag begynt en reproduktion af landskapet med Anni, "sommar".

  Alexandra Edelfelt
 • I går var jag hos Reuterskiölds, träffa de der Mme och Mlle de Beyens, österrikiska ambassadören och unge Giers. Samma prat om visiter, visiter och detta eviga fläng som är "la vie mondaine". Hvad jag är lycklig att ej ha allt detta på min nacke.

  Lovisa Reuterskiöld Michail de Giers Lennart Reuterskiöld Maria de las Mercedes de Beyens Amparo de Beyens N. N.
 • Om onsdag är jag bjuden i Reuterskiölds loge på Operan.

  Parisoperan Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • Nästa söndag är det en stor kostymbal hos Mme Cartwright. En massa af mina målarebekanta äro der. Jag är bjuden, men vet ännu ej om jag går, ty man måste vara kostymerad.

  Cartwright
 • I går hade jag några timmar af fullkomlig nedslagenhet. Alla de dystra tankarna allt det hopplösa från Petersburg fick magt med mig, det var icke roligt. Jag gick för att förströ mig först till Runebergs och sedan till Mme Jacquinot, men ingen var hemma.

  Pietari Lina Runeberg Walter Runeberg Jacquinot
 • Ack hvilket herrligt vårväder här är – Jag sitter med öppna fönster, 15 grader ute, solsken och lif!

 • Baude var just här. Han graverar min tafla så att den kommer ut i Monde Illustré just då Salongen öppnas. Alla försäkra mig att der blir en succes.

  Charles Baude
 • Fröken Breslau, en märkvärdig flicka – kanske den mest begåfvade målarinnan här för ögonblicket, impressionist och revolutionär, var här i går. "À la bonne heure, je vous retrouve enfin – vous avez trop de talent pour faire des niaiseries" sade hon. Hon är mycket emanciperad, men en af de intelligentaste målarinnor jag träffat; vurmar för qvinnans fullständiga likaberättigende i allt o.s.v.

  Louise Cathrine Breslau
 • Wold Frenckell har sökt mig i dag

  Waldemar von Frenckell
 • Jag går till Baude i afton och sedan på en målar-kostymbal i Colorossis atelier.

  Charles Baude Filippo Colarossi
 • Med allt detta känner jag mig ensam – ensam. Kamraterna, mina gamla kamrater här äro visserligen bra – men det är något som fattas mig, och detta något får jag aldrig. men – det skall bli arbete af dessa tider – jag har redan börjat och känner mig lyckligare. Och så kommer våren!

 • Farväl goda Mamma, posten går strax och jag slutar. Om Mamma visste hvad Mammas bref varit mig nyttiga under denna tid! Jag känner mig stark och dugtig och kry och arbetsför nu sedan jag fått dem. Helsa alla

  Alexandra Edelfelt
 • planen af Paris skall jag skicka.

  Pariisi
 • Gérôme var på briljant humör på banketten. Han är snart 60 år, och det gjorde mig godt att se hans liffullhet och lefnadslust. De hade placerat först efter Gérome Lecomte de Nouÿ, så Dagnan och så jag – jag måste prestige hos den yngre generationen i ateliern.

  Pascal Dagnan-Bouveret Jean-Léon Gérôme Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ
 • G. lofvade snart komma upp och se på min tafla.

  Jean-Léon Gérôme
 • À bientôt Atte