Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

sjukdom (tillstånd) soaréer avioliitto diplomaatit hammassärky Jumala naiset näyttelyt päivälliset seuraelämä syntymäpäivät tanssi tavaratalot tilaukset

som barn, eller lärt oss tänka öfver. –
Jag har i dag litet litet tandvärk,
åstadkommen af draget här i ateliern
– just tillräckligt för att göra mig
förtret både åt mitt måleri och
min brefskrifning.
Ville Vallgren kom nu. Det är åter
Söderström i Borgå han och jag skola
göra Runeberg. –
I lördags var jag ett ögonblick hos
herrskapet Fich som hade en soirée med
dans. – Schangtilt skulle det vara. Grefve
Knudt och grefve Reventlov från danska
Ambassaden, ett kosmopolitiskt sällskap
och två mycket vackra wienarinnor.
der gjordes musik och dansades. Knudt af
Knudsborg skrattade så innerligen åt
Kaufmann och hans giftermål och
tänkte på hur nöjd K. ändå måste
ha käntt sig öfver att
ha
ansedd vara
en sådan der demonisk förförare.
Ni tycks ju rigtigt ta ut det fina
i Helsingfors; Mamma måtte vara
bra trött af det der flänget. Men så

är det när man har en ung full-
vuxen dotter. Helsa Anni och Butti –
Om några är bli det ännu värre
när Butti också gör anspråk på
att bli förklad af sin Mamma.
Till trois quartiers skall jag gå
och uträtta komissionerna.
Min taflan tar sig bra ut i ram. –
Jag tror ej jag skickar den Jacobsonska
taflan till Petersburg, utan tänker
på att få den med i en utställning
af flere saker som jag allt mera
funderar på för Köpenhamn och Stock-
holm.
I morgon är jag hos Reuterskiölds
på middag med furst Radziwill och
hans fru. De äro ju så enormt rika.
– Jag har målat och målat på
fru R. men jag tycker ej det blir bättre.
I morgon kommer hon igen. Det är för
färligt svårt att måla på något gammalt
som man sedan hunnit glömma –
Och nu farväl. Gratulera Butti hjert-
ligt – Armida och du är femton år. –
Gud vare med Eder –
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • [Saknar början] som barn, eller lärt oss tänka öfver.

 • Jag har i dag litet litet tandvärk, åstadkommen af draget här i ateliern – just tillräckligt för att göra mig förtret både åt mitt måleri och min brefskrifning.

 • Ville Vallgren kom nu. Det är åter Söderström i Borgå han och jag skola göra Runeberg.

  Porvoo Johan Ludvig Runeberg Ville Vallgren Gustaf Leopold Söderström
 • I lördags var jag ett ögonblick hos herrskapet Fich som hade en soirée med dans. – Schangtilt skulle det vara. Grefve Knudt och grefve Reventlov från danska Ambassaden, ett kosmopolitiskt sällskap och två mycket vackra wienarinnor. der gjordes musik och dansades. Knudt af Knudsborg skrattade så innerligen åt Kaufmann och hans giftermål och tänkte på hur nöjd K. ändå måste ha käntt sig öfver att ha ansedd vara en sådan der demonisk förförare.

  Richard Kaufmann Knud af Knudsborg Alfred Fich Reventlow Bertha Fich
 • Ni tycks ju rigtigt ta ut det fina i Helsingfors; Mamma måtte vara bra trött af det der flänget. Men så är det när man har en ung fullvuxen dotter. Helsa Anni och Butti – Om några är bli det ännu värre när Butti också gör anspråk på att bli förklad af sin Mamma.

  Helsinki Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Till trois quartiers skall jag gå och uträtta komissionerna.

  Trois-Quartiers
 • Min taflan tar sig bra ut i ram.

 • Jag tror ej jag skickar den Jacobsonska taflan till Petersburg, utan tänker på att få den med i en utställning af flere saker som jag allt mera funderar på för Köpenhamn och Stockholm.

  Pietari Tukholma Kööpenhamina Alfred Jacobsson
 • I morgon är jag hos Reuterskiölds på middag med furst Radziwill och hans fru. De äro ju så enormt rika.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Radziwill Radziwill
 • Jag har målat och målat på fru R. men jag tycker ej det blir bättre. I morgon kommer hon igen. Det är förfärligt svårt att måla på något gammalt som man sedan hunnit glömma

  Lovisa Reuterskiöld
 • Och nu farväl. Gratulera Butti hjertligt – Armida och du är femton år. – Gud vare med Eder – Atte

  Berta Edelfelt