Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

svekomani espanjan kieli fennomania italian kieli kielet kuolema nationalismi näyttelyt ruotsin kieli sanomalehdet suomen kieli taidenäyttelyt taulut

Jag skall gå till Levin
för att få den lilla spanska
danserskan som Anni satt
för på sin födelsedag. Petit
kommer hit om söndag
och får då afgöra hvilka
och huru många af dessa
skizzer och studier skola kom-
ma med. –
– Gubben Elias Lönnrot,
den hedersmannen, har ju
vandrat hädan. Han var verkligen
en af de sista från vår stora
period. – När skola vi igen
frambringa stora män efter
detta förfärande språkgräl?
– Farväl för denna gång,
Älskade Mamma tusen helsningar
från –
Atte
verte

P.S. Jag skickade i förr-
går en spanska tidning,
la Epoca, i hvars pariser-
korrespondens Blasco har
skrifvit om mig. Jag hop-
pas ni förstår de några
raderna som ju ändå likna
italienska rätt mycket.
Visa tidningen åt Schauman
så får han en liten notis
i Hufvudstadsbladet. Helsa
honom.
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag skall gå till Levin för att få den lilla spanska danserskan som Anni satt för på sin födelsedag.

  Alexandra Edelfelt John Levin
 • Petit kommer hit om söndag och får då afgöra hvilka och huru många af dessa skizzer och studier skola komma med.

  Georges Petit
 • Gubben Elias Lönnrot, den hedersmannen, har ju vandrat hädan. Han var verkligen en af de sista från vår stora period. – När skola vi igen frambringa stora män efter detta förfärande språkgräl?

  Elias Lönnrot
 • Farväl för denna gång, Älskade Mamma tusen helsningar från – Atte verte

  Alexandra Edelfelt
 • P.S. Jag skickade i förrgår en spanska tidning, la Epoca, i hvars pariserkorrespondens Blasco har skrifvit om mig. Jag hoppas ni förstår de några raderna som ju ändå likna italienska rätt mycket. Visa tidningen åt Schauman så får han en liten notis i Hufvudstadsbladet. Helsa honom. Atte

  Berndt Otto Schauman Eusebio Blasco