Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) soaréer förälskelse promenader aikakauslehdet arpajaiset avioliitto hyväntekeväisyys kesä kevät kirjeet kustantajat lapset (perheenjäsenet) mallit (ammatti) naiset näyttelyt rakkaus sää sanomalehdet seuraelämä taidenäyttelyt taiteilijat taulut tilaukset

Paris d. 20 mars 84
Älskade Mamma,
Just nu emottog jag brefvet om den
ödesdigra Haikoresan. Gud vara lof
att Mamma ej förkylde sig. Då jag
hör talas om fr. S.M. såsom att "parti"
för mig, skär det mig i öronen – och
dock måste jag väl ännu i fram-
tiden få höra detta.
Jag arbeta sedan i måndags, då
jag sista skref, som en häst. Jag
var näml. hos Petit som, jemte
Duez, Cazin och Jean Beraud upp-
manat mig att gratis deltaga i ut-
ställningen som börjar den 1sta april.
Min ställning är ganska dräglig, jag
är så fullkomligt fri. Jag kom näml.
öfverens om med Petit, att jag
skulle arbeta på taflan med modren
och barnet ändå tills den 28de, då
jag skulle afgöra huruvida jag
var så nöjd med den att jag

ville låta den paradera ibland
saker af Cazin, Carolus Duran
och Stevens. Egusquiza skall vara
arg på mig för det jag sålunda
blifvit inbjuden. Petit sade att
han för nästa år helt och hållet
tänker utesluta Egusquiza Tofans,
et constortes, att sjelf välja de
exponerande. Han bad mig i alla
fall ge mitt löfte om att vara
med då. – Jag tänkte möjligtvis
skicka upp den Levinska spanskan
som Mamma såg och det lilla
sommarlandskapet, gjordt på Haiko,
samt 2 här gjorda pasteller. –
Jag har i dag haft som modell
en yngling på 1 ½ år, som ställt
till alla möjliga öden – skrikit,
gjort under sig med mera, och
blifvit rentvådd af sin Mamma,
som ömsom bad om ursäkt och
tilltalade sin herr son med: "petit

cochon, va!"
Fru Reuterskiöld får hvila så länge.
Valter R. som vill ha mig att
sitta modell, får också maka åt
sig. – Jag går ej på några soiréer
nu, lägger mig tidigt, promenerar
fr. kl. 8 till 9 om morgnarna för
att komma in i stämning och
tänker bara på mina taflor. –
Jag var häromdagen på trois
quartiers, men hade, ett nöt som
jag är, glömt proflappen – det
skall göras som, och bättre härnäst.
För resten är jag öfverlupen af
arb förläggare, som alla får vänta
till den 1sta april. – Här skall ges
ut en svenska norsk artistisk tidning
dit jag lofvat teckna. Snoilsky, Jonas
Lie (icke Björnson) skrifva, och jag har
lofvat illustrera en sida – den skall
säljas för välgörande ändamål,
för en understödsförening för
fattiga nordiska arbetare. Reuter
skiöld står i spetsen för den och
för ett lotteri som skall dragas

i maj, och dit jag gifvit en
pastell.
Det har varit det allra herrligaste
vårväder dessa dagar – nej som-
marväder – men nu ser det ut
som det vore slut med den fröjden,
ty det duggregnar i dag.
Jag har börjat skrifva en konst-
sapicka till Finsk Tidskrift men
får ej tid att göra den färdig.
Farväl för denna gång – jag måste
måla nu, kl. är 2 och jag skall
fortsätta att arbeta i det våta innan
färgen torkar.
Helsa Annie och Butti samt tant
Gadd, samt Schauman om han
träffas. Jag är skyldig alla men-
niskor bref – de få ursäkta mig
tills vidare – farväl tusen
helsningar från
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Just nu emottog jag brefvet om den ödesdigra Haikoresan. Gud vara lof att Mamma ej förkylde sig.

  Haikko Alexandra Edelfelt
 • Då jag hör talas om fr. S.M. såsom att "parti" för mig, skär det mig i öronen – och dock måste jag väl ännu i framtiden få höra detta.

  Sophie Manzey
 • Jag arbeta sedan i måndags, då jag sista skref, som en häst. Jag var näml. hos Petit som, jemte Duez, Cazin och Jean Beraud uppmanat mig att gratis deltaga i utställningen som börjar den 1sta april. Min ställning är ganska dräglig, jag är så fullkomligt fri. Jag kom näml. öfverens om med Petit, att jag skulle arbeta på taflan med modren och barnet ändå tills den 28de, då jag skulle afgöra huruvida jag var så nöjd med den att jag ville låta den paradera ibland saker af Cazin, Carolus Duran och Stevens.

  Jean Béraud Carolus-Duran Alfred Stevens Georges Petit Jean Charles Cazin Ernest Ange Duez
 • Egusquiza skall vara arg på mig för det jag sålunda blifvit inbjuden. Petit sade att han för nästa år helt och hållet tänker utesluta Egusquiza Tofans, et constortes, att sjelf välja de exponerande.

  Georges Petit Rogelio de Egusquiza Eduardo Tofano
 • Han bad mig i alla fall ge mitt löfte om att vara med då.

  Georges Petit
 • Jag tänkte möjligtvis skicka upp den Levinska spanskan som Mamma såg och det lilla sommarlandskapet, gjordt på Haiko, samt 2 här gjorda pasteller.

  Georges Petit
 • Jag har i dag haft som modell en yngling på 1 ½ år, som ställt till alla möjliga öden – skrikit, gjort under sig med mera, och blifvit rentvådd af sin Mamma, som ömsom bad om ursäkt och tilltalade sin herr son med: "petit cochon, va!"

 • Valter R. som vill ha mig att sitta modell, får också maka åt sig.

  Walter Runeberg
 • Jag går ej på några soiréer nu, lägger mig tidigt, promenerar fr. kl. 8 till 9 om morgnarna för att komma in i stämning och tänker bara på mina taflor.

 • Jag var häromdagen på trois quartiers, men hade, ett nöt som jag är, glömt proflappen – det skall göras som, och bättre härnäst.

  Trois-Quartiers
 • För resten är jag öfverlupen af förläggare, som alla får vänta till den 1sta april.

 • Här skall ges ut en svenska norsk artistisk tidning dit jag lofvat teckna. Snoilsky, Jonas Lie (icke Björnson) skrifva, och jag har lofvat illustrera en sida – den skall säljas för välgörande ändamål, för en understödsförening för fattiga nordiska arbetare. Reuterskiöld står i spetsen för den och för ett lotteri som skall dragas i maj, och dit jag gifvit en pastell.

  Carl Snoilsky Bjørnstjerne Bjørnson Jonas Lie Lennart Reuterskiöld
 • Det har varit det allra herrligaste vårväder dessa dagar – nej sommarväder – men nu ser det ut som det vore slut med den fröjden, ty det duggregnar i dag.

 • Jag har börjat skrifva en konstsapicka till Finsk Tidskrift men får ej tid att göra den färdig.

 • Farväl för denna gång – jag måste måla nu, kl. är 2 och jag skall fortsätta att arbeta i det våta innan färgen torkar. Helsa Annie och Butti samt tant Gadd, samt Schauman om han träffas. Jag är skyldig alla menniskor bref – de få ursäkta mig tills vidare – farväl tusen helsningar från Atte.

  Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt Berndt Otto Schauman