Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

sjukdom (tillstånd) ateljeet huonekalut hyväntekeväisyys illalliset kalusteet kirjeet mallit (ammatti) matkat naislaulajat pääsiäinen päivälliset patsaat pohjoismaalaiset sää sanomalehdet seuraelämä taiteilijuus tanssiaiset tilaukset vuokra-asunnot vuotuisjuhlat

Valter Runebergs atelier
påskaftonen kl 4 1/2
e.m.
Älskade Mamma,
Tack för brefvet i går – och tusen tack
för Berthas bref som jag ännu allt-
jämnt går och skrattar åt. Hon tar
det naturligtvis som ett tomt löfte
då jag säger att jag tänker svara
derpå, men denna gång skall jag
göra det. Jag är jagad som ett
vilddjur i skogen. I morgse modell –
nu sitter jag sjelf modell till klockan
6 så middag hos Runebergs och sist
aftonbjudning med supé hos Reuterskiölds,
der en stor skandinavisk karonka skall
gå af stapeln, supé för 50 personer.
Acku Berndtson kom i går afton.
Intet bref kom på förhand och först
kl. 7 fick jag några rader från Köln
att han skulle komma 7.18 och att
han hoppades att Gunnars atelier
var i ordning. Jag tog en vagn och
fick lyckligtvis tag i honom – men
omöjligt att inlogera honom i Berndt-
sons-Kaufmanns atelier, der det ej

ej finns en stol ej ett bord ej en
säng att ligga i – Och så vet
jag ej hvar den slarfvern Gunnar
gjort af med sina saker. De måste
ju dock finnas. Acku bor derför
hos mig under några dagar –
sofver i ateliern på soffan och
säger sig ha det mycket bra.
Kaufmann har kommit hit,
galnare än någonsin. Han är
bra fånig, men beskedlig. Hans
Domsch ser glad ut – de bo
på andra sidan Seinen och jag
är bjuden till dem i morgon afton.
Huru länge han stannar här vet
han ej, men det blir väl en god
tid framåt. Hon har intet engage-
ment – ty hon tyckes verkligen ha
gjort fiasco i Italien. Kaufmann
och Domsch bådo om sin helsning
till Mamma och Anni. Måtte
det nu gå honom väl, så att
han förtjenar litet pengar och kan

slå sig ut med sitt unga vif. –
Fru Reuterskiölds porträtt har
nu ändtligen blifvit bättre, och
jag tror nu att det skall bli
passabelt i nästa vecka.
Acku har just inga nyheter
från Helsingfors, ty han har
ju ej varit der. Ledsamt att
Gunnar allt ännu skall vara
så skral. Får se om han blir
menniska i höst. Det fordras god
helsa till för att vara konstnär
och isynnerhet för att gå framåt.
– För nästa vecka har jag en
massa dansbjudningar – nästan
en hvar dag, men går dock
endast på en eller två. Vädret
är vackert och Acku är alldeles
förtjust i Paris, så att han nu
på hela dagen ej talt om sina
krämpor.
Emile har visat sig mycket vän-
lig och tjenstvillig vis à vis Acku.
Och hoppas sedan helgen är öfver
kunna installera honom i Kauf-

manns sängkammare. Vi vänta
med otålighet ett bref från Gunnar
der han ger oss anvisning på möbler
na. – Jag har gjort en teckning
till den skandinaviska tidningen
efter den der Levinska danserskan,
och Nilsson vill nödvändigt kalla
den Carmen – då det nu inte är
Carmen, vet jag ej hvad det skall
tjena till, men Nilsson försäkrar
att det vore tusen gånger bättre
för försäljningen
Nu märker jag att Valter börjar bli
orolig och jag måste återvända
till mina dyra pligters uppfyllan
de. Alltså – klifva upp på modell
bordet och se dum och fet ut.
Farväl och helsa alla – försök
att blidka Buttis sinne och säg
henne att jag trots min oartighet
för henne hyser "les sentiments
les plus distingués –
Eder
Atte
God påskhelg – Gud välsigne Eder.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tack för brefvet i går – och tusen tack för Berthas bref som jag ännu alltjämnt går och skrattar åt. Hon tar det naturligtvis som ett tomt löfte då jag säger att jag tänker svara derpå, men denna gång skall jag göra det.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt
 • Jag är jagad som ett vilddjur i skogen. I morgse modell

 • nu sitter jag sjelf modell till klockan 6

  Walter Runeberg
 • så middag hos Runebergs

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • och sist aftonbjudning med supé hos Reuterskiölds, der en stor skandinavisk karonka skall gå af stapeln, supé för 50 personer.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • Acku Berndtson kom i går afton. Intet bref kom på förhand och först kl. 7 fick jag några rader från Köln att han skulle komma 7.18 och att han hoppades att Gunnars atelier var i ordning. Jag tog en vagn och fick lyckligtvis tag i honom – men omöjligt att inlogera honom i Berndtsons-Kaufmanns atelier, der det ej ej finns en stol ej ett bord ej en säng att ligga i

  Gunnar Berndtson Richard Kaufmann Axel Berndtson
 • Och så vet jag ej hvar den slarfvern Gunnar gjort af med sina saker. De måste ju dock finnas. Acku bor derför hos mig under några dagar – sofver i ateliern på soffan och säger sig ha det mycket bra.

  Gunnar Berndtson
 • Kaufmann har kommit hit, galnare än någonsin. Han är bra fånig, men beskedlig. Hans Domsch ser glad ut – de bo på andra sidan Seinen och jag är bjuden till dem i morgon afton. Huru länge han stannar här vet han ej, men det blir väl en god tid framåt. Hon har intet engagement – ty hon tyckes verkligen ha gjort fiasco i Italien. Kaufmann och Domsch bådo om sin helsning till Mamma och Anni. Måtte det nu gå honom väl, så att han förtjenar litet pengar och kan slå sig ut med sitt unga vif.

  Italia Seine Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt Richard Kaufmann Anna Kaufmann
 • Fru Reuterskiölds porträtt har nu ändtligen blifvit bättre, och jag tror nu att det skall bli passabelt i nästa vecka.

  Lovisa Reuterskiöld
 • Acku har just inga nyheter från Helsingfors, ty han har ju ej varit der.

  Helsinki Axel Berndtson
 • Ledsamt att Gunnar allt ännu skall vara så skral. Får se om han blir menniska i höst. Det fordras god helsa till för att vara konstnär och isynnerhet för att gå framåt.

  Gunnar Berndtson
 • För nästa vecka har jag en massa dansbjudningar – nästan en hvar dag, men går dock endast på en eller två.

 • Vädret är vackert

 • och Acku är alldeles förtjust i Paris, så att han nu på hela dagen ej talt om sina krämpor.

  Pariisi Axel Berndtson
 • Emile har visat sig mycket vänlig och tjenstvillig vis à vis Acku. Och hoppas sedan helgen är öfver kunna installera honom i Kaufmanns sängkammare. Vi vänta med otålighet ett bref från Gunnar der han ger oss anvisning på möblerna.

  Gunnar Berndtson Richard Kaufmann Axel Berndtson Emile
 • Jag har gjort en teckning till den skandinaviska tidningen efter den der Levinska danserskan, och Nilsson vill nödvändigt kalla den Carmen – då det nu inte är Carmen, vet jag ej hvad det skall tjena till, men Nilsson försäkrar att det vore tusen gånger bättre för försäljningen

  Knut Nilsson John Levin
 • Nu märker jag att Valter börjar bli orolig och jag måste återvända till mina dyra pligters uppfyllande. Alltså – klifva upp på modellbordet och se dum och fet ut.

  Walter Runeberg
 • Farväl och helsa alla – försök att blidka Buttis sinne och säg henne att jag trots min oartighet för henne hyser "les sentiments les plus distingués – Eder Atte God påskhelg – Gud välsigne Eder.

  Berta Edelfelt