Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

personlighet soaréer sjukdom (tillstånd) förälskelse aamiaiset avioliitto englannin kieli espanjan kieli häät hautaus hyväntekeväisyys illalliset kalusteet kansanluonne kielet kirjeet koti kuolema kuvitus laulajat luonteenpiirteet mallit (ammatti) matkat murha musiikki muusikot naiset opettajat pääsiäinen päivälliset patsaat pohjoismaalaiset ruokavaliot sää sanomalehdet seuraelämä suomalaiset talous tanssiaiset tavaratalot tilaukset toimittajat vuokra-asunnot vuotuisjuhlat

Paris onsdag d. 16 maj
el. April.
Älskade Mamma,
Fru Reuterskiöld skall på en begrafning
i dag och derföre har jag litet
andrum. – Ja jag har ej en minut
ledig. Valters byst, fru Reuterskiöld
Illustrationerna till Clareties Roman, tusen
teckningar som begäras från höger och
venster. Tack för brefvet i går. Acku Berndt-
son bor allt ännu hos mig, ty fastän Gunnar
skrifvit har han ej gifvit något besked om
hvar hans möbler finnas, det skulle
han skrifva direkt till den person som har
dem i förvar och som tillika skulle bestyra
om flyttningen. Med Acku kommer jag
mycket väl öfverens. Han är glad och
munter, talar blott sällan om sina krämpor.
Skada blott att vädret som var så gudom-
ligt under hela mars, nu blifvit rysligt
kallt och ruskigt. Jag råder honom ifrigt
att skrifva korrespondenser eller studera
litteratur för att få något bestämdt att göra.
med några timmars reguliert arbete och
sedan det stora Paris med dess märkvärdigheter
som förströelse är jag säker på att han
ej ett ögonblick skulle tänka på "kroppens
safter och magen. Han har god aptit, fastän

han påstår motsatsen, bli ej så farligt
trött och sofver godt – fastän han bestämdt
förnekar begge dessa fakta. – När någonting
rigtigt sätter sig på tvären i måleriet,
då går det då alls inte. Den der fru
Reuterskiölds arm har jag målat om
hundra gånger och det blir bara en
träbit af. I lördags, på påskaftonen
var Acku och jag bjudna till Runebergs
på middag, och sedan var jag på stor
soirée hos Reuterskiölds – der det var
ganska roligt. Björksten sjöng mycket
bra små italienska visor. En fröken Lang
spelade ovanligt bra violin och så musi-
cerades der hela aftonen. bl.a. kom en ung
Scholander fram med en massa bondvisor
på bygdemål, der sjöng gluntar, bellmannar
o.s.v. – Påskdagen var jag på en improviserad
middag hos herrskapet Kaufmann. Dem
skulle Mamma se! Kaufmann sjelf skiner
som solen, värre än förr – nervöst lycksalig –
gafflar och stammar och drar mun upp
bakom öronen – han kallar henne för Bi
"en forkortelse af Bibi, syns Du ikke det ær
komisk?" – Hon mera lugn, men snäll
ändå mot Kaufmann – Han springer och
fjeskar och talar om musik som han alls
ej förstår sig på. De lefva nu vid Pantheon
och svära hat mot alla skandinaver, utom

Jurgensens och mig och grefve Knud af
Knudsborg, som varit vänliga mot dem
hela tiden. För resten säger Kaufmann att
om han någonsin skall komma tillbaka
till Skandinavien så kommer han först
till Finland – ty alla finnar han känt
ha varit generösa och hyggliga mot honom,
och det är det enda land i Norden der han
ej haft förargelser. Han säger att H. D.
är den tidning som betalar honom bäst.
– De äro mycket tacksamma för Mam-
mas vänlighet mot dem i fjol och bådo
mig helsa såväl Mamma som Anni
Förfärligt komisk var deras beskrifning
på vigseln i London, Då Kaufmann
skulle svära inför erkebispen i Canterbury
att han ej var gift förut och sedan skulle
läsa upp förmuläret ur en bok "jeg, der
ikke kan et engelkt ord". – Han lär
ha läst så galet att hans Domsh småflina-
de – "jag syntes det var opassende at saaden
staae og grine". – Emellertid blir det väl
ingenting af med hennes engagement och
Kaufmann får bråka dugtigt för att få
inkomster och utgifter att gå ihop. Men han
är så salig att man verkligen måste önska
honom all möjlig lycka och framgång också
i economica. – Nu denna vecka är jag
bjuden på baler alla aftnar, men som jag
redan har kunnat vinna den seger öfver
mig sjelf att jag gått hem före tolf skall jag
fortsätta dermed och endast göra korta

apparitioner, utom hos Boits i morgon
der Mme Boït bestämdt bedt mig och Noël
stanna öfver supén.
I dag på morgonen har jag haft en dust
med Acku ang. hans sjuklighet. Jag talade
om vilja men då blef han arg – han
tar nämligen mycket häftigt vid sig
då man attackerar hans manéer. Hans
diet är kostlig. Han talar om det och
det som "befordrande åderverksamheten"
något annat "hjernupplifvande" och med
allt detta äter han osmält bara saker
utan tecken till system, har i sig bakelser
i massa o.d. –
Valters byst ser dum ut, dum och
fet. Det är något beskedligt deri,
en
fet. Det är något beskedligt deri, oför-
arglig lätvitug slatrus, hvarför
jag kallar bysten Abakalle, en kritik
som Walter ej rigtig tycker om. –
Aj. den fru Reuterskiölds porträtt – Ibland
är jag så förtviflad att jag skulle vilja
"krapsa de allt bortan" men har ej mod
dertill utan påtar i det gamla. Nå, nå
jag skall få plikta för de många urakliat-
hetsynder i afseende å måleri. Konsten är
svår, och jag har tagit den för lätt.
Här medföljer en ny "eulufelet" från
Epoca, och för att ni ej skola bry era
hjernor skickas öfversättningen med.

Det är ju en ohygglig historia med det
der mordet i Borgå. Hans hustru och
barn säger Mamma – ohyggligt, ohyggligt
att något sådant han förekomma i ett
stort centrum, under nervösa och
osunda förhållanden, men i det beskedliga
Borgå! Naturligtvis får vår lusiga
kriminallagstiftning ej någon reda på
saken. Öllers mord, de två morden i
Kajsanienmi, Zimmermanska saken stå
ju der och vinka banditerna och trösta
dessa sympatiska personer ifall de
skulle tveka ett ögonblick vid utförandet
af sina små skämt. Det är uselt
att Zimmernans mördare kanske nu gå
kring som aktade medborgare i Kuopio, det
är uselt och skamligt för hela vårt folk.
Lalligheten, den rysliga lalligheten är skulden
dertill – Jag tycker hvad det måste
vara rysligt för Leonard, äfven om de
ohyggliga misstankarne skulle vara ogrunda
de. Hvad gjorde Gubben Åhman för ondt? –
Var han rik?
Aj aj aj – Aline Ehrnrooth som kom-
men hit. A-ï-a är nog treflig, men
det der fånet till flicka! –
Cederström är här – hans giftermål är
eklareradt och fru Reuterskiöld har ansett
sig för hans skull ta emot friherrinnan C.
Fru R gjorde det hyggligt och värdigt, men

den der tjocka fru Jäder f.d. numera
fru Cederström blir ej mera sympathisk
för det. Det är sorgligt för Cederström
som måste bli allt mera förfärad af
denna kontakt.
Det va ju roligt att Mammas flickor
äro sådana ljus och att fröken Blom-
qvist så framhåller dem som sådana.
Acku påstår att Bertha vuxit – hvilket
gläda mig oändligt. Om några dagar
skall jag skicka pappret från trois
quartiers. Det är ondt om tiden
skall jag säga. Jag har lofvat ett
bidrag till en välgörenhetstidning till
lördag och jag begriper ej när jag skall få
tid att göra den, ty jag har var minut
upptagen till dess.
Om fredag har Mme Magnin bjudit mig
i sin loge för "la première" af Anthony.
Portalis är återkommen från Italien.
– Nu måste jag gå för att äta frukost
och sedan sitta som en stod hos Valter.
tusen helsningar – Ack hvad jag gerna
ville sitta och prata med Mamma i dag –
det kommer ibland öfver mig som
en svår hemlängtan – längtan till Mamma
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Fru Reuterskiöld skall på en begrafning i dag och derföre har jag litet andrum.

  Lovisa Reuterskiöld
 • Ja jag har ej en minut ledig. Valters byst, fru Reuterskiöld Illustrationerna till Clareties Roman, tusen teckningar som begäras från höger och venster.

  Lovisa Reuterskiöld Walter Runeberg Jules Claretie
 • Tack för brefvet i går.

  Alexandra Edelfelt
 • Acku Berndtson bor allt ännu hos mig, ty fastän Gunnar skrifvit har han ej gifvit något besked om hvar hans möbler finnas, det skulle han skrifva direkt till den person som har dem i förvar och som tillika skulle bestyra om flyttningen. Med Acku kommer jag mycket väl öfverens. Han är glad och munter, talar blott sällan om sina krämpor.

  Gunnar Berndtson Axel Berndtson
 • Skada blott att vädret som var så gudomligt under hela mars, nu blifvit rysligt kallt och ruskigt.

 • Jag råder honom ifrigt att skrifva korrespondenser eller studera litteratur för att få något bestämdt att göra. med några timmars reguliert arbete och sedan det stora Paris med dess märkvärdigheter som förströelse är jag säker på att han ej ett ögonblick skulle tänka på "kroppens safter och magen. Han har god aptit, fastän han påstår motsatsen, bli ej så farligt trött och sofver godt – fastän han bestämdt förnekar begge dessa fakta.

  Pariisi Axel Berndtson
 • När någonting rigtigt sätter sig på tvären i måleriet, då går det då alls inte. Den der fru Reuterskiölds arm har jag målat om hundra gånger och det blir bara en träbit af.

  Lovisa Reuterskiöld
 • I lördags, på påskaftonen var Acku och jag bjudna till Runebergs på middag, och sedan var jag på stor soirée hos Reuterskiölds – der det var ganska roligt. Björksten sjöng mycket bra små italienska visor. En fröken Lang spelade ovanligt bra violin och så musicerades der hela aftonen. bl.a. kom en ung Scholander fram med en massa bondvisor på bygdemål, der sjöng gluntar, bellmannar o.s.v.

  Lina Runeberg Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Walter Runeberg Sven Scholander Axel Berndtson Theodor Björksten Anna Lang
 • Påskdagen var jag på en improviserad middag hos herrskapet Kaufmann. Dem skulle Mamma se! Kaufmann sjelf skiner som solen, värre än förr – nervöst lycksalig – gafflar och stammar och drar mun upp bakom öronen – han kallar henne för Bi "en forkortelse af Bibi, syns Du ikke det ærkomisk?" – Hon mera lugn, men snäll ändå mot Kaufmann – Han springer och fjeskar och talar om musik som han alls ej förstår sig på.

  Alexandra Edelfelt Richard Kaufmann Anna Kaufmann
 • De lefva nu vid Pantheon och svära hat mot alla skandinaver, utom Jurgensens och mig och grefve Knud af Knudsborg, som varit vänliga mot dem hela tiden.

  Panthéon Richard Kaufmann Knud af Knudsborg Jürgensen Jürgensen Anna Kaufmann
 • För resten säger Kaufmann att om han någonsin skall komma tillbaka till Skandinavien så kommer han först till Finland – ty alla finnar han känt ha varit generösa och hyggliga mot honom, och det är det enda land i Norden der han ej haft förargelser. Han säger att H. D. är den tidning som betalar honom bäst.

  Suomi Pohjoismaat Pohjoismaat Richard Kaufmann
 • De äro mycket tacksamma för Mammas vänlighet mot dem i fjol och bådo mig helsa såväl Mamma som Anni

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt Richard Kaufmann Anna Kaufmann
 • Förfärligt komisk var deras beskrifning på vigseln i London, Då Kaufmann skulle svära inför erkebispen i Canterbury att han ej var gift förut och sedan skulle läsa upp förmuläret ur en bok "jeg, der ikke kan et engelkt ord". – Han lär ha läst så galet att hans Domsh småflinade – "jag syntes det var opassende at saaden staae og grine".

  Richard Kaufmann Anna Kaufmann Edward White Benson
 • Emellertid blir det väl ingenting af med hennes engagement och Kaufmann får bråka dugtigt för att få inkomster och utgifter att gå ihop. Men han är så salig att man verkligen måste önska honom all möjlig lycka och framgång också i economica.

  Richard Kaufmann Anna Kaufmann
 • Nu denna vecka är jag bjuden på baler alla aftnar, men som jag redan har kunnat vinna den seger öfver mig sjelf att jag gått hem före tolf skall jag fortsätta dermed och endast göra korta apparitioner, utom hos Boits i morgon der Mme Boït bestämdt bedt mig och Noël stanna öfver supén.

  Edward Boit Albert Noël Mary Louisa Boit
 • I dag på morgonen har jag haft en dust med Acku ang. hans sjuklighet. Jag talade om vilja men då blef han arg – han tar nämligen mycket häftigt vid sig då man attackerar hans manéer. Hans diet är kostlig. Han talar om det och det som "befordrande åderverksamheten" något annat "hjernupplifvande" och med allt detta äter han osmält bara saker utan tecken till system, har i sig bakelser i massa o.d.

  Axel Berndtson
 • Valters byst ser dum ut, dum och fet. Det är något beskedligt deri, en fet. Det är något beskedligt deri, oförarglig lätvitug slatrus, hvarför jag kallar bysten Abakalle, en kritik som Walter ej rigtig tycker om.

  Walter Runeberg
 • Aj. den fru Reuterskiölds porträtt – Ibland är jag så förtviflad att jag skulle vilja "krapsa de allt bortan" men har ej mod dertill utan påtar i det gamla. Nå, nå jag skall få plikta för de många urakliathetsynder i afseende å måleri. Konsten är svår, och jag har tagit den för lätt.

  Lovisa Reuterskiöld
 • Här medföljer en ny "eulufelet" från Epoca, och för att ni ej skola bry era hjernor skickas öfversättningen med.

 • Det är ju en ohygglig historia med det der mordet i Borgå. Hans hustru och barn säger Mamma – ohyggligt, ohyggligt att något sådant han förekomma i ett stort centrum, under nervösa och osunda förhållanden, men i det beskedliga Borgå! Naturligtvis får vår lusiga kriminallagstiftning ej någon reda på saken. Öllers mord, de två morden i Kajsanienmi, Zimmermanska saken stå ju der och vinka banditerna och trösta dessa sympatiska personer ifall de skulle tveka ett ögonblick vid utförandet af sina små skämt. Det är uselt att Zimmernans mördare kanske nu gå kring som aktade medborgare i Kuopio, det är uselt och skamligt för hela vårt folk. Lalligheten, den rysliga lalligheten är skulden dertill – Jag tycker hvad det måste vara rysligt för Leonard, äfven om de ohyggliga misstankarne skulle vara ogrundade. Hvad gjorde Gubben Åhman för ondt? – Var han rik?

  Porvoo Kuopio Kajsaniemi Alexandra Edelfelt Leonard Serlachius Fridolf Åhman Öller Zimmermann Amanda Gustafva Åhman Johan Edvard Åhman
 • Aj aj aj – Aline Ehrnrooth som kommen hit. A-ï-a är nog treflig, men det der fånet till flicka!

  Adelaïde Ehrnrooth Aline Ehrnrooth
 • Cederström är här – hans giftermål är eklareradt och fru Reuterskiöld har ansett sig för hans skull ta emot friherrinnan C. Fru R gjorde det hyggligt och värdigt, men den der tjocka fru Jäder f.d. numera fru Cederström blir ej mera sympathisk för det. Det är sorgligt för Cederström som måste bli allt mera förfärad af denna kontakt.

  Lovisa Reuterskiöld Gustaf Cederström Amalia Cederström
 • Det va ju roligt att Mammas flickor äro sådana ljus och att fröken Blomqvist så framhåller dem som sådana.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Elisabeth Blomqvist
 • Acku påstår att Bertha vuxit – hvilket gläda mig oändligt.

  Berta Edelfelt Axel Berndtson
 • Om några dagar skall jag skicka pappret från trois quartiers.

  Trois-Quartiers
 • Det är ondt om tiden skall jag säga. Jag har lofvat ett bidrag till en välgörenhetstidning till lördag och jag begriper ej när jag skall få tid att göra den, ty jag har var minut upptagen till dess.

 • Om fredag har Mme Magnin bjudit mig i sin loge för "la première" af Anthony.

  Angéline Magnin
 • Portalis är återkommen från Italien.

  Italia Roger de Portalis
 • Nu måste jag gå för att äta frukost och sedan sitta som en stod hos Valter.

  Walter Runeberg
 • tusen helsningar – Ack hvad jag gerna ville sitta och prata med Mamma i dag – det kommer ibland öfver mig som en svår hemlängtan – längtan till Mamma Atte.

  Alexandra Edelfelt