Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

balett (konstarter) promenader landskap (fysiska helheter) personlighet opera (konstart) amerikkalaiset hyväntekeväisyys kirjeet kuvanveisto liikunta mallit (ammatti) matkat naiset näyttelyt paasto päivälliset pohjoismaalaiset poliisi puistot sanomalehdet seuraelämä taide taidekauppa taidenäyttelyt talous tanssiaiset tavaratalot tilaukset toimittajat työläiset vaatteet yhteiskuntaluokat

Älskade Mamma
Nu igen ett deminutif af
bref – ty ännu har jag ej fått
något af Mamma och
jag sparar min möda
tilldess jag får ett.
Jag är rigtigt, rigtigt nöjd
att jag ej stält ut hos Petit.
ty hvad som finnes mest
på utställningen der, är
just porträtt och enstaka figurer
Då jag nu ej hade någon
tafla, skulle jag endast ha
gjort en medelmåttig effekt,
Och angående dessa små ut-
ställninger gäller mera än nå-
gonsin: aut Cæsar, aut nihil

– Nej, just nu fick jag Mam-
mas kära bref, tack, tack
tack. Ja, jag är en ryslig
slarf med bevarandet af
frågorna. Nu skall jag försöka.
1• Salongen öppnas nu, som
sedan 20, 10 år, den 1sta
maj. 2• Wolff är en krångel-
makare som gör sig ytterst vigtig
och svår att få tag i. Jag har
ännu ej träffat honom. 3•
Interören blef ej bra, den em-
bêterar mig och jag tror verkligen
ej att den någonsin blir ett
mästerverk.
Då jag ej skickades till Petit, skyn-
dade jag mig genast af afsända
Mammas porträtt till Köpenhamn,
der det kommer att uppställas
d. 1sta maj. Jag har fernissat

det och det tar sig mycket stiligt
ut i en rikt förgyld ram, som
Mamma för resten såg här
i ateliern. Ack jag tänker
hvart ögonblick på er nu
under dessa vackra vårtider.
Alla morgnar går jag från
8-9 till Boulognerskogen
och sjöarne, träden, l'allée des
acacias påminner mig alla
om er – I går afsändes
från Trois quartiers 15 meter
af cretonnén. Jag såg efter
svarta tyger, men kunde ej
bestämma mig utan skall vänta
tills jag får något fruntimmer
med mig. – För resten skall
jag nu sitta modell för
Walter Runeberg, så att endast
har halfva dagen för mig sjelf.
I förrgår var jag på en stor och
storartad middag hos Koechlins

Der voro en massa elsassiska
slägtingar bl.a. Andrieux, den
beryktade f.d. polisprefekten
och hans mycket söta fru.
Koechlin är ständigt densamma:
upp i tagena, lifvad för att
resa – nu sedan han besökt
Kaukasus, Indien, Persien
Afrika
Nord Kap
m.m. skall han i år resa
till Tonkin, Kina och Japan. –
Jag mötte i går Al. Dumas
på gatan och vi följdes åt ett
stycke längs avenuen. På tal
om Petits exposition sade han
att jag gjort väl i att ej utställa der.
Vous avez un tres beau tableau
au Salon – il
ne
faut pas gâter
l'impression du public. – Du reste,
on fait trop d'expositions à Paris
– Den der nordiska tidningen
som skall komma ut här, tigger
alltjemnt om bidrag af mig.

Då jag nu redan gifvit en
vacker pastell så tycker jag mig
ha gjort nog för de skaninaviske
arbetarne i Paris. Vi äro rysligt
exploiterade. Nu skall pressen
ge ut en skrift à la Paris-Murcia
som bär det ytterst dumma
namnet "les victimes du devoir"
de vilja att jag skall rita en lots,
Courtois en barmhertighetssyster
och Dagnan en läkare i ett
hospital – jag är, som alla
andra öfverhopad med böner
om en skizz hit och en skizz dit –
enkor, faderlösa – men huru
få tid till allt detta.
Expositionen hos Petit är
icke märkvärdig – Bastien Le-
page har ett mästerligt porträtt
af gumman Drouet som dog
i fjol, Victor Hugos mångåriga
väninna. alldeles förbaskadt bra.

Carolus Duran och Stevens
också bra saker – den senare
ungefär likadana saker som
i fjol – fina i färgen men
själlösa. Beraud, Jan van
Beers Egusquiza äro utusla.
Dagnan, Courtois, Boldini, Sargent
de Nittis och Madrazo deltaga
ej, likaså jag. Men för nästa
år har Petit bedt om min
medverkan.
Om ni visste hvad här är vackert.
Jag skulle alls ej ha någon lust
att sitta inne – men är så pass
mycket "victime du devoir" att
jag icke hela dagen vill slå dank.
– den 17 är stor bal hos Boits.
Mme Boit säger att jag måste
dansa: "il y aura trop de jolies
américaines, pour que vous puissiez

résister à la tentation.
Fru Reuterskiöld är trött allt
fortfarande. Visserligen dansar
man ej under fastan, men
raoît'erna äro lika förslappan
de, isynnerhet om man, som
hon, går på 3 à 4 hvarje, qväll
Jag skulle bli galen med
ett sådant lif – Jag har igen
varit på Operan och sett don
Juan – Jag är så förtjust i
baletten der. Den der menuetten
dansas mästerligt, och så är
musiken så vacker – tagen ur
Mozarts trios, sonater och
turkiska marsch. – I går gick
Gounods Sapho, hans första
opera – men den lär vara
tråkig. Det är eget att jag
ej har den ringaste lust att
höra Massenets "Manon"
och "l'Hérodiade" – jag kan så

väl föreställa mig hvad det är,
just emedan publiken är så
förtjust – Det måste vara konst
"à coté" ty det rigtiga, det
der som Mozart hade, det der
som sitter i hjertat, det har
ej Massenet. –
På trois quartiers försäkra de
att sakerna d. 8 juni blifvit
förda till mig, här försäkrar
Emile att han aldrig fått
något sådant pakett (skorna
portföljen m.m) – Således måste
man antaga att hejduken
från Magasinet fört sakerna
till orätt adressat.
Helsa flickorna hjertligt, lika
så tant Gadd och Morbror –
lycka att han nu gjort några
affärer igen. – Konsthandlar
ne äro några nöt – men mera
härom härnäst –
Nu farväl
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Nu igen ett deminutif af bref – ty ännu har jag ej fått något af Mamma och jag sparar min möda tilldess jag får ett.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag är rigtigt, rigtigt nöjd att jag ej stält ut hos Petit. ty hvad som finnes mest på utställningen der, är just porträtt och enstaka figurer Då jag nu ej hade någon tafla, skulle jag endast ha gjort en medelmåttig effekt, Och angående dessa små utställninger gäller mera än någonsin: aut Cæsar, aut nihil

  Georges Petit
 • Nej, just nu fick jag Mammas kära bref, tack, tack tack. Ja, jag är en ryslig slarf med bevarandet af frågorna. Nu skall jag försöka.

  Alexandra Edelfelt
 • 1• Salongen öppnas nu, som sedan 20, 10 år, den 1sta maj.

 • 2• Wolff är en krångelmakare som gör sig ytterst vigtig och svår att få tag i. Jag har ännu ej träffat honom.

  Albert Wolff
 • 3• Interören blef ej bra, den embêterar mig och jag tror verkligen ej att den någonsin blir ett mästerverk.

 • Då jag ej skickades till Petit, skyndade jag mig genast af afsända Mammas porträtt till Köpenhamn, der det kommer att uppställas d. 1sta maj. Jag har fernissat det och det tar sig mycket stiligt ut i en rikt förgyld ram, som Mamma för resten såg här i ateliern.

  Kööpenhamina Alexandra Edelfelt Georges Petit
 • Ack jag tänker hvart ögonblick på er nu under dessa vackra vårtider. Alla morgnar går jag från 8-9 till Boulognerskogen och sjöarne, träden, l'allée des acacias påminner mig alla om er

  Bois de Boulogne Allées des acacias Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • II går afsändes från Trois quartiers 15 meter af cretonnén. Jag såg efter svarta tyger, men kunde ej bestämma mig utan skall vänta tills jag får något fruntimmer med mig.

  Trois-Quartiers
 • För resten skall jag nu sitta modell för Walter Runeberg, så att endast har halfva dagen för mig sjelf.

  Walter Runeberg
 • I förrgår var jag på en stor och storartad middag hos Koechlins Der voro en massa elsassiska slägtingar bl.a. Andrieux, den beryktade f.d. polisprefekten och hans mycket söta fru.

  Alfred Koechlin Louis Andrieux Hélène Andrieux
 • Koechlin är ständigt densamma: upp i tagena, lifvad för att resa – nu sedan han besökt Kaukasus, Indien, Persien Afrika Nord Kap m.m. skall han i år resa till Tonkin, Kina och Japan.

  Afrikka Japani Kiina Tonkin Intia Nordkap Persia Kaukasia Alfred Koechlin
 • Jag mötte i går Al. Dumas på gatan och vi följdes åt ett stycke längs avenuen. På tal om Petits exposition sade han att jag gjort väl i att ej utställa der. Vous avez un tres beau tableau au Salon – il ne faut pas gâter l'impression du public. – Du reste, on fait trop d'expositions à Paris

  Pariisi Alexandre Dumas Georges Petit
 • Den der nordiska tidningen som skall komma ut här, tigger alltjemnt om bidrag af mig. Då jag nu redan gifvit en vacker pastell så tycker jag mig ha gjort nog för de skaninaviske arbetarne i Paris.

  Pariisi
 • Vi äro rysligt exploiterade. Nu skall pressen ge ut en skrift à la Paris-Murcia som bär det ytterst dumma namnet "les victimes du devoir" de vilja att jag skall rita en lots, Courtois en barmhertighetssyster och Dagnan en läkare i ett hospital

  Pariisi Murcia Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret
 • jag är, som alla andra öfverhopad med böner om en skizz hit och en skizz dit – enkor, faderlösa – men huru få tid till allt detta.

 • Expositionen hos Petit är icke märkvärdig – Bastien Lepage har ett mästerligt porträtt af gumman Drouet som dog i fjol, Victor Hugos mångåriga väninna. alldeles förbaskadt bra. Carolus Duran och Stevens också bra saker – den senare ungefär likadana saker som i fjol – fina i färgen men själlösa. Beraud, Jan van Beers Egusquiza äro utusla. Dagnan, Courtois, Boldini, Sargent de Nittis och Madrazo deltaga ej, likaså jag.

  Jules Bastien-Lepage Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Victor Hugo Raimundo de Madrazo John Singer Sargent Jean Béraud Carolus-Duran Alfred Stevens Jan van Beers Giovanni Boldini Georges Petit Giuseppe de Nittis Rogelio de Egusquiza Juliette Drouet
 • Men för nästa år har Petit bedt om min medverkan.

  Georges Petit
 • Om ni visste hvad här är vackert. Jag skulle alls ej ha någon lust att sitta inne – men är så pass mycket "victime du devoir" att jag icke hela dagen vill slå dank.

 • den 17 är stor bal hos Boits. Mme Boit säger att jag måste dansa: "il y aura trop de jolies américaines, pour que vous puissiez résister à la tentation.

  Edward Boit Mary Louisa Boit
 • Fru Reuterskiöld är trött allt fortfarande. Visserligen dansar man ej under fastan, men raoît'erna äro lika förslappande, isynnerhet om man, som hon, går på 3 à 4 hvarje, qväll Jag skulle bli galen med ett sådant lif

  Lovisa Reuterskiöld
 • Jag har igen varit på Operan och sett don Juan – Jag är så förtjust i baletten der. Den der menuetten dansas mästerligt, och så är musiken så vacker – tagen ur Mozarts trios, sonater och turkiska marsch.

  Wolfgang Amadeus Mozart Don Juan
 • I går gick Gounods Sapho, hans första opera – men den lär vara tråkig.

  Charles Gounod Sapfo
 • Det är eget att jag ej har den ringaste lust att höra Massenets "Manon" och "l'Hérodiade" – jag kan så väl föreställa mig hvad det är, just emedan publiken är så förtjust – Det måste vara konst "à coté" ty det rigtiga, det der som Mozart hade, det der som sitter i hjertat, det har ej Massenet.

  Wolfgang Amadeus Mozart Jules Massenet Manon Lescaut Herodias
 • På trois quartiers försäkra de att sakerna d. 8 juni blifvit förda till mig, här försäkrar Emile att han aldrig fått något sådant pakett (skorna portföljen m.m) – Således måste man antaga att hejduken från Magasinet fört sakerna till orätt adressat.

  Trois-Quartiers Emile
 • Helsa flickorna hjertligt, likaså tant Gadd och Morbror – lycka att han nu gjort några affärer igen.

  Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt
 • Konsthandlarne äro några nöt – men mera härom härnäst – Nu farväl Atte