Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

opera (konstart) personlighet översättning (informationsrelaterat skapande) kielet kirjeet kuvanveisto näyttelyt päivälliset ranskan kieli ruotsin kieli taidenäyttelyt tilaukset

lördag d. 26 april 84.
Älskade Mamma,
Hvad det är ledsamt att jag icke oftare kan
sitta och språka, som nu i afton, med den
jag hålla mest kär. Jag vet ej hur det kom-
mer sig att min tid blir så bortpluttrad på
strunt. Det enda nödvändiga, att lefva
för min utveckling i visdom och nåd och
arbete, och min största lycka, att ständigt
i tankarne få vara Mamma nära, få ofta
stå tillbaka för denna verldens fåvitsko – också
anser jag hvar stund som jag offrat Mamma
vara en rigtig stöld, ett brott mot min bestäm-
melse, ty jag, liksom hvarje tänkande väsen
har en bestämmelse.
Jag har haft ett tråkigt arbete i afton.
Det att gå igenom öfversättningen af
fänrik Ståls Sägner ord för ord med M.
Bayle, den franske student som nu hålla
på med andra delen. – Fastän vi haft ett
helt filologiskt göra, diskuterat långa
stunder om "anamma", huruvida det
borde öfversättas med "nom du nom" eller
"Peste" eller något dylikt, eller "han sprack
den saten" huruvida saten der borde återges

med "la diablesse" eller "la salté" o.s.v.
så känner jag mig dock så uppfriskad
och vederqvickt af Runeberg och fänrik
Stål, att jag nästan glömmer detta
bråk sedan tre timmar. För att icke
förlora denna seance med M. Bayle
har jag försakat 1• middag på banque
de France med Magnins, 2• Operan i
Seineprefekturens loge, 3• Munkacsys
invigning af expositionen af Christus
på korset. – Jag vill näml. att denna
nya öfversättning af fänrik Ståls andra
del ej må innehålla några gröfre fel.
Stilen och franskan bli hans sak. Jag
vill blott svara för att han ej öfver
sätter "bar det dock till fjälls" med "il
s'en allait vers la montagne" – som blir
det rysligaste nonsens. – För resten är
denne Bayle ej dum – har är 25 år gammal,
och ofantligt lärd – medicine och filosofie
doktor, arkeolog och språkforskare en
rigtig quartier latin typ.
Nästa gång hoppas jag ha gått igenom
hela fänrik Ståls sägner, och då är

jag nöjd. –
I afton träffade jag Munthe och Valter
Runeberg. Två så olika och dock så
sympathiska naturer. På e.m. blef
jag uppehållen af en fru Dahlerus
med son som kommo med helsningar
från faster Hermanine.
Fru Reuterskiöld har ännu stått i dag.
Nog är det förfärligt och jag lider deraf
mera än jag kan säga. Genie ist Ge-
duld – och jag måtte då vara öfvermåttan
genialisk. Dessutom har jag Valter
Runbergs seancer. De äro ej roliga,
isynnerhet emedan jag ser att bysten
ej blir särdeles bra. – Klaga är ej mitt
behag – och jag vill derför ej tala om
dessa vedervärdigheter. På fru Reuter
skiöld har jag gjort om 3/4 af porträttet,
och är så arg på det som möjligt.
Dock har han nu återfunnit det
ljufva den som han fåfängt sökt
förut. Förstorat ögonen, förminskat
munnen och afståndet från näsan
till munnen – voila tout.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Hvad det är ledsamt att jag icke oftare kan sitta och språka, som nu i afton, med den jag hålla mest kär. Jag vet ej hur det kommer sig att min tid blir så bortpluttrad på strunt. Det enda nödvändiga, att lefva för min utveckling i visdom och nåd och arbete, och min största lycka, att ständigt i tankarne få vara Mamma nära, få ofta stå tillbaka för denna verldens fåvitsko – också anser jag hvar stund som jag offrat Mamma vara en rigtig stöld, ett brott mot min bestämmelse, ty jag, liksom hvarje tänkande väsen har en bestämmelse.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag har haft ett tråkigt arbete i afton. Det att gå igenom öfversättningen af fänrik Ståls Sägner ord för ord med M. Bayle, den franske student som nu hålla på med andra delen. – Fastän vi haft ett helt filologiskt göra, diskuterat långa stunder om "anamma", huruvida det borde öfversättas med "nom du nom" eller "Peste" eller något dylikt, eller "han sprack den saten" huruvida saten der borde återges med "la diablesse" eller "la salté" o.s.v. så känner jag mig dock så uppfriskad och vederqvickt af Runeberg och fänrik Stål, att jag nästan glömmer detta bråk sedan tre timmar. För att icke förlora denna seance med M. Bayle har jag försakat 1• middag på banque de France med Magnins, 2• Operan i Seineprefekturens loge, 3• Munkacsys invigning af expositionen af Christus på korset.

  Parisoperan Banque de France Johan Ludvig Runeberg Angéline Magnin Mihály Munkácsy Joseph Magnin Kristus Edmond Bayle Stål
 • Jag vill näml. att denna nya öfversättning af fänrik Ståls andra del ej må innehålla några gröfre fel. Stilen och franskan bli hans sak. Jag vill blott svara för att han ej öfversätter "bar det dock till fjälls" med "il s'en allait vers la montagne" – som blir det rysligaste nonsens. – För resten är denne Bayle ej dum – har är 25 år gammal, och ofantligt lärd – medicine och filosofie doktor, arkeolog och språkforskare en rigtig quartier latin typ. Nästa gång hoppas jag ha gått igenom hela fänrik Ståls sägner, och då är jag nöjd.

  Quartier Latin Edmond Bayle Stål
 • I afton träffade jag Munthe och Valter Runeberg. Två så olika och dock så sympathiska naturer.

  Axel Munthe Walter Runeberg
 • På e.m. blef jag uppehållen af en fru Dahlerus med son som kommo med helsningar från faster Hermanine.

  Hermania Edelfelt Carl Gustaf Dahlerus Louise Charlotte Dahlerus
 • Fru Reuterskiöld har ännu stått i dag. Nog är det förfärligt och jag lider deraf mera än jag kan säga. Genie ist Geduld – och jag måtte då vara öfvermåttan genialisk.

  Lovisa Reuterskiöld
 • Dessutom har jag Valter Runbergs seancer. De äro ej roliga, isynnerhet emedan jag ser att bysten ej blir särdeles bra. – Klaga är ej mitt behag – och jag vill derför ej tala om dessa vedervärdigheter.

  Walter Runeberg
 • På fru Reuterskiöld har jag gjort om 3/4 af porträttet, och är så arg på det som möjligt. Dock har han nu återfunnit det ljufva den som han fåfängt sökt förut. Förstorat ögonen, förminskat munnen och afståndet från näsan till munnen – voila tout.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld