Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) homeopati översättning (informationsrelaterat skapande) tidtabeller personlighet Villa Edelfelt aamiaiset amerikkalaiset ateljeet englannin kieli henkilökuvat juutalaiset kalusteet kaunokirjallisuus kesä kielet kritiikki kuvanveisto lääkärit mallit (ammatti) matkat museot näyttelyt norjalaiset päivälliset palvelusväki ranskan kieli ruoka sää sanomalehdet taidekauppa taidekritiikki taidenäyttelyt talous tilaukset vegetarismi velat vuodenajat

Paris d. 8 maj 84.
Älskade Mamma,
Ändtligen har vi fått ett lika briljant
sommarväder som i fjol, just då
ni kom. Igår voro vi hela dagen
ute hos Kaufmanns på l'Ile de la
Gde Jatte. Det var en
seglar
augusti-
värme – ett fisklif på Seinen med
Canotier'er, simmare och båtpar
tier utan all like. Vi, Acku och jag,
voro bjudna först på frukost, sedan
på middag hos herrskapet. K. – en
sådan herrlig dag. Kaufmann har nu
fått en gammal norsk piga, som
är "briljant" hon har tjenast 15
år i Havre och talar alldeles bra franska
och engelska – gör alla sysslor och lagar
ypperlig mat. Kaufmann i extas.
"Nej, desse coteletter ære dog henriven-
de" eller "sikken magelös tuppe" –
in infinitum. Han läst upp många
nya nouveller – visserligen ganska
bra men icke just originella – för resten
alldeles främmande hvad skrifsättet
beträffar – om det moderna Frankrike.

Nu skall Acku resa till Schweitz –
hvarför – ja det vet han ej sjelf.
Han tröttnar vid allt i denna
verlden, t.o.m. vid att ligga på
rygg och läsa tidningar, som annars
utgör hans förnämsta sysselsättning. Att
det är något på tok med honom, det
är säkert. Nu har han fått Gunnars
möbler – tror Mamma han det minsta
brytt sig om att ställa upp dem, göra
det trefligt för sig och göra bråkat mindre
för Gunnar när han kommer – nej –
precis som de stodo då de fördes hit stå
de ännu. Han är märkvärdigt hoglös,
och lider af vårt stora nordiska fel, brist
på initiativ till den förskräckande grad
att man blir alldeles häpen. Han äter
med god aptit och är ganska begifven
på nöjen. Nu säga han att allt ar-
bete och allting ordentligt, fortsatt
tröttar honom. Han säger sig känna
tomheten i hjernan så att han ej
ens han läsa en bok. – Och emot
detta är ingenting att invända.
Gunnar hade skickat honom pengar –
Som Wallenius var i största nöd, lånade

han pengarna åt denne – för att
återbetalas den 20. Och nu får
Acku den alldeles oåterkalleliga
idén att resa till Schweitz – till
hvem der – det vet han ej – hvart –
lika osäkert. Äro ej sådana kapriser
nervretande. – Jag vill ej skryta öfver
att ha fått som Serlachius "spänna om
svältremmen och lida" men nog blir
man ändå litet mera sjelfständig
och förståndig då man får ta sig ut
på egen hand i lifvet. – Acku är dessu-
tom envis, envis som endast en
maniaque kan vara. Heinricius
säger att han nu borde stanna i Paris
der han har sällskap och der han ännu
ej sitt någonting. Men "läkarne förstå
sig ej på hans sjukdom" heter det.
Ingenstädes har han varit – ej på theater
ej på museer – utom på Louvren dit
jag släpade honom en dag. och 1 gång på
Luxembourg dit han gick med Geijerstam.
För resten är han ganska vänlig och
glad, intresserad, för en stund af allt
det jag håller på med.
Jag är så rädd att han i Schweitz
skall träffa på Emile Walleen – då
de båda tillsammans börja reformera

verlden med vegetarianism och
färgspektrum och homeopathi och
dumheter, så blir det en skön soppa
af. – Han ligger för ögonblicket
och studerar "l'Indicateur du chemins
du fer" för att resa som i öfver-
morgon. Hvar han skall få pengar till
dess det vet han ej. – Han må göra
hur han vill.
De der nöten till amerikanska konst
handlare bestämma sig ej. De ha
mig göra 3 à 4 taflor färdiga för
att senare se om de vilja ta dem.
Men öfverhufundtaget säljes in-
genting. Tiderna äro så dålig, att
Roybet, en äldre framstående
målare, som hade en af grannaste
atelierna i Paris – rymt för skuld,
så ansatt var han af björnar.
Hvad skall han ta sig till i Amerika
eller hvar han nu må vara? Detta
har väckt stor sensation.
Litet melankolisk har jag varit
öfver min tafla, som verkligen ej
tar sig så bra ut på Salongen som

här hos mig. Den har en slags
respektabel "succès d'artiste" men
det stora publikum stannar vid
taflan bredvid, en lipsillshistoria
med sörjande barn och Krucifix
och fattigdom, som nog kunde
vara bra om man ej så tydligt
skönjde den ohederliga afsigten
– Deremot gör Mammas por-
trätt stormande lycka i Köpen-
hamn. Jag skickar samtidigt med
detta ett nummer af danska
Dagbladet der Mamma får läsa
den grannaste kritik jag ännu
någonsin fått. Att kritikern gör
en karakteristik af Mamma der
jag ville ändra ett och hvarje förstås
af vårt nordiska begär att ta ur målerier
mera än der finnes. – Jag tycker
hvad det skall vara för en godbit
för Bertha när hon får läsa att
Mamma "ær tækkelig". Men utom
tidningsartikeln har jag sqvallervägen
fått höra att hela Köpenhamn
springer och ser på porträttet, att

alla menniskor tala derom
och att konstnärerna der rynka
på näsan ått denna oväntade
succès. – Det blir kinkigt att
ställa ut något efter detta, och dock
vill jag försöka att göra en
utställning der i höst.
Skall den danska kritiken tas in
i våra tidningar så bör den ingå
"in extenso" – bitar deraf kunde
åstadkomma missförstånd. Som
sagdt, aldrig hade jag förr fått
ett sådant "lof och pris". Mamma
får läsa sjelf. – I det andra numret
af d. dagbladet ingår en kort redo-
görelse af Kaufmann för Salongen,
också mycket smickrande för mig.
– med dagens bref skickar jag ett ut-
drag ur "Gazette de France. –
För Stockholm är jag mera rädd
än för Köpenhamn. 1• begriper
de sig ej ditåt så mycket på konst
2• känner jag på mig att min
fiende Josephsons ande hvilar

öfver en del Stockholmsglopar
och Stockholmskritiker. 3• behagar
mig herr Blanch ej det ringaste.
– Kommer tid kommer råd och
jag bekymrar mig ännu ej öfver
detta. –
Fürstenberg skulle komma upp
endera dagen men har ej gjort
det. Fru Reuterskiölds ram är
ännu ej kommen, och Duken
står följakteligen här ännu
och embêterar mig.
Hennigsen med bror är här och
säga att Krohns fru nu är bättre.
– En blodspottning vid hennes år, då
man aldrig haft svagt bröst förr,
det är ju underligt.
Hennigsen'erna vilja nödvändigt
narra mig med dem till Holland, dit
de resa i slitet af veckan – men jag
har ej tid.
Jag har näml. begynt 2ne mindre
taflor en pianolektion och en
judisk rabbin (en verklig – som står
modell i hemlighet en ytterst herrlig figur).

– Referatet om Bergens föreläsnin-
gar inger mig samma tanke
som Mamma – ingenting nytt.
– Ack jag ville så gerna ge er
litet af det vackra vädret här –
af värmen, af blommorna,
af den obeskrifligt fulla, blom
doftmättade vinden som då och
då kommer mot mig då jag
öppnar fönstren åt Neuilly sidan.
och Ännu i morgon hos Walter
Runeberg, och ännu i afton
M. Bayle med de dumma och
platta öfversättningarna af fänrik
Stål. Jag har så många plågo-
andar jag. Också när jag kommer
till Haiko, skall jag låta bygga
upp famnshöga palissader
omkring vårt ställe, stänga in
mig Eder och låta spetsa hvar
och en som vill tränga jag in –
Farväl, tusen helsningar från
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Ändtligen har vi fått ett lika briljant sommarväder som i fjol, just då ni kom.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Igår voro vi hela dagen ute hos Kaufmanns på l'Ile de la Gde Jatte. Det var en seglaraugustivärme – ett fisklif på Seinen med Canotier'er, simmare och båtpartier utan all like. Vi, Acku och jag, voro bjudna först på frukost, sedan på middag hos herrskapet. K. – en sådan herrlig dag.

  Seine Île d la Grande Jatte Richard Kaufmann Axel Berndtson Anna Kaufmann
 • Kaufmann har nu fått en gammal norsk piga, som är "briljant" hon har tjenast 15 år i Havre och talar alldeles bra franska och engelska – gör alla sysslor och lagar ypperlig mat. Kaufmann i extas. "Nej, desse coteletter ære dog henrivende" eller "sikken magelös tuppe" – in infinitum.

  Richard Kaufmann Anna Kaufmann N. N.
 • Han läst upp många nya nouveller – visserligen ganska bra men icke just originella – för resten alldeles främmande hvad skrifsättet beträffar – om det moderna Frankrike.

  Ranska Richard Kaufmann
 • Nu skall Acku resa till Schweitz – hvarför – ja det vet han ej sjelf. Han tröttnar vid allt i denna verlden, t.o.m. vid att ligga på rygg och läsa tidningar, som annars utgör hans förnämsta sysselsättning. Att det är något på tok med honom, det är säkert.

  Sveitsi Axel Berndtson
 • Nu har han fått Gunnars möbler – tror Mamma han det minsta brytt sig om att ställa upp dem, göra det trefligt för sig och göra bråkat mindre för Gunnar när han kommer – nej – precis som de stodo då de fördes hit stå de ännu.

  Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson Axel Berndtson
 • Han är märkvärdigt hoglös, och lider af vårt stora nordiska fel, brist på initiativ till den förskräckande grad att man blir alldeles häpen.

  Axel Berndtson
 • Han äter med god aptit och är ganska begifven på nöjen. Nu säga han att allt arbete och allting ordentligt, fortsatt tröttar honom. Han säger sig känna tomheten i hjernan så att han ej ens han läsa en bok. – Och emot detta är ingenting att invända.

  Axel Berndtson
 • Gunnar hade skickat honom pengar – Som Wallenius var i största nöd, lånade han pengarna åt denne – för att återbetalas den 20.

  Gunnar Berndtson Axel Berndtson Otto Wallenius
 • Och nu får Acku den alldeles oåterkalleliga idén att resa till Schweitz – till hvem der – det vet han ej – hvart – lika osäkert. Äro ej sådana kapriser nervretande. – Jag vill ej skryta öfver att ha fått som Serlachius "spänna om svältremmen och lida" men nog blir man ändå litet mera sjelfständig och förståndig då man får ta sig ut på egen hand i lifvet. – Acku är dessutom envis, envis som endast en maniaque kan vara.

  Sveitsi Axel Berndtson Gustaf Adolf Serlachius
 • Heinricius säger att han nu borde stanna i Paris der han har sällskap och der han ännu ej sitt någonting. Men "läkarne förstå sig ej på hans sjukdom" heter det. Ingenstädes har han varit – ej på theater ej på museer – utom på Louvren dit jag släpade honom en dag. och 1 gång på Luxembourg dit han gick med Geijerstam. För resten är han ganska vänlig och glad, intresserad, för en stund af allt det jag håller på med.

  Pariisi Louvren Luxembourgpalatset Gustav Heinricius Axel Berndtson Gustaf af Geijerstam
 • Jag är så rädd att han i Schweitz skall träffa på Emile Walleen – då de båda tillsammans börja reformera verlden med vegetarianism och färgspektrum och homeopathi och dumheter, så blir det en skön soppa af. – Han ligger för ögonblicket och studerar "l'Indicateur du chemins du fer" för att resa som i öfvermorgon. Hvar han skall få pengar till dess det vet han ej. – Han må göra hur han vill.

  Sveitsi Emil Walleen Axel Berndtson
 • De der nöten till amerikanska konsthandlare bestämma sig ej. De ha mig göra 3 à 4 taflor färdiga för att senare se om de vilja ta dem.

 • Men öfverhufundtaget säljes ingenting.

 • Tiderna äro så dålig, att Roybet, en äldre framstående målare, som hade en af grannaste atelierna i Paris – rymt för skuld, så ansatt var han af björnar. Hvad skall han ta sig till i Amerika eller hvar han nu må vara? Detta har väckt stor sensation.

  Pariisi Amerikka Ferdinand Roybet
 • Litet melankolisk har jag varit öfver min tafla, som verkligen ej tar sig så bra ut på Salongen som här hos mig. Den har en slags respektabel "succès d'artiste" men det stora publikum stannar vid taflan bredvid, en lipsillshistoria med sörjande barn och Krucifix och fattigdom, som nog kunde vara bra om man ej så tydligt skönjde den ohederliga afsigten

 • Deremot gör Mammas porträtt stormande lycka i Köpenhamn. Jag skickar samtidigt med detta ett nummer af danska Dagbladet der Mamma får läsa den grannaste kritik jag ännu någonsin fått. Att kritikern gör en karakteristik af Mamma der jag ville ändra ett och hvarje förstås af vårt nordiska begär att ta ur målerier mera än der finnes. – Jag tycker hvad det skall vara för en godbit för Bertha när hon får läsa att Mamma "ær tækkelig". Men utom tidningsartikeln har jag sqvallervägen fått höra att hela Köpenhamn springer och ser på porträttet, att alla menniskor tala derom och att konstnärerna der rynka på näsan ått denna oväntade succès. – Det blir kinkigt att ställa ut något efter detta, och dock vill jag försöka att göra en utställning der i höst.

  Kööpenhamina Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt
 • Skall den danska kritiken tas in i våra tidningar så bör den ingå "in extenso" – bitar deraf kunde åstadkomma missförstånd. Som sagdt, aldrig hade jag förr fått ett sådant "lof och pris". Mamma får läsa sjelf.

  Alexandra Edelfelt
 • I det andra numret af d. dagbladet ingår en kort redogörelse af Kaufmann för Salongen, också mycket smickrande för mig. – med dagens bref skickar jag ett utdrag ur "Gazette de France.

  Richard Kaufmann
 • För Stockholm är jag mera rädd än för Köpenhamn. 1• begriper de sig ej ditåt så mycket på konst 2• känner jag på mig att min fiende Josephsons ande hvilar öfver en del Stockholmsglopar och Stockholmskritiker. 3• behagar mig herr Blanch ej det ringaste. – Kommer tid kommer råd och jag bekymrar mig ännu ej öfver detta.

  Tukholma Kööpenhamina Ernst Josephson Theodor Blanch
 • Fürstenberg skulle komma upp endera dagen men har ej gjort det.

  Pontus Fürstenberg
 • Fru Reuterskiölds ram är ännu ej kommen, och Duken står följakteligen här ännu och embêterar mig.

  Lovisa Reuterskiöld
 • Hennigsen med bror är här och säga att Krohns fru nu är bättre. – En blodspottning vid hennes år, då man aldrig haft svagt bröst förr, det är ju underligt.

  Pietro Krohn Emilie Krohn Frants Henningsen Erik Henningsen
 • Hennigsen'erna vilja nödvändigt narra mig med dem till Holland, dit de resa i slutet af veckan – men jag har ej tid.

  Alankomaat Frants Henningsen Erik Henningsen
 • Jag har näml. begynt 2ne mindre taflor en pianolektion och en judisk rabbin (en verklig – som står modell i hemlighet en ytterst herrlig figur).

 • Referatet om Bergens föreläsningar inger mig samma tanke som Mamma – ingenting nytt.

  Alexandra Edelfelt Carl von Bergen
 • Ack jag ville så gerna ge er litet af det vackra vädret här – af värmen, af blommorna, af den obeskrifligt fulla, blomdoftmättade vinden som då och då kommer mot mig då jag öppnar fönstren åt Neuilly sidan.

  Neuilly-sur-Seine
 • Ännu i morgon hos Walter Runeberg,

  Walter Runeberg
 • och ännu i afton M. Bayle med de dumma och platta öfversättningarna af fänrik Stål. Jag har så många plågoandar jag.

  Edmond Bayle
 • Också när jag kommer till Haiko, skall jag låta bygga upp famnshöga palissader omkring vårt ställe, stänga in mig Eder och låta spetsa hvar och en som vill tränga jag in

  Haikko
 • Farväl, tusen helsningar från Atte.