Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

personlighet ateljeet juutalaiset kaunokirjallisuus kihlaus kritiikki matkat naiset näyttelyt seuraelämä taidekauppa taidekritiikki taidenäyttelyt talous

d. 10 maj 84
Älskade Mamma.
Mamma vet hur akut tråkighet
verkar som kopparslagare, dagen derpå.
Saken var att jag i går på e.m
hade tänkt kunna gå omkring på
salongen
i lugn och ro
. Fåvitska hopp. Snart fingo
herrskapet Jacobson från Åbo tag
i mig, och jag hade icke tillräckligt
moraliskt mod för att lösrycka mig
från dem. Hon är bra nulle, för-
skräckligt! Vi äro ändå litet bort-
skämda här, med sällskap – och det
der absolut tråkiga har man ej så mycket
att göra med i allmänhet.
Det vore ingen nöd med menniskorna
om de alltid, till och med de de minsta
hand, vore sådana de äro. Men detta
försök att vara som andra, att tala
som andra att tänka som andra och
den deraf alstrade oändliga fadda
plattheten – som icke ger så mycket
rum för studier eller rent menskliga
iakttagelser som ett det simplaste ord
af Lindström eller Saleniusas Fiu!

Jag arbetar temmeligen flitigt dessa
tider för att få några mindre saker
färdiga – endera för konsthandlare
eller också för att ställa ut i Köpen-
hamn.
Af Hirschsprung, som var här i går
hörde jag om Mammas porträtts stora
succès. Konstnärerna och deras vänner
härtill H. räknar sig, protestera tyst.
Det är ledsamt nog att hela denna
sak blifvit litet polemisk. – Denna
oväntade succès gör en utställning
i Köpenhamn allt svårare för mig.
Är den icke utmärkt så kommer
naturligtvis kritiken att slå ned på
mig, ty efter det öfverdrifna beröm
met måste en reaktion komma.
I går var för resten min atelier upp-
fyld af bara judar – mycket hyggliga
Judar, det får jag tillstå. Hirschsprung
med son, Fürstenberg med fru och
nièce och Fs agent här, en fransk
israelit. F. betalte mig och

det är derföre jag nu skickar
en vexel på 3.000 – deraf
ber jag Mamma sätta in 2000
på banken (likasom de 4000 i fjol) och
hålla 1000 för egen räkning – eller
om Mamma tycker det är bättre
att ställa om det på något annat
sätt så gör det.
Jag vill hålla 1000 frcs i ett skildt
kuvert för att kunna göra en
resa – kanske till London – dit
Kröyer reser endera dagen eller omkr.
d. 25.
Min byst är nu ändtligen, ändtligen
färdig. Jag tycker den är hård och
saknar lif, men kanske är man
krångligare sjelf än andra.
I går afton var det venetiansk
fest hos Herrskapet Kaufmann
ute på l'Île de la grande Jatte. Det
var årsdagen af hans stora kär-
leksförklaring i fjol – tänk då voro
vi här, och då de sedermera voro för-
samlade hos oss. Björnsons och Lies m.fl.,

då voro också K. och Domsch för-
lofvade. – Emellertid voro i går afton
Lies, Nordau, Acku, Geijerstam och
jag derute. Vädret var det herrligaste.
Illuminationen lyckad, Kaufmann
strålande, tassig med en blå hufva upp-
vikt à la Napoleon, blommor i knapp-
hålet – salig, salig. Domsh i en
röd lufva, röd schal och röda blom-
mor. Hon såg ut som en socialdemokratisk
revolution. Lie på mycket godt humör.
Jag har sällan sett honom så glad
och lifva – riktigt qvick och bitande.
talte om Strindbergs nyaste likt och
olikt (Ack hvad jag har varit arg åt
den) och kom så in på kapitlet om
sanning, och dessa som gå omkring och
förkunna sanningar d.v.s. ovett
åt allt och alla. "Ja dem har vi
nu faaet nok af". det har blifvit
en sport i vår tid.
Nu farväl för denna gång – mera här
näst.
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Mamma vet hur akut tråkighet verkar som kopparslagare, dagen derpå. Saken var att jag i går på e.m hade tänkt kunna gå omkring på salongen i lugn och ro. Fåvitska hopp. Snart fingo herrskapet Jacobson från Åbo tag i mig, och jag hade icke tillräckligt moraliskt mod för att lösrycka mig från dem.

  Turku Alexandra Edelfelt Alfred Jacobsson Hélène Jacobsson
 • Hon är bra nulle, förskräckligt! Vi äro ändå litet bortskämda här, med sällskap – och det der absolut tråkiga har man ej så mycket att göra med i allmänhet. Det vore ingen nöd med menniskorna om de alltid, till och med de de minsta hand, vore sådana de äro. Men detta försök att vara som andra, att tala som andra att tänka som andra och den deraf alstrade oändliga fadda plattheten – som icke ger så mycket rum för studier eller rent menskliga iakttagelser som ett det simplaste ord af Lindström eller Saleniusas Fiu!

  Hélène Jacobsson Sofia Salenius Lindström
 • Jag arbetar temmeligen flitigt dessa tider för att få några mindre saker färdiga – endera för konsthandlare eller också för att ställa ut i Köpenhamn.

  Kööpenhamina
 • Af Hirschsprung, som var här i går hörde jag om Mammas porträtts stora succès. Konstnärerna och deras vänner härtill H. räknar sig, protestera tyst. Det är ledsamt nog att hela denna sak blifvit litet polemisk. – Denna oväntade succès gör en utställning i Köpenhamn allt svårare för mig. Är den icke utmärkt så kommer naturligtvis kritiken att slå ned på mig, ty efter det öfverdrifna berömmet måste en reaktion komma.

  Kööpenhamina Alexandra Edelfelt Heinrich Hirschsprung
 • I går var för resten min atelier uppfyld af bara judar – mycket hyggliga Judar, det får jag tillstå. Hirschsprung med son, Fürstenberg med fru och nièce och Fs agent här, en fransk israelit.

  Pontus Fürstenberg Heinrich Hirschsprung Robert Hirschsprung (epävarma yhteys) Göthilda Fürstenberg Elise Fürstenberg (epävarma yhteys) N. N.
 • F. betalte mig och det är derföre jag nu skickar en vexel på 3.000 – deraf ber jag Mamma sätta in 2000 på banken (likasom de 4000 i fjol) och hålla 1000 för egen räkning – eller om Mamma tycker det är bättre att ställa om det på något annat sätt så gör det.

  Alexandra Edelfelt Pontus Fürstenberg
 • Jag vill hålla 1000 frcs i ett skildt kuvert för att kunna göra en resa – kanske till London – dit Kröyer reser endera dagen eller omkr. d. 25.

  Lontoo Peder Severin Krøyer
 • Min byst är nu ändtligen, ändtligen färdig. Jag tycker den är hård och saknar lif, men kanske är man krångligare sjelf än andra.

  Walter Runeberg
 • I går afton var det venetiansk fest hos Herrskapet Kaufmann ute på l'Île de la grande Jatte. Det var årsdagen af hans stora kärleksförklaring i fjol – tänk då voro vi här, och då de sedermera voro församlade hos oss. Björnsons och Lies m.fl., då voro också K. och Domsch förlofvade. – Emellertid voro i går afton Lies, Nordau, Acku, Geijerstam och jag derute. Vädret var det herrligaste. Illuminationen lyckad, Kaufmann strålande, tassig med en blå hufva uppvikt à la Napoleon, blommor i knapphålet – salig, salig. Domsh i en röd lufva, röd schal och röda blommor. Hon såg ut som en socialdemokratisk revolution.

  Île d la Grande Jatte Bjørnstjerne Bjørnson Richard Kaufmann Jonas Lie Napoleon I Bonaparte Axel Berndtson Karoline Bjørnson Max Nordau Thomasine Lie Anna Kaufmann Gustaf af Geijerstam
 • Lie på mycket godt humör. Jag har sällan sett honom så glad och lifva – riktigt qvick och bitande. talte om Strindbergs nyaste likt och olikt (Ack hvad jag har varit arg åt den) och kom så in på kapitlet om sanning, och dessa som gå omkring och förkunna sanningar d.v.s. ovett åt allt och alla. "Ja dem har vi nu faaet nok af". det har blifvit en sport i vår tid.

  August Strindberg Jonas Lie
 • Nu farväl för denna gång – mera härnäst. Atte.