Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

transportmedel te englannin kieli junat juomat kansallispäivät kielet kirjeet kyläily lämpötila mallit (ammatti) masennus matkaoppaat matkat melankolia näyttelyt posti sää seuraelämä suositukset taidenäyttelyt tilaukset vaatteet vierailut

Paris 17 mai 84
Älskade Mamma,
Nu har igen de odrägliga besökandena
hindrat mig att skrifva ett länge
bref som jag tänkte, för att hjertligt
tacka för Mammas – två bröder
Wolff, röda som eld, sitta här och
se tråkiga ut.
Nej, så farligt är det ej med mitt
humör. Mamma, som alltid genom
skådar mig, har rätt i att några
små missräkningar till endel
varit orsaken till min nedstämdhet.
Men nu går det åter – jag arbetar
ganska mycket och hvad jag gör
blir behjelpligt, fastän ingen vill
köpa det.
Imorgon skola vi afgöra med Kröyer
om och när vi skola resa till London.
Vi känna likalitet till staden och
språket båda – men med en god

Bædeker går det väl nog.
Vi ha ej heller samma intressen
som alla dessa unga affärs-
män af våra bekanta som
alltjemnt resa ditöfver. Deras
rekommendationer kunna der-
före gagna oss föga.
Ack om jag finge lof att göra
de taflor som konsthandlarne be-
ställa (ty 2 ha de lofvat beställa)
i Finland. Jag skulle då kunna
komma hem redan i slutet af
Juni. Absolut säkert är att
jag arbetar bättre hemma än
här, att jag är mindre störd
och på allt sätt känner mig
lyckligare. – Nervös är jag ej,
det kan jag försäkra – ej ditåt
som i fjol. Endast litet nedslagen
ibland, och detta alltid af rimliga
skäl.
Vädret är precis
det
samma stek-
heta som i fjol då ni voro här.

Jag påminnes så ofta om er
härvaro just af den fullständiga
likheten i alla omgifvande före-
mål, vädret, blommorna, allt.
I dag fira norrmännen sin
17 maj ute i Meudon som i fjol.
Björnson håller naturligtvis
tal – men som jag hade modell
på f.m och är bjuden på
middag till Boits i afton, så
deltar jag ej.
Jag borde gå på frihnnan Fredericks
och fru Reuterskiölds mottagningar
five o'clock tea – men hesiterar
ännu. Något fasligare tråkigt
och dumt kan jag ej tänka
mig än detta stora sällskap som
sitter i ring och säger fadaiser.
Jag mötte Mme Boït i dag
med hela vagnen full af blom-
mor – för att dekorera bordet –
deraf sluter jag att det är en
stor middag.
I morgon kommer, som sagdt,

Kröyer hit för att tala om
Londonerturen. Visserligen har
jag ej stöflar
(skor)
och får ej sådana
i morgon söndag, men jag
tänker väl man kan få sådana
i London också – detta i fall
vi skulle resa om måndag med
morgontåget.
Acku stannade här – han vet
verkligen ej alls hvad han vill.
Tar in sina tusen homeopathiska
piller talar om sina krämpor och
är för resten ganska hygglig att
vara med.
Nu går posten och jag måste
sluta.
Jag tror dock att jag stannar
ännu en vecka här, ty K. talte
om att han ville se Meissonners
exposition, som börjar om
4 à 7 dagar.
Farväl, älskade Mamma,
helsa alla tusenfaldt från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Nu har igen de odrägliga besökandena hindrat mig att skrifva ett länge bref som jag tänkte, för att hjertligt tacka för Mammas

  Alexandra Edelfelt
 • två bröder Wolff, röda som eld, sitta här och se tråkiga ut.

  Eugen Wolff Rudolf Wolff
 • Nej, så farligt är det ej med mitt humör. Mamma, som alltid genomskådar mig, har rätt i att några små missräkningar till endel varit orsaken till min nedstämdhet.

  Alexandra Edelfelt
 • Imorgon skola vi afgöra med Kröyer om och när vi skola resa till London. Vi känna likalitet till staden och språket båda – men med en god Bædeker går det väl nog. Vi ha ej heller samma intressen som alla dessa unga affärsmän af våra bekanta som alltjemnt resa ditöfver. Deras rekommendationer kunna derföre gagna oss föga.

  Lontoo Peder Severin Krøyer
 • Ack om jag finge lof att göra de taflor som konsthandlarne beställa (ty 2 ha de lofvat beställa) i Finland. Jag skulle då kunna komma hem redan i slutet af Juni. Absolut säkert är att jag arbetar bättre hemma än här, att jag är mindre störd och på allt sätt känner mig lyckligare. – Nervös är jag ej, det kan jag försäkra – ej ditåt som i fjol. Endast litet nedslagen ibland, och detta alltid af rimliga skäl.

  Suomi
 • Vädret är precis det samma stekheta som i fjol då ni voro här. Jag påminnes så ofta om er härvaro just af den fullständiga likheten i alla omgifvande föremål, vädret, blommorna, allt.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • I dag fira norrmännen sin 17 maj ute i Meudon som i fjol. Björnson håller naturligtvis tal – men som jag hade modell på f.m och är bjuden på middag till Boits i afton, så deltar jag ej.

  Meudon Bjørnstjerne Bjørnson Edward Boit Thérèse Lainville
 • Jag borde gå på frihnnan Fredericks och fru Reuterskiölds mottagningar five o'clock tea – men hesiterar ännu. Något fasligare tråkigt och dumt kan jag ej tänka mig än detta stora sällskap som sitter i ring och säger fadaiser.

  Lovisa Reuterskiöld Barbara Andrejevna de Freedericksz
 • Jag mötte Mme Boït i dag med hela vagnen full af blommor – för att dekorera bordet – deraf sluter jag att det är en stor middag.

  Mary Louisa Boit
 • I morgon kommer, som sagdt, Kröyer hit för att tala om Londonerturen.

  Lontoo Peder Severin Krøyer
 • Visserligen har jag ej stöflar (skor) och får ej sådana i morgon söndag, men jag tänker väl man kan få sådana i London också – detta i fall vi skulle resa om måndag med morgontåget.

  Lontoo
 • Acku stannade här – han vet verkligen ej alls hvad han vill. Tar in sina tusen homeopathiska piller talar om sina krämpor och är för resten ganska hygglig att vara med.

  Axel Berndtson
 • Nu går posten och jag måste sluta.

 • Jag tror dock att jag stannar ännu en vecka här, ty K. talte om att han ville se Meissonners exposition, som börjar om 4 à 7 dagar.

  Peder Severin Krøyer Ernest Meissonier
 • Farväl, älskade Mamma, helsa alla tusenfaldt från Atte

  Alexandra Edelfelt