Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

översättning (informationsrelaterat skapande) rättsfall aateli diplomaatit englannin kieli hyväntekeväisyys italian kieli kaunokirjallisuus kielet kirjeet kuvanveisto lapset (perheenjäsenet) lyriikka maaseutu mallit (ammatti) matkat murha näyttelyt päivälliset ruoka ruotsin kieli sää saksan kieli seuraelämä taide taidenäyttelyt tilaukset vaatteet yhteiskuntaluokat

d. 23 Maj 84
Älskade Mamma,
Tack för det sommarglada, det
soliga brefvet! Ack om ni
hade så vackert derhemma, som
vi ha det nu här. Tänk er vädret
från denna tid i fjol, men ej så
qvalmigt, ej så tryckande hett
Man vore en otacksam best om
man ej jublade och tackade Gud
för ett sådant väder.
Fru Reuterskiöld var just nu här,
på den absolut sista seancen –
jag målade några fingrar och
så förklarade vi båda att det
var slut – slut – slut. Ramen har
emellertid ej kommit. Den blir
ett mästerverk i sin stil, och så
blir här, efter min återkomst
från London, en liten specialexpo-
sition. Giers, Radziwill m.fl.

komma för att se mästerverket.
På e.m. har jag modell. och
kl. 6 1/2 har jag bjudit Baude,
Courtois och Stetten på middag
hos Foyot (der Mamma hvilade
sig efter ett långvarigt vandrande
i quartier latin och Luxembourg
trädgården, mins Mamma?) – en
skuld som jag haft sedan länge
till dessa tre och som jag nu
afbetalar.
I går afton var jag på middag
hos Reuterskiölds – Denna gång
var der mycket roligt, rigtigt
uppsluppet. Giers, en ryss, Kotzebue
en grefve Bondy de hvad det nu var,
öfverste Vuillaume (tysk militär atta-
ché m.fl. – Denna Bondy är sekreterare
vid franska legationen i Stockholm sedan
2 år, och – talar svenska lika
väl som Mamma och jag. Han är
för resten en fullständig polyglott.

talar engelska, tyska, spanska, italienska
hvad som bara behagas – men
svenskan alldeles ledigt – är det
icke märkvärdigt. De flesta af våra
öfversättare från franskan uttrycker
betydligt mindre svenskt. Till följd
af detta blef det fråga om enaf
de största polyglotter här, en grefvin-
na Flavigny – hon talar också
svenska och har aldrig varit i Sverige
R. gick till henne häromdagen i
och för festen den 30 för svenska under-
stödsföreningen. Hon sade genast
alldeles rent: Det var roligt att
göra kammarherrens bekantskap o.
s.v. och konversationen fördes hela
tiden på svenska. Hon är mor
till 10 barn, går aldrig ut och har
rest mycket litet, men har denna
Mezzofanti-gåfva. Så talar hon
femton språk och skrifver dem.
Hon hade talt med R. om Snoilsky
och Strindberg – är det icke egen-
domligt.
Reuterskiölds tycka att det är

ett brott af mig att resa bort
till den 30de. Bland "damespatro
nesses" kommer der att vara
5 hertiginnor, 2 prinsessor,
4 markisinnor och på grefvin-
norna är intet tal. Bl. Mes-
dames Metternich, Pourtales, Galli-
fet Rochefoucauld. – De hade
tänkt be mig att komma och hjelpa
till vid anordningarne, upphängning
af taflor o.d.
Men Krøyer? och Londonresan?
Nej jag tror ändå jag får, ty
annars blir det aldrig något af.
Om söndag ha vi tänkt resa.
– Det var ju roligt att Lulle fått
en son. Jag tycker hvad han skall
vara stolt. Utropstecknet är lika
så nytt som betecknande för lycksalig-
heten
I dag börjar Meissoniers exposition,
men som det är för välgörande ända-
mål, är inträdes afgiften i dag 10 frcs

Jag väntar derföre lugnt till i
morgon. – I morgon, ja då
har jag en massa saker att göra.
köpa skor – sitta hos Walter R. –
ännu en gång, o ve – se Meissonier,
sammanträffa
med
herrskapet Jacobson
o.s.v. – samt sist och slutligen
packa in.
Det är ju en förfärlig historia
den der Åhmanska i Borgå. Frun
och Pockus äro ju häktade – således
måste man misstänka dem på
allvar – Deras vittnesmål förefalla
också dunkla. – Men hvarföre
göra saken så dumt?
Acku B. skall just nu gå ut.
Vi komma väl öfverens, om vi
också ibland diskutera om natur
och konst. Jag försvarar civilisation
han går åt den.
Den 7 o. 8 juni, jour du grand prix,
blir här en stor "fête de la presse".

ute vid Longchamps. Tidningen
les Victimes du Devoir kommer då
ut, och som jag varit bland
de 10 artister som bidragit, får
jag väl vara med förän början
till slut.
Kaufmann kan ej förstå hvad
jag skall göra i London – "Jeg syns
der ær Kjedeligt". – För resten be
de oss alltjemnt ut till sig, men
resan ditut blir ändå ej ofta af. –
Ja nu slutar jag, ber om min
helsning till alla och skrifver
kanske härnäst från London
om roastbeef, cold, and potatoes –
tusen helsningar från
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tack för det sommarglada, det soliga brefvet!

  Alexandra Edelfelt
 • Ack om ni hade så vackert derhemma, som vi ha det nu här. Tänk er vädret från denna tid i fjol, men ej så qvalmigt, ej så tryckande hett Man vore en otacksam best om man ej jublade och tackade Gud för ett sådant väder.

 • Fru Reuterskiöld var just nu här, på den absolut sista seancen – jag målade några fingrar och så förklarade vi båda att det var slut – slut – slut. Ramen har emellertid ej kommit. Den blir ett mästerverk i sin stil, och så blir här, efter min återkomst från London, en liten specialexposition. Giers, Radziwill m.fl. komma för att se mästerverket.

  Lontoo Lovisa Reuterskiöld Michail de Giers Radziwill
 • och kl. 6 1/2 har jag bjudit Baude, Courtois och Stetten på middag hos Foyot (der Mamma hvilade sig efter ett långvarigt vandrande i quartier latin och Luxembourgträdgården, mins Mamma?) – en skuld som jag haft sedan länge till dessa tre och som jag nu afbetalar.

  Quartier Latin Luxembourgträdgården Restaurant Foyot Alexandra Edelfelt Charles Baude Gustave Courtois Carl von Stetten
 • I går afton var jag på middag hos Reuterskiölds – Denna gång var der mycket roligt, rigtigt uppsluppet. Giers, en ryss, Kotzebue en grefve Bondy de hvad det nu var, öfverste Vuillaume (tysk militär attaché m.fl.

  Lovisa Reuterskiöld Michail de Giers Lennart Reuterskiöld Vuillaume Kotzebue Bondy de [?]
 • Denna Bondy är sekreterare vid franska legationen i Stockholm sedan 2 år, och – talar svenska lika väl som Mamma och jag. Han är för resten en fullständig polyglott. talar engelska, tyska, spanska, italienska hvad som bara behagas – men svenskan alldeles ledigt – är det icke märkvärdigt. De flesta af våra öfversättare från franskan uttrycker betydligt mindre svenskt.

  Tukholma Alexandra Edelfelt Bondy de [?]
 • Till följd af detta blef det fråga om enaf de största polyglotter här, en grefvinna Flavigny – hon talar också svenska och har aldrig varit i Sverige R. gick till henne häromdagen i och för festen den 30 för svenska understödsföreningen. Hon sade genast alldeles rent: Det var roligt att göra kammarherrens bekantskap o.s.v. och konversationen fördes hela tiden på svenska. Hon är mor till 10 barn, går aldrig ut och har rest mycket litet, men har denna Mezzofanti-gåfva. Så talar hon femton språk och skrifver dem. Hon hade talt med R. om Snoilsky och Strindberg – är det icke egendomligt.

  Ruotsi Carl Snoilsky August Strindberg Lennart Reuterskiöld Flavigny Giuseppe Gasparo Mezzofanti
 • Reuterskiölds tycka att det är ett brott af mig att resa bort till den 30de. Bland "damespatronesses" kommer der att vara 5 hertiginnor, 2 prinsessor, 4 markisinnor och på grefvinnorna är intet tal. Bl. Mesdames Metternich, Pourtales, Gallifet Rochefoucauld. – De hade tänkt be mig att komma och hjelpa till vid anordningarne, upphängning af taflor o.d. Men Krøyer? och Londonresan? Nej jag tror ändå jag får, ty annars blir det aldrig något af. Om söndag ha vi tänkt resa.

  Lontoo Lovisa Reuterskiöld Peder Severin Krøyer Lennart Reuterskiöld Florence de Gallifet Pauline von Metternich Marie de la Rochefoucauld Mélanie de Pourtalès
 • Det var ju roligt att Lulle fått en son. Jag tycker hvad han skall vara stolt. Utropstecknet är lika så nytt som betecknande för lycksaligheten

  Julian Serlachius Erik Serlachius
 • I dag börjar Meissoniers exposition, men som det är för välgörande ändamål, är inträdes afgiften i dag 10 frcs Jag väntar derföre lugnt till i morgon.

  Ernest Meissonier
 • I morgon, ja då har jag en massa saker att göra. köpa skor – sitta hos Walter R. – ännu en gång, o ve – se Meissonier, sammanträffa med herrskapet Jacobson o.s.v. – samt sist och slutligen packa in.

  Alfred Jacobsson Ernest Meissonier Walter Runeberg Hélène Jacobsson
 • Det är ju en förfärlig historia den der Åhmanska i Borgå. Frun och Pockus äro ju häktade – således måste man misstänka dem på allvar – Deras vittnesmål förefalla också dunkla. – Men hvarföre göra saken så dumt?

  Porvoo Fridolf Åhman Amanda Gustafva Åhman Johan Edvard Åhman
 • Acku B. skall just nu gå ut. Vi komma väl öfverens, om vi också ibland diskutera om natur och konst. Jag försvarar civilisation han går åt den.

  Axel Berndtson
 • Den 7 o. 8 juni, jour du grand prix, blir här en stor "fête de la presse". ute vid Longchamps. Tidningen les Victimes du Devoir kommer då ut, och som jag varit bland de 10 artister som bidragit, får jag väl vara med förän början till slut.

  Longchamps
 • Kaufmann kan ej förstå hvad jag skall göra i London – "Jeg syns der ær Kjedeligt". – För resten be de oss alltjemnt ut till sig, men resan ditut blir ändå ej ofta af.

  Lontoo Richard Kaufmann
 • Ja nu slutar jag, ber om min helsning till alla och skrifver kanske härnäst från London om roastbeef, cold, and potatoes – tusen helsningar från Atte.

  Lontoo